Ubezpieczenie kota, psa i innych zwierząt domowych w samochodzie i domu

Jeśli chcesz kupić assistance komunikacyjne lub ubezpieczenie domu i jednocześnie głaszczesz stopą kota, rzucasz gumową kość psu, słuchasz terkotu chomikowego kołowrotka lub spoglądasz dumnie na rybki w akwarium, dowiedz się, które firmy ubezpieczeniowe chronią zwierzęta domowe po wypadku w podróży lub hospitalizacji jedynego opiekuna. Sprawdź, który zakład ubezpieczeń pokryje koszty leczenia kota lub psa nawet do 5000 zł!

Gdzie kupić ubezpieczenie kota, psa i innego pupila na podróż samochodem?

Ochrona zwierząt domowych w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych jest dostępna najczęściej jako element assistance i dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od oferty, opiekun kota, psa lub innego zwierzęcia może liczyć na różnorodne usługi.

1. Zorganizowanie opieki dla pupila.

Przykład: Sabina mieszka sama z psem w wynajmowanym mieszkaniu, dopiero co przeprowadziła się do stolicy z podwarszawskiej miejscowości i nikogo tu nie zna. Dziewczyna wracała z zakupów, kiedy została uczestniczką karambolu z winy pijanego sprawcy. Musiała być hospitalizowana w wyniku odniesionych obrażeń. Dzięki assistance mogła skorzystać z opłacenia opieki dochodzącej do psa podczas 4-dniowego pobytu w szpitalu.

2. Pokrycie kosztów transportu do weterynarza i leczenia, które jest konieczne z powodu powypadkowych obrażeń.

Przykład: Michał wybierał się z kotem na święta do rodziny, ale niestety przez wypadek nie udało im się dojechać na czas. Mimo prawidłowo przewożonego kota w transporterze zwierzę doznało drobnych obrażeń, podobnie jak Michał. Dzięki assistance ubezpieczyciel pokrył koszt dojazdu do weterynarza i opatrzenia kota, a Michał mógł wypożyczyć samochód zastępczy.

3. Opłacenie pochówku zwierzęcia zmarłego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Przykład: rodzinę wybierającą się na zagraniczne wakacje samochodem spotkało nieszczęście. W wyniku wypadku zginął kierowca i rodzinny pupil, labrador Baton. Dzięki ubezpieczeniu NNW członkowie rodziny dostali odszkodowanie za śmierć kierowcy, a ubezpieczyciel pokrył w ramach assistance koszt utylizacji zwłok psa.

ubezpieczenie-assistance
5 sytuacji, w których przydaje się assistance

Ubezpieczenie assistance to ubezpieczenie dodatkowe. Może Ci pomóc w nieprzewidzianej sytuacji. Przeczytaj i sprawdź w jakiej!

Czytaj dalej

4. Dostęp do infolinii.

Przykład: w trakcie podróży pies zaczął gorączkować i niepokojąco dyszeć. Nie mogąc złapać sieci, opiekun zadzwonił na infolinię ubezpieczyciela, aby zapytać o najbliższą przychodnię weterynaryjną, aby jak najszybciej zbadać pupila znajdującego się w złym stanie.

Uniqa

Oferta: Assistance MIDI (dodatek oferowany w ramach pakietu OC)

  • Chronione zwierzę:

Zwierzę domowe*, które w chwili wypadku ukończyło 4 miesiące życia i jest własnością kierowcy lub pasażera.

*Zwierzęciem domowym według OWU jest kot należący do ras domowych lub pies.

  • Warunki ochrony:

Usługi są świadczone po wypadku*. Limity: 400 zł na przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do opiekuna lub weterynarza, 1000 zł na leczenie zwierzęcia. Pokrycie kosztu opieki nad zwierzęciem i utylizacji zwłok.

Dostęp do infolinii: informacje o pensjonatach i hotelach dla zwierząt, punktach i klinikach weterynaryjnych.

*Chociaż wypadek to inne zdarzenie drogowe niż kolizja, w OWU Uniqa pojęcie wypadku obejmuje kolizję, włamanie lub próby włamania do pojazdu, akty wandalizmu, powódź, uderzenie pioruna i inne działania sił przyrody.

LINK4

Oferta: Auto Assistance Komfort Polska, Auto Assistance Komfort Europa

Chronione zwierzę:

OWU LINK4 nie podaje definicji zwierzęcia.

Warunki ochrony:

Opieka nad zwierzętami do 3 dni po hospitalizacji jedynego opiekuna wskutek zdarzenia objętego assistance. Opłacenie transportu zwierząt do schroniska lub hotelu dla zwierząt.

Benefia

Oferta: Medical Assistance

Chronione zwierzę:

Zwierzę hodowane zwyczajowo w warunkach domowych, mieszkające z osobą ubezpieczoną. Wyjątek: zwierzęta hodowane w celach handlowych lub gospodarczych.

Warunki ochrony:

Usługa opieki nad zwierzęciem przysługuje po hospitalizacji osoby ubezpieczonej na dłużej niż 24 godziny po wypadku drogowym, kiedy nie ma innego pełnoletniego opiekuna zwierzęcia mieszkającego z osobą ubezpieczoną.

W zakres opieki domowej do 7 dni wchodzi nakarmienie (koszt karmy po stronie osoby ubezpieczonej), wyprowadzanie na spacer, czynności higieniczne. Zamiast tego pupil może zostać przetransportowany do wyznaczonej osoby lub hotelu dla zwierząt.

PZU

Oferta: Pomoc w Drodze Super

Chronione zwierzę:

OWU PZU nie podaje definicji zwierzęcia.

Warunki ochrony:

Po nagłym zachorowaniu kierowcy, uszkodzeniu ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej wskutek zdarzenia objętego assistance PZU opłaci transport zwierzęcia domowego przewożonego pojazdem do hotelu/lecznicy dla zwierząt. Po śmierci zwierzęcia wskutek wypadku PZU organizuje i opłaca utylizację zwłok.

Wiener

Oferta: Auto Assistance Podstawowy, Auto Assistance Plus

Chronione zwierzę:

Koty i psy przewożone pojazdem w chwili wypadku, które należą do osoby ubezpieczonej, mają min. 4 miesiące, szczepienia przeciw wściekliźnie, nie znajdują się w wykazie ras psów uznawanych za agresywne w dniu wypadku.

Warunki ochrony:

Zorganizowanie i pokrycie kosztów przewiezienia zwierzęcia do wyznaczonego opiekuna lub schroniska dla zwierząt, transportu do kliniki weterynaryjnej i leczenia do 1000 zł, opieki do 7 dni w hotelu dla zwierząt, zorganizowanie utylizacji zwłok zwierzęcia (bez pokrycia kosztów).

Usługi przysługują, kiedy zwierzę zostało ranne wskutek wypadku lub właściciel/doraźny opiekun nie może zająć się zwierzakiem wskutek powypadkowych obrażeń, a pasażerowie nie chcą się nim zaopiekować.

W ramach infolinii: informacje o hotelach dla zwierząt, klinikach wet. itp.

Aktualizacja danych: 9.09.2022

Ekspert Mubi radzi:

Opieka nad zwierzętami domowymi może być dostępna w ramach innych usług, np. pomocy domowej po hospitalizacji ubezpieczonego, kiedy jest niesamodzielny i nie ma domowników pomagających w obowiązkach. Tę opcję oferuje np. Wiener.

Które ubezpieczenie domu chroni koty, psy i inne zwierzęta domowe?

Ubezpieczenia domów skupiają się na ochronie pupili po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu jedynego opiekuna. Ubezpieczyciel może objąć szczególną ochroną koty i psy, które są narażone zarówno na wypadki komunikacyjne, jak i pogryzienia przez inne zwierzęta oraz próby otruć przez osoby trzecie. Kociarze, psiarze i właściciele innych zwierząt mogą korzystać z infolinii weterynaryjnych.

Ekspert Mubi radzi:

Opłacenie opieki dochodzącej do zwierzęcia jest limitowane czasowo i finansowo. Aby uniknąć przewiezienia kota lub psa do schroniska podczas Twojej długotrwałej hospitalizacji, na wszelki wypadek ustal wcześniej z wybraną osobą, że zaopiekuje się Twoim pupilem, jeśli przydarzy Ci się coś złego.

Warta

Oferta: Warta Dom Komfort (ubezpieczenie mienia)

Chronione zwierzę:

Zwyczajowo hodowane przez człowieka: koty, psy, świnki morskie, chomiki, ptaki, żółwie, ryby w akwariach.

Warunki ochrony:

W pakiecie korzyści (umowa na 36 miesięcy) Warta pokrywa koszty leczenia psa i kota do 5000 zł, które powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku (drogowego, pogryzienia przez inne zwierzę, otrucie przez osoby trzecie) w Polsce.

W przypadku leczenia innych zwierząt domowych limitem jest koszt nabycia na lokalnym rynku zwierzęcia tej samej rasy o zbliżonych cechach. Jeśli nie można określić tego kosztu, limit to 500 zł.

Jeśli osoba ubezpieczona jest hospitalizowana dłużej niż 24 godziny i nie ma innej osoby do opieki nad zwierzętami, Warta organizuje i opłaca opiekę nad zwierzęciem (maks. 5 dni) w miejscu zamieszkania osoby ubezpieczonej. Zwierzę musi mieć aktualne szczepienia.

Allianz

Oferta: Assistance w pakietach Mój Dom Komfort, Plus i Max

Chronione zwierzę:

Oswojone zwierzęta, które odgrywają rolę domowych towarzyszy: koty, psy, ryby w akwariach, gryzonie domowe. Nie dotyczy zwierząt rozmnażanych w celach hodowlanych lub handlowych.

Warunki ochrony:

W ramach ochrony kotów i psów Allianz zapewnia świadczenia, jeżeli osoba ubezpieczona jest hospitalizowana min. 2 dni. Do wyboru ma: opiekę nad zwierzętami w miejscu ubezpieczenia do 3 dni lub transport zwierząt do wskazanej osoby w Polsce/schroniska dla zwierząt.

Aktualizacja danych: 09.09.2022

Wyłączenia odpowiedzialności związane ze pupilami domowymi w ubezpieczeniu komunikacyjnym

Sprawdź wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance i poczytaj o franszyzie kilometrowej, aby wiedzieć, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania i udzielenia pomocy na trasie. 
Zwróć też uwagę, czy OWU mówi cokolwiek o prawidłowym przewożeniu zwierząt. Nawet jeśli brakuje takich wskazówek, nie oznacza to, że nie obowiązują Cię podstawowe środki ostrożności. Pamiętaj, że istnieje rażące niedbalstwo, które jest dość pojemnym pojęciem i kontrowersyjnym.

Przykład

Przewożąc kota luzem w samochodzie, pamiętaj, że z powodu nagłego podekscytowania lub, wręcz przeciwnie, wystraszenia się obiektem czy dźwiękiem za oknem, zwierzę może nagle odwrócić Twoją uwagę od jezdni, np. skacząc na Ciebie. Wystarczy, że gwałtownie skręcisz i możesz spowodować kolizję lub wypadek, w którym ucierpicie. Ubezpieczyciel może dojść do wniosku, że zwierzę nie było przewożone w bezpieczny sposób i do zdarzenia doszło z powodu lekkomyślności opiekuna.

Wyłączenia odpowiedzialności związane ze zwierzętami domowymi w ubezpieczeniu domu

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania, które wspominają o domowych pupilach, są związane głównie ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta w ubezpieczonej nieruchomości. Szkody dotyczą zarówno stałych elementów domu, jak i ruchomości. 

Ubezpieczyciel może zastrzec, że nie obejmuje odpowiedzialnością finansową ucieczki zwierzęcia z domu. Poza tym z ochrony mogą być całkowicie wykluczone zwierzęta hodowlane.

Ekspert Mubi radzi:

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia kota lub psa, jeśli koszty leczenia i zabiegów lub śmierć zwierzęcia są skutkiem jego zachorowania bez związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub wynikają z przyczyn naturalnych. Ubezpieczyciel może zaznaczyć, że nie odpowiada finansowo za szkodę będącą następstwem np. ukąszenia przez kleszcza lub zabiegu wykonanego ze wskazań estetycznych, np. operacji plastycznych.

PODSUMOWANIE
  • Właściciele kotów, psów i innych zwierząt domowych mogą liczyć na ich ochronę finansową w ramach assistance komunikacyjnego lub ubezpieczenia domu/mieszkania.
  • Ubezpieczenie assistance może obejmować pokrycie kosztów transportu do weterynarza i leczenia zwierzęcia po nieszczęśliwym wypadku, opłacenie pochówku, zorganizowanie opieki dla pupila po hospitalizacji jedynego opiekuna i dostęp do infolinii informacyjnej.
  • Ubezpieczenie domu może dodatkowo chronić koty i psy na wypadek pogryzień czy prób otruć przez osoby trzecie. Zakład ubezpieczeń może zorganizować opiekę dochodzącą do zwierzęcia pozbawionego jedynego opiekuna, który jest hospitalizowany. Poza tym właściciel zwierzęcia może korzystać z infolinii weterynaryjnej.
  • Ochrona może nie obejmować zwierząt hodowlanych, ucieczki zwierzęcia z domu, szkód w ruchomościach wyrządzonych przez pupila, opłacenia kosztów leczenia chorego zwierzaka bez związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zwierząt domowych

Jak ubezpieczyciele definiują zwierzęta domowe?

W zależności od firmy ubezpieczeniowej, w OWU można znaleźć lekko się różniące definicje. Zazwyczaj jednak ubezpieczyciele piszą o zwierzętach zwyczajowo hodowanych w warunkach domowych, czyli nie w celach handlowych lub gospodarczych. Zdarzają się jednak również bardziej szczegółowe definicje, np. ubezpieczeniem w towarzystwie Wiener są objęte zwierzęta co najmniej 4-miesięczne.

Czy ubezpieczenia komunikacyjne obejmują psy, koty i inne zwierzęta?

Tak! Ubezpieczyciele najczęściej obejmują zwierzęta domowe ochroną w ramach assistance na wypadek nieszczęśliwych wypadków. Wśród oferowanych w takich sytuacjach usług znajdują się m.in. opieka nad zwierzętami podczas hospitalizacji właściciela, pokrycie kosztów transportu i leczenie weterynaryjnego, opłacenie pochówku zwierzęcia czy dostęp do infolinii.

Czy ubezpieczenie domu chroni mieszkające w nim zwierzęta?

Tak, ochrona dotyczy najczęściej sytuacji, w której właściciel i jedyny opiekun zwierzaka uległ nagłemu wypadkowi, w wyniku którego musiał zostać poddany hospitalizacji. Ubezpieczyciel zapewnia wówczas czasową opiekę nad pupilem w miejscu zamieszkania lub jego transport do wyznaczonego przez właściciela opiekuna czy schroniska dla zwierząt.

Czy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania za szkodę w związku ze zwierzęciem domowym?

Tak. Mimo że w OWU ubezpieczeń komunikacyjnych raczej nie ma wyłączeń odpowiedzialności odnoszących się stricte do zwierząt domowych, ubezpieczyciel może powołać się np. na rażące niedbalstwo podczas przewożenia psa czy kota w samochodzie, które przyczyniło się do spowodowania wypadku. Ubezpieczenia domu nie obejmują z kolei m.in. szkód wyrządzonych przez mieszkające tam zwierzęta.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
173,88
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!