Assistance motocyklowe – czy warto je mieć?

Sezon motocyklowy zbliża się wielkimi krokami. Najwyższy czas zatem nie tylko skontrolować stan techniczny jednośladu, ale także zaopatrzyć się w odpowiednią polisę, która pozwoli bezpiecznie korzystać z możliwości, jakie daje posiadanie dwóch kółek: udziału w zlotach i innych podróży.

Motocykliści, podobnie jak właściciele samochodów osobowych czy ciężarowych, są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC, czyli będą posiadali zabezpieczenie w razie wypadku. Trzeba jednak pamiętać, że na OC dobra ochrona się nie kończy. Zwłaszcza tym, którzy z motocykli korzystają często, przyda się ubezpieczenie assistance. Co gwarantuje? I czy w ogóle warto je nabyć?

Przebita opona, rozładowany akumulator, brak paliwa – w tych sytuacjach przyda się assistance

Assistance jest ubezpieczeniem, które zapewnia szereg usług, gdy na drodze spotka Cię nieprzewidziane zdarzenie (wypadek, kradzież motocykla lub jego awaria), które uniemożliwi kontynuowanie podróży. Kiedy przyda się pomoc w ramach assistance? Jako posiadacz assistance wsparcia ze strony ubezpieczyciela będziesz mógł oczekiwać, gdy Twój motocykl ulegnie uszkodzeniu, np. w wyniku kolizji, ale także w wyniku awarii, np. po przebiciu opony czy rozładowaniu akumulatora. Możesz wówczas liczyć na naprawę w miejscu zdarzenia lub holowanie jednośladu do warsztatu. Niektóre towarzystwa zapewniają też pomoc, gdy w baku zabraknie paliwa. Ale pomoc ubezpieczyciela, u którego wykupiłeś assistance nie kończy się na czysto technicznych aspektach. Posiadając to ubezpieczenie, będziesz mógł liczyć także na pomoc informacyjną (np. jeśli będziesz potrzebował dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy warsztat samochodowych), pomoc medyczną (dowóz leków, organizację wizyty u lekarza) oraz wsparcie logistyczne (np. rezerwację noclegu, organizację podróży powrotnej lub wynajem samochodu zastępczego).

Przeczytaj też: Ubezpieczenie OC motocykla – ceny, kalkulatory online, kary za brak OC

Oblicz najtańsze OC dla Twojego motocykla

Assistance motocykla – czy zawsze otrzymasz wsparcie?

Ubezpieczenie assistance dedykowane motocyklistom ma szeroki zakres ochrony i oferuje pomoc w wielu sytuacjach. Ubezpieczyciele jednak wprowadzają pewne ograniczenia, a niektóre zdarzenia całkowicie wyłączają z ochrony.

Przykładowo Allianz zastrzega, że ubezpieczenie assistance nie zadziała, jeśli:

 • pojazdem poruszał się kierowca, który nie miał uprawnień do prowadzenia motocykla,
 • do zdarzenia doszło poza drogą publiczną,
 • wypadek lub awaria miały miejsce w azjatyckiej części Turcji i Rosji, a także w Gruzji,
 • pojazd ugrzązł w błocie,
 • motocyklista wykorzystywał pojazd do udziału w wydarzeniach sportowych.

LINK4 zastrzega, że nie udzieli pomocy, jeśli do uszkodzenia motocykla dojdzie na drodze gruntowej (np. podczas jazdy po żużlu, gruzie, ubitej ziemi itp.).

Informacje na temat zakresu ochrony i wyłączeń odpowiedzialności możesz znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli dokumencie, który reguluje zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Każde TU publikuje własne OWU, które można znaleźć na stronie internetowej danego towarzystwa.

Gdzie znajdziesz ubezpieczenie assistance dla motocyklisty?

Nie wszyscy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie assistance dedykowane motocyklistom. Na polskim rynku działa jednak kilka firm, w których możesz zaopatrzyć się w taką polisę. Ubezpieczenia assistance dla motocykla możesz szukać m.in. we wspomnianych już TU Allianz i LINK4, ale także w Compensie czy PZU.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego motocykla

Ubezpieczenie assistance motocykla w Allianz

Allianz obejmuje ochroną w ramach assistance wszystkie rodzaje motocykli pod warunkiem, że są zarejestrowane w Polsce. W tym TU można ubezpieczyć nie tylko prywatny motocykl, ale także ten zarejestrowany na firmę lub leasingowany. Allianz daje możliwość zakupu ubezpieczenia assistance z zakresem terytorialnym ograniczonym do polskich granic (skuter z silnikiem o pojemności 50 cm³ lub jednoślad o pojemności silnika 125 cm³) lub obejmującym całą Europę (motocykl powyżej 125 cm³). Polisę assistance można wykupić na cały sezon, tj. od 1 marca do 31 października lub na określoną liczbę dni, np. na czas wyjazdu.

Jakie usługi są dostępne w ramach assistance motocykla w Allianz?

Assistance skutera (50 cm³):

 • usprawnienie pojazdu na miejscu awarii,
 • pomoc w przypadku przebicia opony, rozładowania akumulatora, uszkodzenia napędu,
 • holowanie do najbliższego ASO, serwisu lub garażu (do 50 km),
 • pokrycie kosztów komunikacji zastępczej, np. zakup biletu miesięcznego do 150 zł.

Assistance jednośladu (125 cm³):

 • pomoc w razie awarii lub wypadku,
 • usprawnienie pojazdu na miejscu awarii,
 • pomoc w przypadku przebicia opony, rozładowania akumulatora, uszkodzenia napędu, braku paliwa,
 • holowanie do najbliższego ASO, serwisu lub garażu (do 100 km),
 • pojazd zastępczy klasy A (do 3 dni),
 • zakwaterowanie w hotelu (maksymalnie 2 doby),
 • NNW (suma ubezpieczenia: 20 000 zł).

Assistance motocykla (powyżej 125 cm³) PL lub PL + EU:

 • pomoc w razie awarii (pomoc w razie wypadku tylko w opcji PL + EU),
 • usprawnienie pojazdu na miejscu awarii,
 • pomoc w przypadku przebicia opony, rozładowania akumulatora, uszkodzenia napędu, (pomoc w razie braku paliwa tylko w opcji PL + EU),
 • pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa, zgubienia kluczyków, uszkodzenia – tylko w opcji PL + EU,
 • holowanie do najbliższego ASO lub serwisu (do 100 km),
 • pojazd zastępczy klasy A (do 3 dni) – tylko w opcji PL + EU,
 • zakwaterowanie w hotelu (maksymalnie 2 doby) – tylko w opcji PL + EU,
 • NNW (suma ubezpieczenia: 20 000 zł) – tylko w opcji PL + EU.

Assistance motocykla (powyżej 125 cm³) EU:

 • pomoc w razie awarii lub wypadku,
 • usprawnienie pojazdu na miejscu awarii,
 • pomoc w przypadku przebicia opony, rozładowania akumulatora, uszkodzenia napędu, braku paliwa,
 • pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa, zgubienia kluczyków, uszkodzenia,
 • holowanie do najbliższego ASO lub serwisu (do 250 km),
 • pojazd zastępczy klasy C (do 5 dni) – tylko w wariancie Adventure,
 • zakwaterowanie w hotelu (maksymalnie 4 doby) – tylko w wariancie Adventure,
 • NNW (suma ubezpieczenia: 20 000 zł),
 • pokrycie kosztów leczenia i assistance za granicą – tylko w wariancie Adventure.

Ubezpieczenie assistance motocykla w LINK4

Właściciele motocykli chcący ubezpieczyć się w LINK4, mogą skorzystać z tego samego assistance, które zostało przygotowane dla właścicieli samochodów osobowych. Ubezpieczenie to jest dostępne w trzech wariantach: Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. Z jakich usług można skorzystać w ramach każdego z nich?

Auto Assistance:

 • pomoc w razie awarii, wypadku, uszkodzenia, aktu wandalizmu oraz kradzieży,
 • naprawa na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do dowolnego miejsca (do 200 km),
 • pomoc w razie rozładowania akumulatora, utraty lub zatrzaśnięcia kluczyków, braku paliwa, uszkodzenia koła,
 • złomowanie,
 • parking (do 2 dni),
 • do wyboru: samochód zastępczy (do 4 dni po wypadku lub kradzieży), nocleg w hotelu (jeśli ubezpieczony znajduje się przynajmniej 20 km od miejsca zamieszkania), transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub do domu (jeśli odległość ta wynosi przynajmniej 20 km).

Auto Assistance Plus

W ramach tego wariantu możesz liczyć na wszystkie usługi, które obejmuje wariant Auto Assistance, a dodatkowo przysługuje Ci samochód zastępczy po awarii (do 2 dni).

Auto Assistance Komfort

Wariant ten zapewnia wszystkie usługi gwarantowane przez Auto Assistance, a oprócz tego możesz skorzystać dodatkowo m.in. z:

 • holowania bez limitu w Polsce oraz do 500 km w Europie,
 • transportu ze szpitala do domu po 5-dniowej hospitalizacji,
 • pojazdu zastępczego do 10 dni (po kradzieży lub wypadku) oraz do 5 dni (po awarii),
 • wizyty bliskiej osoby w razie hospitalizacji.

Ubezpieczenie assistance motocykla w TU Compensa

Compensa oddaje do dyspozycji właścicieli motocykli pakiet ubezpieczeń, w którego skład wchodzi również assistance. Polisa ta jest dostępna w dwóch wariantach: Baza i Rozszerzony.

Assistance w wariancie BazaAssistance w wariancie Rozszerzonym
Suma ubezpieczenia 150 euro 10 000 euro
Naprawa na miejscu zdarzenia TAK TAK
Holowanie pojazdu TAK (raz na zdarzenie) TAK (raz na zdarzenie do określonego limitu kilometrów)
Dowóz paliwa TAK TAK
Złomowanie pojazdu NIE TAK (max 1 000 euro)
Parking NIE TAK (max 14 dni)
Pojazd zastępczy NIE TAK (raz na zdarzenie, maksymalna liczba dni określona w polisie)
Wymiana koła NIE TAK
Dostarczenie lekarstw NIE TAK (max 30 euro na zdarzenie w przypadku każdego ubezpieczonego)
Źródło: OWU Compensa. Tabela przedstawia tylko niektóre usługi.

Ubezpieczenie assistance motocykla w PZU

PZU ma w swojej ofercie assistance dostępne pod nazwą Pomoc w Drodze. W jego ramach można ubezpieczyć nie tylko samochód osobowy, ale także motocykl. Opcja ta jest dostępna w dwóch wariantach: Komfort oraz Super.

PZU Pomoc w Drodze Komfort PZU Pomoc w Drodze Super
Zakres terytorialny PolskaPolska lub Polska + Europa
Jak kupić? Wariant dostępny wraz z OC lub z AC w PZU Brak informacji dot. innych polis, które łączą się z PWD Super
Naprawa w miejscu zdarzeniaTAKTAK
Holowanie TAK (do 150 km) TAK (do 150 km z opcją rozszerzenia do 1200 km w wariancie PL + EU oraz bez limitu w wariancie PL)
Parking, jeśli warsztat jest zamknięty (np. w przypadku holowania nocą lub w dzień wolny od pracy) TAK (do 3 dni) TAK (do 3 dni)
Samochód zastępczy TAK (do 3 dni, gdy PWD zostało zakupione wraz z AC) TAK (do 5 dni po awarii w odległości minimum 20 km od domu oraz do 10 dni po wypadku lub kradzieży)
Dowóz paliwaNIE TAK (jeśli motocykl znajduje się minimum 20 km od domu)
Pomoc prawnika i tłumaczaNIE TAK (w wariancie PL + EU po wypadku za granicą, do 1000 euro)
Źródło: PZU, www.pzu.pl. Tabela przedstawia tylko niektóre usługi.

Ile kosztuje ubezpieczenie assistance motocykla?

To, ile trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie assistance motocykla, można sprawdzić chociażby na stronie TU Allianz. Firma ta przedstawia ceny za cały sezon, tj. od 1 marca do 31 października, lub za jeden dzień ochrony (w wariancie obowiązującym na terenie Europy).

Assistance dla skutera z silnikiem o pojemności 50 cm³ kosztuje w Allianz 89 zł za cały sezon, czyli za 8-miesięczną ochronę. Nieco droższe jest ubezpieczenie ASS motocykla z silnikiem o pojemności do 125 cm³. Posiadacze takich pojazdów będą musieli zapłacić 129 zł za cały sezon. Wyraźnie widać, że cena assistance wzrasta wraz z pojemnością silnika motocykla i zakresem terytorialnym ubezpieczenia. Motocykliści jeżdżący jednośladami z silnikiem powyżej 125 cm³ tylko po polskich drogach będą musieli zapłacić za polisę 163 zł (wariant City PL w Allianz), a ci, którzy planują wyjazdy zagraniczne, poniosą koszt 219 zł (wariant Tourer PL + EU w Allianz). Nieco inaczej wygląda naliczanie składki ubezpieczenia w wariantach Touring i Adventure, które zapewniają ochronę na terenie całej Europy. To, ile zapłacą motocykliści chcący ubezpieczyć jednoślad w ich ramach, zależy od liczby dni, w których ma obowiązywać polisa. Za jeden dzień ochrony w wariancie Touring trzeba będzie zapłacić 9,84 zł, natomiast za jeden dzień ochrony w wariancie Adventure – 12,99 zł.

Cenę ubezpieczenia motocykla można sprawdzić także w inny sposób – korzystając z kalkulatora ubezpieczeń online.

Cenę ubezpieczenia motocykla można sprawdzić także w inny sposób – korzystając z kalkulatora ubezpieczeń online. Na mubi.pl assistance motocyklowe można kupić w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i okazuje się, że jest to bardzo korzystny zakup.

Średnia cena takiego pakietu w lipcu wyniosła bowiem zaledwie 466 zł – dla porównania, kierowcy samochodów za te same ubezpieczenia musieli płacić średnio 675 zł). Motocykliści wydawali zatem niemal 200 zł mniej, otrzymując w zamian obowiązkowe OC, a także bardzo przydatną pomoc w ramach assistance.

Rodzaj motocyklaŚrednia cena OC + assistance
Cruiser326 zł
Sportowy649 zł
Skuter360 zł
Dane na podstawie kalkulacji użytkowników porównywarki Mubi [sierpień 2021]

Co ciekawe, zestawiając ceny pakietów OC + assistance według poszczególnych rodzajów jednośladów, okaże się, że najwięcej za ubezpieczenie musieli płacić właściciele motocykli sportowych. Wydawali oni średnio więcej od posiadaczy skuterów (o 289 zł) i motocyklistów jeżdżących cruiserami (aż o 323 zł). Skąd taki wynik?

Wyjaśnienia należy się doszukiwać w cechach konkretnych motocyklistów, które biorą pod uwagę firmy ubezpieczeniowe przy obliczaniu składki. Motocyklami sportowymi jeżdżą często osoby młode, które zaczynają budować historię ubezpieczeniową, a do tego są skore do większego ryzyka na drodze. To naturalne, że związane z nimi ryzyko wystąpienia stłuczki czy wypadku wymagające wypłaty odszkodowania jest wyższe niż w przypadku starszych motocyklistów.

Wpływ na cenę pakietów OC + Assistance ma także charakterystyka motocykli sportowych. Mają one duże silniki, co przekłada się na duże prędkości, które zwiększają ryzyko wypadku. Z kolei cruiserami jeżdżą doświadczeni kierowcy, którzy szukają częściej szukają spokojnej i relaksującej jazdy. 

Przeczytaj też: Czy warto mieć AC motocykla?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o assistance motocykla

Czy posiadanie assistance na motocykl jest obowiązkowe?
Nie. Właściciele motocykli muszą mieć ubezpieczenie OC, natomiast posiadanie pozostałych rodzajów polis, w tym także assistance, jest dobrowolne. Warto jednak przemyśleć nabycie ubezpieczenia assistance, zwłaszcza jeśli motocykl jest w sezonie intensywnie eksploatowany.
Czy można kupić ubezpieczenie tylko na czas wyjazdu?
Tak. Możliwość zakupu ubezpieczenia na określoną liczbę dni daje Allianz w wariancie obowiązującym na terenie całej Europy dla motocykli z silnikiem o pojemności powyżej 125 cm³. Wówczas koszt takiej polisy wynosi od 9,84 zł do 12,99 zł za dzień ochrony.
Czy zasady działania assistance motocyklowego określa to samo OWU, co w przypadku assistance samochodu?
To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zdecydujesz się kupić assistance dla motocykla. Np. LINK4 oferuje to samo assistance dla motocykla, co dla innych pojazdów, więc zasady regulujące korzystanie z tej ochrony są spisane w tym samym dokumencie. Allianz z kolei publikuje na swojej stronie osobne OWU dla każdego jednośladu. Jeśli rozważasz zakup polisy w tym TU, warto zapoznać się z odpowiednim dokumentem.
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie assistance motocyklisty zapewnia pomoc informacyjną, logistyczną, techniczną oraz medyczną. W jego ramach można skorzystać m.in. z usługi holowania, naprawy na miejscu zdarzenia, dostarczenia paliwa, pojazdu zastępczego, dostarczenia leków.
 • Ubezpieczyciele zastrzegają, że w niektórych sytuacjach ochrona assistance motocykla nie będzie działała. Np. Allianz ogranicza ochronę w sytuacji, gdy motocykl utknie w błocie lub do zdarzenia dojdzie w Gruzji lub azjatyckiej części Rosji/Turcji, a LINK4 wyklucza z ochrony szkody powstałe na nieutwardzonej drodze.
 • Assistance motocykla oferuje m.in. Allianz, PZU, LINK4 i Compensa.
 • Cenę ubezpieczenia assistance dla motocyklistów można sprawdzić w niektórych kalkulatorach ubezpieczeń, które są dostępne w internecie. Allianz wylicza cenę ubezpieczenia za jeden dzień ochrony w przypadku polisy działającej na terenie całej Europy lub za cały sezon (1 marca – 31 października) w pozostałych opcjach.
 • Assistance może kosztować od 9,84 zł do 12,99 zł za dzień ochrony na terenie całej Europy lub od 89 zł za ubezpieczenie skutera (50 cm³) do 219 zł za ubezpieczenie motocykla (powyżej 125 cm³).
 • Średnia cena pakietu ubezpieczeń OC i assistance na Mubi zależy od rodzaju motocykla. W lipcu najwięcej płacili właściciele motocykli sportowych, z kolei tańsze składki obliczali sobie motocykliści jeżdżący cruiserami i skuterami.

Źródła:

 • https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/pojazdy/pzu-pomoc-w-drodze
 • https://assistance-motocyklowe.pl/produkt/ubezpieczenia-assistance-dla-motocykla
 • https://www.link4.pl/ubezpieczenie-auto-assistance
 • https://www.link4.pl/ubezpieczenie-auto-assistance
 • https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/pakiet-motocykle/
 • https://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/OWU_Compensa_Komunikacja.pdf
Oceń artykuł:
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!