Jak działa klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym?

Firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie za obrażenia ciała nietrzeźwemu narciarzowi lub snowboardziście, a także ponieść koszty jego leczenia za granicą. Jest to możliwe dzięki klauzuli alkoholowej. Co to jest klauzula alkoholowa i jak działa? Dowiedz się, kiedy narciarz może dostać odszkodowanie za urazy, których doznał, będąc pod wpływem alkoholu.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu?

Aby klienci firm ubezpieczeniowych nie mieli wątpliwości, kiedy nie otrzymają świadczenia za szkodę, ubezpieczyciele definiują w OWU, czym jest pozostawanie pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard może nie obejmować ochroną szkód wyrządzonych wskutek spożycia alkoholu przez osobę ubezpieczoną, jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila lub 1 dm3 wydychanego powietrza zawiera więcej niż 0,1 mg alkoholu.

Nieco inne warunki znajdują się w generalnych wyłączeniach odpowiedzialności w ubezpieczeniu turystycznym PZU. Ten ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną zdarzeń powstałych wskutek nietrzeźwości osoby ubezpieczonej, czyli jeśli zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza*.

*Dane na podstawie OWU, aktualne 20.06.2023.

Przykład

Wincenty wiedział, że nie powinien pić alkoholu na stoku, jednak zdecydował się na jedno małe piwo podczas śniadania. Wkrótce po nim wyruszył ze znajomymi na narty. Pechowo się złożyło, że już pod koniec szusowania Wincenty zagapił się i wjechał w innego narciarza. O ile osobie trzeciej na szczęście nic się nie stało, o tyle Wincenty złamał kość promieniową. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że mężczyzna ma 0,3 promila alkoholu we krwi. Wcześniej wykupił ubezpieczenie, które wyklucza spod ochrony zdarzenia spowodowane przez osoby mające więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi, więc Wincenty nie otrzyma odszkodowanie z NNW i nie będzie mógł liczyć na opłacenie kosztów leczenia, bo nie ma klauzuli alkoholowej.

Ponadto ubezpieczyciele zawsze wyłączają z odpowiedzialności szkody powstałe wskutek prowadzenia samochodu przez osobę w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwą. W artykule Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? możesz przeczytać, jaka jest różnica między stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości z punktu widzenia prawa i jakie konsekwencje ponosi nieodpowiedzialny kierowca.

Co to jest klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa to specjalne rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, dzięki któremu możesz otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia KL i ubezpieczenia NNW za szkodę powstałą w związku z byciem pod wpływem alkoholu. Klauzula jest płatna i zwiększa ryzyko ubezpieczeniowe. Rozważ ją nie tylko na coroczne wyjazdy na narty, ale również w przypadku rocznego ubezpieczenia turystycznego.

Ekspert Mubi radzi:

Czy wykupienie klauzuli alkoholowej oznacza, że firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze niezależnie od ilości alkoholu, którą spożyła osoba ubezpieczona? Nie, ponieważ klauzula alkoholowa nie jest przyzwoleniem na spożywanie alkoholu bez względu na okoliczności i szkodliwe, a nawet tragiczne konsekwencje. Po pierwsze – OWU może sprecyzować, ile maksymalnie promili alkoholu we krwi może mieć osoba ubezpieczona, aby klauzula zadziałała. Po drugie – klauzula nie anuluje innych wyłączeń odpowiedzialności.

Klauzula alkoholowa ma zastosowanie w określonych warunkach. Dzięki temu rozszerzeniu możesz otrzymać odszkodowanie, jeśli podczas pobytu we Włoszech spożyjesz do obiadu alkohol i potem udasz się na stok, gdzie się przewrócisz i złamiesz rękę. W szpitalu może zostać odnotowane, że masz we krwi alkohol. Nie mając klauzuli alkoholowej, w takiej sytuacji musisz liczyć się z odmową świadczeń, po pierwsze – za złamaną nogę z NNW, po drugie – za poniesione koszty leczenia za granicą. Pamiętaj, że EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia w zagranicznej placówce medycznej.

Czy klauzula alkoholowa dotyczy również ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które obejmuje zdarzenia związane z uprawianiem sportu? Raczej nie, klauzula ma zastosowanie przede wszystkim w ubezpieczeniach KL i NNW. W wyżej opisanej sytuacji narciarz pod wpływem mógłby spowodować upadek innej osoby na stoku, która złamałaby rękę i rozdarłaby drogą kurtkę narciarską. Gdyby klauzula alkoholowa obowiązywała w OC sportowym, ubezpieczyciel wypłaciłby osobie trzeciej odszkodowanie za szkodę osobową i szkodę w mieniu, ale bardziej prawdopodobne jest, że narciarz musiałby ponieść te koszty z własnych środków.

Kiedy nie działa klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa nie ma zastosowania chociażby w następstwach nieszczęśliwych wypadków, które powstały w wyniku zaburzeń umysłu albo świadomości, w tym alkoholizmu. Klauzula alkoholowa nie anuluje także generalnych wyłączeń odpowiedzialności, czyli jeśli turysta, np. popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, działał umyślnie lub wykazał się rażącym niedbalstwem, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Przykład

Jeśli wypijesz wino i potem weźmiesz udział w bójce z innym narciarzem na stoku, nie otrzymasz świadczenia, nawet jeżeli masz wykupioną klauzulę alkoholową. W tej sytuacji liczy się bowiem udział w bójce, a wyjątkiem od reguły może być ewentualnie obrona konieczna.

Gdzie kupić ubezpieczenie na narty z klauzulą alkoholową?

Niektórzy ubezpieczyciele oferują wykupienie rozszerzenia. Wtedy do OWU dołączony jest specjalny załącznik z warunkami klauzuli. Jednak część firm oferuje klauzulę alkoholową w standardowym ubezpieczeniu turystycznym. To rozwiązanie argumentują tym, że wypicie rozsądnej ilości miejscowego alkoholu nie powinno przekreślać szans na otrzymanie świadczenia za pechowe zdarzenie, np. upadek.

W ubezpieczeniu podróżnym LINK4 zniesiono wyłączenie mówiące o braku odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osobę, która była pod wpływem alkoholu. Jakie są stanowiska innych firm ubezpieczeniowych w tej kwestii?

 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z pozostawaniem osoby ubezpieczonej pod wpływem alkoholu w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym. Natomiast w ubezpieczeniach kosztów leczenia, usług assistance w podróży zagranicznej i NNW Generali wyłącza zdarzenia powstałe wskutek alkoholizmu i prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę pod wpływem alkoholu.
 • PZU wyłącza spod odpowiedzialności szkody powstałe w związku z zatruciem alkoholem, kierowania pojazdem silnikowym przez osobę w stanie nietrzeźwości, koszty leczenia powstałe z tytułu lub w następstwie chorób wynikających z alkoholizmu.
 • Compensa nie obejmuje ochroną szkód powstałych podczas uprawiania sportów ekstremalnych, jeśli osoba poszkodowana była pod wpływem alkoholu. To samo dotyczy prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Zwróć uwagę, że powyżsi ubezpieczyciele nie wykluczają spod odpowiedzialności każdej szkody powstałej wskutek spożycia alkoholu przez osobę ubezpieczoną, a tylko wybrane zdarzenia. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie oferuje oddzielnej klauzuli, sprawdź, czy w wyłączeniach odpowiedzialności znajdują się punkty związane z alkoholem.

Inne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu turystycznym związane z alkoholem

 • Jeśli ubezpieczyciel zapewnia klientowi opłacenie wyżywienia w określonej sytuacji, w jego zakres nie wchodzi alkohol, nikotyna, substancje odurzające, a także słodycze i suplementy diety.
 • Ubezpieczyciel nie opłaci pobytu osoby ubezpieczonej w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu czy narkotyków.
 • Turysta nie może liczyć na odszkodowanie z NNW, jeśli zatruje się alkoholem.
 • Firma ubezpieczeniowa nie zrealizuje wpłaty określonej kwoty na rzecz kaucji po zatrzymaniu lub aresztowaniu turysty, jeśli będzie to związane z handlem alkoholem. Nie możesz liczyć również na opłacenie grzywny lub innej kary pieniężnej, którą otrzymasz za np. jazdę po alkoholu.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego nie obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utraty alkoholu.
 • Do artykułów pierwszej potrzeby, których koszt po zaginięciu bagażu może ponieść ubezpieczyciel, należą napoje wyłącznie bezalkoholowe.
ograniczenia odpowiedzialności związane z alkoholem

Przeczytaj też: Czy spożywanie alkoholu na wakacjach, może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania?

PODSUMOWANIE
 • Podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje szkód powstałych w związku ze spożyciem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, narkotyków.
 • Klauzula alkoholowa to płatne rozszerzenie, dzięki któremu ubezpieczyciel obejmuje ochroną finansową szkody, które zostały spowodowane przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.
 • Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują klauzulę alkoholową jako element standardowego ubezpieczenia turystycznego. Wtedy wyłączenia odpowiedzialności są odpowiednio zmodyfikowane.
 • Klauzula alkoholowa dotyczy najczęściej ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Klauzula alkoholowa nie ma znaczenia, jeśli osoba ubezpieczona była co prawda pod wpływem alkoholu, ale popełniła lub usiłowała popełnić przestępstwo, działała umyślnie, wykazała się rażącym niedbalstwem, itp. Klauzula nie anuluje całkowicie generalnych wyłączeń odpowiedzialności i nie ma również zastosowania, jeśli osoba ubezpieczona choruje na alkoholizm.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o klauzulę alkoholową w ubezpieczeniu turystycznym

Czy spożycie alkoholu zawsze wyłącza ochronę ubezpieczeniową?

Niekoniecznie. Warto w tym celu zajrzeć do OWU poszczególnych firm ubezpieczeniowych, które precyzują, jaka ilość alkoholu musi znajdować się w organizmie ubezpieczonego, by nie objęła go ochrona. Zwróć uwagę, czy w zapisach umowy jest mowa o stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila) czy o nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila).

Czy klauzula alkoholowa znajduje się w standardowej polisie turystycznej?

Raczej nie. Większość ubezpieczycieli oferuje ją jako dodatkowo płatne rozszerzenie ochrony, polegające na zwiększeniu ryzyka ubezpieczeniowego. Innymi słowy, dzięki niej ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia oraz wypłaci odszkodowanie z ubezpieczenia NNW, nawet jeśli ubezpieczony w czasie wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu.

Czy klauzula alkoholowa ma jakieś ograniczenia?

Tak. Wykupienie klauzuli alkoholowej nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za własne zachowanie, więc nie obejmuje ona m.in. działań umyślnych, szkód wyrządzonych przez rażące niedbalstwo czy działań przestępczych. Ponadto ubezpieczyciel może zapisać w OWU, ile maksymalnie alkoholu może znajdować się w organizmie ubezpieczonego, aby objęła go ochrona.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!