Assistance mieszkania – ceny, usługi, zakresy ochrony, limity

Nawet za 2,60 zł miesięcznie możesz mieć assistance mieszkania w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki assistance domu zyskujesz dostęp do wszechstronnych i pomocnych usług. Ubezpieczyciel może zorganizować dla Ciebie pomoc specjalisty po awarii lub uszkodzeniu sprzętu AGD, RTV lub IT, zamówić domową wizytę lekarską, wynająć opiekę do dziecka, seniora lub zwierzęcia domowego, a nawet opłacić lokum zastępcze lub pokój w hotelu, jeśli Twoje mieszkanie po szkodzie nie będzie się nadawać do użytku. Sprawdź, za ile można kupić home assistance i na jakie zapisy w OWU trzeba zwrócić uwagę, aby wybrać faktycznie przydatne ubezpieczenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu z assistance?

Cena assistance domu to niewielka część składki ubezpieczenia nieruchomości. Możesz sprawdzić koszt home assistance, używając darmowego kalkulatora ubezpieczeń mieszkań i domu. To proste – wystarczy uzupełnić formularz podstawowymi informacjami o lokalu, podać wartości sprzętów do ubezpieczenia i ewentualnie wybrać opcje dodatkowe. Jeśli składka okaże się atrakcyjna, możesz od razu kupić ubezpieczenie. Jeżeli potrzebujesz chwili do namysłu, możesz wysłać gotową kalkulację na swój e-mail, aby wrócić do niej w dowolnym momencie.

Firma ubezpieczeniowa Cena ubezpieczenia Składka assistance domowego w cenie ubezpieczenia
Generali230 złW cenie ubezpieczenia
LINK4422,97 złW cenie ubezpieczenia
Uniqa80 zł55 zł
Proama204 zł31 zł
Kalkulacje wykonane za pomocą kalkulatorów wskazanych firm ubezpieczeniowych. Aktualizacja danych: 26.10.2022. Dane nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Poznaniu, wartość murów i elementów stałych: 450 000 zł, wartości ruchomości: 20 000 zł, kondygnacja: II piętro nowo powstałego bloku. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: drzwi antywłamaniowe, lokalny system alarmowy. Lokal jest zamieszkiwany przez właściciela.

Okazuje się, że cena assistance domu może wynosić zaledwie 2,60 zł w skali miesiąca. To wyjątkowo opłacalna stawka, nawet z uwzględnieniem ograniczeń i limitów opisanych w dalszej części poradnika. Jednorazowa interwencja ślusarza jest droższa od ceny home assistance, a w ciągu roku ubezpieczeniowego możesz skorzystać z wielu innych kosztownych usług, zwłaszcza jeśli zależy Ci na ekspresowym tempie np. naprawy lodówki, która już nie ma gwarancji.

Co obejmuje assistance w ubezpieczeniu mieszkania?

Assistance w ubezpieczeniu domu i mieszkania obejmuje usługi polegające na:

usługi w ramach assistance mieszkania
 • interwencji specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, gazownika, technika urządzeń klimatyzacyjnych;
 • naprawie sprzętu RTV, AGD, IT;
 • zdalnej pomocy informatyka w przypadku awarii oprogramowania;
 • transporcie sprzętu do serwisu w obie strony, jeśli naprawa sprzętu nie jest możliwa na miejscu;
 • konsultacji lekarskiej i opiece pielęgniarskiej wskutek nagłego zachorowania;
 • konsultacji u psychologa, jeśli osoba ubezpieczona jest w trudnej sytuacji psychicznej po szkodzie lub wypadku;
 • informacji telefonicznej w związku ze zdarzeniem losowym objętym ubezpieczeniem;
 • opiece nad kotami i psami w miejscu ubezpieczenia, jeśli jedyny opiekun jest hospitalizowany;
 • pomocy po szkodzie, np. uprzątnięciu pozostałości, zabezpieczeniu ocalałego mienia, transporcie i wniesieniu materiałów budowlanych i wykończeniowych;
 • ochronie ocalałego mienia – w formie przechowywania lub dozoru;
 • zorganizowaniu pobytu w mieszkaniu zastępczym lub hotelu, jeśli ubezpieczony lokal np. wskutek pożaru nie nadaje się do zamieszkania;
 • pomocy z powodu pojawienia się myszy, szczurów, pluskiew, prusaków, karaluchów, gniazda szerszeni lub os.

Firma ubezpieczeniowa realizuje usługi assistance za pośrednictwem centrum alarmowego, które działa całodobowo i przyjmuje zgłoszenia szkód telefonicznie, szczególnie takich, które wymagają jak najszybszego działania. 

Assistance mieszkania może obejmować również usługi concierge, czyli specjalną pomoc w życiu codziennym, która jest organizowana na życzenie osoby ubezpieczonej. W zakres usług concierge może wchodzić np.:

 • rezerwacja stolików w restauracji,
 • opieka nad dziećmi,
 • zorganizowanie przeglądu samochodu,
 • zakup i dostarczenie zakupów spożywczych, prezentów, kwiatów,
 • rezerwacja biletów na imprezy kulturalne i sportowe.

Pomoc specjalistów w ramach assistance mieszkaniowego

Firma ubezpieczeniowa pokrywa zarówno koszt dojazdu specjalisty na miejsce, jak i koszt robocizny. Opłacenie kosztu zakupu części zamiennych i materiałów (w tym eksploatacyjnych) leży raczej po stronie osoby ubezpieczonej, chociaż zdarzają się wyjątki. Na przykład ubezpieczenie PZU Pomoc w Domu w wariancie Super oraz Super Plus pokrywa koszty części i materiałów użytych do naprawy lub wymiany, ale z wyłączeniem muszli klozetowych, umywalek, spłuczek toaletowych ze zbiornikiem, wanien, brodzików, piecyków gazowych i elektrycznych. Ubezpieczyciel podkreśla, że użyte części niekoniecznie muszą odpowiadać jakości uszkodzonych elementów.

SpecjalistaCompensaPZU Ergo Hestia
Hydraulik+++
Elektryk+++
Elektronik/Specjalista w zakresie napraw AGD lub RTV+++
Dekarz++
Ślusarz+++
Szklarz+++
Stolarz+++
Gazownik+
Technik urządzeń grzewczych++
Technik urządzeń klimatyzacyjnych++
Technik urządzeń domofonowych i klimatyzacyjnych+
Murarz+
Informatyk Wymagane ubezpieczenie pomocy informatycznej. Usługa jest całodobowa, ale przysługuje 4 razy w ciągu roku ubezpieczeniowego.++
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 26.10.2022.
 • Compensa organizuje interwencję ślusarza tylko raz w okresie ubezpieczenia (w wariancie Standard). Jej maksymalny koszt to 200 zł. W wariancie Plus z pomocy ślusarza można skorzystać 3 razy – limit to 400 zł. Pomoc specjalisty: hydraulika, elektryka, dekarza to maksymalnie 3 razy w ciągu roku w wariancie Plus (maksymalny koszt – 600 zł). W wariancie Standard z pomocy tych specjalistów można skorzystać raz w roku do 300 zł.
 • PZU przeznacza na każdą interwencję specjalisty maksymalnie 500 zł. W ciągu roku ubezpieczeniowego mogą się odbyć łącznie 4 interwencje. Wyjątki stanowią zdalna pomoc informatyka (klientowi przysługuje aż 12 napraw) oraz naprawa sprzętu RTV/AGD (do 2 napraw w cenie maksymalnie 500 zł na każdą).
 • Ergo Hestia oferuje maksymalnie 3 interwencje specjalistów w okresie ubezpieczenia.
 • Koszty poniesione w związku ze szkodą, która jest objęta polisą, muszą być zgłoszone ubezpieczycielowi i zaakceptowane przed realizacją usługi. W przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa może odmówić pokrycia kosztu, nawet jeśli usługa jest uwzględniona w OWU, a jej cena mieści się w limicie.
Przykład

Malwina zgubiła jedyny komplet kluczy do mieszkania, więc była zmuszona do wymiany zamków w drzwiach. Zadzwoniła na pogotowie ślusarskie i umówiła szybką pomoc z dojazdem w 30 minut. Zachowała rachunek za usługę. Kiedy dostała się do mieszkania, zjadła obiad, odpoczęła i wieczorem zgłosiła szkodę. Niestety otrzymała informację, że koszt wymiany zamków w wysokości 300 zł nie zostanie jej zwrócony, bo nie został uzgodniony wcześniej z centrum alarmowym. W tym przypadku nie zaszły ani żadne szczególne okoliczności, ani siła wyższa, która uniemożliwiłaby Malwinie zgłoszenie szkody natychmiast po zorientowaniu się, że zgubiła klucze.

Usługi w ramach assistance medycznego w ubezpieczeniu domu

Pomoc medyczna w assistance domu dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt domowych. InterRisk w ubezpieczeniu Home Assistance Premium oferuje m.in.:

 • transport medyczny – 2 razy w roku, do 750 zł;
 • wizytę lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki – 2 razy w roku;
 • opiekę nad dziećmi i zwierzętami – do 3 dni, maksymalnie 150 zł za dzień;
 • opiekę domową po hospitalizacji – raz w roku, do 96 godzin;
 • wyprowadzanie psów – kiedy opiekun jest hospitalizowany przez dłużej niż 7 dni, organizacja spacerów przysługuje na maksymalnie 5 dni, 2 razy dziennie;
 • usługi rehabilitacyjne – 4 godziny;
 • indywidualne korepetycje dla dziecka – 5 godzin lekcyjnych.

Ekspert Mubi radzi:

Usługi w ramach assistance medycznego są realizowane również, jeśli nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek zaistnieją poza miejscem zamieszkania osoby ubezpieczonej, ale w Polsce. Ubezpieczyciel może oferować rozszerzenie assistance medycznego, obejmując ochroną np. kraje europejskie.

Ergo Hestia oferuje również takie usługi jak np.:

 • dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego,
 • pomoc psychologa,
 • transport dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły; 
 • dowóz podstawowych artykułów spożywczych i rzeczy osobistych do szpitala, 
 • opiekę nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, 
 • wypożyczenie i dowiezienie sprzętu rehabilitacyjnego.

Ograniczenia i limity w home assistance

Usługi realizowane w ramach assistance domu są ograniczone zarówno ilościowo, jak i kosztowo. Ubezpieczyciele zastrzegają, że poszczególne usługi mogą być zrealizowane np. 3 razy w ciągu roku ubezpieczeniowego (nie kalendarzowego!), przy czym maksymalny koszt każdej interwencji nie może przekroczyć np. 500 zł. 

Ekspert Mubi radzi:

Zwróć uwagę na deklarowany czas realizacji usługi w przypadku naprawy sprzętu RTV, AGD i IT. Allianz deklaruje zorganizowanie interwencji w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Ograniczenia dotyczą również np. okresu eksploatacji sprzętu elektronicznego, a nawet gatunku, rasy i wieku zwierząt domowych. Niektóre usługi są nielimitowane – najczęściej jest to infolinia udzielająca różnorodnych porad. 

Tabela porównuje warunki naprawy sprzętu RTV i AGD w ramach assistance mieszkania.

Firma ubezpieczeniowa Ograniczenia dotyczące sprzętu Warunki realizacji usług
Compensa Ochrona nie dotyczy sprzętów objętych gwarancją. Trzy razy w ciągu roku ubezpieczeniowego, maksymalny koszt jednej usługi to 600 zł.
PZU Ochrona dotyczy sprzętów, które są własnością lub współwłasnością osoby ubezpieczonej, niewykorzystywanych do pracy zarobkowej, mających nie więcej niż 5 lat od daty produkcji. Dwie naprawy, dwa przewozy w obie strony w związku z naprawą w serwisie, dwie ekspertyzy w okresie ubezpieczenia.
Generali Sprzęt mający nie więcej niż 6 lat w dniu szkody, nie może być na gwarancji, nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. Dwie interwencje, maksymalny koszt usługi to 500 zł w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, 1000 zł w ubezpieczeniu All Risk.
Allianz Usługa jest realizowana, jeśli sprzęt ma nie więcej niż 7 lat w dniu awarii, został zakupiony jako sprzęt fabrycznie nowy, nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie jest objęty gwarancją producenta. Suma ubezpieczenia assistance wynosi 6000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, więc realizacja usług zakończy się, kiedy dojdzie do wyczerpania tej kwoty.
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 26.10.2022.

Wyłączenia odpowiedzialności w assistance domu

Oprócz wyżej wymienionych ograniczeń i limitów, ważne są również wyłączenia odpowiedzialności – zarówno generalne, jak i dotyczące tylko home assistance. Ponadto assistance mieszkania może być niedostępne w ubezpieczeniu domu letniskowego, nieruchomości w budowie oraz budynków i pomieszczeń gospodarczych.

Oto przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w assistance mieszkaniowym.

 • Szkody, których naprawa leży w obowiązku administratora nieruchomości, pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego.
 • Usługi medyczne nie są realizowane, jeśli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego.
 • Szkody w sprzęcie elektronicznym, które wynikają z niewłaściwej instalacji, przeróbek, dostrojeń, zmian konstrukcyjnych, braku kompatybilności oprogramowania ze sprzętem, uszkodzeń chemicznych i termicznych, utraty danych.
 • Zakup nowych elementów instalacyjnych i części zamiennych.
 • Szkody powstałe wskutek popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania przez osobę ubezpieczoną.
 • Leczenie stomatologiczne.
 • Koszty związane z zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania osoby ubezpieczonej.
 • Opieka nad psami, których rasa jest wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne.
 • Koszty usług, jeśli ich realizacja jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby ubezpieczonej.
 • Koszty wynikające z eksploatacji lokalu zastępczego, czyli opłaty za telefon, media itp.
 • Usługi związane z konserwacją elementów wykończenia mieszkania, urządzeń technicznych, rzeczy osobistych itp.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o assistance mieszkania

Czy ubezpieczenie assistance mieszkaniowe jest drogie?

Nie. Assistance mieszkaniowe nieznacznie podnosi cenę ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa oferują ten dodatek już za 31 zł w skali roku. W innych koszt ten będzie nieco wyższy, ale zwykle większy wydatek jest spowodowany szerszym zakresem usług takiego assistance. Np. UNIQA oferuje Assistance Premium, czyli najszersze ubezpieczenie tego typu za 55 zł.

Jakie usługi oferuje ubezpieczyciel w ramach assistance mieszkania?

W ramach tego ubezpieczenia można liczyć m.in. na telefoniczną pomoc konsultanta, interwencję specjalisty, np. hydraulika lub elektryka, pomoc psychologa czy opiekę nad zwierzęciem, podczas gdy opiekun jest hospitalizowany.

PODSUMOWANIE
 • Home assistance to jeden z elementów ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki assistance domu osoba ubezpieczona może korzystać z różnorodnych usług, które są przydatne m.in. po awarii sprzętu domowego, po powstaniu dużych szkód w mieszkaniu wskutek np. pożaru, podczas problemów zdrowotnych, podczas nagłego wypadku lub zachorowania zwierzęcia, po zgubieniu kluczy do mieszania.
 • Koszt assistance mieszkania jest niewielki. Może wynosić zaledwie ok. 30 zł za 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki jest zależna zarówno od samej nieruchomości, jak i zakresu świadczonych usług.
 • W ramach home assistance możesz skorzystać z pomocy m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka, informatyka, technika urządzeń grzewczych. OWU podaje maksymalną liczbę interwencji specjalistów w ciągu roku ubezpieczeniowego i maksymalny koszt, który ponosi ubezpieczyciel. Firma najczęściej nie ponosi kosztu części zamiennych i innych materiałów użytych do naprawy.
 • Assistance medyczny zapewnia m.in. wizyty domowe lekarza i pielęgniarki, zabiegi rehabilitacyjne, zorganizowanie wizyty u specjalisty, opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, zwierzętami, usługi concierge.
 • Assistance w ubezpieczeniu mieszkania jest objęte zarówno generalnymi wyłączeniami odpowiedzialności, jak i dodatkowymi, dotyczącymi wyłącznie tego elementu polisy. Pomoc może nie przysługiwać, jeśli np. szkoda powstała wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu lub powinna zostać usunięta przez administrację budynku mieszkalnego.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
35,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!