Assistance mieszkania – ceny, usługi, zakresy ochrony, limity

Nawet za 2,60 zł miesięcznie możesz mieć assistance mieszkania w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki assistance domu zyskujesz dostęp do wszechstronnych i pomocnych usług. Ubezpieczyciel może zorganizować dla Ciebie pomoc specjalisty po awarii lub uszkodzeniu sprzętu AGD, RTV lub IT, zamówić domową wizytę lekarską, wynająć opiekę do dziecka, seniora lub zwierzęcia domowego, a nawet opłacić lokum zastępcze lub pokój w hotelu, jeśli Twoje mieszkanie po szkodzie nie będzie się nadawać do użytku. Sprawdź, za ile można kupić home assistance i na jakie zapisy w OWU trzeba zwrócić uwagę, aby wybrać faktycznie przydatne ubezpieczenie.

klucze do mieszkania

Ile kosztuje ubezpieczenie domu z assistance?

Cena assistance domu to niewielka część składki ubezpieczenia nieruchomości. Możesz sprawdzić koszt home assistance, używając darmowego kalkulatora ubezpieczeń mieszkań i domu. To proste – wystarczy uzupełnić formularz podstawowymi informacjami o lokalu, podać wartości sprzętów do ubezpieczenia i ewentualnie wybrać opcje dodatkowe. Jeśli składka okaże się atrakcyjna, możesz od razu kupić ubezpieczenie. Jeżeli potrzebujesz chwili do namysłu, możesz wysłać gotową kalkulację na swój e-mail, aby wrócić do niej w dowolnym momencie.

Firma ubezpieczeniowa Cena ubezpieczenia Składka assistance domowego w cenie ubezpieczenia
Generali347 złW cenie ubezpieczenia
LINK4276 złW cenie ubezpieczenia
UNIQA462 złWliczona w cenę ubezpieczenia (61 zł)
Proama313 zł31 zł
Kalkulacje wykonane za pomocą kalkulatorów wskazanych firm ubezpieczeniowych. Aktualizacja danych: 16.02.2024. Dane nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Poznaniu, wartość murów i elementów stałych: 450 000 zł, wartości ruchomości: 20 000 zł, kondygnacja: II piętro nowo powstałego bloku. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: drzwi antywłamaniowe, lokalny system alarmowy. Lokal jest zamieszkiwany przez właściciela.

Okazuje się, że cena assistance domu może wynosić zaledwie 2,60 zł w skali miesiąca. To wyjątkowo opłacalna stawka, nawet z uwzględnieniem ograniczeń i limitów opisanych w dalszej części poradnika. Jednorazowa interwencja ślusarza jest droższa od ceny home assistance, a w ciągu roku ubezpieczeniowego możesz skorzystać z wielu innych kosztownych usług, zwłaszcza jeśli zależy Ci na ekspresowym tempie np. naprawy lodówki, która już nie ma gwarancji.

Co obejmuje assistance w ubezpieczeniu mieszkania?

Assistance w ubezpieczeniu domu i mieszkania obejmuje usługi polegające na:

usługi w ramach assistance mieszkania
 • interwencji specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, gazownika, technika urządzeń klimatyzacyjnych;
 • naprawie sprzętu RTV, AGD, IT;
 • zdalnej pomocy informatyka w przypadku awarii oprogramowania;
 • transporcie sprzętu do serwisu w obie strony, jeśli naprawa sprzętu nie jest możliwa na miejscu;
 • konsultacji lekarskiej i opiece pielęgniarskiej wskutek nagłego zachorowania;
 • konsultacji u psychologa, jeśli osoba ubezpieczona jest w trudnej sytuacji psychicznej po szkodzie lub wypadku;
 • informacji telefonicznej w związku ze zdarzeniem losowym objętym ubezpieczeniem;
 • opiece nad kotami i psami w miejscu ubezpieczenia, jeśli jedyny opiekun jest hospitalizowany;
 • pomocy po szkodzie, np. uprzątnięciu pozostałości, zabezpieczeniu ocalałego mienia, transporcie i wniesieniu materiałów budowlanych i wykończeniowych;
 • ochronie ocalałego mienia – w formie przechowywania lub dozoru;
 • zorganizowaniu pobytu w mieszkaniu zastępczym lub hotelu, jeśli ubezpieczony lokal np. wskutek pożaru nie nadaje się do zamieszkania;
 • pomocy z powodu pojawienia się myszy, szczurów, pluskiew, prusaków, karaluchów, gniazda szerszeni lub os.

Firma ubezpieczeniowa realizuje usługi assistance za pośrednictwem centrum alarmowego, które działa całodobowo i przyjmuje zgłoszenia szkód telefonicznie, szczególnie takich, które wymagają jak najszybszego działania. 

Assistance mieszkania może obejmować również usługi concierge, czyli specjalną pomoc w życiu codziennym, która jest organizowana na życzenie osoby ubezpieczonej. W zakres usług concierge może wchodzić np.:

 • rezerwacja stolików w restauracji,
 • opieka nad dziećmi,
 • zorganizowanie przeglądu samochodu,
 • zakup i dostarczenie zakupów spożywczych, prezentów, kwiatów,
 • rezerwacja biletów na imprezy kulturalne i sportowe.

Pomoc specjalistów w ramach assistance mieszkaniowego

Firma ubezpieczeniowa pokrywa zarówno koszt dojazdu specjalisty na miejsce, jak i koszt robocizny. Opłacenie kosztu zakupu części zamiennych i materiałów (w tym eksploatacyjnych) leży raczej po stronie osoby ubezpieczonej, chociaż zdarzają się wyjątki. Na przykład ubezpieczenie PZU Pomoc w Domu w wariancie Super oraz Super Plus pokrywa koszty części i materiałów użytych do naprawy lub wymiany, ale z wyłączeniem muszli klozetowych, umywalek, spłuczek toaletowych ze zbiornikiem, wanien, brodzików, piecyków gazowych i elektrycznych. Ubezpieczyciel podkreśla, że użyte części niekoniecznie muszą odpowiadać jakości uszkodzonych elementów.

SpecjalistaCompensaPZU ERGO Hestia
Hydraulik+++
Elektryk+++
Elektronik/Specjalista w zakresie napraw AGD lub RTV+++
Dekarz++
Ślusarz+++
Szklarz+++
Stolarz+++
Gazownik+
Technik urządzeń grzewczych++
Technik urządzeń klimatyzacyjnych++
Technik urządzeń domofonowych i klimatyzacyjnych+
Murarz+
Informatyk++
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 16.02.2024.
 • Compensa organizuje interwencję ślusarza tylko raz w okresie ubezpieczenia (w wariancie Standard). Jej maksymalny koszt to 200 zł. W wariancie Plus z pomocy ślusarza można skorzystać 3 razy – limit to 400 zł. Pomoc specjalisty: hydraulika, elektryka, dekarza to maksymalnie 3 razy w ciągu roku w wariancie Plus (maksymalny koszt – 600 zł). W wariancie Standard z pomocy tych specjalistów można skorzystać raz w roku do 300 zł.
 • PZU przeznacza na każdą interwencję specjalisty maksymalnie 500 zł. W ciągu roku ubezpieczeniowego mogą się odbyć łącznie 4 interwencje. Wyjątki stanowią zdalna pomoc informatyka (klientowi przysługuje aż 20 napraw) oraz naprawa sprzętu RTV/AGD (do 2 napraw w wariancie Super Plus z sumą do 2 000 zł).
 • ERGO Hestia oferuje maksymalnie 3 interwencje specjalistów w okresie ubezpieczenia.
 • Koszty poniesione w związku ze szkodą, która jest objęta polisą, muszą być zgłoszone ubezpieczycielowi i zaakceptowane przed realizacją usługi. W przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa może odmówić pokrycia kosztu, nawet jeśli usługa jest uwzględniona w OWU, a jej cena mieści się w limicie.
Przykład

Malwina zgubiła jedyny komplet kluczy do mieszkania, więc była zmuszona do wymiany zamków w drzwiach. Zadzwoniła na pogotowie ślusarskie i umówiła szybką pomoc z dojazdem w 30 minut. Zachowała rachunek za usługę. Kiedy dostała się do mieszkania, zjadła obiad, odpoczęła i wieczorem zgłosiła szkodę. Niestety otrzymała informację, że koszt wymiany zamków w wysokości 300 zł nie zostanie jej zwrócony, bo nie został uzgodniony wcześniej z centrum alarmowym. W tym przypadku nie zaszły ani żadne szczególne okoliczności, ani siła wyższa, która uniemożliwiłaby Malwinie zgłoszenie szkody natychmiast po zorientowaniu się, że zgubiła klucze.

Usługi w ramach assistance medycznego w ubezpieczeniu domu

Pomoc medyczna w assistance domu dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt domowych. InterRisk w ubezpieczeniu Home Assistance Premium oferuje m.in.:

 • transport medyczny – 2 razy w roku, do 750 zł;
 • wizytę lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki – 2 razy w roku;
 • opiekę nad dziećmi i zwierzętami – do 3 dni, maksymalnie 150 zł za dzień;
 • opiekę domową po hospitalizacji – raz w roku, do 96 godzin;
 • wyprowadzanie psów – kiedy opiekun jest hospitalizowany przez dłużej niż 7 dni, organizacja spacerów przysługuje na maksymalnie 5 dni, 2 razy dziennie;
 • usługi rehabilitacyjne – 4 godziny;
 • indywidualne korepetycje dla dziecka – 5 godzin lekcyjnych.

Ekspert Mubi radzi:

Usługi w ramach assistance medycznego są realizowane również, jeśli nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek zaistnieją poza miejscem zamieszkania osoby ubezpieczonej, ale w Polsce. Ubezpieczyciel może oferować rozszerzenie assistance medycznego, obejmując ochroną np. kraje europejskie.

ERGO Hestia oferuje również takie usługi jak np.:

 • dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego,
 • pomoc psychologa,
 • transport dzieci do żłobka, przedszkola, szkoły; 
 • dowóz podstawowych artykułów spożywczych i rzeczy osobistych do szpitala, 
 • opiekę nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, 
 • wypożyczenie i dowiezienie sprzętu rehabilitacyjnego.

Ograniczenia i limity w home assistance

Usługi realizowane w ramach assistance domu są ograniczone zarówno ilościowo, jak i kosztowo. Ubezpieczyciele zastrzegają, że poszczególne usługi mogą być zrealizowane np. 3 razy w ciągu roku ubezpieczeniowego (nie kalendarzowego!), przy czym maksymalny koszt każdej interwencji nie może przekroczyć np. 500 zł. 

Ekspert Mubi radzi:

Zwróć uwagę na deklarowany czas realizacji usługi w przypadku naprawy sprzętu RTV, AGD i IT. Allianz deklaruje zorganizowanie interwencji w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Ograniczenia dotyczą również np. okresu eksploatacji sprzętu elektronicznego, a nawet gatunku, rasy i wieku zwierząt domowych. Niektóre usługi są nielimitowane – najczęściej jest to infolinia udzielająca różnorodnych porad. 

Tabela porównuje warunki naprawy sprzętu RTV i AGD w ramach assistance mieszkania.

Firma ubezpieczeniowa Ograniczenia dotyczące sprzętu Warunki realizacji usług
PZU Ochrona dotyczy sprzętów, które są własnością lub współwłasnością osoby ubezpieczonej, niewykorzystywanych do pracy zarobkowej, mających nie więcej niż 5 lat od daty produkcji. Dwie naprawy, dwa przewozy w obie strony w związku z naprawą w serwisie, dwie ekspertyzy w okresie ubezpieczenia.
Generali Sprzęt mający nie więcej niż 8 lat w dniu szkody, nie może być na gwarancji, nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej.Dwie interwencje, maksymalny koszt usługi to 800 zł w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych, 1 500 zł w ubezpieczeniu All Risk.
Allianz Usługa jest realizowana, jeśli sprzęt ma nie więcej niż 7 lat w dniu awarii, został zakupiony jako sprzęt fabrycznie nowy, nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie jest objęty gwarancją producenta. Suma ubezpieczenia assistance wynosi 6000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, więc realizacja usług zakończy się, kiedy dojdzie do wyczerpania tej kwoty.
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 16.04.2024.

Wyłączenia odpowiedzialności w assistance domu

Oprócz wyżej wymienionych ograniczeń i limitów, ważne są również wyłączenia odpowiedzialności – zarówno generalne, jak i dotyczące tylko home assistance. Ponadto assistance mieszkania może być niedostępne w ubezpieczeniu domu letniskowego, nieruchomości w budowie oraz budynków i pomieszczeń gospodarczych.

Oto przykładowe wyłączenia odpowiedzialności w assistance mieszkaniowym.

 • Szkody, których naprawa leży w obowiązku administratora nieruchomości, pogotowia technicznego, wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego.
 • Usługi medyczne nie są realizowane, jeśli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego.
 • Szkody w sprzęcie elektronicznym, które wynikają z niewłaściwej instalacji, przeróbek, dostrojeń, zmian konstrukcyjnych, braku kompatybilności oprogramowania ze sprzętem, uszkodzeń chemicznych i termicznych, utraty danych.
 • Zakup nowych elementów instalacyjnych i części zamiennych.
 • Szkody powstałe wskutek popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania przez osobę ubezpieczoną.
 • Leczenie stomatologiczne.
 • Koszty związane z zaburzeniami psychicznymi lub zaburzeniami zachowania osoby ubezpieczonej.
 • Opieka nad psami, których rasa jest wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne.
 • Koszty usług, jeśli ich realizacja jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby ubezpieczonej.
 • Koszty wynikające z eksploatacji lokalu zastępczego, czyli opłaty za telefon, media itp.
 • Usługi związane z konserwacją elementów wykończenia mieszkania, urządzeń technicznych, rzeczy osobistych itp.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o assistance mieszkania

Czy ubezpieczenie assistance mieszkaniowe jest drogie?
Jakie usługi oferuje ubezpieczyciel w ramach assistance mieszkania?
PODSUMOWANIE
 • Home assistance to jeden z elementów ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki assistance domu osoba ubezpieczona może korzystać z różnorodnych usług, które są przydatne m.in. po awarii sprzętu domowego, po powstaniu dużych szkód w mieszkaniu wskutek np. pożaru, podczas problemów zdrowotnych, podczas nagłego wypadku lub zachorowania zwierzęcia, po zgubieniu kluczy do mieszania.
 • Koszt assistance mieszkania jest niewielki. Może wynosić zaledwie ok. 30 zł za 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki jest zależna zarówno od samej nieruchomości, jak i zakresu świadczonych usług.
 • W ramach home assistance możesz skorzystać z pomocy m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka, informatyka, technika urządzeń grzewczych. OWU podaje maksymalną liczbę interwencji specjalistów w ciągu roku ubezpieczeniowego i maksymalny koszt, który ponosi ubezpieczyciel. Firma najczęściej nie ponosi kosztu części zamiennych i innych materiałów użytych do naprawy.
 • Assistance medyczny zapewnia m.in. wizyty domowe lekarza i pielęgniarki, zabiegi rehabilitacyjne, zorganizowanie wizyty u specjalisty, opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, zwierzętami, usługi concierge.
 • Assistance w ubezpieczeniu mieszkania jest objęte zarówno generalnymi wyłączeniami odpowiedzialności, jak i dodatkowymi, dotyczącymi wyłącznie tego elementu polisy. Pomoc może nie przysługiwać, jeśli np. szkoda powstała wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu lub powinna zostać usunięta przez administrację budynku mieszkalnego.
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC