Telematyka a ubezpieczenie

Za granicą telematyka jest coraz częściej stosowana w sektorze ubezpieczeń, w Polsce technologie telematyczne zaczynają się dopiero rozwijać. Systemy telematyczne umożliwiają monitorowanie parametrów oraz stylu jazdy danego kierowcy, co ma przełożyć się na dostosowanie oferty ubezpieczeniowej w sposób indywidualny. W poniższym artykule wyjaśniamy pokrótce czym jest telematyka, jakie korzyści wiążą się ze stosowaniem systemów telematycznych w sektorze ubezpieczeń, a także wskazujemy, które zakłady ubezpieczeń korzystają z tych rozwiązań.

Telematyka w ubezpieczeniach – jakie rozwiązania oferuje?

Telematyka to rozwiązania technologiczne, które umożliwiają śledzenie parametrów związanych z jazdą oraz stylem jazdy stosowanym przez danego kierowcę, co dostarcza istotnych danych dla szacowania ryzyka. Systemy telematyczne póki co są stosowane głównie w branży transportowej, urządzenia oparte na technologii telematycznej pozwalają na efektywne zarządzanie flotą pojazdów. Informacje uzyskane za pośrednictwem odpowiednich urządzeń umożliwiają zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Z możliwości telematyki coraz częściej korzystają zakłady ubezpieczeń w celu poprawy obszaru szacowania ryzyka, a co za tym idzie w celu lepszego dopasowania oferty do konkretnego podmiotu. Póki co takie rozwiązania stosowane są na szerszą skalę za granicą, w Polsce niewielu ubezpieczycieli zdecydowało się na wprowadzenie systemów telematycznych, nowoczesne rozwiązania zastosowały w swoich ofertach dotychczas dwa zakłady ubezpieczeń Ergo Hestia oraz Link4. Przede wszystkim należy podkreślić, że rynek ubezpieczeniowy musi w pierwszej kolejności przygotować się na wyzwania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych na tak wysoką skalę oraz kosztami wdrożenia takich systemów. Sprawy nie ułatwia nastawienie klientów, którzy nie są skorzy do bycia monitorowanym w tak szerokim zakresie.

Co konkretnie mogą przynieść rozwiązania telematyczne w sektorze ubezpieczeń? Należy zacząć od tego w jaki sposób zakład ubezpieczeń dokonuje kalkulacji wysokości składki. Ubezpieczyciele na podstawie danych uzyskanych od ubezpieczającego szacują potencjalne ryzyko wystąpienia szkody i na podstawie wypracowanych analiz dostosowują składkę do sytuacji danego klienta. Takie rozwiązanie pozostawia duże pole do nadużyć ze strony klientów, nie zawsze składane deklaracje są zgodne z prawdą, do weryfikacji informacji dochodzi zazwyczaj w momencie kiedy już szkoda nastąpi. Telematyka może rozwiązać ten problem, bowiem dane uzyskiwane za pomocą odpowiedniego systemu umożliwią bieżące monitorowanie parametrów oraz stylu jazdy danego kierowcy, co przełoży się na dostosowanie wysokości składki do jego indywidualnej sytuacji.

Korzyści z telematyki w sektorze ubezpieczeń.

Rozwiązania telematyczne mogą przynieść wiele korzyści nie tylko dla zakładów ubezpieczeń, ale również dla klientów, z tym że klienci musieliby w pierwszej kolejności zdecydować się na poddanie pod monitoring swojego zachowania podczas jazdy. Urządzenia monitorujące zachowanie kierowcy umożliwiają pozyskanie m.in. następujących danych:

  • Danych związanych ze stosowaną prędkością
  • Danych związanych z przebiegiem pojazdu
  • Danych wskazujących na gwałtowność hamowania
  • Danych wskazujących na wykonywanie gwałtownych skrętów

Na podstawie uzyskanych danych zakład ubezpieczeń oceni jakie jest ryzyko związane z udzieleniem ochrony i tym samym dokona odpowiedniej kalkulacji składki. Klientów ma z kolei zachęcić możliwość uzyskania zwrotu części składki, jeśli okaże się, że swoim stylem jazdy zminimalizowali pierwotnie ustalone ryzyko. Takie rozwiązanie z pewnością przysporzyłoby korzyści kierowcom, którzy preferują spokojny styl jazdy.

Stosowanie systemów telematycznych wiąże się ze stałym monitorowaniem osoby, która korzysta z produktu opartego na tych systemach. Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości ze strony klientów, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych. Klienci niechętnie poddają swoje zachowanie monitorowaniu. Wydaje się jednak, że takie rozwiązanie może zdobyć zainteresowanie wśród młodszej części klientów, którzy są bardziej przyzwyczajeni do wykorzystywania tego typu technologii w sektorze usług.

Aplikacja Yanosik

Ergo Hestia wprowadziła telematykę do swojej oferty, przy współpracy z Yanosikiem. Program nazywa się Pay How You Drive. Celem skorzystania ze specjalnej oferty, kierowca powinien w pierwszej kolejności zainstalować na swoim telefonie aplikację Yanosik. Korzystając z aplikacji kierowca dostarcza ubezpieczycielowi danych dotyczących swojego stylu jazdy. Ergo Hestia w pierwszej kolejności ocenia uzyskane dane pod kątem ryzyka, a następnie przedstawia ofertę klientowi. Na stronie https://payhowyudrive.pl/ widnieje informacja, zgodnie z którą wystarczy 10 krótkich jazd w użyciem aplikacji, aby dostarczyć odpowiednich danych.

Jakie informacje są brane pod uwagę? Ubezpieczyciel bierze pod uwagę odległości pokonane zarówno w dzień jak i w nocy, kierowcy powinni swój styl jazdy dostosować do warunków panujących na drodze. Ubezpieczyciel analizuje również czy kierowca jeździ ekonomicznie i bezpiecznie, zwracając szczególną uwagę na płynność jazdy. Zakład ubezpieczeń ocenia także, czy kierowca dostosowuje prędkość pojazdu do warunków panujących w obszarze zabudowanym oraz poza nim.

Telematyka w Link4

Z systemów telematycznych skorzystało także Link4. Ubezpieczyciel stworzył specjalną ofertę Kasa Wraca we współpracy z NaviExpert. Celem skorzystania z oferty klient powinien podczas jazdy mieć włączoną aplikację NaviExpert, aby ta mogła monitorować dane dotyczące stylu jazdy kierowcy.

Specjalna oferta polega na tym, że Link4 przekazuje klientowi dostęp do nawigacji NaviExpert. Klient korzystając z aplikacji dostarcza ubezpieczycielowi danych dotyczących swojego stylu jazdy, na podstawie których ubezpieczyciel może odpowiednio dokonać rekalkulacji składki, a następnie przyznać klientowi premię. Premia może polegać na obniżeniu bieżącej składki, a zatem wiąże się z możliwością uzyskania zwrotu, albo na przyznaniu obniżki, która zostanie zastosowana przy kolejnej umowie. W jaki sposób Link4 przyznaje premię? Ubezpieczyciel bierze pod uwagę takie parametry tak prędkość jazdy, przejechany dystans, a także płynność jazdy. Oceniając powyższe dane, ubezpieczyciel ma na uwadze również rodzaj terenu po jakim poruszał się kierowca.

PODSUMOWANIE
  • Systemy telematyczne pozwalają na spersonalizowanie oferty ubezpieczeniowej.
  • Zastosowanie telematyki w sektorze ubezpieczeń polega przede wszystkim na umożliwieniu ubezpieczycielom dokonania lepszego szacowania ryzyka na podstawie informacji uzyskanych w drodze monitorowania zachowania kierowcy podczas jazdy. Uzyskane dane pozwalają na dopasowanie oferty do konkretnego klienta.
  • Z rozwiązań telematycznych skorzystała Ergo Hestia, która umożliwia uzyskanie spersonalizowanej oferty ubezpieczenia przez kierowców korzystających z aplikacji Yanosik.
  • Telematykę w swojej ofercie stosuje również Link4. Oferta Link4 powstała we współpracy z NaviExpert. Dla klientów korzystających z oferty przewidziana jest możliwość uzyskania zwrotu składki lub obniżki na kolejną umowę.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!