Komunikaty MSZ a wyjazd za granicę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych dba o to, aby dostarczyć podróżującym informację na temat sytuacji politycznej panującej w poszczególnych krajach, a także innych okoliczności mogących mieć znaczenie dla podróżującego, przede wszystkim zwracając uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa odbycia podróży do tych państw. Z poniższego artykułu dowiesz się, gdzie publikowane są rekomendacje MSZ, a także jaki jest charakter tych komunikatów. W tekście przypominamy także, o czym należy pamiętać przed wyjazdem za granicę. Wskazujemy również, gdzie możesz szukać pomocy za granicą w przypadku wystąpienia problematycznych sytuacji.

Gdzie uzyskać rzetelne informacje przed wyjazdem?

Planując wyjazd za granicę, warto zapoznać się z komunikatami udostępnianymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są one udostępniane na oficjalnej stronie internetowej. Znajdziesz je pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych  Dla podróżujących jest to najlepsze źródło informacji, bowiem rekomendacje są na bieżąco aktualizowane w zależności od sytuacji panującej w danym kraju.

UWAGA!

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziesz informacje o obostrzeniach oraz warunkach wjazdu do krajów wynikających z trwania pandemii COVID-19!

MSZ publikuje komunikaty dotyczące poszczególnych państw. W informacjach udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych znajdziesz m.in.: informacje dotyczące obecnej sytuacji politycznej panującej w kraju, przede wszystkim ze wskazaniem czy dane okoliczności nie stanowią zagrożenia dla podróżujące. MSZ wskazuje czy na terenie danego kraju trwa konflikt zbrojny i czy prowadzone są tam działania wojenne. Poza sytuacją polityczną, komunikat MSZ wskazuje również na inne zagrożenia, np. te związane ze zdrowiem. Z informacji zamieszczonej na stronie rządowej dowiesz się także, czy przed wyjazdem należy dochować pewnych formalności, jakie są zalecenia co do wykupienia ubezpieczenia, jakie obyczaje panują w danym państwie, a także ustanowiono tam jakieś szczególne regulacje prawne, na które trzeba zwrócić uwagę.

  Co obejmują komunikaty MSZ

 • Informacje dotyczące sytuacji politycznej w danym kraju.
 • Informacje dotyczące zagrożeń związanych ze zdrowiem.
 • Informacje wizowe i paszportowe.
 • Informacje dotyczące przepisów prawnych, na które należy zwrócić uwagę.
 • Informacje dotyczące obyczajów panujących w danych kraju.
 • Inne przydatne informacje.

Jakie ostrzeżenia wydaje MSZ?

Celem rekomendacji wydawanych przez MSZ jest udzielenie informacji dla osób podróżujących, a przede wszystkim uświadomienie im istniejących zagrożeń. Jest to rzetelne źródło informacji, w szczególności podkreślić należy, że komunikaty te są na bieżąco aktualizowane.

Niektóre komunikaty zawierają ostrzeżenia dla podróżujących. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyróżnia 4 stopnie ostrzeżeń:

I. Zachowaj ostrożność – komunikat oznaczający zalecenie zachowania zwykłej ostrożności. Poziom zagrożenia według tego stopnia jest zbliżony do Polski.

II. Zachowaj szczególną ostrożność – stopień ten oznacza, że poziom zagrożenia występujący w danym kraju jest wyższy niż ten występujący w Polsce.

III. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne – taki komunikat oznacza, że poziom zagrożenia panujący w danym kraju jest znacznie wyższy niż ten występujący w Polsce. Dlatego też odradza się podróży, które nie są konieczne. Za takie podróżne należy uznać np. podróże o charakterze wypoczynkowym, czy rekreacyjnym. Według MSZ podróże konieczne to takie, które związane są z wypełnianiem obowiązków zawodowych (wyjazdy służbowe), czy wyjazdy konieczne ze względu na pilne sprawy rodzinne.

IV. MSZ odradza wszelkie podróże – komunikat ten oznacza najwyższy poziom zagrożenia, w związku z którym odradza się wszelkich podróży – nawet tych związanych z załatwieniem spraw rodzinnych czy planowanych służbowo.

Przykład

Ostrzeżenia MSZ mogą dotyczyć zarówno terytorium całego kraju, jak i jego wybranych części. Przykładowo, aktualnie odradza się wszelkich podróży m.in. do Mjanmy (w związku z wojskowym zamachem stanu) i Syrii (w związku z konfliktem zbrojnym), z kolei tylko w części najwyższym stopniem ostrzeżenia objęte są wybrane prowincje m.in. Egiptu, Iraku, Pakistanu czy Rosji.

Czy ostrzeżenia wydane przez MSZ co do wyjazdów zagranicznych są wiążące?

Komunikaty wydawane przez MSZ mają charakter rekomendacji, oznacza to tyle, że informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń nie są wiążące dla podróżującego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje zalecenia, nie może jednak zabronić podróżującym wyjazdu do danego kraju. Nawet w przypadku komunikatu, który zawiera zalecenie odradzające podróży, które nie są konieczne, ostateczna decyzja odnośnie wyjazdu należy do podróżującego. W tym miejscu należy również wskazać, że rekomendacje wydawane przez MSZ nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA!

Przed wyjazdem zalecamy jednak zapoznać się z komunikatami publikowanymi przez MSZ, znajdziesz w nich aktualne, wyczerpujące informacje, które mogą być przydatne podczas wyjazdu.

O czym należy pamiętać przed wyjazdem zagranicznym?

 • Sprawdź rekomendacje MSZ dotyczące wyjazdów

Przed wyjazdem zagranicznym warto zapoznać się z rekomendacjami MSZ co do wyjazdu do tego kraju. W komunikacie MSZ znajdziesz nie tylko zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, ale również inne przydatne informacje.

 • Zarejestruj się w programie Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi program Odyseusz, zgodnie z którym podróżujący może zarejestrować swoją podróż przed wyjazdem. Rejestracja jest oczywiście dobrowolna, aczkolwiek zalecamy taki ruch. System Odyseusz wysyła do osób zarejestrowanych informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia. Co więcej osoby zarejestrowane otrzymają niezbędną pomoc i informacje w przypadku wystąpienia w miejscu ich podróży sytuacji nadzwyczajnych. MSZ dzięki wiedzy o Twojej podróży będzie mógł podjąć z Tobą kontakt oraz udzielić Ci niezbędnego wsparcia za pośrednictwem placówki konsularnej.

Osoby często podróżujące mogą założyć swój profil w systemie. Dla osób sporadycznie podróżujących jest możliwe jednorazowe zarejestrowanie wycieczki, które zostanie zarchiwizowane po upływie 14 dni od zakończenia podróży. Rejestracja w programie jest dobrowolna.

 • Sprawdź dane najbliższej placówki dyplomatycznej

W razie wystąpienia sytuacji problematycznych za granicą przedstawicielstwo polskiej Ambasady udzieli Ci pomocy. Warto zawczasu, na wszelki wypadek sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa placówka dyplomatyczna oraz zapisać sobie jej dane kontaktowe. Listę placówek dyplomatycznych znajdziesz na gov.pl

 • Poinformuj bliskich, gdzie się wybierasz

Dla swojego własnego bezpieczeństwa poinformuj najbliższych gdzie będziesz przebywał przez najbliższy czas. Jeśli planujesz się przemieszczać, zostaw im plan podróży. Zapisz bliskim także numer polisy oraz ksero swoich dokumentów, aby w razie szczególnej sytuacji mogli Ci pomóc na odległość.

 • Niezbędne dokumenty

Przed wyjazdem upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, które są wymagane aby podróżować po kraju, do którego się wybierasz. Zweryfikuj datę ważności tych dokumentów, pamiętaj, że nie jesteś w stanie przewidzieć, czy wyjazd się nie przedłuży, dla Twojego bezpieczeństwa lepiej, aby dokumenty miały dłuższą datę ważności, aniżeli czas trwania planowanego wyjazdu.

 • Wyrób EKUZ, przemyśl kwestię ubezpieczenia turystycznego

Jeśli wybierasz się do państwa należące do UE, warto wyrobić EKUZ. Wyrobienie tego dokumentu nic nie kosztuje, a może się okazać przydatne w razie konieczności skorzystania z usług lekarskich za granicą. Nim wyjedziesz, zorientuj się jednak, jaki jest zakres działania EKUZ. Karta ta zapewnia ochronę tylko w podstawowych przypadkach. W sytuacji konieczności podjęcia bardziej skomplikowanego leczenia może okazać się nie wystarczająca. Dlatego też warto przemyśleć wykupienie ubezpieczenia turystycznego, które zapewni szerszą ochronę. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Ekspert Mubi radzi

Przed wyjazdem za granicę, zwłaszcza do kraju egzotycznego, trzeba sprawdzić, czy nie ma w nim obowiązku zaszczepienia się. Dotyczy to zazwyczaj krajów egzotycznych, w szczególności afrykańskich. Na przykład w wielu krajach środkowej Afryki obowiązkowe jest zaszczepienie się na febrę, czyli żółtą gorączkę. Warto także zdecydować się na dobrowolne szczepionki na dur brzuszny, chorobę meningokokową czy kleszczowe zapalenie mózgu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Gdzie uzyskam pomoc podczas podróży zagranicznej?

W przypadku wystąpienia problemów za granicą, pomocy może udzielić Ci placówka dyplomatyczna. Dlatego też warto już na etapie planowania wyjazdu sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa placówka polskiego przedstawicielstwa oraz spisać dane kontaktowe. Pamiętaj, że jeśli przebywasz w kraju nienależącym do UE, możesz skorzystać z pomocy konsula innego państwa należącego do UE, w przypadku gdy w państwie, w którym przebywasz, nie ma polskiej placówki dyplomatycznej.

W jakich sytuacjach placówka dyplomatyczna udzieli Ci pomocy? Z placówką dyplomatyczną należy się skontaktować np. w sytuacji zagubienia dokumentów. Na wniosek podróżnego konsul pomoże wyrobić paszport tymczasowy, dzięki któremu podróżny będzie mógł wrócić do kraju. Z pomocy urzędników możesz skorzystać także w sytuacji utraty środków finansowych, w takim przypadku konsul pomoże Ci nawiązać kontakt z rodziną. Warto również pamiętać, że osoba aresztowana lub zatrzymana za granicą ma prawo żądać kontaktu z konsulem, który nie tylko da namiary na pomoc prawną, ale również przekaże wszystkie niezbędne informacje dotyczące aresztowania lub zatrzymania, a także powiadomi rodzinę podróżnego. Powyższe przypadki to jedynie przykłady, zawsze gdy znajdziesz się w sytuacji problematycznej za granicą, skontaktuj się z placówką dyplomatyczną. Nawet jeśli pomoc nie będzie leżała w zakresie kompetencji konsula, to na pewno uzyskasz informacje na temat tego gdzie i jak ją możesz otrzymać.

FAQ – najważniejsze pytania o komunikaty MSZ

Co zawierają komunikaty MSZ?
W czasach pandemii znajdziesz w komunikatach informacje o obostrzeniach i warunkach wjazdu do danego państwa. Dodatkowo na stronie MSZ znajdziesz zalecenie dotyczące bezpieczeństwa, informacje dla kierowców, przepisy prawa czy wzmianki o sytuacji politycznej w kraju.
Czy komunikaty MSZ zawierają ostrzeżenia?
Tak. Ministerstwo wystawia ostrzeżenia w czterostopniowej skali. Najniższy zaleca zachowanie ostrożności, kolejny szczególną ostrożność, a dwa ostatnie zalecają rezygnację z podróży (poza tymi koniecznymi) oraz bezwzględne zaniechanie wjazdu do danego kraju.
Co warto sprawdzić przed wyjazdem do nieznanego lub niepewnego kraju?
Po pierwsze, zawsze warto zajrzeć do rekomendacji MSZ. Za darmo można także zarejestrować się w programie Odyseusz. Koniecznie trzeba sprawdzić placówki dyplomatyczne w regionie, do którego się jedzie. Nie zapomnij poinformować bliskich o wyjeździe, przygotuj odpowiednie dokumenty i wykup ubezpieczenie turystyczne.
PODSUMOWANIE
 • Przed wyjazdem zagranicznym sprawdź komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące państwa, do którego się wybierasz. MSZ w swoich komunikatach podaje wszelkie niezbędne informacje, które mogą się przydać podczas podróży, a także w razie konieczności informuje o potencjalnych zagrożeniach.
 • MSZ w swoich komunikatach zawiera rekomendacje odnośnie bezpieczeństwa wyjazdu. Jeśli sytuacja panująca w danym państwie może stwarzać zagrożenie dla podróżującego, MSZ w opisie tego kraju zamieszcza ostrzeżenia. Ostrzeżenia wydawane są w 4-stopniowej formie i mają charakter rekomendacji.
 • Przed zagranicznym wyjazdem warto zapoznać się z komunikatami MSZ, sprawdzić wymagania wizowe i paszportowe, zweryfikować gdzie znajduje się najbliższa placówka konsularna oraz spisać jej dane, a także zadbać o EKUZ lub wykupienie ubezpieczenia turystycznego.
Oceń artykuł:
14,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!