Ubezpieczenie domu w budowie – porównanie cen i zakresów ochrony

Dzięki ubezpieczeniu domu w budowie możesz chronić swoje lokum już od pierwszych dni budowy. Zakres ochrony może Ci gwarantować odszkodowanie zarówno na wypadek szkód powstałych w związku warunkami atmosferycznymi, jak i po kradzieży elementów stałych w wyniku włamania do domu w stanie surowym zamkniętym. Polisa może obejmować także elementy posesji oraz materiały i narzędzia budowlane. Sprawdź ceny ubezpieczenia domu w budowie i dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę w OWU.

Definicja domu w budowie

To dom w trakcie budowy (nowo wznoszony), przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy prowadzonej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Prace budowlane uważa się za zakończone, jeśli został spełniony jeden z poniższych warunków:

 • dom został zamieszkany po odbiorze technicznym instalacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • właściciel nieruchomości dostał pozwolenie na użytkowanie domu zgodnie z przepisami prawa,
 • zgłoszono zakończenie budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Ekspert Mubi radzi

Zakończenie budowy domu przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia wcale nie musi oznaczać jej równoczesnego zakończenia. Właściciel nieruchomości dalej może korzystać z ochrony. Jak to możliwe? Po zakończeniu prac budowlanych zakres ubezpieczenia automatycznie zmieni się na szerszy i będzie odpowiadać ubezpieczeniu dla domu jednorodzinnego oddanego do użytkowania. Osoba ubezpieczona może również skorzystać z dodatkowych rozszerzeń. Oczywiście możesz zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki, jeśli nie chcesz kontynuować polisy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia domu w budowie?

To ubezpieczenie dotyczy domu i mieszkania w trakcie budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy, stałych elementów nieruchomości, elementów posesji, a także materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i narzędzi gromadzonych w budynku lub na terenie budowy. Polisa może obejmować ochroną również budynek socjalny, który jest wykorzystywany przez pracowników firmy budowlanej, budynki warsztatowe i magazynowe.

Wspomniane elementy posesji to budynki niemieszkalne (np. garaż) i obiekty małej architektury (np. murki ogrodowe, pergole, altany, piaskownica, ogrodzenie z bramą, instalacja oświetleniowa). 

Różnie bywa z ruchomościami przechowywanymi w budowanym domu. Jeden zakład ubezpieczeń może wykluczyć ruchomości całkowicie spod ochrony, a inny chronić do określonej kwoty, np. 10 000 zł, podkreślając, że konieczne są zabezpieczenia antywłamaniowe. 

Ubezpieczyciel może odpowiadać finansowo również za szkody w narzędziach i materiałach budowlanych, chyba że uszkodzenia powstaną wskutek składowania lub użytkowania sprzecznego z zaleceniami producenta.

Polisa może obejmować ochroną także dom lub mieszkanie w trakcie remontu, pod warunkiem, że w tym czasie lokal jest zamieszkały. 

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym i stanie surowym otwartym

Szczegółowy zakres ubezpieczenia domu w budowie może się różnić w zależności od stanu nieruchomości: surowego zamkniętego lub surowego otwartego. Różnica jest dobrze widoczna na przykładzie ubezpieczenia Axa. 

Jeśli masz dom w stanie surowym zamkniętym, ubezpieczenie może chronić elementy stałe oraz materiały i narzędzia budowlane przechowywane wewnątrz budynku – zarówno na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, jak i kradzieży z włamaniem. Jeśli dom jest w stanie surowym otwartym, ubezpieczyciel odmówi ubezpieczenia elementów stałych, materiałów i narzędzi budowlanych. W obu przypadkach ubezpieczeniem można objąć elementy posesji.

Stan nieruchomości Wartość nieruchomości Cena ubezpieczenia Axa Informacje dodatkowe
Dom w budowie w stanie surowym otwartym Mury – 200 000 zł 225 złW cenę wliczone jest ubezpieczenie elementów posesji – 74 zł, OC w życiu prywatnym – 14 zł.
Dom w budowie w stanie surowym zamkniętym Mury – 200 000 zł Elementy stałe – 50 000 zł 447 zł W cenę wliczone jest ubezpieczenie elementów posesji – 74 zł, OC w życiu prywatnym – 14 zł, ubezpieczenie materiałów budowlanych – 50 zł, ubezpieczenie narzędzi budowlanych – 60 zł.
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń domu i mieszkań Axa. Aktualizacja danych: 4.05.2020.

Również Allianz różnicuje zakres ochrony ze względu na stan budynku. Jeśli nieruchomość jest w stanie surowym otwartym, właściciel może wybrać wyłącznie pakiet ubezpieczeniowy w wariancie KOMFORT. Lista zdarzeń losowych w tej opcji jest opublikowana w poniższej tabeli. Dopiero po zamontowaniu okien, drzwi zewnętrznych oraz położeniu dachu można rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Oczywiście Allianz podaje listę zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Ubezpieczenie domu w budowie – porównanie zakresu ochrony pod kątem zdarzeń losowych

Katalogi zdarzeń losowych, które ubezpieczyciele obejmują ochroną, różnią się od siebie. Z tego powodu dokładnie sprawdź, po jakim zdarzeniu możesz domagać się odszkodowania. Może się okazać, że część ochrony jest niedostępna dla domu w stanie surowym otwartym lub musisz dopłacić do składki, aby uzyskać pożądany zakres ochrony.

Ubezpieczyciel może odmówić ochrony na wypadek powodzi, jeśli budowa znajduje się w strefie powodziowej. To ryzyko wymaga indywidualnej oceny lokalizacji budowy, więc nie zostało umieszczone w tabeli, nawet jeśli ubezpieczyciel oferuje taką ochronę. Dopłata do składki wynosi minimum kilkadziesiąt złotych. Właściciel domu o dużym metrażu może dopłacić nawet więcej niż 200 zł za ubezpieczenie budynku na wypadek powodzi.

Firma ubezpieczeniowa Lista zdarzeń losowych będących przyczyną szkód, które są objęte ochroną w ubezpieczeniu domu w budowie Uwagi dodatkowe
Link4 Pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, zalanie, deszcz nawalny, trzęsienie, obsunięcie się lub zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, upadek drzew i masztów. Nie obowiązuje ochrona na wypadek deszczu nawalnego, silnego wiatru, gradu, naporu śniegu, jeśli dom nie ma zadaszenia oraz zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych.
Axa Deszcz nawalny, dym i sadza, eksplozja, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, ogień, osuwanie się, trzęsienie lub zapadanie się ziemi, piorun, silny wiatr, śnieg, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, upadek przedmiotu (np. dźwigu, komina, latarni, słupa energetycznego, rosnących drzew lub ich fragmentów). Jeśli przedmiotem ochrony ma być dom jednorodzinny z elementami stałymi, narzędziami i materiałami budowlanymi, ubezpieczenie działa, jeśli dom jest w stanie surowym zamkniętym.
Generali Pożar, implozja, dym i sadza, akcja ratownicza, katastrofa budowlana, uderzenie fali ponaddźwiękowej, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego. Za opłaceniem składki dodatkowej: silny wiatr, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek budowli i drzew, śnieg i lód, grad, deszcz. W przypadku nieruchomości w budowie nie obowiązuje ochrona na wypadek pękania na skutek mrozu.
PZU Ogień, piorun, osuwanie i zapadanie się ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu, opad, lawina, powódź, śnieg i lód, upadek drzew i masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, upadek statku powietrznego, zalanie. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte ruchomości w budowanej nieruchomości.
Uniqa Uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, upadek statku powietrznego, zapadanie i osuwanie się ziemi, pożar, huragan, lawina, zalanie. Na wniosek właściciela nieruchomości jest możliwe objęcie ochroną dodatkowych zdarzeń losowych: powodzi, deszczu nawalnego, gradu, wandalizmu stałych elementów budynku/mieszkania w budowie oraz stałych elementów działki.
Aviva Uderzenie lub bezpośrednie działanie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach, pękanie mrozowe rur, ciężar śniegu lub lodu, dym i sadza, trzęsienie ziemi, upadek masztów lub drzew, przepięcie*, katastrofa budowlana, zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta, pożar, wybuch, zalanie, grad, silny wiatr, lawina. Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona będzie działać w przypadku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, osuwania lub zapadania się ziemi i powodzi.
Allianz W wariancie KOMFORT przeznaczonym dla domu w stanie surowym otwartym: pożar, eksplozja, implozja, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego. Ponadto ochrona działa na wypadek ryzyk katastroficznych: powodzi, deszczu i gradu, śniegu i lodu, obsunięcia lub zapadania się ziemi, lawiny, pękania mrozowego rur lub instalacji, silnego wiatru, dymu i sadzy, uderzenia fali dźwiękowej, katastrofy budowlanej. Ubezpieczenie na wypadek trzęsienia ziemi jest opcjonalne.
Warta Deszcz nawalny, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, napór śniegu, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, silny wiatr, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, grad, lawina, pożar, przepięcie*. Roślinność ogrodową można ubezpieczyć wyłącznie w wariancie Warta Dom Komfort.
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 4.05.2020

*Inne ubezpieczenia domu w budowie mogą obejmować ochronę na wypadek przepięcia, ale może ono należeć do innej kategorii niż zdarzenia losowe w OWU.

Jak działa ubezpieczenie domu na czas budowy od kradzieży?

Możesz ubezpieczyć dom z elementami stałymi, ruchomościami, materiałami i narzędziami budowlanymi na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku, jeśli nieruchomość jest w stanie surowym zamkniętym. To oznacza, że ma w pełni osadzoną stolarkę okienną i drzwiową, izolację, pokrycie dachu. Jest to konieczne, ponieważ osoby trzecie nie mogą mieć ułatwionego dostępu do budynku przez niezabezpieczone otwory.

Poza tym firma ubezpieczeniowa może wymagać np. drzwi antywłamaniowych lub innych z określonym zabezpieczeniem, np. dwoma zamkami wielozastawkowymi. Masz drzwi antywłamaniowe, ale częściowo przeszklone? Ubezpieczyciel może wymagać, aby szyby miały określoną klasę odporności (np. P3). Jeśli mimo tego włamywacz wybiłby szyby, nie powinno mu to pozwolić ani na otwarcie drzwi, ani na przedostanie się do budynku przez powstały otwór. 

Ekspert Mubi radzi

Jeśli suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem przekroczy określoną granicę, np. 200 000 zł, ubezpieczyciel może wymagać nie tylko drzwi antywłamaniowych, ale również aktywnego systemu alarmowego z monitoringiem.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę domu w budowie na wypadek kradzieży zwykłej. W ubezpieczeniu Mój Dom Max Allianz jest zdefiniowana jako zabór stałych elementów wykończeniowych i elementów instalacji zewnętrznych, których nie można odłączyć bez ich uszkodzenia lub użycia narzędzi. Generali oferuje ubezpieczenie zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej z limitem odpowiedzialności od 1000 zł do 25 000 zł.

Ekspert Mubi radzi

Sprawdź, czy ubezpieczenie obejmuje siłowniki i napędy bram. Zdarza się, że konieczne jest wykupienie kolejnego rozszerzenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w trakcie budowy?

Ubezpieczenie domu w budowie dotyczy domu jednorodzinnego o wartości 514 000 zł we Wrocławiu, przy czym wartość elementów stałych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku wynosi 60 000 zł. Konstrukcja jest murowana, powierzchnia to 148 m2. Właściciel nieruchomości będzie mieszkał z rodziną. Nieruchomość nie będzie wynajmowana. Polisa nie obejmuje ruchomości domowych.

Firma ubezpieczeniowa Cena ubezpieczenia budynku w budowieUbezpieczenia dodatkowe w pakiecie
Axa 624 zł Pakiet obejmuje ubezpieczenie elementów posesji (74 zł), materiałów budowlanych (50 zł), narzędzi budowlanych (60 zł). Możliwe jest ubezpieczenie na wypadek powodzi za 166 zł.
Generali 622 zł Polisa obejmuje ubezpieczenie budowli do 20 000 zł (47 zł), ubezpieczenie na wypadek stłuczenia stałych elementów do 10 000 zł (28 zł).
Link4 233,23 zł Polisa zawiera ubezpieczenie od powodzi i OC w życiu prywatnym z sumą w wysokości 30 000 zł. Nie obejmuje ochroną elementów stałych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku, ponieważ ta opcja dotyczy wyłącznie budynków oddanych do użytkowania.
Proama607 zł W cenie jest ubezpieczenie budowli do 20 000 zł (44 zł), ubezpieczenie na wypadek stłuczenia stałych elementów do 10 000 zł (36 zł).
Kalkulacje wykonane za pomocą kalkulatorów ubezpieczeń mieszkań podanych firm. Aktualizacja danych: 4.05.2020.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie w Axa?

Dzięki kalkulatorowi domu w budowie Axa możesz obliczyć składkę ubezpieczenia w kilka minut! Kalkulator jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości o konstrukcji murowanej. Konstrukcja łatwopalna budynku, czyli ściany lub pokrycie dachu z elementów drewnianych, zwiększa koszt ubezpieczenia ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia pożaru. W takim przypadku konieczna jest telefoniczna konsultacja z agentem ubezpieczeniowym. 

Dane nieruchomości Cena ubezpieczeniaOpcje dodatkowe wliczone w składkę
100 m2, stan surowy otwarty, wartość nieruchomości: 400 000 zł, Wrocław 311 zł Ubezpieczenie elementów posesji – 74 zł
142 m2, stan surowy otwarty, wartość nieruchomości: 284 000 zł, Opole 315 złUbezpieczenie elementów posesji – 74 zł
Ubezpieczenie na wypadek powodzi – 54 zł
125 m2, stan surowy zamknięty, wartość nieruchomości: 350 000 zł, wartość elementów stałych: 45 000 zł, Opole 505 zł Ubezpieczenie elementów posesji – 74 zł
Ubezpieczenie materiałów budowlanych – 48 zł
Ubezpieczenie narzędzi budowlanych – 57 zł
106 m2, stan surowy zamknięty, wartość nieruchomości: 212 000 zł, wartość elementów stałych: 35 000 zł, Gdańsk 344 zł Ubezpieczenie elementów posesji – 74 zł
180 m2, stan surowy zamknięty, wartość nieruchomości: 560 000 zł, wartość elementów stałych: 48 000 zł, Gdańsk 515 złUbezpieczenie elementów posesji – 71 zł
Ubezpieczenie materiałów budowlanych – 43 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń domu i mieszkań Axa. Aktualizacja danych: 4.05.2020.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu w budowie

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu w trakcie budowy podają, kiedy właściciel nieruchomości nie otrzyma odszkodowania. Oprócz wyłączeń generalnych, które dotyczą ubezpieczenia każdej nieruchomości, mogą obowiązywać dodatkowe wykluczenia

 • Pękanie na skutek mrozu
 • Szkody w stałych elementach przed ich zamontowaniem, wbudowaniem, zainstalowaniem lub po demontażu (w przypadku nieruchomości w stanie surowym otwartym)
 • Uderzenie pojazdu wykorzystywanego w związku z prowadzoną budową
 • Zwykła kradzież (bez śladów włamania) budowli, zewnętrznych elementów budynku, ogrodzenia
 • Zalanie domu w stanie surowym otwartym

Ubezpieczyciel może nie odpowiadać finansowo również za błędy konstrukcyjne, jeśli nieruchomość była wznoszona lub przebudowywana bez projektu, który został wykonany przez uprawnionego specjalistę, lub niezgodnie z tym projektem.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą szkód powstałych wskutek m.in.:

 • osunięcia lub zapadnięcia się ziemi w związku z pracami ziemnymi, wykopami, przekopami,
 • nieprzestrzegania ustawy Prawo budowlane i przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • zabrudzenia, osmolenia, przypalenia, które nie jest związane z pożarem, uderzeniem pioruna, przepięciem, wybuchem,
 • wibracji i drgań wywoływanych przez pojazdy lądowe,
 • naturalnego zużycia i starzenia się mienia,
 • braku bieżącej konserwacji mienia,
 • długotrwałego oddziaływania takich czynników jak wilgoć, temperatura, czynniki elektromagnetyczne,
 • działania pleśni i grzybów,
 • zniszczenia mienia przez ptaki, krety, owady.
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie budowanego domu obejmuje nieruchomości nowo wznoszone, przebudowywane, rozbudowywane, nadbudowywane, a także lokale w trakcie remontu. Polisa dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań, budynków niemieszkalnych, obiektów małej architektury, narzędzi i materiałów budowlanych, ruchomości. Może obejmować budynki socjalne, magazynowe i inne.
 • Ubezpieczenie domu w trakcie budowy na wypadek kradzieży z włamaniem jest przeznaczone dla nieruchomości w stanie surowym zamkniętym. Wtedy dom musi mieć zabezpieczenia wymagane przez ubezpieczyciela, np. drzwi antywłamaniowe i alarm.
 • Cena polisy domu w trakcie budowy jest zależna od m.in. lokalizacji budowy, wartości nieruchomości, stanu i konstrukcji domu, zakresu ochrony – zarówno pod względem zdarzeń, jak i ubezpieczonych elementów i budynków.
 • Ubezpieczenie domu w budowie na wypadek zdarzeń losowych dotyczy najczęściej m.in. ognia, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, silnego wiatru, gradu, śniegu, osuwania się lub zapadania się ziemi, wybuchu, dymu i sadzy itp. Ubezpieczyciele zapewniają ochronę na wypadek kilkunastu wybranych zdarzeń. Często rozdzielają je pomiędzy wariant podstawowy i rozszerzony.
 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie może zawierać dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności, które nie obowiązują w przypadku budynków oddanych do użytku.

Oceń artykuł:
24,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!