Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

W sezonie wakacyjnym kolejki do wyrobienia EKUZ nie mają końca. Urlopowicze z większych miast czekają po kilka godzin, aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w oddziale NFZ, zabezpieczając się w ten sposób na czas urlopu za granicą. Ale czy karta EKUZ do tego wystarczy? Jaką pomoc ona zapewnia, a kiedy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

loty samolotem

Co to jest EKUZ?

Wybierając się za granicę, warto wyrobić wcześniej EKUZ. EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której uzyskasz podstawową opiekę zdrowotną w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. EKUZ działa także w Wielkiej Brytanii.

EKUZ jest wydawana bezpłatnie i stanowi potwierdzenie, że masz prawo do uzyskania świadczeń oferowanych w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że świadczenia te nie są tożsame ze świadczeniami, które uzyskasz w Polsce w ramach NFZ. Posiadając EKUZ, możesz liczyć na opiekę zdrowotną, która jest oferowana w ramach publicznej służby zdrowia w konkretnym kraju, co oznacza, że jeśli obywatele tego państwa dopłacają do jakiegoś świadczenia, to Ty też będziesz musiał to zrobić.

Jak uzyskać EKUZ?

EKUZ jest wydawana bezpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej. W celu otrzymania karty należy udać się do najbliższego oddziału NFZ i złożyć wniosek. Wniosek o wydanie EKUZ dla dziecka może złożyć każdy z rodziców. Osoby, które ukończyły 18. rok życia, w dalszym ciągu się uczą i posiadają status członka rodziny osoby ubezpieczonej, powinny ponadto załączyć do wniosku dowód potwierdzający, że dalej się uczą. Może być to zaświadczenie ze szkoły lub legitymacja studencka czy też uczniowska.

Gdzie wyrobić EKUZ?

Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (potrzebne będzie wtedy dodatkowe upoważnienie). Karta jest wydawana od ręki, jednak trzeba mieć na uwadze, że w sezonie letnim kolejki w oddziałach NFZ mogą być ogromne, w związku z czym czas oczekiwania może się wydłużyć. Jeśli nie możesz udać się do oddziału lub po prostu nie masz czasu, wniosek można złożyć również pocztą elektroniczną (EKUZ w związku z wyjazdem zarobkowym), przez platformę ePUAP (będziesz potrzebować profilu zaufanego) lub Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Jaką pomoc otrzymasz dzięki EKUZ?

W ramach EKUZ otrzymasz opiekę zdrowotną, która jest oferowana obywatelom konkretnego kraju w ramach publicznej służby zdrowia. Pamiętaj, że świadczenia wchodzące w zakres publicznej opieki zdrowotnej mogą się różnić w zależności od kraju. Z pomocy korzystasz natomiast na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, w którym przebywasz, co oznacza, że zakres świadczeń może różnić się od tych, do których jesteś upoważniony w Polsce w ramach NFZ.

Jakie mogą być różnice pomiędzy poszczególnymi krajami? Może zdarzyć się np. tak, że leki, które w Polsce podlegają refundacji, w danym kraju będą w pełni płatne. Spod refundacji często jest też wyłączone leczenie stomatologiczne i częściowo koszt niektórych wizyt lekarskich lub badań.

Przykład

Norbert wybrał się na narty do Austrii. Nie wykupił ubezpieczenia turystycznego, ale wyrobił sobie EKUZ. Na stoku miał wypadek, w wyniku którego musiała zostać zorganizowana akcja ratownicza. Następnie Norbert trafił do szpitala, w którym spędził 3 dni. Czy w tej sytuacji poniesie koszty udzielonej mu pomocy? Tak, ale nie wszystkie. Spod zakresu EKUZ w Austrii w całości wyłączone są koszty ratownictwa górskiego – te pacjent będzie musiał pokryć samodzielnie. Za pobyt w szpitalu zapłaci natomiast od 12 do 20,10 euro za dzień. Resztę kosztów pokryje NFZ.

Czy EKUZ pokryje w pełni koszty leczenia?

EKUZ nie pokryje kosztów leczenia prywatnego. Ponadto, tak jak wskazano wcześniej, EKUZ uprawnia Cię do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak obywatele kraju, w którym przebywasz. Należy więc się dokładnie zorientować, jakie świadczenia wchodzą w zakres tej pomocy. Jeśli nie zrobisz tego przed wyjazdem, w placówce medycznej na pewno udzielą Ci takich informacji.

UWAGA!

Informacji na temat zakresu usług medycznych objętych systemem publicznej służby zdrowia w danym państwie szukaj na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czego nie pokrywa EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywa koszty niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Tak więc podróżny posiadający EKUZ nie może liczyć na pokrycie kosztów:

 • planowanych zabiegów i operacji,
 • leczenia w prywatnych placówkach medycznych,
 • transportu medycznego do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (wyjątkiem jest sytuacja, gdy dalsze koszty leczenia w kraju pobytu będą wyższe niż koszty przewiezienia chorego),
 • akcji ratowniczych (np. w górach).

Właśnie dlatego osoby wyjeżdżające za granicę powinny zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami nagłego zachorowania lub wypadku – takie wsparcie zapewnia ubezpieczenie turystyczne.

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Wiele osób zastanawia się, czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, skoro EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Odpowiadając na to pytanie, należy podkreślić, że EKUZ nie zapewnia pełnej opieki zdrowotnej i w razie wystąpienia konieczności leczenia wyłączonego z zakresu refundowanych usług medycznych, będziesz musiał ponieść nieraz bardzo wysokie koszty z własnej kieszeni. Jeśli więc chcesz zapewnić sobie większą ochronę, warto zdecydować się na ubezpieczenie turystyczne.

Pamiętaj, że koszty leczenia za granicą mogą być naprawdę ogromne, zwłaszcza w przypadku ratownictwa medycznego czy kosztów transportu do kraju. W porównaniu do tych opłat, wysokość składki ubezpieczeniowej jest niewielkim obciążeniem dla portfela.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na 7-dniowy wyjazd do Szwajcarii?

Towarzystwo ubezpieczenioweCena ubezpieczenia turystycznegoZakres ochrony (KL, NNW, OC)
mtu24.pl22,00 złKoszty leczenia: 80 000 zł, OC: 50 000 zł.
SIGNAL IDUNA25,45 złKoszty leczenia: 20 000 euro, NNW: 15 000 zł.
UNIQA29,40 złKoszty leczenia: 250 000 zł, NNW: 30 000 zł.
AXA Partners31,70 złKoszty leczenia: 200 000 zł, NNW: 20 000 zł.
Proama35,00 złKoszty leczenia: 100 000 zł.
Generali52,00 złKoszty leczenia: 300 000 zł, NNW: 15 000 zł, OC: 50 000 zł.
Źródło: Kalkulacje wykonane w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (13.02.2024).

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje większą ochronę, a przede wszystkim pokrywa w większości koszty leczenia prywatnego. Oczywiście każdorazowo należy zapoznać się z OWU w celu sprawdzenia, które usługi są wyłączone spod ochrony ubezpieczeniowej – mogą się bowiem one różnić w zależności od ubezpieczyciela. Niemniej jednak, z pewnością będzie to szerszy zakres ochrony niż ten, który otrzymasz w ramach EKUZ.

Drugą kwestią jest zasięg ubezpieczenia. EKUZ zapewnia ochronę tylko w państwach członkowskich UE oraz EFTA, jeśli zatem wybierasz się na urlop poza ten obszar, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne.

EKUZ

Ubezpieczenie turystyczne

ekuz a ubezpieczenie turystyczne

Zalety ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne jest dodatkowym wydatkiem, jednak warto o nim pomyśleć, jeśli chcesz mieć zapewnioną szerszą ochronę. W porównaniu do kosztów leczenia, które poniesiesz w razie wystąpienia choroby lub wypadku, składka ubezpieczenia jest niewysoka. Należy podkreślić, że koszty leczenia za granicą są zazwyczaj droższe niż w Polsce, a jeśli dojdzie do tego konieczność skorzystania z ratownictwa medycznego lub zorganizowania transportu medycznego do Polski, koszty mogą okazać się naprawdę ogromne (często kilkukrotnie przewyższające koszt samej wycieczki).

Warto dodać, że EKUZ posiada ograniczenie terytorialne, dlatego jeśli wybierasz się na wakacje np. do Egiptu, to tylko wykupione ubezpieczenie turystyczne zapewni Ci ochronę na wypadek choroby lub wypadku.

Ponadto ubezpieczenie turystyczne może zapewnić nie tylko pokrycie kosztów leczenia. W ramach polisy możesz otrzymać również ochronę NNW, OC w życiu prywatnym czy assistance. Pakiety można rozszerzać także o inne dodatkowe opcje, np. ubezpieczenie bagażu. Zakres i suma ubezpieczenia zależy od konkretnego ubezpieczyciela, dlatego warto wcześniej zapoznać się z kilkoma ofertami. Przed podpisaniem umowy należy również przeczytać OWU, w którym wymienione są wyłączenia (sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewni ochrony).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o EKUZ i ubezpieczenie turystyczne

Gdzie obowiązuje EKUZ?
Czy w ramach EKUZ mogę skorzystać za granicą ze świadczeń refundowanych przez NFZ?
Czy ochronę w ramach EKUZ można rozszerzyć?
PODSUMOWANIE
 • EKUZ jest wydawana bezpłatnie, można uzyskać ją od ręki w oddziale NFZ lub złożyć wniosek elektronicznie.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia dostęp do refundowanych świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej danego kraju.
 • Zakres refundowanych świadczeń może się różnić w zależności od kraju. Korzystając z EKUZ, jesteś uprawniony do świadczeń, które przysługują obywatelom kraju, w którym przebywasz.
 • EKUZ gwarantuje ochronę jedynie w państwach należących do UE i EFTA.
 • Ubezpieczenie turystyczne zapewnia większą ochronę niż EKUZ.
 • Ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę także poza Unią Europejską.
 • Ubezpieczenie turystyczne zapewni pokrycie kosztów leczenia (także prywatnego), a także dodatkowe ochrony takie jak NNW, OC w życiu prywatnym, assistance czy ubezpieczenie bagażu – zakres zależy od wybranego pakietu.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!