Zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż – poradnik jak uzyskać odszkodowanie

W sytuacji zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, pasażer może domagać się od linii lotniczych stosownego odszkodowania. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie są przesłanki otrzymania odszkodowania za bagaż. Podpowiadamy również, dlaczego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie bagażu.

Odpowiedzialność linii lotniczych za bagaż

Na podstawie Konwencji montrealskiej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 889/2002, przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pasażerów w razie uszkodzenia bagażu, opóźnienia bagażu lub zagubienia bagażu. Przepisy dotyczące odpowiedzialności linii lotniczych wskazują procedurę uzyskiwania odszkodowania, a także maksymalną wysokość odszkodowania, jakie podróżny może uzyskać.

Odpowiedzialność przewoźnika nie jest nieograniczona. Górna granica kwotowa została zwiększona pod koniec 2019 roku. W związku z wprowadzoną zmianą, linia lotnicza ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości 1288 SDR*. Zatem limit odpowiedzialności przewoźnika to w tej chwili 7122,64 zł. Górna granica odpowiedzialności oznacza, że jeśli wartość szkody przekroczy równowartość 7122,64 zł, to przewoźnik nie jest zobowiązany do jej naprawienia w całości.

*SDR, czyli specjalne prawo ciągnienia, to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa. 1 SDR =  5,53 zł (stan na 20.07.2021).

Przykład

Joanna leciała samolotem, przewożąc w walizce, którą nadała na lotnisku, drogocenną biżuterię o wartości blisko 4000 zł. W trakcie lotu bagaż Joanny znajdujący się w luku uległ uszkodzeniu – niestety ucierpiała również biżuteria. Joanna była pewna, że otrzyma odszkodowanie od linii lotniczych, ale okazało się, że w regulaminie zastrzeżono, że przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za rzeczy cenne umieszczone w bagażu rejestrowanym. Joanna powinna przewozić biżuterię w bagażu podręcznym lub osobno ją ubezpieczyć.

Odszkodowanie za opóźniony bagaż

Jeśli dotarłeś na miejsce docelowe i okazało się, że Twój bagaż nie został jeszcze dostarczony do miejsca odbioru walizek, może okazać się, że utknął gdzieś na trasie, w wyniku czego otrzymasz go z opóźnieniem. Takie opóźnienie może wiązać się z dodatkowymi niedogodnościami dla pasażera, dlatego opóźnienie bagażu stanowi podstawę do żądania odszkodowania, jeśli podróżny w wyniku tego opóźnienia poniósł szkodę (np. był zmuszony ponieść dodatkowe koszty ze względu na brak przedmiotów przewożonych w walizce). Oczywiście taką szkodę należy odpowiednio udokumentować, np. przedstawiając rachunki za przedmioty służące do zapewnienia niezbędnych potrzeb.

Odszkodowanie za uszkodzony bagaż

Pasażer ma prawo domagać się odszkodowania od linii lotniczych także w przypadku uszkodzenia bagażu. Odszkodowanie stanowi równowartość poniesionej szkody, dlatego też należy ją dokładnie udokumentować, kierując zgłoszenie do przewoźnika. Warto zadbać o dokumentację zdjęciową, przydadzą się również rachunki potwierdzające wartość poniesionej szkody.

Odpowiedzialność za zgubiony bagaż

Linia lotnicza ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pasażera, jeśli zgubi jego bagaż. W takiej sytuacji przewoźnik stara się zminimalizować niedogodności, zapewniając pasażerowi niezbędne przedmioty pierwszej potrzeby. Pasażer ma ponadto prawo do odszkodowania stanowiącego równowartość poniesionej szkody. 

Szkodę najłatwiej wykazać, przedstawiając rachunki za rzeczy znajdujące się w walizce, jednak zazwyczaj poszkodowany ich nie posiada. W takiej sytuacji wartość rzeczy zostanie oceniona na podstawie zarejestrowanej wagi bagażu. Dlatego jeśli przewozisz kosztowne przedmioty, warto wykupić ubezpieczenie bagażu. Nawet jeśli posiadasz rachunki za drogie rzeczy, które znajdowały się w bagażu, musisz pamiętać, że odpowiedzialność linii lotniczych jest ograniczona kwotowo, dlatego warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony, opóźniony lub zagubiony bagaż?

W pierwszej kolejności po stwierdzeniu, że bagaż został opóźniony, zniszczony lub zagubiony, należy wypełnić na lotnisku formularz PIR (Property Irregularity Report).  Zachowaj kartę pokładową (lub inny dokument potwierdzający rezerwację), naklejki bagażowe, a także rachunki za przedmioty pierwszej potrzeby (jeśli musiałeś je kupić ze względu na opóźnienie/zagubienie bagażu). Jeśli bagaż został uszkodzony, zadbaj również o dokumentację zdjęciową.

Jeśli Twój bagaż został zagubiony lub opóźniony, upewnij się w odpowiednim punkcie (zazwyczaj oznaczonym jako Lost Luggage), czy nie przysługuje Ci niezbędnik (tzw. pakiet ratunkowy) – niektórzy przewoźnicy zapewniają taki pakiet swoim klientom. Niezależnie jednak od tego, można go również nabyć za własne pieniądze (a następnie domagać się zwrotu kosztów od przewoźnika).

Szkodę należy zgłosić bezpośrednio do linii lotniczej, która obsługiwała dany lot. W przypadku uszkodzenia bagażu, szkodę należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania bagażu. Jeśli bagaż został zagubiony/opóźniony, poszkodowany ma 21 dni na zgłoszenie szkody. Zanim skierujesz zgłoszenie, upewnij się, jakie są warunki reklamacji u konkretnego przewodnika. Jeśli od razu dostarczysz wszystkie niezbędne dokumenty, zgłoszenie zostanie zapewne rozpatrzone szybciej. Zazwyczaj linie lotnicze proszą o przedstawienie:

 • biletu lotniczego/karty pokładowej/lub innego dokumentu potwierdzającego rezerwację,
 • formularza PIR,
 • kwitu bagażowego,
 • zdjęć uszkodzeń,
 • rachunków za uszkodzone/zagubione przedmioty,
 • rachunków za zakupione, niezbędne przedmioty (jeśli bagaż został opóźniony lub zagubiony).

Kiedy linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony bagaż?

Konwencja montrealska przewiduje sytuacje, w których odpowiedzialność przewoźnika zostaje wyłączona. Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie, zgubienie lub opóźnienie bagażu tylko wtedy, gdy do szkody dojdzie w momencie, kiedy bagaż znajduje się na pokładzie samolotu lub w momencie kiedy znajdował się pod opieką przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli szkoda powstała w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. W przypadku bagażu nieprzyjętego (w tym rzeczy osobistych) przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

Ponadto, w przypadku opóźnienia linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że ona sama oraz jej pracownicy i agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody lub że niemożliwe było podjęcie przez nich takich środków.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie bagażu?

Przepisy regulujące odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za uszkodzenie, zgubienie lub opóźnienie bagażu dotyczą jedynie sytuacji, kiedy bagaż znajduje się pod opieką przewoźnika. Co więcej, odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona, co oznacza, że linia lotnicza odpowiada jedynie do ustalonej granicy kwotowej. Jeśli zatem szkoda poniesiona, np. w związku z zagubieniem bagażu, jest szacowana na większe kwoty, to pasażer nie odzyska od przewoźnika całości. W związku z tym, wielu podróżnych decyduje się na rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe ubezpieczenie bagażu.

Dlaczego warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia bagażu? Ubezpieczenie zagwarantuje Ci ochronę podczas całej podróży, nie tylko w trakcie lotu. Ochroną jest objęty bagaż, który pozostaje pod bezpośrednią opieką podróżnego, a także bagaż, który:

 • został powierzony profesjonalnemu przewoźnikowi,
 • został oddany w przechowanie za pokwitowaniem,
 • został pozostawiony w zamkniętym pomieszczeniu wynajmowanym przez podróżnego lub innym indywidualnym pomieszczeniu zamykanym na klucz.

Szczegółowy zakres ochrony wynika z OWU dołączonego do umowy ubezpieczenia i może się on różnić w zależności od ubezpieczyciela. Zawsze jednak można liczyć na to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie:

 • zgubienia bagażu,
 • zniszczenia bagażu,
 • opóźnienia bagażu.

Ubezpieczenie bagażu – na co warto zwrócić uwagę w OWU?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to kwestie, które mogą się różnić w zależności od zakładu ubezpieczeń, dlatego przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU. Poza sytuacjami, w których ubezpieczenie zapewnia ochronę, należy sprawdzić, jakie przedmioty nie są nią objęte. Zazwyczaj spod ochrony wyłączone są:

 • srebro, złoto, platyna;
 • środki płatnicze;
 • dokumenty;
 • biżuteria;
 • sprzęt medyczny;
 • broń;
 • żywność;
 • przedmioty o wartości kolekcjonerskiej;
 • artykuły higieniczne, kosmetyki;
 • oprogramowanie.

Często wyłączeniu podlega także sprzęt sportowy, choć wielu ubezpieczycieli oferuje dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, które mogą zapewnić taką ochronę. Jeśli zabierasz ze sobą w podróż sprzęt sportowy, warto dopytać o dodatkową opcję ubezpieczenia oraz zakres ochrony tego sprzętu.

Przykład

Pan Zbigniew wybrał się na narty w Alpy, kupując ubezpieczenie bagażu i dodatkowo również ochronę sprzętu sportowego. Po całym dniu szusowania udał się na kolację, zostawiając narty w pokoju w pensjonacie, który zamknął na klucz. Po powrocie okazało się, że ktoś włamał się do pokoju, zabierając narty oraz laptopa Pana Zbigniewa. O ile ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za skradzione narty, to już nie za komputer – okazało się bowiem, że sprzęt elektroniczny także należało ubezpieczyć osobno.

Kolejną kwestią, którą warto sprawdzić w OWU, jest rozdział traktujący o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń wskazują w OWU sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zapisy mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Do najczęstszych włączeń należą:

 • szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego;
 • szkody wynikające z wad ubezpieczonego przedmiotu;
 • szkody wynikające z zatrzymania, konfiskaty dokonanej przez służby celne;
 • szkody polegające na zniszczeniu walizki, torby, kufra.

Przeczytaj też: Odszkodowanie za opóźniony lot

Przeczytaj też: Opóźniony pociąg – czy przysługuje mi odszkodowanie?

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie bagażu?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ochronę bagażu w cenie polisy przy wyższych pakietach ubezpieczeniowych. Suma takiego ubezpieczenia jest różna, wahając się od 500 zł do nawet 6000 zł, co znacząco wpływa na cenę całej polisy. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższy pakiet, tym szerszy jest zakres ochrony, która w standardowym ubezpieczeniu turystycznym obejmuje m.in. koszty leczenia i ratownictwa, NNW czy OC w życiu prywatnym, a może być rozszerzona choćby o ubezpieczenie uprawiania sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.

Firma ubezpieczeniowa Pakiety ubezpieczeń Suma ubezpieczenia bagażu Cena polisy
Generali Optymalny, Elastyczny Od 500 do 6000 zł Od 42 do 78 zł
Proama Optymalny, Elastyczny Od 500 do 6000 zł Od 36 do 73 zł
Signal IdunaEkonomiczny, Komfortowy, Prestiżowy, Indywidualny Od 1000 do 5000 zł Od 25 do 59 zł
Aviva Uniwersalny, Elastyczny Od 1000 do 5000 zł Od 66 do 186 zł
Uniqa Basic, Premium Od 400 do 500 euro Od 41 do 50 zł
Wyliczenia cen na tygodniowy wyjazd europejski dla jednej osoby na podstawie kalkulatorów na stronach firm ubezpieczeniowych (20.07.2021)

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż

Czy linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za oddany im bagaż?

Tak, zgodnie z przepisami Konwencji montrealskiej oraz regulacjami unijnymi, przewoźnicy odpowiadają za zgubienie, uszkodzenie lub opóźnienie powierzonego im bagażu. Ich odpowiedzialność nie jest jednak niczym nieograniczona – maksymalna kwota odszkodowania, jaką może otrzymać poszkodowany pasażer wynosi 6916,56 zł.

Co robić, jeśli przewoźnik zgubił, uszkodził lub opóźnił nasz bagaż?

Jeszcze na lotnisku wypełnij formularz formularz PIR (Property Irregularity Report), zachowaj kartę pokładową, naklejki bagażowe i rachunki za zakupione przedmioty pierwszej potrzeby. Następnie zgłoś szkodę do właściwej linii lotniczej, dostarczając wszystkie niezbędne dokumenty. Masz na to 7 dni (w razie uszkodzenia bagażu) lub 21 dni (w razie zgubienia/opóźnienia bagażu).

Czy warto kupić ubezpieczenie bagażu?

Tak. Pamiętaj, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność na Twój bagaż jedynie wtedy, gdy znajduje się pod jego opieką i jedynie do określonej kwoty. Jeżeli zatem bagaż ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zgubiony w innych okolicznościach albo jego wartość przekracza dopuszczalną sumę, nie otrzymasz rekompensaty albo będzie ona zbyt niska. Aby temu zapobiec, musisz kupić ubezpieczenie bagażu.

PODSUMOWANIE
 • Linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania pasażerowi, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub opóźnienia jego bagażu.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza linii lotniczych jest ograniczona kwotowo. Maksymalna kwota odszkodowania może wynieść 1.288 SDR (ok. 6900 zł).
 • W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, należy zgłosić się na lotnisku po formularz PIR, będzie on potrzebny na dalszych etapach reklamacji.
 • Pasażer powinien zgłosić szkodę w ciągu 7 dni, jeśli bagaż został uszkodzony lub w ciągu 21 dni, jeśli został opóźniony lub zagubiony.
 • Dodatkowym zabezpieczeniem dla podróżnego może być ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie zniszczenia, zagubienia lub opóźnienia bagażu. Ochrona obejmuje całą podróż, nie tylko przelot samolotem.
 • Przeglądając warunki OWU, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres ochrony oraz wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
25,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!