Ubezpieczenie domu w budowie – porównanie cen i zakresów ochrony

Dzięki ubezpieczeniu domu w budowie możesz chronić swoje lokum już od pierwszych dni budowy. Zakres ochrony może Ci gwarantować odszkodowanie zarówno na wypadek szkód powstałych w związku z warunkami atmosferycznymi, jak i po kradzieży elementów stałych w wyniku włamania do domu w stanie surowym zamkniętym. Polisa może obejmować także elementy posesji oraz materiały i narzędzia budowlane. Sprawdź ceny ubezpieczenia domu w budowie i dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę w OWU.

Definicja domu w budowie

Dom w budowie to dom w trakcie budowy (nowo wznoszony), przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy prowadzonej zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Prace budowlane uważa się za zakończone, jeśli został spełniony jeden z poniższych warunków:

 • dom został zamieszkany po odbiorze technicznym instalacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • właściciel nieruchomości dostał pozwolenie na użytkowanie domu zgodnie z przepisami prawa,
 • zgłoszono zakończenie budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Ekspert Mubi radzi:

Zakończenie budowy domu przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia wcale nie musi oznaczać jej równoczesnego zakończenia. Właściciel nieruchomości dalej może korzystać z ochrony. Jak to możliwe? Po zakończeniu prac budowlanych zakres ubezpieczenia automatycznie zmieni się na szerszy i będzie odpowiadać ubezpieczeniu dla domu jednorodzinnego oddanego do użytkowania. Osoba ubezpieczona może również skorzystać z dodatkowych rozszerzeń. Oczywiście możesz zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki, jeśli nie chcesz kontynuować polisy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia domu w budowie?

To ubezpieczenie dotyczy domu i mieszkania w trakcie budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy, stałych elementów nieruchomości, elementów posesji, a także materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i narzędzi gromadzonych w budynku lub na terenie budowy. Polisa może obejmować ochroną również budynek socjalny, który jest wykorzystywany przez pracowników firmy budowlanej, budynki warsztatowe i magazynowe.

Wspomniane elementy posesji to budynki niemieszkalne (np. garaż) i obiekty małej architektury (np. murki ogrodowe, pergole, altany, piaskownica, ogrodzenie z bramą, instalacja oświetleniowa). 

Różnie bywa z ruchomościami przechowywanymi w budowanym domu. Jeden zakład ubezpieczeń może wykluczyć ruchomości całkowicie spod ochrony, a inny chronić do określonej kwoty, np. 10 000 zł, podkreślając, że konieczne są zabezpieczenia antywłamaniowe. 

Ubezpieczyciel może odpowiadać finansowo również za szkody w narzędziach i materiałach budowlanych, chyba że uszkodzenia powstaną wskutek składowania lub użytkowania sprzecznego z zaleceniami producenta.

Polisa może obejmować ochroną także dom lub mieszkanie w trakcie remontu, pod warunkiem, że w tym czasie lokal jest zamieszkały. 

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym i stanie surowym otwartym

Szczegółowy zakres ubezpieczenia domu w budowie może się różnić w zależności od stanu nieruchomości: surowego zamkniętego lub surowego otwartego. Różnica jest dobrze widoczna na przykładzie ubezpieczenia Uniqa.

Jeśli masz dom w stanie surowym zamkniętym, ubezpieczenie może chronić elementy stałe oraz materiały i narzędzia budowlane przechowywane wewnątrz budynku – zarówno na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, jak i kradzieży z włamaniem. Jeśli dom jest w stanie surowym otwartym, ubezpieczyciel odmówi ubezpieczenia elementów stałych, materiałów i narzędzi budowlanych. W obu przypadkach ubezpieczeniem można objąć elementy posesji.

Stan nieruchomości Wartość nieruchomości Cena ubezpieczenia Uniqa Informacje dodatkowe
Dom w budowie w stanie surowym otwartym Mury – 200 000 zł208 złW cenę wliczone jest ubezpieczenie elementów posesji – 80 zł oraz OC w życiu prywatnym – 13 zł.
Dom w budowie w stanie surowym zamkniętym Mury – 200 000 zł Elementy stałe – 50 000 zł436 złW cenę wliczone jest ubezpieczenie elementów posesji – 80 zł, OC w życiu prywatnym – 23 zł, ubezpieczenie materiałów budowlanych – 54 zł, ubezpieczenie narzędzi budowlanych – 64 zł.
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń domu i mieszkań Uniqa. Aktualizacja danych: 21.10.2022.

Również Allianz różnicuje zakres ochrony ze względu na stan budynku. Jeśli nieruchomość jest w stanie surowym otwartym, właściciel może wybrać wyłącznie pakiet ubezpieczeniowy w wariancie KOMFORT. Lista zdarzeń losowych w tej opcji jest opublikowana w tabeli poniżej. Dopiero po zamontowaniu okien, drzwi zewnętrznych oraz położeniu dachu można rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Oczywiście Allianz podaje listę zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Ubezpieczenie domu w budowie – porównanie zakresu ochrony pod kątem zdarzeń losowych

Katalogi zdarzeń losowych, które ubezpieczyciele obejmują ochroną, różnią się od siebie. Z tego powodu dokładnie sprawdź, po jakim zdarzeniu możesz domagać się odszkodowania. Może się okazać, że część ochrony jest niedostępna dla domu w stanie surowym otwartym lub musisz dopłacić do składki, aby uzyskać pożądany zakres ochrony.

Ubezpieczyciel może odmówić ochrony na wypadek powodzi, jeśli budowa znajduje się w strefie powodziowej. To ryzyko wymaga indywidualnej oceny lokalizacji budowy, więc nie zostało umieszczone w tabeli, nawet jeśli ubezpieczyciel oferuje taką ochronę. Dopłata do składki wynosi minimum kilkadziesiąt złotych. Właściciel domu o dużym metrażu może dopłacić nawet więcej niż 200 zł za ubezpieczenie budynku na wypadek powodzi.

Firma ubezpieczeniowa Lista zdarzeń losowych będących przyczyną szkód, które są objęte ochroną w ubezpieczeniu domu w budowie Uwagi dodatkowe
LINK4Pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, zalanie, pękanie mrozowe, zalanie, zalanie przez osoby trzecie, deszcz nawalny, trzęsienie, obsunięcie się lub zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, upadek drzew i masztów, wandalizm.Ubezpieczenie będzie obejmowało ochroną dom na wypadek powodzi, jeśli budynek znajduje się na terenie niezagrożonym powodziami lub po opłaceniu dodatkowej składki.
GeneraliPożar, implozja, dym i sadza, akcja ratownicza, katastrofa budowlana, uderzenie fali ponaddźwiękowej, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego. Za opłaceniem składki dodatkowej: silny wiatr, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek budowli i drzew, śnieg i lód, grad, deszcz. W przypadku nieruchomości w budowie nie obowiązuje ochrona na wypadek pękania na skutek mrozu i zalania (jeśli nieruchomość nie jest w stanie surowym zamkniętym).
PZU Ogień, piorun, osuwanie i zapadanie się ziemi, dym i sadza, uderzenie pojazdu, opad, lawina, powódź, śnieg i lód, upadek drzew i masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, upadek statku powietrznego, zalanie. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte ruchomości w budowanej nieruchomości.
Uniqa Deszcz nawalny, dym i sadza, eksplozja, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, ogień, osuwanie się, trzęsienie lub zapadanie się ziemi, piorun, silny wiatr, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, upadek przedmiotu (np. dźwigu, komina, latarni, słupa energetycznego, rosnących drzew lub ich fragmentów), zalanie, zapadanie się ziemi. Po zapłacie dodatkowej składki umowa ubezpieczenia domu w budowie może być rozszerzona o ryzyko powodzi.
Allianz W wariancie KOMFORT przeznaczonym dla domu w stanie surowym otwartym: pożar, eksplozja, implozja, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego. Ponadto ochrona działa na wypadek ryzyk katastroficznych: powodzi, deszczu i gradu, śniegu i lodu, obsunięcia lub zapadania się ziemi, lawiny, pękania mrozowego rur lub instalacji, silnego wiatru, dymu i sadzy, uderzenia fali dźwiękowej, katastrofy budowlanej. Ubezpieczenie na wypadek trzęsienia ziemi jest opcjonalne.
Warta Deszcz nawalny, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, napór śniegu, osuwanie lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, silny wiatr, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, grad, lawina, pożar, przepięcie*. Roślinność ogrodową można ubezpieczyć wyłącznie w wariancie Warta Dom Komfort.
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 21.10.2022.

Jak działa ubezpieczenie domu od kradzieży na czas budowy?

Możesz ubezpieczyć dom z elementami stałymi, ruchomościami, materiałami i narzędziami budowlanymi na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku, jeśli nieruchomość jest w stanie surowym zamkniętym. To oznacza, że ma w pełni osadzoną stolarkę okienną i drzwiową, izolację, pokrycie dachu. Jest to konieczne, ponieważ osoby trzecie nie mogą mieć ułatwionego dostępu do budynku przez niezabezpieczone otwory.

Poza tym firma ubezpieczeniowa może wymagać np. drzwi antywłamaniowych lub innych z określonym zabezpieczeniem, np. dwoma zamkami wielozastawkowymi. Masz drzwi antywłamaniowe, ale częściowo przeszklone? Ubezpieczyciel może wymagać, aby szyby miały określoną klasę odporności (np. P3). Jeśli mimo tego włamywacz wybiłby szyby, nie powinno mu to pozwolić ani na otwarcie drzwi, ani na przedostanie się do budynku przez powstały otwór. 

Ekspert Mubi radzi:

Jeśli suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem przekroczy określoną granicę, np. 200 000 zł, ubezpieczyciel może wymagać nie tylko drzwi antywłamaniowych, ale również aktywnego systemu alarmowego z monitoringiem.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę domu w budowie na wypadek kradzieży zwykłej. W ubezpieczeniu Mój Dom Max Allianz jest ona zdefiniowana jako zabór stałych elementów wykończeniowych i elementów instalacji zewnętrznych, których nie można odłączyć bez ich uszkodzenia lub użycia narzędzi, a limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi w jej przypadku wynosi 5000 zł. Generali oferuje ubezpieczenie zewnętrznych stałych elementów budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej za opłaceniem dodatkowej składki.

Ekspert Mubi radzi:

Sprawdź, czy ubezpieczenie obejmuje siłowniki i napędy bram. Zdarza się, że konieczne jest wykupienie kolejnego rozszerzenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w trakcie budowy?

Ubezpieczenie domu w budowie dotyczy domu jednorodzinnego o wartości 514 000 zł we Wrocławiu, przy czym wartość elementów stałych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku wynosi 60 000 zł. Konstrukcja jest murowana, powierzchnia to 148 m2. Właściciel nieruchomości będzie mieszkał z rodziną. Nieruchomość nie będzie wynajmowana. Polisa nie obejmuje ruchomości domowych.

Firma ubezpieczeniowa Cena ubezpieczenia budynku w budowieUbezpieczenia dodatkowe w pakiecie
UNIQA605 złPakiet obejmuje ubezpieczenie elementów posesji (80 zł), materiałów budowlanych (54 zł), narzędzi budowlanych (64 zł). Możliwe jest ubezpieczenie na wypadek powodzi za 124 zł.
Generali707 złPolisa obejmuje ubezpieczenie budowli do 20 000 zł w przypadku przepięcia, ubezpieczenie na wypadek stłuczenia stałych elementów do 10 000 zł (62 zł).
LINK4417,63 zł Polisa zawiera ubezpieczenie od powodzi i OC w życiu prywatnym z sumą w wysokości 30 000 zł. Nie obejmuje ochroną elementów stałych na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku, ponieważ ta opcja dotyczy wyłącznie budynków oddanych do użytkowania.
Proama560 złW cenie jest ubezpieczenie budowli do 20 000 zł w przypadku przepięcia, ubezpieczenie na wypadek stłuczenia stałych elementów do 10 000 zł (46 zł).
Kalkulacje wykonane za pomocą kalkulatorów ubezpieczeń mieszkań podanych firm. Aktualizacja danych: 21.10.2022.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie w TU Uniqa?

Dzięki kalkulatorowi domu w budowie Uniqa możesz obliczyć składkę ubezpieczenia w kilka minut! Kalkulator jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości o konstrukcji murowanej. Konstrukcja łatwopalna budynku, czyli ściany lub pokrycie dachu z elementów drewnianych, zwiększa koszt ubezpieczenia ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia pożaru. W takim przypadku konieczna jest telefoniczna konsultacja z agentem ubezpieczeniowym. 

Dane nieruchomości Cena ubezpieczeniaOpcje dodatkowe wliczone w składkę
100 m2, stan surowy otwarty, wartość nieruchomości: 400 000 zł, Wrocław281 złUbezpieczenie elementów posesji – 80 zł
142 m2, stan surowy otwarty, wartość nieruchomości: 284 000 zł, Opole296 złUbezpieczenie elementów posesji – 80 zł
125 m2, stan surowy zamknięty, wartość nieruchomości: 446 000 zł, wartość elementów stałych: 0 zł, Opole449 złUbezpieczenie elementów posesji – 80 zł;
ubezpieczenie materiałów budowlanych – 54 zł;
ubezpieczenie narzędzi budowlanych – 64 zł
106 m2, stan surowy zamknięty, wartość nieruchomości: 212 000 zł, wartość elementów stałych: 35 000 zł, Gdańsk383 złUbezpieczenie elementów posesji – 72 zł
180 m2, stan surowy zamknięty, wartość nieruchomości: 560 000 zł, wartość elementów stałych: 48 000 zł, Gdańsk457 złUbezpieczenie elementów posesji – 72 zł;
ubezpieczenie materiałów budowlanych – 48 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń domu i mieszkań Uniqa. Aktualizacja danych: 21.10.2022.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu w budowie

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu w trakcie budowy podają, kiedy właściciel nieruchomości nie otrzyma odszkodowania. Oprócz wyłączeń generalnych, które dotyczą ubezpieczenia każdej nieruchomości, mogą obowiązywać dodatkowe wykluczenia

 • Pękanie na skutek mrozu
 • Szkody w stałych elementach przed ich zamontowaniem, wbudowaniem, zainstalowaniem lub po demontażu (w przypadku nieruchomości w stanie surowym otwartym)
 • Uderzenie pojazdu wykorzystywanego w związku z prowadzoną budową
 • Zwykła kradzież (bez śladów włamania) budowli, zewnętrznych elementów budynku, ogrodzenia
 • Zalanie domu w stanie surowym otwartym

Ubezpieczyciel może nie odpowiadać finansowo również za błędy konstrukcyjne, jeśli nieruchomość była wznoszona lub przebudowywana bez projektu, który został wykonany przez uprawnionego specjalistę, lub niezgodnie z tym projektem.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą szkód powstałych wskutek m.in.:

 • osunięcia lub zapadnięcia się ziemi w związku z pracami ziemnymi, wykopami, przekopami,
 • nieprzestrzegania ustawy Prawo budowlane i przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • zabrudzenia, osmolenia, przypalenia, które nie jest związane z pożarem, uderzeniem pioruna, przepięciem, wybuchem,
 • wibracji i drgań wywoływanych przez pojazdy lądowe,
 • naturalnego zużycia i starzenia się mienia,
 • braku bieżącej konserwacji mienia,
 • długotrwałego oddziaływania takich czynników jak wilgoć, temperatura, czynniki elektromagnetyczne,
 • działania pleśni i grzybów,
 • zniszczenia mienia przez ptaki, krety, owady.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu w budowie

Czy można ubezpieczyć dom w stanie surowym otwartym?

Tak, ale zakres ochrony będzie inny niż w przypadku domu w stanie surowym zamkniętym. W przypadku budynku w stanie surowym otwartym, ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną znajdujących się w środku elementów stałych, materiałów i narzędzi budowlanych. Ubezpieczenie byłoby wówczas tańsze, ale obejmowałoby tylko mury.

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie domu w budowie?

Wszystko zależy od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia domu w budowie jest dokładnie określony w OWU i zawsze warto go sprawdzić, bo katalogi zdarzeń losowych, które są objęte ochroną, nieco się od siebie różnią. Niektóre firmy mogą np. wymagać dodatkowej opłaty za szkody w wyniku powodzi lub ochronę budowli w stanie surowym otwartym.

Czy można ubezpieczyć dom w budowie na wypadek kradzieży?

Tak, ale musi się on znajdować w stanie surowym zamkniętym, czyli posiadać w pełni osadzoną stolarkę okienną i drzwiową, izolację oraz pokrycie dachu, aby osoby trzecie nie miały swobodnego dostępu do budynku. W warunkach ubezpieczenia firma może też umieścić wymóg posiadania drzwi antywłamaniowych.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie budowanego domu obejmuje nieruchomości nowo wznoszone, przebudowywane, rozbudowywane, nadbudowywane, a także lokale w trakcie remontu. Polisa dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań, budynków niemieszkalnych, obiektów małej architektury, narzędzi i materiałów budowlanych, ruchomości. Może obejmować budynki socjalne, magazynowe i inne.
 • Ubezpieczenie domu w trakcie budowy na wypadek kradzieży z włamaniem jest przeznaczone dla nieruchomości w stanie surowym zamkniętym. Wtedy dom musi mieć zabezpieczenia wymagane przez ubezpieczyciela, np. drzwi antywłamaniowe i alarm.
 • Cena polisy domu w trakcie budowy jest zależna od m.in. lokalizacji budowy, wartości nieruchomości, stanu i konstrukcji domu, zakresu ochrony – zarówno pod względem zdarzeń, jak i ubezpieczonych elementów i budynków.
 • Ubezpieczenie domu w budowie na wypadek zdarzeń losowych dotyczy najczęściej m.in. ognia, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, silnego wiatru, gradu, śniegu, osuwania się lub zapadania się ziemi, wybuchu, dymu i sadzy, itp. Ubezpieczyciele zapewniają ochronę na wypadek kilkunastu wybranych zdarzeń. Często rozdzielają je pomiędzy wariant podstawowy i rozszerzony.
 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie może zawierać dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności, które nie obowiązują w przypadku budynków oddanych do użytku.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
73,71
Loading...

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Fajny poradnik :) Mam pytanie dotyczące izolacji murów i dachu - czy ono jest zawsze konieczne aby ubezpieczyć od włamania dom w stanie zamkniętym? Bo iż reguły stan surowy zamknięty nie obejmuje izolacji, te się robi później. Dziękuję!