Ubezpieczenie turystyczne mBank – czy opłaca się je kupić?

Ubezpieczenie podróżne to rodzaj ochrony przeznaczonej dla turystów na czas krajowych i zagranicznych wyjazdów. Znajduje się ono w ofercie większości działających na polskim rynku firm, ale zdarza się, że można je wykupić również za pośrednictwem innego podmiotu współpracującego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Taką możliwość daje swoim klientom m.in. mBank. Jakie są warunki dostępnej tam polisy dla turystów?

ubezpieczenie turystyczne mbank

Ubezpieczenie podróżne dla klientów mBanku – co trzeba wiedzieć?

Zdarzają się sytuacje, gdy produkty ubezpieczeniowe można zakupić za pośrednictwem instytucji, które zajmują się innego rodzaju działalnością. Jest tak choćby w przypadku ubezpieczenia samochodu kupionego w salonie w ramach tzw. pakietu dealerskiego. Innym przykładem może być ubezpieczenie turystyczne Revolut dostępne dla posiadaczy aplikacji. Z szerokiej oferty ubezpieczeń mogą skorzystać także klienci mBanku, którym oferowane są m.in. polisy komunikacyjne, mieszkaniowe czy zdrowotne.

Jednym z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na stronie banku jest również ubezpieczenie turystyczne mBank. Oferowana w jego ramach ochrona dotyczy zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych – przyjrzyjmy się dokładniej tej drugiej. 

UWAGA!

Na stronie mBanku dostępne dla każdego są karta produktu oraz OWU podróży Supertravel, zawierające warunki ubezpieczenia, ale żeby obliczyć wysokość składki oraz kupić polisę online, należy być klientem banku i posiadać w nim indywidualny rachunek bankowy.

Ubezpieczenie turystyczne mBank – podstawowe informacje

 1. Ubezpieczenie podróży indywidualnych Supertravel w mBanku to polisa dostępna wyłącznie dla klientów banku.
 2. Podczas zawierania umowy bank występuje w roli agenta – umowa ubezpieczenia jest zawierana z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA.
 3. Ubezpieczyć można zarówno siebie, jak i innych, ale nie więcej niż 10 osób. Przy większej liczbie ubezpieczonych należy złożyć osobny wniosek.
 4. Nie ma górnej granicy wieku ubezpieczonego, za wyjątkiem podróży do USA, Kanady lub Australii, gdzie wynosi ona 70 lat.
 5. Ubezpieczenie obejmuje wyjazd, którego długość wynosi od 1 dnia do 12 miesięcy.
 6. Ubezpieczony jest objęty ochroną od początku podróży, ale nie wcześniej niż po 3 godzinach od opłacenia składki.
 7. W razie gdy ubezpieczony przebywa za granicą podczas zawierania umowy, obowiązuje okres karencji. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się wówczas po 3 dniach od opłacenia składki.
 8. Ubezpieczenie turystyczne jest dostępne w czterech wariantach: Podstawowym, Rozszerzonym, Optymalnym i Maksymalnym. Podróże kontynentalne obejmują pierwsze trzy z nich, bez wariantu Maksymalnego. Podczas wyjazdu poza Europę nie jest dostępny wariant Podstawowy.

Ubezpieczenie turystyczne mBank – jak kupić polisę?

Ubezpieczenie dla podróżnych jest dostępne online, ale tylko dla klientów mBanku. Aby złożyć wniosek, obliczyć wysokość składki lub kupić polisę, należy się zalogować do serwisu transakcyjnego mBanku.

Możliwy jest także zakup ubezpieczenia podróżnego mBank za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Po jej zainstalowaniu należy się zalogować, wybrać zakładkę Finanse, następnie Ubezpieczenia i Ubezpieczenie podróży. W kolejnym kroku trzeba określić kierunek i datę wyjazdu, oraz liczbę ubezpieczonych. Składkę ubezpieczeniową opłaca się z rachunku klienta mBanku.

Ubezpieczenie dla turystów mBank – jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego mBanku powinno nastąpić:

 • w zakresie ubezpieczenia KL, assistance i ratownictwa – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zdarzenia;
 • w zakresie ubezpieczenia NNW – w ciągu 7 dni od powrotu do Polski;
 • w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży – pisemnie w ciągu 7 dni od daty zdarzenia w przypadku rezygnacji z podróży lub niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni od zdarzenia, jeżeli jego skutkiem jest przerwanie podróży;
 • w zakresie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia.

Z Centrum Alarmowym należy się kontaktować pod numerem telefonu: +48 (22) 599-91-85. Linia jest obsługiwana w języku polskim lub angielskim i działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Pisemny formularz zgłoszenia szkody można przesłać mailowo na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

ISON Care Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

UWAGA!

Wypłata należnego świadczenia/odszkodowania z ubezpieczenia turystycznego lub przekazanie decyzji o odmowie wypłaty następuje w ciągu 30 dni od otrzymania przez ubezpieczyciela zawiadomienia o zdarzeniu.

Jakie są warunki ubezpieczenia turystycznego mBank?

Zakres i rodzaj ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie podróży Supertravel dla klientów mBanku zależy od wybranego wariantu polisy. Tabela przedstawia najważniejsze elementy polisy wraz z sumami ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów.

Rodzaj ochrony*Wariant PodstawowyWariant RozszerzonyWariant OptymalnyWariant Maksymalny
Koszty leczenia i assistance**250 000 zł750 000 zł1 250 000 zł2 500 000 zł
NNW30 000 zł50 000 zł75 000 zł150 000 zł
OC w życiu prywatnym***250 000 zł500 000 zł1 000 000 zł
Bagaż podróżny2000 zł3000 zł5000 zł7500 zł
Opóźnienie bagażu500 zł750 zł1000 zł
Opóźnienie lotu500 zł750 zł1000 zł
OC sportowe****500 000 zł500 000 zł500 000 zł500 000 zł
Sprzęt sportowy****5000 zł5000 zł5000 zł5000 zł
Dane na podstawie OWU podróży Supertravel (23.02.2024)
*wszystkie warianty ubezpieczenia zawierają ochronę amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych
**ubezpieczenie obejmuje również koszty ratownictwa
***minimalna wysokość szkody w ubezpieczeniu OC prywatnym wynosi 500 zł
****za dopłatą dodatkowej składki

Jak widać, zakres ochrony ubezpieczeniowej różni się wyraźnie w poszczególnych wariantach. Polisa w wersji Podstawowej jest szczególnie uboga, a biorąc pod uwagę, że koszty leczenia za granicą są wyższe niż w Polsce, suma ubezpieczenia w wysokości 250 000 zł może okazać się zbyt niska. Dodatkowo trzeba pamiętać, że większość uwzględnionych wariantów ochrony zawiera podlimity, m.in.:

 • koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu osoby towarzyszącej – 500 zł na dzień (maksymalnie przez 7 dni) na zakwaterowanie i wyżywienie, 5000 zł na transport,
 • koszty kontynuacji podróży – 2500 zł,
 • koszty pomocy prawnej – 12 500 zł (bez wariantu Podstawowego),
 • pomoc w przypadku izolacji/kwarantanny – 5000 zł,
 • koszty pokrycia szkód rzeczowych z OC prywatnego – maksymalnie 50% sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym lub OC sportowego.
CZY WIESZ, ŻE …

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje każdy rodzaj nagłego zachorowania, również na COVID-19. We wszystkich wariantach ubezpieczenie Supertravel gwarantowana jest także pomoc w przypadku nałożenia na ubezpieczonego obowiązku kwarantanny lub izolacji do kwoty 5000 zł.

Czy warto kupić ubezpieczenie podróżne w mBanku?

Pamiętaj, że ubezpieczenie turystyczne jest polisą dobrowolną. Oznacza to nie tylko, że nie masz obowiązku go kupować przed podróżą (choć powinieneś), ale też, że możesz dowolnie kształtować jego zakres, aby jak najlepiej dopasować ochronę do indywidualnych potrzeb. W tym przypadku ubezpieczenie dla podróżnych w mBanku przegrywa z konkurencją, ponieważ zakres ochrony jest w nim sztywno ustalony w każdym wariancie i nie ulega zmianom.

Wadę stanowi też bardzo wąski zakres ochrony w wersji Podstawowej. Tego rodzaju polisa nie tylko zawiera niską sumą ubezpieczenia, ale nie gwarantuje nawet ochrony OC w życiu prywatnym i ubezpieczenia bagażu, które zwykle znajdują się już w standardowym wariancie ubezpieczeń turystycznych. Zaletą jest za to m.in. objęcie ochroną skutków chorób przewlekłych i akcji ratowniczych w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia bez dodatkowych dopłat.

Czy to stanowi jednak wystarczający powód, żeby kupić ubezpieczenie turystyczne w mBanku? Niekoniecznie. Oferowana klientom banku ochrona jest wygodna w zakupie, ale mało elastyczna pod względem możliwości dopasowania do potrzeb poszczególnych klientów. A to jest szczególnie ważne, jeśli zamierzasz spędzić urlop w mniej tradycyjny sposób, np. uprawiając sporty ekstremalne.

A jak wypada cena i zakres ubezpieczenia turystycznego mBanku na tle innych? Porównaliśmy koszty zakupu standardowej polisy podróżnej w towarzystwie UNIQA (wariant Rozszerzony) oraz innych wybranych firmach, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń podróżnych Mubi. Obliczenia dotyczą tygodniowego wyjazdu dla jednej dorosłej osoby do kraju europejskiego.

UbezpieczycielZakres ochronyCena polisy
You Can DriveKL: 100 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
35 zł
mtu24.plKL: 150 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
37 zł
ProamaKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
43 zł
SIGNAL IDUNAKL: 172 795 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 129 596 zł,
Bagaż: 1000 zł
48,68 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 1000 zł
54 zł
AXA PartnersKL: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
62,27 zł
UNIQAKL: 750 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
71,40 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczenia turystycznego Mubi (26.02.2024).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne w mBanku

Czy ubezpieczenie turystyczne w mBanku różni się od ofert firm ubezpieczeniowych?
Czy każdy może kupić ubezpieczenie podróży w mBanku?
Jakie są wady i zalety ubezpieczenia podróżnego mBanku?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie turystyczne mBank jest dostępne tylko dla klientów banku.
 • Umowę ubezpieczenia turystycznego klienci mBanku zawierają z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA.
 • Ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna w czterech wariantach: Podstawowym, Rozszerzonym, Optymalnym i Maksymalnym.
 • Wersja Podstawowa zawiera tylko ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, z kolei w wariancie Maksymalnym ubezpieczony otrzymuje m.in. ochronę OC w życiu prywatnym oraz pokrycie kosztów leczenia do sumy aż 2 500 000 zł.
Źródła:
 • https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-turystyczne-podrozne/
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży Supertravel:
  https://www.mbank.pl/pdf/ind/ubezpieczenia/podroz/ogolne-warunki-ubezpieczenia-supertravel.pdf
 • Karta produktu ubezpieczenia podróży Supertravel:

  https://www.mbank.pl/pdf/ind/ubezpieczenia/podroz/karta-produktu-supertravel.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!