Koronawirus w Chorwacji – zasady wjazdu i obostrzenia dla podróżnych z Polski

Z jednej strony wody Adriatyku, z drugiej szczyty Dalmacji, a pośrodku plaża i zabytkowe miasta pamiętające czasy starożytne. Nic dziwnego, że Chorwacja jest celem wielu turystycznych wypraw – jeżeli chcesz się tam wybrać w tym roku, sprawdź, jakie są warunki wjazdu i jakich obostrzeń można się spodziewać na miejscu.

Chorwacja a koronawirus – czy podróżowanie jest bezpieczne?

Wszystkich planujących w najbliższym czasie urlop w Chorwacji ucieszy wiadomość, że kraj ten jest otwarty na przyjezdnych z Polski. Przy wjeździe trzeba oczywiście spełnić odpowiednie wymagania (o których piszemy poniżej), ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać się na krótki wypad lub dłuższe wakacje nad Adriatyk.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że epidemia COVID-19 w Chorwacji nie jest jeszcze opanowana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że liczba zakażeń w stosunku do osób przebywających w Chorwacji jest wciąż wysoka, dlatego podróżującym do tego kraju zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do miejscowych obostrzeń. Ich listę z podziałem na regiony Chorwacji i aktualną liczbą stwierdzonych przypadków można znaleźć na stronie: https://www.croatiacovid19.info/.

CZY WIESZ, ŻE …

Od początku pandemii w Chorwacji odnotowano ponad 1 mln przypadków zachorowań na koronawirusa i ponad 15 tys. zgonów. Sytuacji nie poprawia fakt, że Chorwacja jest prawie na końcu europejskiej stawki, jeśli chodzi o stopień wyszczepienia społeczeństwa – co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 przyjęło tam tylko 56% obywateli (dane z lutego 2022 roku).

Kto może podróżować do Chorwacji?

Wjazd do Chorwacji z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju strefy Schengen jest możliwy po spełnieniu jednego z poniższych warunków.

 1. Podróżny posiada Unijny Certyfikat COVID.
 2. Podróżny posiada negatywny wynik testu PCR (z ostatnich 72 godzin) lub testu antygenowego (z ostatnich 24 godzin, wykonany w warunkach laboratoryjnych) na COVID-19.
 3. Podróżny posiada zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki, od którego minęło więcej niż 14 i mniej niż 270 dni lub dawki przypominającej.
 4. Podróżny posiada zaświadczenie o przyjęciu jednodawkowej szczepionki, od którego minęło więcej niż 14 i mniej niż 270 dni lub dawki przypominającej.
 5. Podróżny posiada zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki, od którego minęło więcej niż 14 i mniej niż 270 dni.
 6. Podróżny posiada pozytywny wynik testu PCR lub antygenowego potwierdzającego przebycie COVID-19, który został wykonany co najmniej 11 i co najwyżej 180 dni wcześniej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19.
 7. Podróżny jest dzieckiem w wieku poniżej 12 lat i podróżuje z rodzicami/opiekunami spełniającymi warunki wjazdowe.
CZY WIESZ, ŻE …

Unijny Certyfikat COVID jest dostępny bezpłatnie w języku polskim i angielskim na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mIKP i aplikacji mObywatel. Można go dostać też w wersji papierowej w punktach szczepień i przychodniach podstawowej opieki lekarskiej.

W razie niespełniania żadnego z wymienionych warunków, podróżny zostanie skierowany z granicy chorwackiej na 7-dniową kwarantannę (można ją skrócić po otrzymaniu negatywnego wyniku testu). Obowiązek nie dotyczy osób podróżujących przez Chorwację tranzytem, jeśli opuszczą terytorium kraju w ciągu 12 godzin. Zasady wjazdu mają zastosowanie także wobec obywateli Polski podróżujących do Chorwacji z państw trzecich.

W przypadku podróżowania do Chorwacji samochodem, należy sprawdzić przepisy tranzytowe obowiązujące w poszczególnych państwach, przez które prowadzi nasza trasa. W większości przypadków (m.in. Słowacja, Czechy, Niemcy, Słowenia, Węgry) dopuszczalny jest tranzyt bez wykonywania testu, o ile podróż przebiega bez zbędnej zwłoki. Okazywanie testu nie jest konieczne także na trasie do Dubrownika prowadzącej przez terytorium Bośni i Hercegowiny.

UWAGA!

Podane zasady wjazdu na terytorium Chorwacji obowiązują do 31 marca 2022 roku. Warunki mogą ulec zmianie nawet z dnia na dzień, dlatego aktualne informacje należy sprawdzać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ubezpieczenie do Chorwacji już od 6 zł dziennie!

Chorwacja należy do Unii Europejskiej, więc przebywający tam obywatele Polski mają prawo do skorzystania z opieki chorwackiej publicznej służby zdrowia w takim samym zakresie, jak obywatele tego kraju. Warunkiem jest posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą można wyrobić bezpłatnie w oddziale NFZ. Nawet karta nie gwarantuje jednak pokrycia pełnych kosztów w każdym przypadku. W Chorwacji dodatkowo płatne w części lub w całości są m.in.:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu (10 kun);
 • leczenie specjalistyczne i szpitalne (20% kosztów, maksymalnie 2000 kun);
 • wizyta u stomatologa (10 kun, jeśli to świadczenie gwarantowane przez chorwacki fundusz zdrowia);
 • leki.

Ponadto pacjent w całości pokryje koszty m.in. leczenia prywatnego lub transportu medycznego do Polski, co może oznaczać wydatki liczone w tysiącach złotych. Jak ich uniknąć? Kupując ubezpieczenie turystyczne, które już w podstawowym zakresie obejmuje pokrycie kosztów leczenia, ochronę NNW podczas podróży i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Koszt takiej polisy to zaledwie kilka złotych dziennie!

A co jeszcze istotniejsze, w podstawowym wariancie ochrony oferowanej przez każdą firmę, znajduje się również pokrycie wydatków związanych z leczeniem COVID-19 w razie zachorowania podczas wyjazdu. Zarażenie się koronawirusem jest traktowane identycznie, jak każda inna choroba, a więc mieści się w kosztach leczenia – oczywiście do wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia, dlatego ważne, żeby była ona dość wysoka. Na podróż do Chorwacji bezpieczne minimum to ok. 200 000 zł.

Sprawdźmy zatem, ile może kosztować tego rodzaju ochrona na tygodniowy wyjazd dla jednej dorosłej osoby. Wyliczenia nie uwzględniają opcji dodatkowych, czyli m.in. sportów ekstremalnych, nurkowania czy chorób przewlekłych.

Firma ubezpieczeniowaWarunki ubezpieczeniaCena polisy
ProamaKoszty leczenia: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł,
OC sportowe: 50 000 zł,
Assistance,
Zdarzenia pod wpływem alkoholu,
Ruchomości domowe: 5000 zł,
COVID-19: zachorowanie, izolacja.
39 zł
You Can DriveKoszty leczenia: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł,
OC sportowe: 50 000 zł,
Assistance,
COVID-19: zachorowanie, izolacja, kwarantanna.
44 zł
GeneraliKoszty leczenia: 300 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł,
OC sportowe: 50 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 1000 zł,
Assistance,
Zdarzenia pod wpływem alkoholu,
Ruchomości domowe: 5000 zł,
COVID-19: zachorowanie, izolacja.
51 zł
AXA PartnersKoszty leczenia: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 250 000 zł,
OC sportowe: 250 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 3000 zł,
Assistance,
COVID-19: zachorowanie, izolacja, kwarantanna.
59 zł
mtu24.plKoszty leczenia: 300 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 100 000 zł,
OC sportowe: 100 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł,
Assistance,
COVID-19: zachorowanie, izolacja, kwarantanna.
62 zł
GeneraliKoszty leczenia: 800 000 zł,
NNW: 60 000 zł,
OC w życiu prywatnym: 200 000 zł,
OC sportowe: 200 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 3000 zł,
Assistance,
Zdarzenia pod wpływem alkoholu,
Ruchomości domowe: 5000 zł,
COVID-19: zachorowanie, izolacja.
84 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (07.07.2022)

Koszty ubezpieczenia zależą jednak nie tylko od zakresu ochrony, ale też czasu wyjazdu i liczby ubezpieczonych. Ile za polisę obejmującą dwutygodniowe wakacje w Chorwacji zapłacą odpowiednio pojedynczy turysta, para podróżnych i 4-osobowa rodzina? Warunki ubezpieczenia pozostają w każdej firmie bez zmian.

FirmaCena ubezpieczenia do Chorwacji dla 1 osobyCena ubezpieczenia do Chorwacji dla 2 osóbCena ubezpieczenia do Chorwacji dla 4 osób
Proama78 zł156 zł305 zł
You Can Drive88 zł176 zł352 zł
Generali101 zł203 zł398 zł
AXA Partners119 zł237 zł407 zł
mtu24.pl125 zł250 zł500 zł
Generali169 zł338 zł663 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (07.07.2022)

Zaszczepieni, niezaszczepieni, ozdrowieńcy – zasady wjazdu do Chorwacji

Powyżej przedstawiono ogólne warunki wjazdu na terytorium Chorwacji. A jak to wygląda, jeśli podsumujemy zasady dla poszczególnych kategorii podróżnych?

Osoby zaszczepione

 • Status osoby zaszczepionej potwierdza Unijny Certyfikat COVID, zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki/szczepionki jednodawkowej (w ciągu 14-270 dni) lub dawki przypominającej.
 • Przyjęcie jednej dawki szczepionki jest uznawane tylko w określonych przypadkach u ozdrowieńców.
 • Osoby zaszczepione nie muszą wykonywać testów ani przechodzić kwarantanny.
UWAGA!

Zaświadczenia i wyniki testów powinny być w języku chorwackim lub angielskim!

Osoby niezaszczepione

 • Warunkiem wjazdu na terytorium Chorwacji jest negatywny wynik testu PCR (do 72 godzin) lub antygenowego (d0 24 godzin w warunkach laboratoryjnych).
 • Test i kwarantanna po przyjeździe do Chorwacji dotyczy tylko osób niezaszczepionych bez wyniku testu.
 • Z obostrzeń dla osób niezaszczepionych mogą być zwolnieni przyjeżdżający do Chorwacji w ważnych celach biznesowych lub rodzinnych, jeżeli przedstawią wiarygodną dokumentację.

Ozdrowieńcy

 • Należy przedstawić Unijny Certyfikat COVID, zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 w ciągu ostatnich 11-180 dni lub zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu ostatnich 14-270 dni po przechorowaniu COVID-19.
 • Nie jest wymagany test ani kwarantanna.
CZY WIESZ, ŻE …

Podróżujący do Chorwacji powinni przed przyjazdem wypełnić formularz EnterCroatia. Formularz jest dostępny online w języku polski, a jego wcześniejsze uzupełnienie przyspieszy formalności na granicy.

Obostrzenia covidowe w Chorwacji

W całej Chorwacji obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w:

 • obiektach handlowych;
 • instytucjach medycznych;
 • transporcie publicznym (również na promach i w taksówkach);
 • instytucjach prowadzących bezpośrednią obsługę klienta (m.in. pocztach, bankach, kantorach);
 • punktach usługowych.

Ponadto w całym kraju obowiązują limity dotyczące liczby uczestników zgromadzeń – w wydarzeniach publicznych może brać udział do 50 osób (chyba że wydarzenie zostało wcześniej zatwierdzone, a jego uczestnicy posiadają Unijne Certyfikaty), w wydarzeniach prywatnych do 30 osób. Pamiętaj, że władze lokalne mogą wprowadzić dodatkowe restrykcje ze względu na aktualną sytuację epidemiczną.

CZY WIESZ, ŻE …

Za nieprzestrzeganie obostrzeń w Chorwacji można otrzymać mandat w wysokości od 500 kun (ok. 330 zł) za nieprawidłowo założoną maseczkę, do nawet 10 000 kun (ok. 6600 zł) za organizację imprez lub zgromadzeń niezgodnych z przepisami.

Zachorowanie na COVID-19 w Chorwacji – co robić?

W razie zaobserwowania u siebie podczas pobytu w Chorwacji objawów grypopodobnych (np. gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem), należy skontaktować się z infolinią w sprawie COVID-19 dostępną pod numerem telefonu 113 przez cały tydzień w godzinach 8:00-21:00.

W całym kraju dostępne są punkty, w których możliwe jest wykonanie testu na COVID-19. Ich listę znajdziesz tutaj. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem u Ciebie lub osoby, z którą miałeś bezpośredni kontakt, zostaniesz skierowany na przymusową izolację/kwarantannę, której koszty będziesz musiał ponieść z własnej kieszeni.

Ekspert Mubi radzi:

Wybierając ubezpieczenie turystyczne na zagraniczną podróż, np. do Chorwacji, sprawdź uważnie w OWU, jakie są jego warunki w odniesieniu do COVID-19. Chociaż większość firm zawiera zachorowanie na koronawirusa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, mogą się tam znaleźć ograniczenia bądź wyłączenia ochrony. Przykładowo, ubezpieczcyciel może zastrzec, że nie ponosi kosztów przeprowadzenia profilaktycznych testów lub opłaci zakwaterowanie, wyżywienie i powrót do Polski w razie izolacji/kwarantanny tylko do pewnej kwoty.

Powrót z Chorwacji do Polski – czy jest kwarantanna?

Zgodnie z polskimi przepisami, wszyscy podróżujący do Polski z krajów UE i strefy Schengen są objęci obowiązkową 7-dniową kwarantanną wjazdową. Zwolnione z niej są dzieci do lat 12, a także:

 • podróżni z Unijny Certyfikatem potwierdzającym zaszczepienie,
 • podróżni ze statusem ozdrowieńca uzyskanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • podróżni z negatywnym wynikiem testu sprzed co najwyżej 48 godzin.

Dodatkowo osoby podróżujące do Polski drogą powietrzną muszą obowiązkowo uzupełnić tzw. Kartę Lokalizacji Pasażera, która ułatwi sanepidowi kontakt z podróżnym w razie wykrycia przypadku COVID-19 na pokładzie samolotu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podróżowanie do Chorwacji w związku z koronawirusem

Czy przed podróżą do Chorwacji trzeba wykonać test?

Tak, jeżeli nie jesteś zaszczepiony. Test metodą PCR należy wykonać do 72 godzin przed wjazdem na terytorium Chorwacji, a test antygenowy do 24 godzin wcześniej. Dopuszczalne są jedynie testy antygenowe wykonane metodą laboratoryjną. W razie braku testu zostaniesz skierowany na przymusową kwarantannę na własny koszt.

Ile dawek szczepionki trzeba przyjąć, żeby móc podróżować do Chorwacji?

Bez przeszkód mogą podróżować osoby, które przyjęły dawkę przypominającą. Dopuszczalne jest także poświadczone zaświadczeniem przyjęciem dwóch dawek, o ile ostatnią przyjęto w okresie 14-270 dni wcześniej, a także jednodawkowej szczepionki przyjętej w takim samym czasie. Z jedną przyjętą dawką szczepionki wjechać do Chorwacji mogą tylko ozdrowieńcy (jeżeli do szczepienia doszło w okresie 14-270 dni wcześniej).

Czy w Chorwacji obowiązują jeszcze obostrzenia?

Tak. Aktualne obostrzenia wjazdowe są ważne co najmniej do 31 marca 2022 roku. W całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, a także limity dotyczące zgromadzeń publicznych. Ponadto władze lokalne mogą wprowadzać dodatkowe restrykcje w zależności od sytuacji epidemicznej w danym regionie.

PODSUMOWANIE
 • Wjazd do Chorwacji jest możliwy m.in. z Unijnym Certyfikatem COVID lub negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.
 • W razie niespełnienia kryteriów wjazdowych do Chorwacji podróżny zostanie odesłany na 7-dniową przymusową kwarantannę na własny koszt.
 • W Chorwacji obowiązuje nakaz noszenia maseczek, są także limity dotyczące zgromadzeń publicznych.
 • W razie zachorowania na koronawirusa w Chorwacji pomoc w ramach publicznej służby zdrowia gwarantuje karta EKUZ. Aby uniknąć innych wydatków, należy wykupić ubezpieczenie podróżne o odpowiednim zakresie.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!