Wyłączenia i ograniczenia w assistance – kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Na pierwszy rzut oka assistance jest bardzo atrakcyjne. Ubezpieczyciel deklaruje wszechstronną pomoc: od próby naprawy auta na miejscu zdarzenia, przez wynajęcie samochodu zastępczego, po zorganizowanie noclegu dla kierowcy i pasażerów. O ile to bardzo przydatne usługi, wręcz ratujące niejedną podróż, o tyle są objęte wyłączeniami odpowiedzialności i innymi ograniczeniami. Ten artykuł omawia najważniejsze z nich.

oczekiwanie na lawetę

Wyłączenia odpowiedzialności w assistance związane z zachowaniami kierowcy i pasażerów

Pierwsze, co przychodzi na myśl w kontekście szkody spowodowanej z winy kierowcy, to kierowanie pojazdem przez osobę po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. W tym artykule opisano różnicę między tymi dwoma stanami i kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Poza tym ubezpieczyciel może odmówić zrealizowania usługi, jeśli szkoda została spowodowana z winy osoby znajdującej się pod wpływem substancji odurzających, psychotropowych, itp.

Jeśli przewozisz samochodem pasażerów za opłatą, nie możesz oczekiwać, że ubezpieczyciel pokryje świadczenia dla tych osób. Wyjątkiem może być tylko sytuacja, w której trzeba ratować zdrowie i życie pasażerów. Taki zapis znajdziesz w PZU Pomoc w Drodze: ubezpieczyciel zapłaci za przewóz poszkodowanych do szpitala, niezależnie od tego, czy byli autostopowiczami, czy pasażerami przewożonymi odpłatnie.

Ponadto ubezpieczyciel odmówi udzielenia pomocy w ramach assistance, jeśli:

 • kierowca popełni lub będzie usiłował popełnić przestępstwo,
 • szkoda powstanie w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
 • kierowca i pasażerowie naprawią samochód na własną rękę lub poradzą sobie w inny sposób bez porozumienia z firmą ubezpieczeniową, a potem zażądają zwrotu kosztów,
 • szkoda powstanie wskutek udziału ubezpieczonego pojazdu w rajdzie, wyścigu i treningach przygotowujących do nich, konkursach, czy próbach szybkościowych,
 • kierowca spowoduje szkodę, nie mając uprawnień do kierowania pojazdem,
 • pojazd będzie używany niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwie załadowany, przeładowany,
 • szkoda powstanie wskutek przewożenia samochodem większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym.

Poza tym musisz poinformować ubezpieczyciela o używaniu pojazdu do odpłatnego wynajmu, przewozu ładunków i osób, usług nauki jazdy, jazd próbnych i pokazowych. Jeśli to pominiesz i firma ubezpieczeniowa nie zgodzi się na objęcie takiego pojazdu assistance, również może odmówić zrealizowania usługi po szkodzie powstałej, np. podczas odpłatnego przewożenia przesyłek.

Wyłączenia odpowiedzialności w assistance dotyczące stanu pojazdu

W artykule Terminy, o których powinien pamiętać każdy kierowca możesz przeczytać o m.in. badaniu technicznym i przeglądzie samochodowym. Co mają wspólnego z ubezpieczeniem assistance? 

Otóż ubezpieczyciel może umieścić w OWU zapis mówiący o zwolnieniu z odpowiedzialności za zdarzenie, jeśli powstało w związku ze stanem technicznym pojazdu, który nie ma ważnego badania technicznego. 

Wyłączenia odpowiedzialności obejmują również szkody powstałe w związku z brakiem konserwacji lub przeglądu pojazdu zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi przez producenta.

Wyłączenia odpowiedzialności w assistance obejmujące sytuacje niezależne od podróżujących

Do takich sytuacji zaliczają się np.:

 • demonstracje, 
 • protesty, 
 • zamieszki, 
 • strajki, 
 • akty terrorystyczne, 
 • wydarzenia wojenne i polityczne, 
 • działanie energii jądrowej na masową skalę, 
 • przejęcie pojazdu przez wojsko lub policję itp. 

Jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony przez wandali podczas zamieszek po meczu, w czasie akcji protestacyjnej (nie musisz brać w niej udziału!) lub przez osoby blokujące drogę, ubezpieczyciel może odmówić udzielenia pomocy w ramach assistance.

Ekspert Mubi radzi:

Firma ubezpieczeniowa może zastrzec w ogólnych warunkach ubezpieczenia, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji usługi lub niemożność jej wykonania, jeśli przyczyną są sytuacje podobne do wyżej wymienionych lub siła wyższa. To stan nagły i niemożliwy do przewidzenia, który powstał niezależnie od ubezpieczyciela. Przykład: o ile w ramach assistance przysługuje Ci holowanie samochodu do warsztatu i wynajem auta zastępczego, o tyle w wyniku zablokowania dróg przez drzewa powalone w trakcie burzy dotarcie pomocy do Twojej lokalizacji może okazać się niemożliwe.

Franszyza kilometrowa, czyli jedno z najważniejszych ograniczeń odpowiedzialności w assistance

Franszyza kilometrowa ogranicza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę. Jak to działa? Ubezpieczyciel podkreśla przy niektórych usługach, np. próbie naprawy na miejscu zdarzenia lub holowaniu, w jakiej minimalnej odległości od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu musi wydarzyć się awaria, kolizja itp., aby pomoc została udzielona.

Przykład

1. Sonia miała stłuczkę z samochodem, który gwałtownie wyjechał zza zakrętu. O ile jej ubezpieczenie assistance obejmuje takie usługi, jak próba naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do warsztatu i wynajem samochodu zastępczego, o tyle Sonia może skorzystać wyłącznie z dwóch pierwszych. Dlaczego? Zakład ubezpieczeń zastrzegł, że wynajem pojazdu zastępczego przysługuje klientowi wyłącznie, gdy dojdzie do kolizji minimum 25 km od miejsca zamieszkania. Akurat Sonia miała podwójnego pecha, bo do stłuczki doszło 12 km od jej domu.

2. Joanna miała pecha podczas wyjazdu na weekend poza miasto, bo jej Alfa Romeo Giulietta stała się ofiarą kolizji, do której doszło zaledwie 6 km od domu. Na szczęście Joanna miała wykupione assistance bez franszyzy kilometrowej. Okazało się, że samochodu nie da się naprawić w ciągu jednego dnia. Auto zostało odholowane do warsztatu, a Joannie przyznano samochód zastępczy.

Im droższy pakiet assistance z większym zakresem ochrony, tym mniejsze prawdopodobieństwo obowiązywania franszyzy kilometrowej. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy ubezpieczyciela nawet 1 km od domu, zapytaj, czy po opłaceniu dodatkowej składki firma może zrezygnować z tej franszyzy. O innych rodzajach franszyz w ubezpieczeniach komunikacyjnych możesz przeczytać w artykule Franszyza redukcyjna i integralna na przykładach.

Jakie są inne ograniczenia w ubezpieczeniu assistance?

 • Firma ubezpieczeniowa może zaproponować Ci kilka rozwiązań po zgłoszeniu szkody, z których wybierzesz tylko jedno. Przykładowo: po odholowaniu uszkodzonego samochodu do warsztatu możesz wybrać zorganizowanie noclegu, transport kierowcy i pasażerów do określonego celu lub samochód zastępczy. Istnieją wyjątki, np. jeśli jest późno i wypożyczalnie skończyły pracę, firma może opłacić wam nocleg i kolejnego dnia wynająć auto.
 • Firma ubezpieczeniowa nie płaci za materiały i części zamienne użyte do diagnostyki i naprawy samochodu, dostarczone paliwo, podatki drogowe, przegląd techniczny (z wyjątkiem niezbędnego do naprawy pojazdu po awarii czy wypadku), cło, mandaty, postój na parkingu (z wyjątkiem sytuacji, w której uszkodzone auto celowo odholowano na parking strzeżony) itp.
 • Ochroną w ramach assistance nie są objęte szkody, które powstaną wskutek samookaleczenia się lub samobójstwa kierowcy.
 • Ubezpieczyciel może odmówić realizacji usługi objętej limitem, który został już wykorzystany. Przykład: zakład ubezpieczeń może zastrzec, że pomoc po rozładowaniu akumulatora w samochodzie przysługuje Ci tylko 2 razy w okresie ubezpieczenia.
 • Usługa holowania pojazdu nie obejmuje opłaty przeprawy promowej.
PODSUMOWANIE
 • Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance można podzielić na kilka kategorii. W OWU assistance można wyróżnić szkody powstałe z winy kierowcy i pasażerów, wskutek czynników niezależnych od podróżujących i związanych ze stanem technicznym samochodu. Ponadto klienta obowiązują także inne ograniczenia wyszczególnione w OWU.
 • Jeśli franszyza kilometrowa wynosi np. 25 km, oznacza to, że zakład ubezpieczeń odmówi zorganizowania usługi objętej franszyzą, jeżeli awaria, kolizja bądź wypadek miały miejsce w odległości mniejszej niż 25 km od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel może zgodzić się na zniesienie franszyzy po opłaceniu dodatkowej składki.
 • Usługi w ramach assistance są ograniczone również innymi limitami. Ubezpieczyciel może zastrzec, że dana pomoc, np. po rozładowaniu akumulatora, przysługuje tylko 2-3 razy w okresie ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyłączenia odpowiedzialności w assistance

Czy zawsze możesz liczyć na pomoc assistance?
Czy zachowanie kierowcy ma wpływ na otrzymanie pomoc z assistance?
Czy miejsce zdarzenia ma znaczenie przy otrzymaniu pomocy z assistance?
Jakie zdarzenia losowe wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela?

Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC