Ubezpieczenie narciarskie Warta Travel – jaką ochronę zapewnia?

Osoby wyjeżdżające na narty powinny zaopatrzyć się w ubezpieczenie narciarskie. Nie jest to jednak zwykła polisa turystyczna, a taka, która wymaga wykupienia rozszerzenia o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych. Takie ubezpieczenie jest dostępne m.in. w firmie ubezpieczeniowej Warta, która przygotowała ofertę Warta Travel z możliwością rozszerzenia o sporty zimowe lub ekstremalne.

grafika

Ubezpieczenie narciarskie Warta Travel – zakres terytorialny

Oferta Warta Travel jest przeznaczona dla osób, które planują zagraniczną podróż. Ochrona będzie obowiązywała w kraju lub krajach, które wskaże turysta podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej z Wartą. Polisa Warta Travel nie zapewni ochrony na terenie Polski.

Czy Warta chroni tylko jeżdżących na nartach?

Od dawna wiemy, że polisa narciarska rzadko odnosi się tylko i wyłącznie do uprawiania narciarstwa. Zwykle obejmuje ochroną także osoby, które uprawiają również inne sporty zimowe. Tak jest też w ofercie Warta Travel, czyli ubezpieczeniu turystycznym oferowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe Warta. Pakiet ubezpieczeń na wyjazd można bowiem rozszerzyć o ochronę związaną właśnie z praktykowaniem sportów zimowych. Takie ubezpieczenie narciarskie obejmuje zarówno jazdę na nartach, jak i na snowboardzie, jednak istotne jest to, że w ramach tej polisy ubezpieczeni są ci aktywni turyści, którzy uprawiają narciarstwo lub snowboarding na oznakowanych trasach.

Sporty zimowe – uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach.

Źródło: OWU Warta Travel, §3, ust. 18.

Oprócz definicji sportów zimowych w OWU Warty można znaleźć również definicję sportów ekstremalnych, których lista jest zdecydowanie dłuższa. Wśród tych dyscyplin również znajduje się narciarstwo i snowboarding, jednak w bardziej ryzykownym wydaniu.

Sporty ekstremalne – uprawianie następujących sportów: górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska powyżej 3500 m n.p.m., w tym: wspinaczka przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, trekking powyżej 3500 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie); wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne; lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo; motorowe: rajdy samochodowe, motocross.

Źródło: OWU Warta Travel, §3, ust. 17.

Polisa turystyczna ≠ polisa narciarska. Jakie rodzaje ochrony są zapewnione w podstawowej wersji polisy turystycznej Warta Travel?

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego podstawą każdej polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Tak jest również w przypadku oferty Warta Travel, która na pierwszym miejscu wspomina o pokryciu kosztów leczenia w sytuacji ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego. Ubezpieczenie kosztów leczenia będzie opiewało na sumę określoną przez turystę w umowie podpisywanej z ubezpieczycielem. Co obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia?

 • Pobyt i leczenie szpitalne – 100% sumy ubezpieczenia,
 • wizyty lekarskie – 100% sumy ubezpieczenia,
 • zakup lekarstw, środków opatrunkowych i środków pomocniczych – 100% sumy ubezpieczenia,
 • naprawy lub zakup okularów albo protez – do 2 000 zł,
 • leczenie stomatologiczne – do 1 000 zł.

Wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia w podstawowym zakresie oferty Warta Travel firma zapewnia turystom także assistance, czyli zorganizowanie i opłacenie pomocy w sytuacji, w której będzie ona potrzebna. W ramach tego ubezpieczenia można liczyć na:

 • transport osoby ubezpieczonej – pokrycie rzeczywistych kosztów usługi,
 • organizację akcji poszukiwawczej i ratowniczej – pokrycie rzeczywistych kosztów usługi,
 • doraźną pomoc medyczną – do 1 000 000 zł,
 • wcześniejszy powrót ubezpieczonego turysty z wojaży – do 1 000 000 zł,
 • powrót bliskich ubezpieczonego do domu – do 1 000 000 zł,
 • odwiedziny bliskiej osoby wskazanej przez ubezpieczonego – do 1 000 000 zł,
 • kontynuację podróży – do 1 000 000 zł,
 • organizację opieki nad nieletnimi dziećmi – do 1 000 000 zł,
 • zaangażowanie zastępczego kierowcy – do 1 000 000 zł,
 • rezerwację noclegu na czas powrotu do zdrowia – do 1 000 000 zł,
 • pomoc tłumacza – do 1 000 000 zł,
 • przedłużenie ochrony o 48 godzin – do 1 000 000 zł.

W ramach podstawowego zakresu polisy turystycznej Warty można liczyć na ochronę w razie rekreacyjnego uprawiania sportów, jak np. jazda na rowerze, czy pływanie. Żeby ubezpieczenie turystyczne Warta Travel stało się ubezpieczeniem narciarskim i chroniło również osoby uprawiające narciarstwo oraz inne sporty zimowe, konieczne jest wykupienie rozszerzenia o ryzyko związane z uprawianiem właśnie sportów zimowych, a w przypadku bardziej niebezpiecznych form narciarstwa czy snowboardingu – o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel – o jakie rodzaje ochrony można rozszerzyć polisę?

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance to absolutna podstawa. Nie jest to jednak koniec możliwości zabezpieczenia się na wypadek niespodziewanych sytuacji w czasie przebywania na urlopie za granicą. Warta oferuje rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • kontynuację leczenia powypadkowego po powrocie do Polski,
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie,
 • ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu na czas podróży.

Nabycie dodatkowej formy ochrony wiąże się z opłaceniem dodatkowej składki.

Osoby, które planują spędzić urlop na snowboardzie lub nartach, powinny rozszerzyć zakres ochrony polisy turystycznej o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych. Taki dodatek zapewni ochronę zarówno podczas praktykowania narciarstwa zjazdowego, jak i biegowego. Jeśli narciarz będzie jeździł poza trasą lub uprawiał freeskiing, powinien wykupić rozszerzenie o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych.

UWAGA!

Zawarcie polisy otwartej uniemożliwia rozszerzenie ochrony o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych i ekstremalnych.

Warta oferuje dodatkowe korzyści dla osób, które zdecydują się na rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o ryzyko związane z praktykowaniem sportów zimowych. Otóż jeśli turysta wykupujący to rozszerzenie zdecyduje się również na zakup dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego i sprzętu sportowego, otrzyma dodatkową ochronę w postaci:

 • zwrotu kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego – 80 zł/dzień (max. 7 dni),
 • zwrotu kosztów karnetu – 80% jego wartości.

Osoby, które do podstawowej polisy turystycznej dokupią rozszerzenie o sporty zimowe, a jednocześnie o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, otrzymają:

 • OC za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim lub snowboardowym – do 700 zł.
Przykład

Pan Jakub zaplanował wyjazd na narty do Szwajcarii. Wykupił w Warcie ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych, bo zamierzał jeździć na nartach tylko po wyznaczonych do tego trasach. Jednocześnie zdecydował się dokupić w pakiecie ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym. Zrezygnował z ubezpieczenia bagażu i sprzętu sportowego, bo zamierzał wypożyczyć narty i cały potrzebny ekwipunek w ośrodku narciarskim, a wiedział jednocześnie z OWU ubezpieczyciela, że posiadając OC, będzie mógł liczyć na pomoc Warty, jeśli w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu dojdzie do jego uszkodzenia.

Kiedy ochrona ubezpieczenia narciarskiego w Warcie nie zadziała?

Każda polisa ubezpieczeniowa działa tylko w takim zakresie, na jaki została zawarta. Oferta ubezpieczenia Warta Travel również będzie zapewniała ochronę tylko w związku z tymi rodzajami ryzyk, które zostały opłacone. Zatem jeśli polisa turystyczna nie została rozszerzona o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy dojdzie do szkody podczas praktykowania narciarstwa czy snowboardingu. Tak samo ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania osobom uprawiającym narciarstwo poza szlakiem lub freeskiing, jeśli turysta nie wykupił rozszerzenia o ryzyko związane z praktykowaniem sportów ekstremalnych.

Standardowo każde OWU posiada listę sytuacji, w których ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Są to wyłączenia odpowiedzialności, które zostały uwzględnione również w ofercie Warta Travel. W wyłączeniach ogólnych można znaleźć m.in. zapis mówiący o tym, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone:

 • umyślnie i z powodu rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
 • w wyniku leczenia i zabiegów,
 • podczas zawodowego uprawiania sportów,
 • w wyniku zaburzeń psychicznych ubezpieczonego,
 • wskutek działania wbrew prawu.

Wyłączenia dotyczą również każdego rodzaju ochrony osobno.

UWAGA!

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, a w szczególności z wyłączeniami odpowiedzialności.

Ile kosztuje polisa narciarska w Warcie?

Sprawdźmy, ile kosztuje ubezpieczenie narciarskie Warta Travel na tygodniowy wyjazd na narty dla 30-letniego mężczyzny. Ceny będą dotyczyły wyjazdu do Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Włoch.

KrajNajniższa cena ubezpieczenia narciarskiego (sporty zimowe)Najniższa cena ubezpieczenia narciarskiego (sporty ekstremalne)Najniższa cena ubezpieczenia turystycznego
Austria125 zł169 zł59 zł
Czechy125 zł169 zł59 zł
Francja125 zł169 zł59 zł
Niemcy121 zł163 zł56 zł
Szwajcaria125 zł169 zł59 zł
Włochy125 zł169 zł59 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczenia turystycznego firmy Warta (23.02.2024).

Przeczytaj także: Ubezpieczenie do Czech.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie narciarskie Warta Travel

Czy ubezpieczenie narciarskie Warta Travel zapewnia ochronę na terenie Polski?
Podczas uprawiania jakich dyscyplin będzie działało ubezpieczenie narciarskie Warta Travel?
Jakie korzyści płyną z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie narciarskie Warta Travel zapewnia ochronę za granicą.
 • Ubezpieczenie narciarskie Warta Travel zapewnia ochronę nie tylko osobom jeżdżącym na nartach (zjazdowych czy biegowych), ale także snowboardzistom (rozszerzenie o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych), osobom jeżdżącym na nartach poza szlakiem lub uprawiającym freeskiing (rozszerzenie o ryzyko związane z uprawianiem sportów ekstremalnych).
 • Polisa turystyczna Warta Travel w podstawowej wersji zapewnia pokrycie kosztów leczenia i ubezpieczenie assistance. Można jednak rozszerzyć jej zakres m.in. o NNW, OC, ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego, a także o ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych lub ekstremalnych.
 • Jeśli do ubezpieczenia turystycznego Warta Travel nie zostanie dokupiony dodatek w postaci ubezpieczenia od ryzyka związanego z uprawianiem dyscyplin zimowych lub ekstremalnych, polisa nie zapewni ochrony narciarzom.
 • Warta wycenia polisę narciarską w wielu europejskich krajach podobnie. W Austrii, Czechach, Francji, Szwajcarii i Włoszech ubezpieczenie narciarskie z rozszerzeniem o sporty zimowe kosztuje 125 zł, a rozszerzenie o sporty ekstremalne – 169 zł. Mowa tu jest o wyjeździe tygodniowym. O kilka złotych tańsze jest ubezpieczenie do Niemiec.
Źródła:
 • https://www.warta.pl/documents/oferta_dla_ciebie/OWU_WARTA_Travel_C0514_int.pdf
 • https://www.warta.pl/ubezpieczenie-turystyczne-zagraniczne-warta-travel/

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!