Jakie konsekwencje grożą za podanie fałszywych danych w OC i AC?

Zdarza się, że kierowcy chcąc uzyskać niższą składkę za ubezpieczenie komunikacyjne, zatajają pewne fakty przed ubezpieczycielem. W artykule wyjaśniamy, dlaczego nie warto podawać ubezpieczycielowi fałszywych danych do OC/AC. Potencjalna korzyść w postaci niższej składki, ostatecznie może okazać się nieopłacalna w porównaniu do konsekwencji, które poniesiesz w związku z zatajeniem danych.

Fałszywe dane we wniosku

Najczęściej zatajane dane w ubezpieczeniu OC/AC

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel prosi o podanie danych, na podstawie których będzie mógł ustalić cenę ubezpieczenia. Wysokość składki zależy od wielu czynników, m.in. od tego w jakich celach będziemy użytkować auto, od miejsca zamieszkania, ale również od wieku kierowcy.

Kierowcy często pomijają w formularzu fakt współużytkowania samochodu przez młodszą, niedoświadczoną osobę, a także fakt że samochodem poruszają się w celach służbowych. Również często pomijaną kwestią jest podróżowanie samochodem za granicą. Najczęściej jednak zatajoną informacją jest ilość spowodowanych stłuczek. Za bezszkodową jazdę kierowcy otrzymują zniżki, dlatego też często próbują ukryć fakt spowodowania kolizji przed ubezpieczycielem.

grafika

Ubezpieczyciel zweryfikuje Twoją historię ubezpieczeniową – czyli nic się nie ukryje!

O ile kłamstwo w kwestii sposobu użytkowania pojazdu lub użytkowania go przez młodszego kierowcę wyjdą na jaw prawdopodobnie dopiero przy spowodowaniu szkody, o tyle kłamstwo dotyczące historii szkodowości bardzo szybko zostanie zweryfikowane. Nie zatajaj informacji, co do ilości spowodowanych stłuczek! Ubezpieczyciel może sprawdzić historię szkodowości klienta w bazie UFG i nic się nie ukryje.

Sprawdź swoją historię ubezpieczeniową, zanim wypełnisz formularz

Zdarza się, że kierowca nieświadomie podaje nieprawidłowe dane w OC lub AC. Historia szkodowości jest sprawdzana przez ubezpieczycieli na różnych etapach obsługi polisy. Zazwyczaj odbywa się to przed zawarciem umowy, może się jednak zdarzyć tak, że ubezpieczyciel zweryfikuje te dane już podczas trwania ubezpieczenia. Dlatego jeśli chcesz uniknąć zaskoczenia w postaci wezwania do zapłaty wyższej składki, sprawdź samodzielnie swoją historię ubezpieczeniową przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.  Możesz to zrobić, logując się na stronie https://www.ufg.pl/.

Nawet jeśli tego nie zrobisz, prawdopodobnie o błędzie przypomni Ci sam ubezpieczyciel, który przed zawarciem umowy ubezpieczenia zweryfikuje w UFG podane przez Ciebie informacje.

Co mi grozi za podanie fałszywych danych w polisie OC?

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Źródło: art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

W przypadku wykrycia błędów, ubezpieczyciel ponownie sprawdzi ryzyko szkodowości, i opierając się o nieznane wcześniej informacje, dokona rekalkulacji. Zatem jeśli zataiłeś informacje przed ubezpieczycielem, będzie on mógł domagać się od Ciebie dopłaty do składki.

Przykład

Pan Jan podczas zawierania umowy OC zataił przed ubezpieczycielem fakt, że jego samochód jest używany również przez jego 20-letniego syna, który niedawno zrobił prawo jazdy. Syn pana Jana spowodował kolizję. Ubezpieczyciel tym samym dowiedział się o użytkowaniu samochodu przez niedoświadczonego kierowcę. W oparciu o te informacje, ubezpieczyciel dokonał ponownego przeliczenia wysokości składki, biorąc pod uwagę ryzyko związane z użytkowaniem pojazdu przez młodego, niedoświadczonego kierowcę. Cena ubezpieczenia okazała się wyższa. Ubezpieczyciel może więc zażądać od pana Jana dopłaty.

Warto podkreślić, że w zakresie OC ubezpieczyciele są zobowiązani stosować przepisy ustawy. Zakłady ubezpieczeń nie mają więc swobody w zakresie ustalania kar. Jak wskazano wyżej, z przepisów wynika, że w przypadku podania fałszywych danych ubezpieczyciel może wezwać ubezpieczonego do zapłaty większej składki. Nie może jednak stosować dodatkowych kar, a tym bardziej odmówić wypłaty odszkodowania z OC.

Jakie są konsekwencje podania fałszywych danych przy ubezpieczeniu AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zakłady ubezpieczeń mają więc większą swobodę w zakresie karania kierowców za podanie błędnych danych podczas zawierania umowy ubezpieczenia AC. Ubezpieczyciele nie są w tym wypadku ograniczeni ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możliwość karania kierowców regulują ogólne przepisy Kodeksu cywilnego oraz umowa, a w szczególności załączone do niej ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Konsekwencje mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. W najlepszym wypadku będziesz musiał zapłacić wyrównanie składki (ubezpieczyciel ponownie przeliczy wysokość ubezpieczenia), jednak niektórzy ubezpieczyciele mogą w związku z zatajeniem informacji obniżyć odszkodowanie, a nawet całkowicie odmówić wypłaty.

Na przykład Generali wskazuje, że może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w przypadku:

stwierdzenia w wyniku weryfikacji historii szkodowej Pojazdu, że istnieje niezgodność pomiędzy danymi podanymi przez Ubezpieczającego podczas składania wniosku o ubezpieczenie, a stanem faktycznym, lub że przed zawarciem Umowy (wbrew wcześniejszym doświadczeniom) Pojazd był uszkodzony, lub że szkoda zakwalifikowana była jako całkowita, lub gdy przed zawarciem Umowy miała miejsce szkoda/szkody wpływające na wartość rynkową Pojazdu.

Źródło: OWU Komunikacyjnych “Generali, z myślą o aucie”.

Korekta polisy OC lub AC – czy jest możliwa?

Żeby uniknąć kar, jakie grożą kierowcy, który pomylił się lub celowo wprowadził w błąd ubezpieczyciela, konieczne jest jak najszybsze skorygowanie danych na polisie tak, aby odpowiadały one stanowi rzeczywistemu. Zmiany danych coraz częściej można dokonać przez internet, wypełniając odpowiedni formularz. Korekty danych można również dokonać telefonicznie lub składając tradycyjny wniosek.

We wniosku o zmianę danych osobowych zwykle trzeba podać:

  • dotychczasowe dane,
  • dane po zmianie,
  • adres korespondencyjny i zameldowania,
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
  • rodzaj zmiany,
  • dotychczasową wersję,
  • aktualną wersję.

Do zmiany danych konieczne może okazać się przedstawienie dowodu osobistego i załączenie jego kopii, a gdy zmiana nastąpiła np. po ślubie lub przeprowadzce, niezbędne będzie przedstawienie również dokumentu, który potwierdzi zasadność korekty.

Kłamstwo ma krótkie nogi. Jak znaleźć inne rozwiązanie i kupić tanie OC?

Kierowcy zatajając informację przed ubezpieczycielem, kierują się chęcią uzyskania niższej ceny ubezpieczenia. Jak jednak widać, oszustwo nie popłaca. Fakt podania fałszywych danych w OC lub AC może zostać zweryfikowany, a jeśli do tego dojdzie, czekają Cię przykre konsekwencje.

Dlatego jeśli zależy Ci na niskiej składce ubezpieczenia, porównaj oferty różnych ubezpieczycieli. Kierowcy często przywiązują się do danego ubezpieczyciela i nie sprawdzają ofert innych towarzystw. Skorzystaj z naszego kalkulatora – w ten sposób będziesz w stanie szybko wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

Jeśli masz wątpliwości co do danych, które należy wpisać w formularzu, poproś o pomoc naszego konsultanta.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel jest w stanie samodzielnie zweryfikować historię Twojej szkodowości.
  • Jeśli podasz fałszywe dane w OC, ubezpieczyciel przeliczy ponownie wysokość składki i będzie mógł domagać się wyrównania.
  • Konsekwencje podania nieprawdziwych danych w umowie AC zależną od zapisów OWU. W zależności od ubezpieczyciela, możesz spotkać się z żądaniem wyrównania składki, pomniejszeniem odszkodowania, a nawet odmową jego wypłacenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o fałszywe dane w OC i AC

Dlaczego kierowcy zatajają prawdę przy zakupie ubezpieczenia?
Dlaczego nie warto fałszować danych dotyczących historii ubezpieczeniowej?
Czy zawyżenie lub zaniżenie wartości pojazdu się opłaca?
Agnieszka Nowak
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Słyszałem kiedyś o kolesiu który podał fałszywe dane w AC i miał z tego powodu sporo problemów więc lepiej tego nie robić. Z resztą po co? Ja nie widzę powodu
avatar autora komentarza
serio coś z człowiekiem musi być nie tak by podawać fałszywe dane w OC. to dokument taki sam jak każdy inny i ryzyko tego że się wyda jest ogromne, a kary bolesne. nie warto po prostu

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC