9 informacji, które musisz sprawdzić w OWU AC przed podpisaniem umowy

Dzięki tej checkliście dowiesz się, dlaczego warto cierpliwie i linijka po linijce przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia autocasco przed podpisaniem umowy. Nawet krótka definicja może mieć duży wpływ na wypłatę odszkodowania i nie tylko Ty masz prawo do wypowiedzenia umowy AC, bo ubezpieczyciel również. Sprawdź, które zapisy są szczególnie ważne!

OWU AC

1. Sprawdź definicje, które pojawiają się w OWU AC

Firmy ubezpieczeniowe zawierają własne definicje różnych pojęć w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC. Dzięki temu unikają sporów z klientem np. podczas wypłaty odszkodowania. Każdy zakład ubezpieczeń może zatem w nieco inny sposób sformułować te same pojęcia.

Przykłady definicji ubezpieczeniowych

 • W artykule Najtańsze OC dla młodych kierowców podano, że młodym kierowcą (“osobą o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym”) wg Warty jest osoba spełniająca określone kryteria wieku i okresu posiadania prawa jazdy. Każde towarzystwo samodzielnie ustala granice, którymi kieruje się przy uznawaniu klientów lub innych użytkowników samochodu za młodych kierowców.
 • OWU AC PZU dokładnie podaje, co obejmuje ochroną w ramach bagażu samochodowego – niewymienione w definicji przedmioty nie są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia.

2. Zawęź lub rozszerz zakres autocasco

 1. Ubezpieczenie bagażu i innych przedmiotów – dowiedz się, czy ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie za uszkodzony lub utracony bagaż, a jeżeli tak, to jakie przedmioty są objęte ochroną. Sprawdź, czy potrzebujesz oddzielnego ubezpieczenia szyb i opon, oraz czy dostaniesz pieniądze za uszkodzony fotelik dziecięcy.
 2. Rodzaje szkód – sprawdź, czy wybrane AC obejmuje rozległy katalog szkód częściowych (chociażby spowodowanych przyczynami naturalnymi, np. uderzeniem pioruna, gradem, zerwaniem konara), kradzież auta i szkodę całkowitą, czy może jednak masz do czynienia z autocasco mini.
 3. Zakres terytorialny – zastanów się, czy przyda Ci się AC z ochroną w Europie. Dowiedz się, czy ubezpieczyciel nie wyłączył swojej odpowiedzialności za kradzież samochodu w niektórych krajach (np. na Białorusi, w Rosji, Ukrainie) i czy możesz ewentualnie wykupić rozszerzenie ochrony.

3. Przygotuj samochód na kontrolę ubezpieczyciela

Firma ubezpieczeniowa ma prawo do inspekcji Twojego pojazdu, aby sprawdzić, czy podane przez Ciebie dane samochodu są prawdziwe i czy auto jest w dobrym stanie technicznym. Taki zapis znajdziesz m.in. w OWU AC Allianz.

Allianz ma prawo wypowiedzieć umowę AC w trybie natychmiastowym, jeśli:

 • oględziny nie odbędą się z winy klienta, który nie uzgadniając wcześniej z Allianz innego terminu, nie stawi się na spotkanie z rzeczoznawcą i nie będzie dostępny telefonicznie,
 • inspekcja wykaże, np. niewystarczającą liczbę zabezpieczeń antykradzieżowych w porównaniu do zadeklarowanych we wniosku,
 • podczas kontroli okaże się, że samochód jest w fatalnym stanie technicznym,
 • rzeczoznawca wykryje, że klient nie jest jednak właścicielem samochodu.

Pamiętaj, że ubezpieczający może zawrzeć umowę w imieniu ubezpieczonego, ale nie może podawać się za właściciela pojazdu.

Przykład

Maciej wypełnił wniosek o ubezpieczenie samochodu w Allianz. W OWU AC tej firmy przeczytał, że ubezpieczyciel może zlecić identyfikację i oględziny auta, aby sprawdzić, czy jego Hyundai ma aktualne badania techniczne, ewentualne niezgłoszone uszkodzenia i zadeklarowane zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz czy Maciej podał prawdziwy numer rejestracyjny, VIN, markę i model auta. Na godzinę przed umówionym spotkaniem dziecko Macieja zaczęło gorączkować. Maciej zawiózł je od lekarza, ale pamiętał, aby zadzwonić do towarzystwa ubezpieczeniowego z wyjaśnieniem i prośbą o przesunięcie spotkania na następny dzień. Gdyby Maciej nie wytłumaczył, dlaczego nie może się stawić na oględziny i rzeczoznawca odjechałby z kwitkiem, Allianz mogłoby wypowiedzieć umowę AC.

4. Poznaj wyjątki w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU AC

Kliknij, aby otworzyć listę 13 popularnych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu autocasco. Od niektórych wyłączeń odpowiedzialności są wyjątki.

 • OWU AC LINK4 podaje, że ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia, np. wskutek najechania na szkło, jeśli to jedyna szkoda w pojeździe. Wyjątek: jeśli opony zostały uszkodzone z innymi częściami auta podczas kolizji, jak najbardziej dostaniesz pieniądze na wymianę opon.
 • W OWU AC LINK4 znajdziemy także informację, że jeśli złodziej, który ukradł z Twojego auta bagaż podręczny lub fotelik dziecięcy, nie pozostawił żadnych śladów włamania, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Wyjątek: otrzymasz odszkodowanie, jeżeli sprawca, np. zagrozi Ci nożem i oddasz mu kluczyki w obawie o własne życie – wówczas nie będzie śladów włamania, ale dojdzie do rozboju.
 • OWU AC ERGO Hestia mówi, że nie wypłaca się odszkodowania za kradzież pojazdu, jeśli kluczyki lub inne urządzenia do otwierania i uruchamiania auta były dostępne dla osób niepowołanych. Wyjątek: możesz ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeśli kluczyki nie były zabezpieczone przed osobami trzecimi, ale nie miało to bezpośredniego wpływu na kradzież pojazdu.

Ekspert Mubi radzi:

Jedną z najważniejszych cech ubezpieczeń są wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za poczynioną szkodę. Każdy zakład ubezpieczeniowy ma prawo wyznaczyć inne wyłączenia odpowiedzialności, dlatego należy je sprawdzić w OWU. W wielu towarzystwach wyłączenia są jednak podobne i dotyczą m.in.: szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, powstałych z powodu nadużycia alkoholu, spowodowanych w wyniku złamania przepisów, używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, działań terrorystycznych i wojennych lub zwykłej eksploatacji samochodu, a także szkód powstałych w pojeździe niemającym ważnego badania technicznego.

5. Sprawdź, czy wybrany wariant naprawy szkody ma dodatkowe korzyści

Likwidacja szkody z AC różni się nie tylko rodzajem części użytych do naprawy auta. Możesz naprawić szkodę w wariancie kosztorysowym – czyli otrzymać pieniądze i naprawić auto na własną rękę – lub w wariancie warsztatowym, w którym rozliczasz się z ubezpieczycielem na podstawie faktur za naprawę auta lub firma rozlicza się bezpośrednio z warsztatem.

Przykład

OWU AC Generali podaje, że w przypadku naprawy auta w tzw. Warsztacie Generali, czyli wybranym przez Generali, możesz skorzystać z usługi door-to-door (firma pokryje koszt dowozu auta do mechanika i odwiezienia po naprawie na ustalony adres) i pojazdu zastępczego. Ponadto otrzymasz 3 lata gwarancji na wykonaną usługę.

6. Ustal sumę ubezpieczenia AC tak, aby uniknąć straty w odszkodowaniu

Dzięki wykupieniu udziału własnego i amortyzacji części możesz uniknąć zmniejszenia odszkodowania za szkodę częściową. Ponadto ustal z ubezpieczycielem stałą sumę ubezpieczenia, dzięki której po szkodzie całkowitej firma weźmie pod uwagę wartość pojazdu z dnia podpisania umowy.

Warto wybrać także odnawialną sumę ubezpieczenia zamiast redukcyjnej. OWU AC Warta podaje, że firma może odstąpić od pomniejszania sumy ubezpieczenia z tytułu wypłaconych odszkodowań. Wtedy nie istnieje ryzyko wyczerpania sumy z powodu wielu szkód częściowych.

Przykład

Bracia bliźniacy, Piotr i Paweł, ubezpieczali samochody w podobnym okresie. Obaj wykupili amortyzację części, ale wybrali inne sumy ubezpieczenia.

Piotr wybrał zmienną i redukcyjną sumę ubezpieczenia, aby zaoszczędzić na składce. Niestety, po 2 stłuczkach, które poskutkowały dość drogimi naprawami, suma ubezpieczenia zmniejszyła się o 20 000 zł. Pod koniec roku samochód został skradziony i Piotr otrzymał niskie odszkodowanie – wszystko zgodnie z warunkami umowy, których teraz żałował.

Paweł zdecydował się na stałą i odnawialną sumę ubezpieczenia. Dzięki temu 7000 zł, które zostało mu wypłacone po stłuczce, nie zmniejszyło sumy autocasco. Po kradzieży pojazdu po 9 miesiącach od podpisania umowy, Paweł otrzymał odszkodowanie, które umożliwiło mu zakup auta podobnej klasy.

7. Dowiedz się, kiedy ubezpieczyciel może wypowiedzieć Ci umowę AC

W pewnych sytuacjach możesz sam zrezygnować z AC. Firma ubezpieczeniowa może z kolei natychmiast wypowiedzieć Ci umowę, jeśli:

 • zmienisz sposób użytkowania pojazdu, np. będziesz wypożyczać samochód jako rekwizyt do przedstawień teatralnych, na imprezy plenerowe lub skusi Cię driftowanie i uczestnictwo w rajdach wyścigowych,
 • zataisz osoby lub okoliczności, które zwiększają ryzyko wystąpienia szkody, np. 19-letniego brata, który jest głównym użytkownikiem auta, użytkowanie samochodu do nauki jazdy lub odpłatnego przewozu osób i przesyłek,
 • rozbudujesz pojazd, np. zamontujesz podnoszony dach sypialny, i będzie to zmiana powodująca, że firma ubezpieczeniowa nie zawarłaby z Tobą umowy,
 • nie zapłacisz w terminie raty składki AC, mimo otrzymania wezwania do zapłaty.

8. Zweryfikuj, czy po szkodzie za granicą możesz szybko naprawić auto na własną rękę

OWU AC może mieć zapis mówiący, że po stłuczce za granicą właściciel pojazdu może zlecić jego naprawę przed zgłoszeniem szkody, ale tylko do określonej kwoty (np. 1000 euro) i w zakresie pozwalającym na bezpieczną jazdę. Jeśli koszt naprawy byłby wyższy od wskazanego w umowie, wymagana jest zgoda ubezpieczyciela – w przeciwnym razie pieniądze nie zostaną zwrócone. Do tego po Twoim powrocie rzeczoznawca firmy oceni, czy naprawa była zasadna. Zachowaj też rachunek lub fakturę za holowanie pojazdu do warsztatu za granicą, aby ubiegać się o zwrot kosztów.

9. Sprawdź zasady płatności w OWU AC

Po pierwsze – możesz poprosić ubezpieczyciela o rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej jeszcze przed zapłaceniem składki lub pierwszej raty składki AC. Z dowolnego powodu. Wtedy w umowie zostanie wskazana nowa data płatności.

Po drugie – jeśli nie przelejesz raty składki AC w terminie i nie zrobisz tego w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty, umowa autocasco wygaśnie. Jeśli nie płacisz, firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku chronić Cię do końca umowy jak w przypadku OC.

Po trzecie – jeśli rozłożysz składkę AC na 4 raty, ale już po pierwszej racie będziesz mieć wypadek i zostanie orzeczona szkoda całkowita, najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania musisz zapłacić 3 pozostałe raty.

Sprawdź w tym artykule: https://mubi.pl/poradniki/gdzie-kupic-oc-na-raty/, w której firmie ubezpieczeniowej możesz rozłożyć składkę nawet na 12 rat i czy to się opłaca.

PODSUMOWANIE
 • Definicje ubezpieczeniowe zawarte w OWU AC mogą się od siebie różnić, np. poszczególne firmy często inaczej definiują, kim jest młody kierowca.
 • W dokumentach OWU AC możesz sprawdzić, jaki jest zakres wybranej polisy, np. jakie szkody obejmuje i czy działa za granicą.
 • Sprawdź, jakie warunki przeprowadzania oględzin samochodu zawarł ubezpieczyciel w OWU AC – w razie ich złamania umowa może zostać zerwana. Ponadto wypowiedzenie umowy może nastąpić, np. gdy zataisz przed towarzystwem ubezpieczeniowym istotne informacje na temat samochodu i sposobu jego użytkowania.
 • Uważaj na wyłączenia odpowiedzialności w AC. Dokumenty OWU dokładnie je opisują, podając przy tym możliwe wyjątki.
 • Przeglądając OWU AC, zapoznaj się z zasadami ustalania i rodzajami sumy ubezpieczenia oraz wariantami likwidacji szkody. Będą one miały wpływ na wysokość Twojego odszkodowania w razie szkody.
 • W przypadku szkody za granicą nie zawsze możesz podjąć się jej likwidacji na własną rękę – sprawdź, co mówią na ten temat zapisy OWU AC.
 • Pamiętaj, że w przypadku autocasco ubezpieczyciel nie ma obowiązku kontynuowania ochrony niewypłacalnego klienta – te i inne zapisy dotyczące płatności za polisę znajdziesz w OWU AC.

FAQ – najważniejsze pytania o OWU AC

Czy wybór ubezpieczenia AC jest trudny?
Co to są wyłączenia odpowiedzialności?
Czym jest zakres terytorialny ubezpieczenia?
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC