Czy NFZ pokryje koszty leczenia za granicą?

Wyjeżdżając za granicę warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej możesz uzyskać opiekę medyczną w ramach publicznej służby zdrowia. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest EKUZ, jak taką kartę uzyskać, a przede wszystkim, w jakich sytuacjach zapewni Ci ona ochronę.

Koszty leczenia pokrywane przez NFZ, a wyjazd zagraniczny.

Osoby podróżujące po Europie powinny wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli chcą sobie zapewnić opiekę zdrowotną za granicą na minimalnym poziomie. Karta potwierdza, że masz prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w innym kraju na koszt NFZ. Posiadając kartę uzyskasz w krajach UE i krajach EFTA dostęp do podstawowych usług, świadczonych w ramach publicznej opieki zdrowotnej w danym kraju. W sytuacji gdy masz wyrobioną EKUZ, przysługują Ci prawa do publicznej opieki zdrowotnej, które przysługują obywatelom tego kraju – oznacza to, że zakres opieki może się różnić od leczenia dostępnego w Polsce i objętego przez NFZ.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Czym jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument uprawniający do korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą w państwach należących do UE lub EFTA. EKUZ daje Ci gwarancję uzyskania darmowej pomocy lekarskiej podczas pobytu za granicą. Należy jednak podkreślić, że zakres świadczeń jest ograniczony. Wyjeżdżając np. do Włoch skorzystasz z takich samych uprawnień, jakie przysługują obywatelom tego kraju. Tym samym, jeśli w danym kraju obywatele dopłacają do konkretnej usługi leczniczej, Ty też będziesz musiał to zrobić chcąc skorzystać z tej pomocy – nawet jeśli usługa ta podlega refundacji w Polsce. Z powyższego wynika, że EKUZ nie zawsze gwarantuje bezpłatne leczenie zagraniczne, warto dodatkowo zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne.

Jak uzyskać EKUZ?

O wydanie EKUZ może się starać każda osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ. Aby otrzymać kartę należy złożyć stosowny wniosek, nie trzeba przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem są osoby które ukończyły 18 lat, w dalszym ciągu pobierają naukę i posiadają status członka rodziny osoby ubezpieczonej – osoby te powinny oprócz wniosku przedstawić dowód potwierdzający fakt pobierania nauki (legitymacja studencka lub uczniowska). 

Wniosek o przyznanie i wyrobienie EKUZ można złożyć osobiście z jednym z oddziałów NFZ, wysłać pocztą, wysłać mailem na adres [email protected] lub wysłać faxem. Najszybszą metodą na uzyskanie EKUZ jest udanie się osobiście do oddziału NFZ – kartę uzyskasz od ręki. Należy jednak podkreślić, że w większych miastach w okresie urlopowym, możesz napotkać ogromne kolejki, warto wtedy skorzystać z opcji złożenia wniosku inną drogą. O Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz się starać także za pośrednictwem Zaufanego Profilu elektronicznego.

Na jaki czas wydawana jest EKUZ i ile kosztuje?

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Jeśli chodzi o okres trwania, to zależy on od statusu osoby ubiegającej się o EKUZ. Od 1 czerwca 2019 roku EKUZ jest wydawana na:

okres 5 lat dla: 

 • osób, które pobierają świadczenia emerytalne;
 • osoby poniżej 18. roku życia, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej;
 • osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18. roku życia, posiadające polskie obywatelstwo;
 • osoby poniżej 18. roku życia, które posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • osoby, które pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Okres 36 miesięcy dla: 

 • osób zatrudnionych;
 • osób prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
 • osób pobierających zasiłek  lub świadczenie przedemerytalne.

Okres 18 miesięcy dla: 

 • osób, które pobierają rentę;
 • osób, które posiadają status studenta i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.

Okres 6 miesięcy dla: 

 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18. roku życia, które mieszkają na terytorium Polski  i które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy;
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski w  okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski w okresie ciąży i porodu.

Okres 2 miesięcy dla: 

 • osób ubezpieczonych nie zaliczających się do powyższych przypadków;
 • osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Jaką ochronę zapewnia EKUZ?

Na mocy współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, możesz otrzymać za darmo podstawowe leczenia za granicą, jeśli posiadasz EKUZ. EKUZ potwierdza, że posiadasz tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju, nie oznacza to jednak, że zakres refundowanych usług leczniczych będzie taki sam jak w Polsce. Korzystając z EKUZ za granicą, korzystasz z praw do opieki zdrowotnej przysługujących obywatelom tego państwa. W praktyce może to oznaczać konieczność dopłaty do niektórych form leczenia. Dla przykładu: w Belgii transport karetką jest dodatkowo płatny, w Austrii transport jest bezpłatny w przypadku zagrożenia życia pacjenta lub gdy lekarz uzna, że jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta, z kolei w Holandii transport medyczny jest w pełni refundowany – zarówno lotniczy, wodny i górski.

Czy NFZ zwróci koszty leczenia, jeśli nie posiadałem EKUZ?

Jeśli nie wyrobiłeś EKUZ, a zaistniała konieczność leczenia, będziesz musiał zapłacić – nawet jeśli konkretna usługa lecznicza jest objęta przez publiczną służbę zdrowia. Jednak po powrocie do Polski, możesz się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów składając stosowny wniosek w jednym z oddziałów NFZ. NFZ zwróci Ci koszty tylko za leczenie, które podlega refundacji. Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wszelkie dokumenty, które wykazują poniesione koszty. 

Jeśli nie jesteś w stanie z góry pokryć kosztów leczenia, możesz wystąpić do NFZ o wydanie Certyfikatu tymaczasowo zastępującego EKUZ, taki wniosek może złożyć w Twoim imieniu również inna osoba upoważniona (na stronie NFZ znajdziesz wzory formularzy https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/). Ponadto we wniosku możesz wybrać preferowany sposób dostarczenia dokumentu, jeśli zależy Ci na czasie możesz wybrać formę mailową lub fax.

PODSUMOWANIE
 • Wyjeżdżając za granicę do państw członkowskich UE lub EFTA warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki niej uzyskasz dostęp do świadczeń zdrowotnych, do których mają dostęp za darmo obywatele tego kraju.
 • W ramach EKUZ pokrywane są koszty leczenia, które objęte są ochroną przez publiczną służbę zdrowia. Oznacza to, że zapłacisz za leczenie, które nie podlega refundacji w danym kraju.
 • EKUZ jest wydawana na wniosek, za kartę nic nie zapłacisz. Co do zasady jest wydawana od ręki w poszczególnych oddziałach NFZ. Wniosek można złożyć również na odległość (pocztą lub elektronicznie).
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia w państwie należącym do UE lub EFTA, możesz starać się o zwrot tych kosztów, nawet jeśli nie posiadałeś EKUZ. Stosowny wniosek należy złożyć w jednym z oddziałów NFZ.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!