Ubezpieczenie domku letniskowego

Już od 76 zł w skali roku możesz ubezpieczyć murowany domek letniskowy w ramach ubezpieczenia mieszkania i domu. Wydasz więcej, jeśli jesteś właścicielem drewnianego domku, ale mimo łatwopalnej konstrukcji możesz go ubezpieczyć na wypadek zarówno zdarzeń losowych (w tym pożaru i zalania), jak i kradzieży z włamaniem, rabunku czy dewastacji. Sprawdź, gdzie kupić ubezpieczenie domku letniskowego na działce, nad jeziorem, przy lesie i w innych lokalizacjach.

altanka

Definicja domku letniskowego w ubezpieczeniach

Domek letniskowy to wolnostojący budynek, który powstał w celach mieszkalnych, ale jest zamieszkiwany wyłącznie sezonowo w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Ogólne warunki ubezpieczeń podkreślają, że domek letniskowy musi być wybudowany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i trwale związany z gruntem.

Ekspert Mubi radzi:

PZU ubezpiecza także domki holenderskie, altany i inne obiekty, które nie są związane trwale z gruntem.

Nie musisz mieć pozwolenia na budowę domku letniskowego, jeśli spełnisz warunki określone w art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo budowlane:

 • domek letniskowy będzie wolnostojącym parterowym budynkiem rekreacji indywidualnej, czyli budynkiem do okresowego wypoczynku;
 • powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczać 35 m2;
 • liczba takich budynków na działce nie będzie większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Pierwszy wymóg oznacza, że domek letniskowy wznoszony bez pozwolenia nie powinien mieć poddasza. Zostałoby ono sklasyfikowane jako piętro.

Co w domku letniskowym jest objęte ochroną ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie chroni przede wszystkim mury i elementy stałe, czyli m.in:

 • fundamenty,
 • dach, 
 • ściany działowe, 
 • parapety zewnętrzne i wewnętrzne,
 • różne izolacje, np. cieplną, odgromową, gazową, wodociągową, grzewczą, kanalizacyjną,
 • podłogi, 
 • armaturę sanitarną,
 • urządzenia techniczne zamontowane na stałe wewnątrz domku, czyli takie, których nie można odłączyć bez użycia narzędzi, 
 • kotły, kominki, piece, 
 • zakończenia instalacji (np. kontakty, włączniki).

Wiele elementów stałych, np. szyby drzwiowe i okienne, ceramiczną umywalkę, lustra zamontowane na stałe, szybę w piekarniku, szybę kominkową, plastikową osłonę kabiny prysznicowej, możesz ubezpieczyć na wypadek stłuczenia po opłaceniu dodatkowej składki.

co wchodzi w skład ubezpieczenia domku letniskowego

Ekspert Mubi radzi:

Ubezpieczenie domku letniskowego może zawierać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Obejmuje ono zarówno szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem domku, jak i szkody wyrządzone osobom trzecim przez członków rodziny.

Co z ochroną mienia ruchomego w domku letniskowym? Istnieje kilka opcji:

 • całkowite wykluczenie ruchomości z ochrony,
 • ubezpieczenie ruchomości wyłącznie na wypadek zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego zarówno na wypadek zdarzeń losowych, jak i kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. 
Przykład

Aleksandra ma ubezpieczony zarówno dom jednorodzinny, jak i domek letniskowy. Zdecydowała się ubezpieczyć także ruchomości domowe na wypadek kradzieży z włamaniem i zdarzeń losowych. Na jeden weekend w domku letniskowym wzięła ze sobą gitarę elektryczną, laptopa i czytnik e-booków. Stwierdziła, że zostawi te rzeczy w domku, bo wróci do niego w następny weekend. Niestety w kolejną sobotę okazało się, że ktoś włamał się do domku i sporo rzeczy, w tym wspomniane przedmioty, zostało skradzionych. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na wyłączenia odpowiedzialności w OWU. Ruchomości pozostawione w domku nie były objęte ochroną.

Ruchomości w domku letniskowym ubezpiecza np. UNIQA. Ochroną są objęte m.in. urządzenia domowe, meble, sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, ogrodniczy, turystyczny, sportowy. Uwaga: limit odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu RTV i AGD jest ograniczony do 70% w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla wariantu All Risk do sumy ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie ruchomości domowych i ile kosztuje?

Zobacz, jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia ruchomości domowych. Okazuje się, że nie każde wyposażenie jest objęte ochroną!

Czytaj dalej

Zakres ochrony ubezpieczenia domku letniskowego

Ochrona obejmuje takie zdarzenia losowe jak np.:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja lub implozja,
 • silny wiatr,
 • zalanie, 
 • deszcz nawalny,
 • dym i sadza, 
 • osuwanie się ziemi,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek drzew.

Ekspert Mubi radzi:

Ubezpieczenie domu letniskowego na wypadek powodzi, przepięcia czy wandalizmu jest możliwe, ale może wymagać opłacenia dodatkowej składki.

Ubezpieczyciel może odpowiadać również za szkody wyrządzone podczas akcji ratowniczej (np. szybę wybitą przez strażaka) i koszty poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie.

Ile kosztuje ubezpieczenie domku letniskowego w Generali?

Już od 76 zł w skali roku w przypadku domu murowanego i od 110 zł w przypadku domu drewnianego. Z ofert uzyskanych dzięki kalkulatorowi mieszkania online wynika, że składka jest wyższa od 34 zł do 254 zł dla właścicieli domów drewnianych ze względu na większe ryzyko wystąpienia szkody. Możesz ubezpieczyć domek letniskowy w Generali na kwotę od 20 000 zł do 150 000 zł. 

Suma ubezpieczenia domku letniskowego Składka dla domku drewnianego Składka dla domku murowanego Różnica w cenie ubezpieczenia
20 000 zł 110 zł 76 zł 34 zł
30 000 zł 165 zł 114 zł 51 zł
50 000 zł 275 zł 190 zł 85 zł
70 000 zł 384 zł 266 zł 118 zł
100 000 zł 549 zł 380 zł 169 zł
150 000 zł 824 zł 570 zł 254 zł
Kalkulacje wykonane za pomocą kalkulatora ubezpieczenia domu Generali. Aktualizacja danych: 16.02.2024

Generali definiuje domek letniskowy jako budynek mieszkalny, który jest wykorzystywany sezonowo w celach rekreacyjnych, włącznie z:

 • budowlami,
 • pomieszczeniami przynależnymi,
 • ruchomościami domowymi
 • budynkami gospodarczymi,
 • garażem wolnostojącym,
 • ogrodzeniem i jego elementami trwałymi, czyli np. bramkami, furtkami, skrzynką na listy, urządzeniami instalacji wideodomofonowej lub domofonowej, napędem i siłownikami bram.

Generali wyłącza spod ochrony altany i domki na terenie ogródków działkowych. Ubezpieczenie domku letniskowego jest dostępne dla klientów kupujących ubezpieczenie mieszkania i domu. Wtedy podstawowa polisa zostaje rozszerzona o dodatkową opcję.

Jeśli zużycie techniczne domku letniskowego wynosi do 50%, odszkodowanie z ubezpieczenia Generali w wariancie od ryzyk nazwanych jest obliczane na podstawie wartości odtworzeniowej. To wartość, która pozwala przywrócić budynek do stanu sprzed szkody, czyli stanu nowego, ale nie ulepszonego. To oznacza, że suma ubezpieczenia powinna być jak najbardziej zbliżona do wartości domku po wybudowaniu. Zawyżenie sumy nie wpłynie na uzyskanie większego odszkodowania, a niepotrzebnie podwyższy składkę. Nazywa się to nadubezpieczeniem.

Przykład

Grzegorz ubezpieczył domek letniskowy na 50 000 zł. Budynek został zniszczony wskutek pożaru. Grzegorz otrzymał odszkodowanie w wysokości 35 000 zł, bo na tyle została wyceniona wartość odtworzeniowa budynku. Za tę kwotę mężczyzna może postawić nowy, podobny domek letniskowy. Okazało się, że Grzegorz nadubezpieczył dom, wybierając zbyt wysoką sumę ubezpieczenia. Zapłacił wyższą składkę, ale nie odniósł dodatkowej korzyści finansowej.

Jeśli stopień zużycia technicznego domku letniskowego przekracza 50%, Generali stosuje wartość rzeczywistą do ustalenia sumy ubezpieczenia. Ta wartość uwzględnia zużycie techniczne budynku, więc odszkodowanie obliczane na jej podstawie jest niższe w porównaniu do odszkodowania obliczonego na podstawie wartości odtworzeniowej. 

Z kolei w ubezpieczeniu Generali w formule all risks wartość odtworzeniowa jest stosowana bez względu na stopień zużycia domku.

Od czego zależy cena ubezpieczenia domku letniskowego?

Duże znaczenie ma konstrukcja budynku. Ubezpieczenie drewnianego domku letniskowego jest droższe od polisy dla murowanego budynku. Wynika to z wyższego ryzyka ubezpieczeniowego. Dom o drewnianej konstrukcji jest bardziej narażony na zniszczenie wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych. 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Im większa wartość murów, elementów stałych i ruchomości, tym droższa polisa. Pamiętaj jednak, aby ubezpieczyć domek letniskowy, uwzględniając odpowiednią wartość budynku. Poprzedni przykład z Grzegorzem omawia nadubezpieczenie. Na czym polega niedoubezpieczenie?

Przykład

Tomasz chciał wydać mniej niż 150 zł na ubezpieczenie domku letniskowego, więc wybrał polisę z sumą ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł. Niestety, domek jeszcze przed sezonem letnim spłonął wskutek podłożenia ognia. Sprawcy nie złapano. Po analizie wartości domku okazało się, że był on wart 42 500 zł. Tomasz otrzymał jednak 30 000 zł, bo taki był limit odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela według umowy.

Trzeci ważny czynnik to zakres ochrony. Dotyczy zarówno przyczyn szkód (np. ognia, zalania, kradzieży z włamaniem), jak i rodzaju szkód (np. skradzionego sprzętu elektronicznego, pęknięcia szyby w piekarniku). Jeden ubezpieczyciel może świadczyć ochronę w przypadku aż 18 zdarzeń losowych, a inny bierze pod uwagę tylko 7 zdarzeń. 

Znaczenie ma również lokalizacja domku letniskowego, zwłaszcza jeżeli zamierzasz go ubezpieczyć na wypadek powodzi, a także wiek budynku. Przykładowo, ERGO Hestia i PZU szacują sumę ubezpieczenia w zależności od wieku domku letniskowego. W przypadku nieruchomości starszych niż 30 lat, określa się ją według wartości rzeczywistej, a nie odtworzeniowej. W efekcie odszkodowanie nie wystarczy na odbudowanie takiego samego domku od zera.

Ubezpieczenie domku letniskowego zimą

Sprawdź, czy ubezpieczyciel stosuje dodatkowy limit odpowiedzialności w okresie, w którym domek letniskowy prawdopodobnie nie będzie użytkowany. Tego rodzaju nieruchomości z reguły nie są zamieszkane przez sporą część roku, dlatego ubezpieczyciele mogą stosować różnego rodzaju limity odpowiedzialności w okresie długotrwałego pozostawania domu bez opieki.

Przykładowo, LINK4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie, gdy dom letniskowy był niezamieszkały przez okres dłuższy niż 180 dni. Tego rodzaju ograniczenia stosuje się również w przypadku ubezpieczenia zwykłych domów i mieszkań, jednak wówczas ustala się znacznie krótszy czas nieobecności właścicieli wynoszący 30 lub 90 dni.

Gdzie kupić ubezpieczenie domku na działce?

Firma ubezpieczeniowa może wykluczyć z ochrony domki letniskowe znajdujące się na terenie pracowniczych i rodzinnych ogródków działkowych. Jednym z wyjątków jest PZU. W ofercie jest dostępne ubezpieczenie wyposażenia działki rekreacyjnej, które obejmuje domek letniskowy.

 • Ubezpieczenie PZU chroni nie tylko domek letniskowy, ale również garaż i inne budynki niemieszkalne oraz elementy posesji, np. altanę, basen ogrodowy, ogrodzenie, instalacje.
 • Możesz skonfigurować zakres ochrony, wybierając np. ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, przepięcia, akcji ratowniczej, dewastacji. Dostępne jest również ubezpieczenie w formule all risks, które chroni również na wypadek mniej typowych sytuacji, np. uszkodzeń i zniszczeń dokonanych przez dzikie zwierzęta.
 • Jeśli pielęgnujesz drzewa i krzewy, możesz zainwestować w ubezpieczenie roślin ogrodowych. Dzięki niemu otrzymasz odszkodowanie, jeśli rośliny zostaną zniszczone wskutek np. gradu, śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, dewastacji, ognia.

Kiedy ubezpieczenie domku letniskowego nie zadziała?

W ubezpieczeniu domu letniskowego są istotne zarówno wyłączenia generalne, czyli dotyczące całego pakietu mieszkaniowego, jak i wyłączenia dodatkowe, nazywane szczególnymi. 

ubezpieczenie domku letniskowego - kiedy nie zadziała

Zły stan techniczny

Jeśli dach domku letniskowego albo jego rynny będą w złym stanie technicznym i wskutek tego dojdzie do zawilgocenia budynku lub jego zalania, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. 

Niedomknięcie okien

Niewłaściwe zamknięcie okien, drzwi zewnętrznych i innych otworów w budynku również może być przyczyną szkody, jeśli przedostanie się przez nie woda. 

Prace budowlane

Ubezpieczenie domu letniskowego może nie obejmować szkód powstałych w wyniku:

 • przebudowy, 
 • rozbudowy, 
 • remontu, 
 • prac montażowych, 
 • rozbiórki. 

Wyjątkiem mogą być tylko drobne prace remontowe, np. przemalowanie ścian, które nie naruszają dachu, instalacji, konstrukcji nośnej domku i jego innych elementów.

Ubezpieczenie domu w budowie – porównanie cen i zakresów ochrony

Dom w budowie również możesz ubezpieczyć! Dowiedz się, jakie wykupić ubezpieczenie domu w budowie i jaki jest zakres takiego ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Brak konserwacji

Jeśli budynek jest zaniedbany, np. właściciel domku drewnianego nie dba o jego impregnację środkami wodochronnymi, ogniochronnymi czy ochrony biologicznej i wskutek tego powstanie szkoda, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Nieprzestrzeganie prawa budowlanego

Szkody powstałe wskutek wybudowania, przebudowania lub używania domku letniskowego niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi lub bez pozwoleń również nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Nieobecność właścicieli

O ile domek letniskowy jest używany sezonowo, o tyle istotny jest okres, w którym właściciele w ogóle nie pojawiają się w domku. Przykładowo LINK4 nie obejmuje ochroną szkód powstałych w czasie, gdy domek letniskowy był niezamieszkany przez dłużej niż 180 dni.

Pękanie mrozowe i inne specyficzne zdarzenia

Jeśli domek letniskowy w okresie jesienno-zimowym nie jest ogrzewany i dojdzie wtedy do szkód wskutek pękania mrozowego, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.

Ponadto ubezpieczyciel może wyłączyć z ochrony domki letniskowe:

 • w trakcie budowy,
 • wynajmowane osobom trzecim,
 • których całość lub więcej niż 50% powierzchni jest przeznaczona na działalność gospodarczą,
 • które są pustostanami lub zostały przeznaczone do rozbiórki,
 • w których prowadzona jest działalność usługowa (np. warsztat lakierniczy, stolarski, samochodowy, spawalniczy, tapicerski) lub produkcyjna i handlowa tworzyw sztucznych, środków chemicznych, materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów wyszczególnionych w OWU.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domku letniskowego

Co to jest domek letniskowy?
Czy ubezpieczenie domku letniskowego obejmuje znajdujące się w nim ruchomości?
Czy można ubezpieczyć drewniany domek letniskowy?
Czy ubezpieczenie domku letniskowego działa przez cały rok?
PODSUMOWANIE
 • Domek letniskowy to budynek do okresowego wypoczynku i rekreacji. Jest wybudowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i trwale związany z gruntem.
 • Firma ubezpieczeniowa może objąć ochroną również budynki niezwiązane z gruntem, np. domki holenderskie.
 • Ubezpieczenie domu letniskowego obejmuje przede wszystkim mury i elementy stałe na wypadek zdarzeń losowych, np. pożaru, zalania, gradu, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna.
 • Ubezpieczenie ruchomości w domku letniskowym jest opcjonalne. Mienie ruchome może być chronione na wypadek różnych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji. Limity odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą się różnić w zależności zarówno od sprzętu, jak i nawet pory roku.
 • Ubezpieczenie taniego domku letniskowego może kosztować ok. 100 zł w skali roku. Polisa dla budynku drewnianego jest droższa od polisy dla domku murowanego.
 • Ubezpieczenie domku letniskowego nie obejmuje szkód powstałych wskutek m.in. złego stanu technicznego budynku, zaniedbania konserwacji przez właściciela, prac budowlanych, użytkowania niezgodnie z przepisami prawa budowlanego lub przeciwpożarowych, pękania mrozowego.
 • Nie każdy ubezpieczyciel obejmuje ochroną domki letniskowe, które znajdują się na pracowniczych i rodzinnych ogródkach działkowych. Taka opcja jest dostępna np. w PZU.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC