Klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym- jak działa i kiedy się przyda?

Firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie za obrażenia ciała nietrzeźwemu narciarzowi lub snowboardziście, a także ponieść koszty jego leczenia za granicą. Jest to możliwe dzięki klauzuli alkoholowej. Co to jest klauzula alkoholowa i jak działa? Dowiedz się, kiedy narciarz może dostać odszkodowanie za urazy, których doznał, będąc pod wpływem alkoholu.

klauzula alkoholowa

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu?

Aby klienci firm ubezpieczeniowych nie mieli wątpliwości, kiedy nie otrzymają świadczenia za szkodę, ubezpieczyciele definiują w OWU, czym jest pozostawanie pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard może nie obejmować ochroną szkód wyrządzonych wskutek spożycia alkoholu przez osobę ubezpieczoną, jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila lub 1 dm3 wydychanego powietrza zawiera więcej niż 0,1 mg alkoholu.

Nieco inne warunki znajdują się w generalnych wyłączeniach odpowiedzialności w ubezpieczeniu turystycznym SIGNAL IDUNA. Ten ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną zdarzeń powstałych wskutek nietrzeźwości osoby ubezpieczonej, czyli jeśli zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza*.

*Dane na podstawie OWU, aktualne 02.01.2024.

Przykład

Wincenty wiedział, że nie powinien pić alkoholu na stoku, jednak zdecydował się na jedno małe piwo podczas śniadania. Wkrótce po nim wyruszył ze znajomymi na narty. Pechowo się złożyło, że już pod koniec szusowania Wincenty zagapił się i wjechał w innego narciarza. O ile osobie trzeciej na szczęście nic się nie stało, o tyle Wincenty złamał kość promieniową. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że mężczyzna ma 0,3 promila alkoholu we krwi. Wcześniej wykupił ubezpieczenie, które wyklucza spod ochrony zdarzenia spowodowane przez osoby mające więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi, więc Wincenty nie otrzyma odszkodowanie z NNW i nie będzie mógł liczyć na opłacenie kosztów leczenia, bo nie ma klauzuli alkoholowej.

Ponadto ubezpieczyciele zawsze wyłączają z odpowiedzialności szkody powstałe wskutek prowadzenia samochodu przez osobę w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwą. W artykule Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? możesz przeczytać, jaka jest różnica między stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości z punktu widzenia prawa i jakie konsekwencje ponosi nieodpowiedzialny kierowca.

Co to jest klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa to specjalne rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, dzięki któremu możesz otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia KL i ubezpieczenia NNW za szkodę powstałą w związku z byciem pod wpływem alkoholu. Klauzula zwiększa ryzyko ubezpieczeniowe. Rozważ ją nie tylko na coroczne wyjazdy na narty, ale również w przypadku rocznego ubezpieczenia turystycznego.

Ekspert Mubi radzi:

Czy wykupienie klauzuli alkoholowej oznacza, że firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze niezależnie od ilości alkoholu, którą spożyła osoba ubezpieczona? Nie, ponieważ klauzula alkoholowa nie jest przyzwoleniem na spożywanie alkoholu bez względu na okoliczności i szkodliwe, a nawet tragiczne konsekwencje. Po pierwsze – OWU może sprecyzować, ile maksymalnie promili alkoholu we krwi może mieć osoba ubezpieczona, aby klauzula zadziałała. Po drugie – klauzula nie anuluje innych wyłączeń odpowiedzialności.

Klauzula alkoholowa ma zastosowanie w określonych warunkach. Dzięki temu rozszerzeniu możesz otrzymać odszkodowanie, jeśli podczas pobytu we Włoszech spożyjesz do obiadu alkohol i potem udasz się na stok, gdzie się przewrócisz i złamiesz rękę. W szpitalu może zostać odnotowane, że masz we krwi alkohol. Nie mając klauzuli alkoholowej, w takiej sytuacji musisz liczyć się z odmową świadczeń, po pierwsze – za złamaną nogę z NNW, po drugie – za poniesione koszty leczenia za granicą. Pamiętaj, że EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia w zagranicznej placówce medycznej.

Czy klauzula alkoholowa dotyczy również ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które obejmuje zdarzenia związane z uprawianiem sportu? Klauzula ma zastosowanie przede wszystkim w ubezpieczeniach KL i NNW, choć niektórzy ubezpieczyciele obejmują ochroną OC w życiu prywatnym również zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu ubezpieczonego. W wyżej opisanej sytuacji narciarz pod wpływem mógłby spowodować upadek innej osoby na stoku, która złamałaby rękę i rozdarłaby drogą kurtkę narciarską. Gdyby jego ubezpieczenie zawierało klauzulę alkoholową działającą również w OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel wypłaciłby osobie trzeciej odszkodowanie za szkodę osobową i szkodę w mieniu, ale bardziej prawdopodobne jest, że narciarz musiałby ponieść te koszty z własnych środków.

Kiedy nie działa klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa nie ma zastosowania chociażby w następstwach nieszczęśliwych wypadków, które powstały w wyniku zaburzeń umysłu albo świadomości, w tym alkoholizmu. Klauzula alkoholowa nie anuluje także generalnych wyłączeń odpowiedzialności, czyli jeśli turysta, np. popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, działał umyślnie lub wykazał się rażącym niedbalstwem, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Przykład

Jeśli wypijesz wino i potem weźmiesz udział w bójce z innym narciarzem na stoku, nie otrzymasz świadczenia, nawet jeżeli masz wykupioną klauzulę alkoholową. W tej sytuacji liczy się bowiem udział w bójce, a wyjątkiem od reguły może być ewentualnie obrona konieczna.

Gdzie kupić ubezpieczenie na narty z klauzulą alkoholową?

Niektórzy ubezpieczyciele oferują wykupienie rozszerzenia. Wtedy do OWU dołączony jest specjalny załącznik z warunkami klauzuli. Jednak część firm oferuje klauzulę alkoholową w standardowym ubezpieczeniu turystycznym. To rozwiązanie argumentują tym, że wypicie rozsądnej ilości miejscowego alkoholu nie powinno przekreślać szans na otrzymanie świadczenia za pechowe zdarzenie, np. upadek.

Kupując ubezpieczenie turystyczne w Mubi, wszystkie oferty ubezpieczenia będą zawierały rozszerzenie dotyczące zdarzeń pod wpływem alkoholu. Sprawdźmy jednak w OWU poszczególnych ubezpieczycieli, co piszą na temat ochrony ubezpieczeniowej w kontekście spożycia alkoholu.

 • Generali – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w produkcie Generali, z myślą o podróży obejmuje ochroną również zdarzenia po spożyciu alkoholu. Alkohol w tym ryzyku nie stanowi wyłączenia, tak więc rozwiązanie to zapewnia dodatkową ochronę np. w sytuacji, gdy Ubezpieczony będąc pod wpływem alkoholu, wyrządzi komuś przypadkiem szkodę, np. wjedzie w innego narciarza na stoku. Są natomiast pewne ograniczenia! Przykładowo, jeśli klient nie respektuje panujących w danym miejscu reguł bezpieczeństwa i uprawia narciarstwo, będąc pod wpływem alkoholu powyżej obowiązującego w niektórych krajach dopuszczalnego limitu, w takiej sytuacji, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody, może to być przyczyną do odmowy wypłaty odszkodowania. W przypadku NNW Generali wyłącza zdarzenia powstałe wskutek alkoholizmu i prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę pod wpływem alkoholu. Z assistance nie zostanie wpłacona kaucja za ubezpieczonego, gdy zdarzenie miało miejsce pod wpływem alkoholu.
 • AXA Partners – w tabeli świadczeń i limitów ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance zdarzenia po spożyciu alkoholu są objęte ochroną do wysokości sumy ubezpieczenia (we wszystkich wariantach). Natomiast w generalnych wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciel wskazuje, że nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. Z kolei OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez ubezpieczonego turystę (narciarza) spowodowanych w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu.
 • mtu24.pl – wprost nie wskazuje w OWU informacji na temat alkoholu. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przestępstwa.
 • Proama – wyłączenia i ochrona w kontekście zdarzeń po spożyciu alkoholu działa tak samo jak w przypadku Generali, ponieważ Proama jest częścią międzynarodowej Grupy Generali, a w przypadku ubezpieczenia turystycznego zapisy w OWU są takie same.
 • SIGNAL IDUNA – ubezpieczyciel wprost wskazuje, że bez dodatkowych opłat zapewnia ochronę w zakresie szkód powstałych po spożyciu alkoholu. Nie oznacza to braku wyłączeń. Do tych ogólnych (wspólnych dla wszystkich ryzyk) zalicza się prowadzenie pojazdy, gdy zawartość alkoholu w organizmie jest wyższa niż 0,5‰ stężenia alkoholu we krwi lub gdy zawartość alkoholu jest powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm³ wydychanego powietrza. Natomiast ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powstałych w związku ze spożyciem alkoholu.
 • UNIQA – do generalnych wyłączeń zalicza się zdarzenia powstałe w wyniku alkoholizmu i jego skutków oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W kontekście ubezpieczenia OC w życiu prywatnym UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w stanie po spożyciu alkoholu (chyba że ten stan nie miał wpływu na zdarzenie).
 • Wiener – ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w czasie prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie pod wpływem alkoholu. W przypadku zatrucia alkoholem brak odpowiedzialności w ramach ubezpieczeniu kosztów leczenia. Wiener bierze odpowiedzialność za szkody w ryzyku kosztów leczenia, NNW i OC w życiu prywatnym bez względu na stężenie alkoholu we krwi pod warunkiem, że dane zdarzenie nie jest wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności. W przypadku OC w życiu prywatnym ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przestępstwa.
 • You Can Drive – OWU nie zawiera informacji o alkoholu. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przestępstwa.

Zwróć uwagę, że powyżsi ubezpieczyciele nie wykluczają spod odpowiedzialności każdej szkody powstałej wskutek spożycia alkoholu przez osobę ubezpieczoną, a tylko wybrane zdarzenia. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie oferuje oddzielnej klauzuli, sprawdź, czy w wyłączeniach odpowiedzialności znajdują się punkty związane z alkoholem.

Inne ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu turystycznym związane z alkoholem

 • Jeśli ubezpieczyciel zapewnia klientowi opłacenie wyżywienia w określonej sytuacji, w jego zakres nie wchodzi alkohol, nikotyna, substancje odurzające, a także słodycze i suplementy diety.
 • Ubezpieczyciel nie opłaci pobytu osoby ubezpieczonej w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu czy narkotyków.
 • Turysta nie może liczyć na odszkodowanie z NNW, jeśli zatruje się alkoholem.
 • Firma ubezpieczeniowa nie zrealizuje wpłaty określonej kwoty na rzecz kaucji po zatrzymaniu lub aresztowaniu turysty, jeśli będzie to związane z handlem alkoholem. Nie możesz liczyć również na opłacenie grzywny lub innej kary pieniężnej, którą otrzymasz za np. jazdę po alkoholu.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego nie obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utraty alkoholu.
 • Do artykułów pierwszej potrzeby, których koszt po zaginięciu bagażu może ponieść ubezpieczyciel, należą napoje wyłącznie bezalkoholowe.
ograniczenia odpowiedzialności związane z alkoholem

Przeczytaj też: Czy spożywanie alkoholu na wakacjach, może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania?

Czy warto dokupić klauzulę alkoholową?

Na tak postawione pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ zależy to zarówno od indywidualnych potrzeb turysty, celu wyjazdu, jak i zapisów w owu wybranego ubezpieczyciela. Co do dwóch pierwszych kwestii, to jeśli zamierzasz spożywać alkohol podczas wyjazdu, to warto mieć na taką okazję klauzulę alkoholową. Czy więc automatycznie oznacza to konieczność jej dokupienia?

Niekoniecznie, ponieważ zależy to od podejścia ubezpieczyciela, u którego się ubezpieczasz ,do kwestii alkoholu. We wcześniejszej części artykułu wskazaliśmy, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych włącza w zakres ochrony zdarzenia po alkoholu, więc nie trzeba kupować dodatkowego rozszerzenia. Z kolei u innych jest to wymagane.

PODSUMOWANIE
 • Podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje szkód powstałych w związku ze spożyciem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, narkotyków.
 • Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują klauzulę alkoholową jako element standardowego ubezpieczenia turystycznego. Wtedy wyłączenia odpowiedzialności są odpowiednio zmodyfikowane.
 • Klauzula alkoholowa dotyczy najczęściej ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Klauzula alkoholowa nie ma znaczenia, jeśli osoba ubezpieczona była co prawda pod wpływem alkoholu, ale popełniła lub usiłowała popełnić przestępstwo, działała umyślnie, wykazała się rażącym niedbalstwem, itp. Klauzula nie anuluje całkowicie generalnych wyłączeń odpowiedzialności i nie ma również zastosowania, jeśli osoba ubezpieczona choruje na alkoholizm.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o klauzulę alkoholową w ubezpieczeniu turystycznym

Czy spożycie alkoholu zawsze wyłącza ochronę ubezpieczeniową?
Czy klauzula alkoholowa znajduje się w standardowej polisie turystycznej?
Czy klauzula alkoholowa ma jakieś ograniczenia?
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!