Nie wpuszczono Cię na pokład samolotu? Podpowiadamy jak uzyskać odszkodowanie.

Posiadasz ważny bilet, a mimo to odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu? Wszystkiemu winny jest zapewne overbooking, który stanowi standardową praktykę w branży lotniczej. Z poniższego artykułu dowiesz się na czym polega overbooking, czemu linie lotnicze sprzedają więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie, a także jakie prawa przysługują Ci w przypadku odmowy wejścia na pokład.

Czy linia lotnicza może sprzedać więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie?

Wyobraź sobie sytuację, że lecisz na ważne spotkanie biznesowe do innego kraju. Wszystko masz już przygotowane: bagaże, bilet, zarezerwowany hotel. Na miejscu odprawy okazuje się, że odmówiono Ci wejścia na pokład. Nie rozumiesz, co się właśnie stało, przecież posiadałeś ważny bilet… czy linia lotnicza może nie wpuścić pasażera na pokład pomimo posiadania biletu? Otóż tak. Co więcej, taka sytuacja jest uregulowana prawnie w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

Opisana sytuacja jest wynikiem overbookingu. Overbooking oznacza, że linia lotnicza sprzedała na dany lot więcej biletów niż jest miejsc. Jest to standardowa praktyka w branży lotniczej. Poprzez overbooking linie lotnicze starają się zminimalizować liczbę pustych miejsc w samolocie. Okazuje się, że osoby posiadające bilety często nie stawiają się na pokładzie. W związku z tym przewoźnicy dokonują analizy posiadanych danych historycznych, na podstawie których są w stanie oszacować, ile biletów można sprzedać ponownie. Jest to szacunek, dlatego w praktyce może dojść do sytuacji, gdy jednak na odprawie stawia się więcej osób, niż jest miejsc w samolocie. Linie lotnicze stosują coraz to nowsze algorytmy, dzięki którym szacunek jest bardziej dokładny, jednak nie daje to gwarancji wykluczenia opisanej wyżej sytuacji w 100%. Z jednej strony działania przewoźników wydają się być zrozumiałe w kontekście optymalizacji kosztów, z drugiej strony overbooking może spowodować wiele niedogodności dla pasażerów, którym odmówiono przelotu. Dlatego też overbooking został uregulowany we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu. Przepisy wskazują, że przewoźnik ma prawo odmówić wejścia na pokład, jednocześnie jednak rozporządzenie reguluje wynikające z tej sytuacji prawa pasażera, w tym również prawo do odszkodowania.

Overbooking – jak linia lotnicza wybiera pasażerów?

Przewoźnik lotniczy powinien w pierwszej kolejności wezwać ochotników do rezygnacji z wejścia na pokład. Może bowiem zdarzyć się tak, że komuś nie będzie zależało na dacie wylotu i w zamian za dodatkowe korzyści, zdecyduje się na rezygnację z lotu. Takie działania mają na celu zminimalizować niedogodności, a przede wszystkim mają zredukować liczbę osób, którym odmówiono wejścia na pokład wbrew ich woli. Jeśli ochotnicy się nie znajdą lub jest ich za mało, wtedy linia lotnicza może odmówić wejścia do samolotu wybranym pasażerom. Jak pasażerowie są typowani? Tej sytuacji Rozporządzenie nie reguluje, w przepisach wskazano jedynie, że przewoźnik powinien w pierwszej kolejności postarać się znaleźć ochotników. Zatem system typowania pasażerów będzie zależał od konkretnej linii lotniczej, najczęściej  z odmową spotkają się osoby, które najpóźniej stawiły się do odprawy.

Co otrzyma ochotnik, który samodzielnie zgłosi się do rezygnacji z lotu? Tego Rozporządzenie dokładnie nie reguluje. W przepisach wskazano, że:

Ochotnik oznacza osobę, która stawiła się do wejścia na pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2 i która wyraża, na prośbę przewoźnika lotniczego, chęć zbycia swojej potwierdzonej rezerwacji w zamian za pewne korzyści.

Korzyści ustalane są indywidualnie, między ochotnikiem, a linią lotniczą. Korzyść może przybrać np. postać alternatywnego lotu w innej godzinie, ale w wyższej klasie. Należy zaznaczyć, że osoba, która zgłosi się na ochotnika, otrzyma ustaloną korzyść, ale tym samym straci prawo do odszkodowania, o którym mowa w Rozporządzeniu. Niemniej jednak w dalszym ciągu takiej osobie przysługuje prawo do otrzymania pomocy.

Jakie prawa przysługują pasażerom w sytuacji odmowy wejścia na pokład?

Prawa pasażera, którego nie wpuszczono do samolotu reguluje wspomniane już wyżej Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia linia lotnicza powinna spełnić wobec pasażerów, którym odmówiono wejścia na pokład obowiązek informacyjny – czyli powinna poinformować o przysługujących im prawach, w szczególności o prawie do odszkodowania i prawie do otrzymania pomocy.

Zwrot należności lub zmiana planu podróży

Pasażer, któremu odmówiono wejścia na pokład ma prawo do:

 • otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej za bilet lotniczy, a także – za część odbytej nieodbytej podróży oraz część odbytej podróży, jeśli lot nie służy już dłużej pierwotnemu celowi wyprawy

lub

 • zmiany planu podróży na porównywalnych warunkach, w możliwie najszybszym terminie. Oznacza to, że linia lotnicza może zapewnić lot alternatywny do miejsca docelowego, odbywający się w podobnych warunkach

lub

 • zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Prawo do opieki

W przypadku odmowy wejścia na pokład, linia lotnicza powinna poszkodowanym pasażerom zapewnić bezpłatnie:

 • Posiłki i napoje.
 • Zakwaterowanie w hotelu, jeśli to konieczne.
 • Transport między lotniskiem, a miejscem zakwaterowania
 • Prawo do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch wiadomości mailowych, dwóch faxów.

Odszkodowanie

Pasażer, który nie został wpuszczony do samolotu ma prawo do odszkodowania na zasadach określonych w Rozporządzeniu. Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy. Pismo z żądaniem wypłaty odszkodowania należy wysłać do przewoźnika lotniczego. Roszczenie odszkodowawcze przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym odmówiono wejścia na pokład samolotu.

Nie wpuszczono mnie na pokład – ile odszkodowania mogę uzyskać?

Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu, zgodnie z poniższym:

Długość lotuWysokość odszkodowania
Wszystkie loty poniżej 1500 km250 euro
Loty wewnątrzwspólnotowe powyżej 1500 km400 euro
Loty poza UE* od 1500 km do 3500 km400 euro
Loty poza UE* powyżej 3500 km600 euro
Dane aktualne na dzień: 02.03.2020

*Lot poza UE oznacza lot:

 • Rozpoczynający się poza UE, ale kończący się w UE (jeśli przewoźnik to linia europejska).
 • Rozpoczynający się w UE, kończący się poza UE.
 • Przepisy przyznające odszkodowanie nie odnoszą się do lotów odbywających się całkowicie poza Unią Europejską np. z Nowego Jorku do Los Angeles.

Jak uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład?

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład, powinieneś zwrócić się ze stosownym wnioskiem do przewodnika. Pismo można przesłać drogą tradycyjną lub mailową, warto sprawdzić czy dana linia lotnicza nie zamieściła na swojej stronie internetowej specjalnego formularza reklamacji, z pewnością skorzystanie z niego przyspieszy proces rozpatrywania sprawy.

W piśmie należy opisać dokładnie sytuację. Przede wszystkim należy wskazać, jakiego lotu dotyczy sytuacja oraz przedstawić dowód w postaci rezerwacji lub karty pokładowej. W piśmie trzeba również sprecyzować swoje żądania, tzn. wskazać wysokość żądanego odszkodowania, warto również podać podstawę prawną tj. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

Jeśli linia lotnicza nie zaakceptuje Twojej reklamacji, pozostaje Ci dochodzenie swoich praw przed sądem. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Roszczenia związane z odmową wejścia na pokład przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym sytuacja miała miejsce.

Do jakich lotów ma zastosowanie Rozporządzenie?

Warto podkreślić, że opisane w artykule prawa pasażerów wynikają z Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie ma ograniczony zasięg terytorialny. Wskazane przepisy mają zastosowanie do:

 • Lotów wewnątrzwspólnotowych (odbywających się na terenie Unii Europejskiej).
 • Lotów zaczynających się na terenie UE
 • Lotów kończących się z UE (jeśli lot obsługiwał przewoźnik europejski)
PODSUMOWANIE
 • Linie lotnicze często sprzedają więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie, taką sytuację określa się mianem overbooking.
 • Jeśli na odprawie stawi się więcej osób, niż jest miejsc w samolocie, linia lotnicza powinna zorientować się, czy nie ma ochotników, którzy chcą dobrowolnie (za dodatkową korzyścią) zrezygnować z lotu.
 • Jeśli okaże się, że nie ma ochotników lub jest ich za mało, linia lotnicza może odmówić niektórym pasażerom wejścia na pokład bez ich zgody.
 • Pasażer, któremu odmówiono wejścia na pokład przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletów (lub zaoferowaniu trasy alternatywnej), prawo do opieki oraz odszkodowanie.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!