Ubezpieczenie OC dla przewoźnika drogowego

Choć w przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, OC dla przewoźników drogowych jest dobrowolne, w praktyce żadna firma transportowa nie może z niego zrezygnować. W razie wypadku jego brak mógłby być bowiem bardzo kosztowny. Co dokładnie daje przewoźnikowi taka ochrona i jakie są jej warunki?

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC dla przewoźnika drogowego – co to jest?

Jak sama nazwa wskazuje, OC dla przewoźnika drogowego (w skrócie OCPD) jest specjalnym rodzajem polisy, który towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały dla konkretnego klienta – w tym przypadku chodzi o firmy zajmujące się transportem towarów. Jeśli więc oferujesz tego rodzaju odpłatny przewóz, to ubezpieczenie jest właśnie dla Ciebie. Nie ma przy tym znaczenia, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy wielkie przedsiębiorstwo spedycyjne.

Co obejmuje ubezpieczenie OCPD? Chroni ono w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewożony przez dostawcę towar w czasie, gdy przewoźnik jest za niego odpowiedzialny, czyli od momentu odebrania od zlecającego, aż do przekazania odbiorcy. Wszystko, co dzieje się z towarem podczas transportu, w tym również jego uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież, podlega zatem ochronie ubezpieczeniowej, zabezpieczając przewoźnika przed koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania.

Czy ubezpieczenie OCPD jest obowiązkowe?

Warto pamiętać, że w teorii ubezpieczenie OC przewoźnika nie jest obowiązkowe. Choć odpowiedzialność prawna przewoźników jest określona w Ustawie Prawo przewozowe (dla przewozów krajowych) oraz w konwencji CMR (dla przewozów międzynarodowych), nie istnieją przepisy, które nakazywałyby zakup polisy.

Ekspert Mubi radzi:

Jeśli przewoźnik zajmuje się nie tylko przewozami krajowymi, ale także transportuje towar za granicę, a jednocześnie chce ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną na wypadek uszkodzenia lub utraty powierzonych mu ładunków, powinien osobno wykupić ubezpieczenie OC w ruchu krajowym oraz ubezpieczenie OC w ruchu międzynarodowym. Wówczas otrzyma ochronę zarówno w Polsce, jak i w Europie. Z kolei firma, która wykonuje jedynie przewóz międzynarodowy, ale wyrusza z Polski, może poprzestać na wykupieniu OC w transporcie międzynarodowym.

W praktyce każda firma transportowa traktuje to jednak jako obowiązek, ponieważ żaden klient nie powierzy swojego towaru przewoźnikowi bez ubezpieczenia. Dlaczego? Chodzi oczywiście o gwarancję wypłaty odszkodowania. Klient przekazujący towar nieubezpieczonej firmie takiej pewności nie ma – w razie jego uszkodzenia lub utraty musiałby starać się o uzyskanie zadośćuczynienia od przewoźnika, co mogłoby okazać się trudne i długotrwałe.

OCPD stanowi zatem gwarant bezpieczeństwa, przenosząc odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela i dając klientowi pewność, że szybciej uzyska rekompensatę za poniesione straty. Firmy transportowe zyskują za to wiarygodność wobec zleceniodawców i ochronę finansową własnej działalności.

UWAGA!

OC przewoźnika drogowego to zupełnie inny rodzaj ubezpieczenia niż OC komunikacyjne. OCPD nie zwalnia z konieczności posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC!

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego?

Zakres ochrony ubezpieczenia OCPD może się znacząco różnić w poszczególnych przypadkach. Zależy bowiem od indywidualnych ustaleń między ubezpieczonym a firmą ubezpieczeniową, które mogą zawierać szereg ograniczeń i rozszerzeń podstawowego wariantu polisy. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo przewozowe (art. 80-87) można jednak powiedzieć, że w jego skład wchodzą:

 • odszkodowanie za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu towaru;
 • odszkodowanie za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Poza standardowym zakresem ubezpieczyciele mogą dowolnie kształtować ograniczenia i rozszerzenia ochrony gwarantowanej przez polisę, dlatego przed zakupem należy dokładnie zapoznać się z OWU, aby uniknąć sytuacji, w której ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania.

Ile kosztuje OC przewoźnika?

Ceny ubezpieczenia OC dla przewoźnika drogowego nie da się niestety ujednolicić, ponieważ firmy ubezpieczeniowe stosują różne zasady wyliczania wysokości składki. Biorą przy tym pod uwagę m.in.:

 • roczne dochody firmy transportowej – im większe, tym wyższa stawka ubezpieczenia;
 • rodzaj transportowanych towarów – pewne ładunki są traktowane jako towar podwyższonego ryzyka, chodzi np. o elektronikę, lekarstwa, alkohol, tytoń, itp.;
 • sumę gwarancyjną – określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela;
 • rozszerzenia polisy – np. o ryzyko rozboju lub rozszerzenie zakresu ochrony na podwykonawców;
 • zakres terytorialny – ubezpieczenie może obowiązywać w ruchu krajowym lub międzynarodowym.

Cena polisy może się zatem znacznie różnić w zależności od konkretnego przypadku. Zdarzają się składki wynoszące już kilkaset złotych rocznie, ale wówczas trzeba się liczyć z tym, że zakres ochrony będzie mocno ograniczony. Chcąc zapewnić swojej firmie pełną ochronę, należy się więc spodziewać wydatku rzędu kilku tysięcy złotych, pamiętając przy tym, że ceny często podlegają negocjacji.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z OC przewoźnika drogowego?

Zawierając umowę ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego, należy koniecznie zapoznać się z listą wyłączeń z zakresu ochrony gwarantowanej przez polisę. Te będą się różnić w zależności od firmy i indywidualnych ustaleń między ubezpieczycielem oraz klientem, ale niektóre sytuacje są szczególnie często spotykane.

Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania choćby wtedy, gdy udowodni, że towar nie został właściwie zabezpieczony podczas transportu. Może wówczas chodzić zarówno o zabezpieczenie za pomocą pasów, jak i np. zapewnienie odpowiedniej temperatury przy transporcie żywności.

Podobnie jest z zapewnieniem bezpieczeństwa przewożonemu ładunkowi podczas postoju. W zależności od określonej w umowie ubezpieczenia klauzuli postojowej, kierowca powinien w tym celu wybierać miejsca strzeżone, monitorowane, oświetlone, itp. Przed opuszczeniem pojazdu jego obowiązkiem jest z kolei upewnić się, że zabezpieczył go przed włamaniem.

Poza tym przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania może być również niezapewnienie odpowiednich warunków do rozładunku, wydanie towaru osobom nieuprawnionym lub jazda niezgodna z przepisami ruchu drogowego. Ubezpieczyciele przykładają dużą wagę choćby do respektowania czasu pracy kierowców.

Przykład

Przewoźnik chciał uzyskać odszkodowanie z OCPD w związku z opóźnieniem w dostawie towaru, które nie powstało z jego winy. Odmowa ubezpieczyciela zaskoczyła go, bo był prawie pewien, że ubezpieczył się od tego typu niefortunnych wydarzeń. Dopiero po zdarzeniu przeczytał w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, że w wybranym przez niego towarzystwie ubezpieczeniowym OCPD nie obejmuje żadnych szkód w towarze powstałych w związku z nieterminowym podstawieniem pojazdu lub opóźnieniem w realizacji dostawy.

Na jakie zapisy umowy ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego trzeba zwrócić uwagę?

Kupując OCPD, należy kierować się indywidualnymi potrzebami. Jednemu przedsiębiorcy będzie wszak zależeć na zupełnie innych elementach polisy niż drugiemu, co z kolei może w istotny sposób wpłynąć na cenę polisy. Dlatego też przed zawarciem umowy powinieneś najpierw zastanowić się, jaki rodzaj ochrony będzie Ci potrzebny.

Pamiętaj przy tym, że tanie OCPD o niewielkim zakresie może Cię jednorazowo mało kosztować, ale oszczędzając na zakupie, ryzykujesz jednocześnie, że znacznie więcej stracisz, jeśli dojdzie do niefortunnego zdarzenia. Przy dokonywaniu wyboru powinieneś zatem odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

 • Czy suma gwarancyjna polisy pokrywa całkowitą wartość przewożonego towaru?
 • Czy w umowie została określona franszyza redukcyjna, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Przy drogich towarach franszyza w wysokości 10% może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla ubezpieczonego.
 • Czy ubezpieczyciel wymienia szczegółowo towary, jakie są objęte ochroną i czy w czasie trwania ochrony będziesz mógł poszerzyć ich asortyment?
 • Jakie są warunki klauzuli postojowej?
 • Czy możesz zlecić wykonanie przewozu podwykonawcom?
 • Czy będziesz potrzebował ochrony towarów niebezpiecznych i podwyższonego ryzyka?
PODSUMOWANIE
 • OCPD to dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników drogowych.
 • Chroni ono przedsiębiorców wykonujących usługi transportu towarów w zakresie ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie pomiędzy odbiorem ładunku od zlecającego a jego przekazaniem odbiorcy.
 • OCPD nie jest obowiązkowe, ale w praktyce potrzebuje go większość firm, bo klienci nie chcą powierzać swoich towarów firmom, które nie są ubezpieczone.
 • Na cenę polisy OCPD wpływają m.in. roczne dochody firmy transportowej, zakres terytorialny ubezpieczenia i zawarte w nim rozszerzenia.
 • Polisy OCPD zawierają szereg ograniczeń, przez które możesz nie otrzymać odszkodowania. Dojdzie do tego np. jeśli nie zabezpieczyłeś we właściwy sposób towaru lub złamałeś klauzulę postojową.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC dla przewoźników drogowych

Czym różni się OC dla przewoźnika drogowego od OC komunikacyjnego?
Czy każde OC dla przewoźnika drogowego ma taki sam zakres?
Od czego zależy cena OC dla przewoźnika drogowego?
Jakie są ograniczenia w ochronie OC przewoźnika drogowego?
Źródła:
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Jak nabyć rozsądne OC przewoźnika i wrazie nieszczęścia uniknąć konsekwencji

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC