Ile kosztuje ubezpieczenie garażu i jakie garaże można objąć ochroną?

Nawet za 9 zł w skali roku możesz ubezpieczyć garaż wolnostojący na Twojej posesji na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, np. gradu, burzy, uderzenia pioruna, powodzi i zalania, a także kradzieży z włamaniem czy rabunku. Ochrona obejmuje zarówno konstrukcję garażu murowanego i drewnianego, jak i elementy stałe wewnętrzne (np. instalacje) oraz zewnętrzne (np. oświetlenie). Ubezpieczenie dotyczy także garaży przydomowych, garaży w zabudowie szeregowej i miejsc postojowych w garażach podziemnych, aczkolwiek możesz mieć problem z ubezpieczeniem tzw. blaszaka na posesji.

ubezpieczenie garażu

Czy można ubezpieczyć każdy garaż?

Możesz ubezpieczyć zarówno garaż wolnostojący, jak i w zabudowie szeregowej oddalonej od Twojej posesji, ale znajdującej się w tej samej miejscowości. Warunkiem jest wykupienie ubezpieczenia domu lub mieszkania, nie możesz bowiem ubezpieczyć wyłącznie garażu. Jeśli stanowi jedną bryłę z domem, jest traktowany jako jego integralna część i automatycznie objęty ubezpieczeniem nieruchomości. Jeśli garaż jest odrębnym budynkiem, musisz dopłacić za dodatkową ochronę budynku samodzielnego.

Ochroną może być objęty również garaż w budowie, aczkolwiek pod warunkiem, że jest w stanie surowym zamkniętym, czyli jest pokryty dachem, ma zamontowane okna i drzwi. Nawet jeśli ubezpieczyciel obejmie ochroną garaż w stanie surowym otwartym, nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe wskutek, np. zalania i kradzieży zwykłej, czyli bez śladów włamania. 

Ubezpieczenie domu w budowie – porównanie cen i zakresów ochrony

Dom w budowie również możesz ubezpieczyć! Dowiedz się, jakie wykupić ubezpieczenie domu w budowie i jaki jest zakres takiego ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Uwaga: spod ochrony mogą być wyłączone garaże, w których całość lub więcej niż 50% powierzchni jest przeznaczona na działalność gospodarczą. To minimum nie musi zostać spełnione, jeśli działalność gospodarcza polega na prowadzeniu np. warsztatu lakierniczego, stolarskiego, spawalniczego, tapicerskiego, samochodowego. Nawet jeśli wykorzystujesz mniej niż 50% powierzchni garażu do jednej z wyżej wymienionych prac zarobkowych, wtedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić Ci ochrony. Ubezpieczenie garażu nie obejmuje również pustostanów i garaży przeznaczonych do rozbiórki.

Ekspert Mubi radzi:

Z założenia garaż jest budynkiem niemieszkalnym, ale możesz go przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Możesz uzyskać zgodę ubezpieczyciela na objęcie takiego specyficznego lokum ochroną.

Zakres ochrony w ubezpieczeniu garażu

Podstawowy zakres ochrony uwzględnia mury i elementy stałe (wewnętrzne i zewnętrzne). Elementy stałe to np. stolarka drzwiowa i okienna, oświetlenie przymocowane do podłoża, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe. 

Jeżeli interesuje Cię ochrona narzędzi, sprzętu ogrodniczego, roweru, kół, felg czy opon przechowywanych w garażu, musisz zapłacić dodatkową składkę za ubezpieczenie ruchomości domowych

Co obejmuje ubezpieczenie ruchomości domowych i ile kosztuje?

Zobacz, jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia ruchomości domowych. Okazuje się, że nie każde wyposażenie jest objęte ochroną!

Czytaj dalej

Garaż i mienie w nim zlokalizowane ubezpiecza się na wypadek np.:

 • ognia i innych zdarzeń losowych, m.in. gradu, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna, opadu śniegu,
 • zalania powstałego wskutek np. opadu atmosferycznego, uszkodzenia instalacji, awarii urządzenia,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • szkód mrozowych,
 • dewastacji, 
 • przepięcia,
 • powodzi.
zakres ochrony ubezpieczenia garażu

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu w Generali?

Cena ubezpieczenia garażu wolnostojącego w Generali może wynosićod 10 zł w górę dla budynku murowanego o wartości 10 000 zł, który ma być chroniony na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, zalania, kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie garażu drewnianego jest droższe ze względu na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe.

Cena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 10 000 złCena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 15 000 złCena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 20 000 złCena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 25 000 zł
Garaż wolnostojący murowany534 zł
(garaż – 10 zł)
538 zł
(garaż – 14 zł)
543 zł
(garaż – 19 zł)
548 zł
(garaż – 24 zł)
Garaż wolnostojący drewniany540 zł
(garaż – 16 zł)
548 zł
(garaż – 24 zł)
556 zł
(garaż – 32 zł)
564 zł
(garaż – 40 zł)
Kalkulacja wykonana w kalkulatorze ubezpieczeń Generali dla właściciela domu o powierzchni 97 m2 w Warszawie. Dom ma drzwi antywłamaniowe, zabezpieczenia okien i alarm. Wartość nieruchomości wynosi 310 400 zł, wartość ruchomości – 29 100 zł. Aktualizacja danych: 27.07.2023.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu w Proamie?

Koszt ubezpieczenia garażu wolnostojącego w Proamie może wynosić od 8 zł w górę dla budynku murowanego o wartości 10 000 zł. Zakres ochrony ma uwzględniać ogień i inne zdarzenia losowe, powódź, zalanie oraz kradzież z włamaniem i rabunek – zarówno stałych elementów, jak i ruchomości domowych.

Cena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 10 000 złCena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 15 000 zł Cena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 20 000 zł Cena ubezpieczenia domu i garażu o wartości 25 000 zł
Garaż wolnostojący murowany325 zł
(garaż – 8 zł)
329 zł
(garaż – 12 zł)
333 zł
(garaż – 16 zł)
339 zł
(garaż – 22 zł)
Garaż wolnostojący drewniany331 zł
(garaż – 14 zł)
340 zł
(garaż – 23 zł)
349 zł
(garaż – 32 zł)
359 zł
(garaż – 42 zł)
Kalkulacja wykonana w kalkulatorze ubezpieczeń Generali dla właściciela mieszkania o powierzchni 64 m2 w Pruszkowie. Dom ma drzwi antywłamaniowe, zabezpieczenia okien i alarm. Wartość nieruchomości wynosi 350 000 zł, wartość ruchomości – 50 000 zł. Aktualizacja danych: 27.07.2023.
Kalkulator ubezpieczenia mieszkania online – gdzie kupić ubezpieczenie domu?

Chcesz obliczyć ubezpieczenie mieszkania online? Nic trudnego – wystarczy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia ruchomego w garażu

O ile możesz ubezpieczyć różne przedmioty, które przechowujesz w garażu, o tyle nie wszystkie i niekoniecznie na taką samą kwotę, jak mienie ruchome przechowywane w mieszkaniu czy w domu. 

Po pierwsze, firmy wyszczególniają, których ruchomości w garażu nie dotyczy ubezpieczenie. Przeważnie są to różnego rodzaju sprzęty, np. audiowizualne i komputerowe, przedmioty wartościowe, biżuteria, pieniądze. 

Po drugie, limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za uszkodzenie, zniszczenie czy utratę przedmiotów w garażu jest niższy. Przykładowo: jeśli ubezpieczasz ruchomości o wartości 36 000 zł, maksymalne odszkodowanie, które możesz otrzymać po utracie mienia przechowywanego w garażu to od 10% do 30% tej kwoty.

Firma ubezpieczeniowa Mienie ruchome, które nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli jest przechowywane w garażu Limit odpowiedzialności dla ruchomości w garażu
PZU Gotówka, monety, biżuteria, przedmioty ze srebra, złota, palladu, platyny, sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony. 30% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego
UNIQASprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne, papiery wartościowe, pieniądze, środki płatnicze.20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku LUB 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w wariancie All Risk
Generali Sprzęt audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, medyczny, optyczny, biżuteria, futra i odzież skórzana, rzeczy biurowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, wartości pieniężne, przedmioty wartościowe. 15% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (odpowiednio dla poszczególnych przedmiotów), ale nie więcej niż 15 000 zł – w wariancie od ryzyk nazwanych LUB
30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (odpowiednio dla poszczególnych przedmiotów) – w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk)
Wiener Wyroby osobistego użytku ze złota, srebra, platyny, wartości pieniężne, biżuteria, kosztowności, kamienie szlachetne, półszlachetne i perły, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, muzyczny, komputerowy, telefoniczny, futra, odzież i buty skórzane. 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, jednak nie więcej niż 30 000 zł (ryzyka nazwane) lub 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, jednak nie więcej niż 50 000 zł (wszystkie ryzyka)
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 27.07.2023.

Pamiętaj, że jeśli chcesz ubezpieczyć garaż w budowie, ubezpieczyciel określa limit odpowiedzialności dla innego rodzaju mienia, niż wymienione wyżej, czyli np. dotyczący materiałów budowlanych zgromadzonych w tym budynku.

Kradzież z włamaniem w garażu a ubezpieczenie

W ubezpieczeniu elementów stałych i ruchomości w garażu na wypadek kradzieży z włamaniem ważne są wymogi określające zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Firmy ubezpieczeniowe uznają nie tylko elektroniczne systemy zamykania bramy ze zdalnym sterowaniem, ale również:

 • zamki wielozastawkowe, 
 • zamki wielopunktowe, 
 • zamki atestowane ze świadectwem kwalifikacji,
 • kłódki wielozastawkowe,
 • zamki mechaniczno-elektroniczne. 

Uwaga: wymagana forma zabezpieczenia antykradzieżowego garażu może różnić się w zależności od rodzaju chronionego mienia. Ponadto np. UNIQA podaje, że garaże w domach jednorodzinnych lub letniskowych posiadające niezamykane przejście do części mieszkalnej uważa się za zabezpieczone, jeśli spełniają warunki zabezpieczenia przewidziane dla ubezpieczonej nieruchomości

Czego jeszcze musisz dopilnować w garażu, aby ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem zadziałało?

 • Wszystkie drzwi prowadzące do garażu oraz okna muszą być tak umocowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie wymaga użycia siły i narzędzi.
 • Jeśli ubezpieczyciel dopuszcza przeszklenia w drzwiach, muszą być zabezpieczone tak, aby włamywacz nie mógł wejść do garażu lub otworzyć zamka w drzwiach po wybiciu szyby.
 • W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ubezpieczyciel może wymagać, aby jedno skrzydło było unieruchomione zasuwą u góry i od dołu po stronie wewnętrznej garażu.
 • Wszelkie otwory, np. w ścianach i stropach, nie mogą umożliwiać kradzieży bez włamania.
 • Ściany, stropy, podłoga, dach garażu nie mogą mieć elementów, które są wykonane z nietrwałych materiałów, np. siatki.
 • Zawiasy, sztaby, skoble powinny być albo wmurowane w ścianę garażu, albo przytwierdzone odpowiednio śrubami od wewnątrz.

Uważaj, komu pożyczasz klucze do garażu i gdzie je przechowujesz. OWU może nakazywać, aby dostęp do nich miał jedynie właściciel garażu, jego bliscy i osoby uprawnione do ich przechowywania. Ten dokument może wskazywać jeszcze inne warunki oprócz wyżej wymienionych.

Ubezpieczenie garażu blaszanego

Ubezpieczenie tzw. blaszaka to rzadkość na rynku, m.in. ze względu na wysoką podatność na szkody wywołane przez siły natury. Jednym z wyjątków jest oferta PZU. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM podają, że garaż to budynek lub obiekt blaszany przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Wynika z tego, że garaż blaszany może zostać objęty ochroną, o ile oczywiście jego właściciel spełni pozostałe wymogi ubezpieczyciela, które dotyczą np. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Co ciekawe, PZU obejmuje ochroną także szklarnie i tunele foliowe, które są często wyłączone z ochrony w np. ubezpieczeniu budynków gospodarstwa rolnego.

Z kolei np. LINK4 zastrzega, że nie obejmuje ochroną tymczasowych obiektów budowlanych, w tym takich niepowiązanych trwale z gruntem, a więc m.in.:

 • kiosków,
 • barakowozów,
 • obiektów kontenerowych,
 • szklarni,
 • garaży metalowych.
Firma ubezpieczeniowa Czy ochrona obejmuje budynki i budowle blaszane?
PZUtak
UNIQAnie
Allianznie
Generalinie
Wienernie
LINK4nie
Proamanie
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 27.07.2023.

Ubezpieczenie garażu podziemnego

Ochrona miejsca postojowego w garażu podziemnym w bloku, w którym znajduje się Twoje mieszkanie, jest dostępna w ramach podstawowego ubezpieczenia nieruchomości. Miejsce parkingowe zwykle jest definiowane jako miejsce położone w garażu wielostanowiskowym budynku wielorodzinnego.

Uwaga: ubezpieczenie miejsca postojowego nie obejmuje ani samochodu, ani żadnego innego pojazdu zaparkowanego w garażu podziemnym. Możesz uzyskać odszkodowanie, kiedy dojdzie do szkody całkowitej, która uniemożliwi dalsze korzystanie z miejsca postojowego. Do takiej szkody może dojść wskutek np. powodzi, katastrofy budowlanej, pożaru budynku. Odszkodowanie za utratę miejsca w garażu podziemnym może zostać obliczone na podstawie wartości rynkowej, czyli takiej, która odpowiada średniej cenie rynkowej miejsca postojowego o porównywalnych parametrach i stanie technicznym w tej samej dzielnicy miasta lub miejscowości.

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania już od niespełna 300 złotych? Tak, to możliwe! Poznaj warunki ubezpieczeń nieruchomości – ceny, zakresy i wyłączenia.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie wynajmowanego garażu

Jako najemca garażu nie możesz go ubezpieczyć, bo nie jesteś jego właścicielem, ale możesz skorzystać z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dzięki niemu ubezpieczyciel wypłaci właścicielowi garażu odszkodowanie za szkodę, którą możesz przypadkiem wyrządzić. Poza tym OC najemcy ochroni Cię podczas wielu sytuacji na co dzień, nie tylko tych związanych z używaniem samochodu czy garażu. Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie np. Twojemu pasażerowi, któremu przypadkiem przytrzaśniesz dłoń, nieostrożnie zamykając bagażnik auta.

Kiedy ubezpieczenie garażu nie zadziała?

Twoim obowiązkiem jest nie tylko utrzymywanie garażu w dobrym stanie technicznym. Firma ubezpieczeniowa może podkreślić w OWU, że właściciel czasowo niedozorowanego i nieużywanego garażu wolnostojącego musi zadbać, aby instalacje wodne i grzewcze były opróżnione. W przeciwnym razie naprawa szkody powstałej wskutek np. pękania mrozowego może nie zostać sfinansowana z polisy.

Najczęściej stosowane wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu garażu dotyczą szkód powstałych w związku z:

 • błędami konstrukcyjnymi, jeśli garaż został wzniesiony bez projektu przygotowanego przez uprawnionego specjalistę,
 • zawilgoceniem lub zagrzybieniem, chyba że powstały wskutek zalania i powodzi objętych ochroną,
 • zabrudzeniem tynków zewnętrznych i elewacji,
 • zalaniem wskutek niedomknięcia okien lub drzwi, chyba że ubezpieczenie obejmuje rażące niedbalstwo,
 • zaniedbaniem konserwacji dachu,
 • pęknięciem lub stłuczeniem przedmiotu ceramicznego, szklanego lub z tworzywa sztucznego, chyba że właściciel nieruchomości zapłacił za odpowiednią klauzulę dodatkową,
 • działaniem zwierząt, np. ptaków i owadów,
 • naturalnego osiadania budynku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie garażu

Czy można uzyskać kredyt na zakup samochodu jeszcze przed wyborem konkretnego pojazdu?
Co jest objęte ochroną ubezpieczenia garażu?
Czy można ubezpieczyć garaż blaszany?
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie garażu jest dostępne w ramach pakietu dla mieszkania lub domu. Polisa może dotyczyć zarówno garażu wolnostojącego, jak i w zabudowie szeregowej. Ubezpieczeniem możesz objąć również garaż w budowie, aczkolwiek wymogiem może być stan surowy zamknięty. Jeśli masz garaż wolnostojący blaszany, możesz mieć trudności z jego ubezpieczeniem. Jednym z wyjątków jest oferta PZU Dom, w której garaż jest zdefiniowany jako m.in. obiekt blaszany.
 • Ubezpieczenie mieszkania może chronić również miejsce parkingowe (postojowe) w garażu podziemnym w bloku, w którym znajduje się ubezpieczony lokal.
 • Cena ubezpieczenia garażu wolnostojącego może wynosić zaledwie kilkanaście złotych w skali roku. Wysokość składki zależy od m.in. wartości garażu i jego konstrukcji – murowanej lub drewnianej.
 • Ubezpieczenie garażu dotyczy zarówno elementów stałych wewnętrznych i zewnętrznych, jak i mienia ruchomego z wyjątkami opisanymi w OWU. W przypadku ruchomości przechowywanych w garażu ubezpieczyciel może zastosować niższy limit odpowiedzialności, co oznacza, że Twoje maksymalne odszkodowanie będzie niższe.
 • W OWU możesz przeczytać, jak prawidłowo zabezpieczyć garaż, aby uzyskać odszkodowanie po kradzieży z włamaniem. Wymagania dotyczą nie tylko zamków w drzwiach.
 • Wynajmujesz garaż? Jego ubezpieczenie leży po stronie wynajmującego, ale jako najemca możesz kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które będzie chroniło Cię na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim na co dzień.

Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Potrzebuje ubezpieczyć samochód np.od pożaru w czasie postoju.prosze o kontakt
Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora OC/AC Mubi. Za jego pomocą może Pan znaleźć m.in. ubezpieczenie autocasco chroniące w razie uszkodzeń spowodowanych przez żywioły.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC