Ubezpieczenie wyprawy w Himalaje – czy można kupić ochronę wycieczki na Dach Świata?

Trekking lub wspinaczka w Himalajach są coraz bardziej popularne wśród turystów. Czy taki wyjazd można bez problemów ubezpieczyć? Jakie warunki ochrony oferują ubezpieczyciele? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy w Himalaje? Podpowiadamy miłośnikom wysokich gór!

wyprawa w himalaje

Ubezpieczenie wyprawy w Himalaje – czy ubezpieczenie turystyczne wystarczy?

Himalaje to najwyższe góry świata, które ciągną się na długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów od Pakistanu, przez Indie, Nepal, Bhutan, Chiny, aż po Mjanmę. To na tym obszarze znajduje się 10 z 14 ośmiotysięczników. 

W Wielkich Himalajach wznoszą się najwyższe szczyty z Mount Everest na czele, a przełęcze przebiegają na wysokości ponad 4000 m n.p.m. Z kolei Małe Himalaje to niższe góry ze szczytami o wysokości do 4000 m n.p.m.

Nie wspominamy o tych faktach geograficznych wyłącznie z czystej ciekawości. Są one istotne w kontekście ubezpieczenia wyprawy w Himalaje. Podróż w tak wysokie góry, a także uprawianie wspinaczki, wiąże się wyjątkowymi warunkami i wieloma zagrożeniami. Dlatego ubezpieczenie takiej wyprawy nie zawsze jest możliwe. 

U części ubezpieczycieli wyprawy w najwyższe Himalaje nie można ubezpieczyć – przebywanie lub uprawianie sportów powyżej określonej wysokości znajduje się w wyłączeniach odpowiedzialności mimo rozszerzenia ochrony o uprawianie sportów wysokiego ryzyka bądź sportów ekstremalnych. Z kolei inni oferują taką ochronę.

Ubezpieczenia wyprawy w Himalaje – rozszerzenia ochrony o sporty ekstremalne lub sporty wysokiego ryzyka

Do każdego ubezpieczenia (turystyczne, komunikacyjne, nieruchomości) ubezpieczyciele przygotowują OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). To dokumenty, w których znajdziemy informacje między innymi o tym, jak działa ochrona, czego nie obejmuje i jak ją rozszerzyć. Sprawdziliśmy, jak w tym kontekście wygląda ubezpieczenie wyprawy w Himalaje.

UbezpieczycielRozszerzenieWarunki ochrony
Allianzuprawianie sportów wysokiego ryzykawspinaczka wysokogórska (do 5 500 m n.p.m)
Allianzuprawianie sportów ekstremalnychwspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.)
AXA Partnersuprawianie sportów wysokiego ryzykatrekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m. Do generalnych wyłączeń należy przebywanie przez ubezpieczonego na terenie o wysokości powyżej 6 500 m n.p.m.
Europa Ubezpieczeniauprawianie sportów ekstremalnychwspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 3 000 m n.p.m.
Generaliuprawianie sportów wysokiego ryzykawspinaczka górska i skałkowa, uczestnictwo w wyprawie w góry powyżej 5 500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu
LINK4amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzykawspinaczka wysokogórska z użyciem sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż) do 5 500 m n.p.m.
Nationale Nederlandenuprawianie sportów ekstremalnychwspinaczka wysokogórska, do której używasz sprzętu zabezpieczającego (liny, raki, czekan, uprząż), uczestnictwo w wyprawie w góry powyżej 5 500 m n.p.m.
mtu24.pluprawianie sportów ryzykownychwspinaczka na wyznaczonych szlakach (bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu) do 5 300 m n.p.m. (trekking do tej samej wysokości)
Proamauprawianie sportów wysokiego ryzykawspinaczka górska i skałkowa, a także uczestnictwo w wyprawie w góry powyżej 5 500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu
PZUuprawianie sportów wysokiego ryzykawspinaczka wysokogórska, z ochrony wyłączone są szkody powstałe w następstwie wspinaczki wysokogórskiej powyżej 5 500 m n.p.m. oraz podczas wypraw do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi i przyrodniczymi powyżej 5 500 m n.p.m.
Signal Idunauprawianie sportów ekstremalnychwspinaczka górska, wspinaczka wysokogórska, wyprawy powyżej 5 000 m n.p.m.
Wieneruprawianie sportów wysokiego ryzykawspinaczka, wyprawy w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 5 500 m n.p.m.
UNIQAuprawianie sportów wysokiego ryzykatrekking z użyciem specjalistycznego sprzętu do wysokości 3500 m n.p.m., wspinaczka do wysokości 3500 m n.p.m. (górska, wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, ściankowa), spod ochrony wyłączone są wyprawy na wysokość powyżej 6000 m n.p.m.
UNIQAuprawianie sportów ekstremalnychtrekking powyżej wysokości 3500 m n.p.m., wspinaczka powyżej wysokości 3500 m n.p.m. (górska, wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, ściankowa), spod ochrony wyłączone są wyprawy na wysokość powyżej 6000 m n.p.m.
Źródło: Opracowanie własne Mubi na podstawie dokumentów OWU poszczególnych ubezpieczycieli.

Teraz wróćmy do podziału na Wielkie Himalaje i Małe Himalaje. To, w które miejsce się wybieramy, ma bardzo duże znaczenie. Dla części ubezpieczycieli wyprawa w góry o wysokości powyżej 5500 m n.p.m. nie podlega ochronie. Inni oferują ubezpieczenia na taki wyjazd. Jednego możemy być pewni – będzie ono wymagać wykupienia rozszerzenia ochrony o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie w Himalaje – jakie ochrony zawiera?

Opisane powyżej warunki ochrony wyprawy w Himalaje dotyczą ubezpieczenia turystycznego. W związku z tym poza wskazanymi rozszerzeniami pozostałe składowe ubezpieczenia są takie same jak w przypadku standardowej polisy turystycznej.

Ubezpieczenia na wyprawę w Himalaje powinno zawierać jak najwyższe sumy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance – pomoc medyczna, zwłaszcza transport medyczny lub akcja ratunkowa, mogą być bardzo kosztowne, a podczas wyprawy w najwyższe góry świata warto nie martwić się o to, czy ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty w przypadku szkody;
 • NNW – im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie, choć oczywiście zależy ono także od rodzaju uszczerbku na zdrowiu;
 • OC sportowe (w życiu prywatnym) – przydatne w razie spowodowania szkody w mieniu lub na osobach;
 • bagażu i sprzętu sportowego – podczas podróży może dojść ich do zniszczenia, zagubienia lub kradzieży.

W przypadku wyjazdu w Himalaje zdecydowanie najważniejsze jest ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance.

Ubezpieczenie wyprawy w Himalaje – przykładowe ceny

W związku z koniecznością rozszerzenia ochrony o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportów ekstremalnych, a także wyboru jak najwyższej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia ubezpieczenie turystyczne w Himalaje będzie droższe od standardowej polisy na podróż po Europie.

Wyprawa w Himalaje to nie kilkudniowy wypad, ale wyjazd wymagający przygotowań kondycyjnych i organizacyjnych. Trwa też dłużej niż zwykłe wakacje, nawet jeśli nie wiąże się ze zdobywaniem najwyższych szczytów.

Sprawdziliśmy w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi, ile za 2-tygodniową ochronę musiałby zapłacić 33-letni mężczyzna, który wybiera się do Nepalu. W kalkulacji wzięliśmy pod uwagę uprawianie sportów ekstremalnych. Dodatkowo w poniższej tabeli znalazły się wyłącznie oferty z najwyższymi sumami ubezpieczenia kosztów leczenia od poszczególnych ubezpieczycieli.

UbezpieczycielZakres ochronyCena ubezpieczenia wyprawy w Himalaje
mtu24.plKL– 300 000 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 200 000 zł,
Bagaż – 4000 zł
252 zł
ProamaKL – 300 000 zł,
NNW – 20 000 zł,
OC – 100 000 zł,
Bagaż – 2000 zł
494 zł
AXA PartnersKL – 40 000 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 500 000 zł,
Bagaż – 6000 zł
664 zł
GeneraliKL – 800 000 zł,
NNW – 60 000 zł,
OC – 200 000 zł,
Bagaż – 3000 zł
832 zł
SIGNAL IDUNAKL – 648 630 zł,
NNW – 30 000 zł,
OC – 129 726 zł,
Bagaż – 2000 zł
899 zł
WienerKL – 1 081 050 zł,
NNW – 60 000 zł,
OC – 864 840 zł,
Bagaż – 3000 zł
1124 zł
UNIQAKL – 2 500 000 zł,
NNW – 150 000 zł,
OC – 1 000 000 zł,
Bagaż – 7500 zł
1344 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń podróżnych Mubi (21.03.2024).

Pamiętajmy, by przed wyborem ubezpieczenia na wyprawę w Himalaje zapoznać się z warunkami ochrony w OWU.

Specjalne ubezpieczenia na wyprawy wysokogórskie – współpraca PZA z PZU

Polski Związek Alpinizmu z PZU przygotował ubezpieczenie przeznaczone dla alpinistów i miłośników gór oraz sportów górskich. Skierowane jest ono dla członków PZA (mają oni zniżki), a także dla osób z zewnątrz, czyli zwykłych turystów.

Ubezpieczenie Bezpieczny Powrót oferuje:

 • ochronę kosztów leczenia, akcji ratowniczej, transportu do kraju, OC, bagażu czy pomocy prawnej podczas zagranicznej wyprawy;
 • zakres terytorialny to cały świat poza Arktyką, Antarktydą i Grenlandią;
 • ochrona działa do wysokości 6 000 m n.p.m. ale może być rozszerzona do wysokości 7 600 m n.p.m. i na całym terenie kraju wyjazdu;
 • ochronę ponad 40 sportów i innych aktywności;
 • ochronę na 12 miesięcy na dowolną liczbę wypraw nie dłuższych niż 8 tygodni lub rozszerzonych do 16 tygodni;
 • rozszerzenie o NNW.

Ubezpieczenie Bezpieczny Powrót oferowane jest w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Ceny tego pierwszego zaczynają się od 220 zł, a tego drugiego od 453 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie wyprawy w Himalaje

Czy można ubezpieczyć wyprawę w Himalaje?
Na co zwrócić uwagę podczas ubezpieczania wyprawy w Himalaje?
Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia w Himalaje, na przykład do Nepalu?
PODSUMOWANIE
 • Himalaje dzielą się na Wielkie Himalaje (najwyższe szczyty) i Małe Himalaje.
 • Wyprawa w Himalaje wymaga rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych.
 • Przy wyborze ubezpieczenia w Himalaje warto wybrać ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance z jak najwyższą sumą ubezpieczenia.
 • Przed wyborem ubezpieczenia turystycznego na wyjazd w nietypowe miejsce sprawdź warunki ochrony w OWU.
 • PZU z PZA przygotowało specjalne ubezpieczenie Bezpieczny Powrót dla miłośników gór i sportów górskich.
Źródła:
 • https://mubi.pl/wazne-dokumenty/
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1538261
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/turystyczne/9-20_OWU-Globtroter.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/
 • https://tueuropa.pl/doclib/OWU-ITravel.pdf
 • https://www.nn.pl/dam/produkty/dla-ciebie/turystyka-i-hobby/Ubezpieczenie%20turystyczne/1-2022/OWU_TRV07_1_2022_NN_24082022.pdf?utm_source=google&utm_medium=CPC&utm_campaign=travel_brand_20211207_SW
 • https://wiener.pl/sites/default/files/files-ubezpieczenia-detal-turystyczne/wpodrozy/owu_pakiet_podroz_pl.pdf
 • https://bezpiecznypowrot.pl/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!