Inspekcja auta a AC. Na czym polegają oględziny samochodu w ramach autocasco?

Inspekcja auta jest obowiązkowa dla właścicieli pojazdów, którzy chcą kupić ubezpieczenie autocasco. Dowiedz się, jakie są warunki oględzin samochodu przeprowadzanych przez ubezpieczyciela i jakie mogą być konsekwencje wykrytych nieprawidłowości.

Inspekcja auta

Co gwarantuje ubezpieczenie AC?

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego ubezpieczyciel pokryje za Ciebie koszty naprawy szkód. Dotyczy to zarówno uszkodzeń, do których doszło w wyniku kolizji czy wypadku z Twojej winy, jak i aktów wandalizmu, działania sił przyrody, pożaru, wybuchu, a nawet kradzieży auta. W tym ostatnim przypadku otrzymujesz odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny rynkowej samochodu. W ramach AC, w zależności od zakupionego wariantu ochrony, ubezpieczyciel wypłaca Ci należne odszkodowanie, które możesz lub nie, przeznaczyć na naprawę, bądź firma na własną rękę zajmuje się przywróceniem pojazdu do pierwotnego stanu, a Twoim obowiązkiem jest jedynie dostarczenie i odebranie samochodu ze wskazanego miejsca.

AC może składać się z:

 • ochrony pełnej (od wszystkich zdarzeń) lub mini (tylko zdarzenia wskazane w umowie, np. wyłącznie kradzież lub żywioły),
 • naprawy na częściach zamiennych lub oryginalnych,
 • naprawy na podstawie kosztorysu, warsztatu lub ASO,
 • udziału własnego,
 • minimalnej wysokości szkody.

Co to jest inspekcja samochodu?

Inspekcja samochodu to ocena stanu technicznego pojazdu. Polega ona na wykonaniu zdjęć auta z każdej strony. Mają one dokumentować jego aktualny wygląd, wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Zwykle zdjęcia do inspekcji samochodu przedstawiają:

 • 4 strony auta z widocznym numerem rejestracyjnym,
 • deskę rozdzielczą, na której widać przebieg,
 • numer VIN.

Inspekcję przeprowadza zwykle rzeczoznawca lub agent ubezpieczeniowy. Aktualnie w niektórych towarzystwach możliwe jest także samodzielne przeprowadzenie inspekcji. Odbywa się to zdalnie, za pomocą dedykowanych aplikacji. Na podstawie wskazanej instrukcji należy zrobić zdjęcia, które potem wysyła się do towarzystwa.

W jakim celu przeprowadza się oględziny samochodu?

Celem inspekcji pojazdu jest potwierdzenie stanu technicznego auta i informacji podanych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco. Towarzystwa zabezpieczają się w ten sposób przed próbą wyłudzenia odszkodowania. 

Oględziny pojazdu przeprowadza się także w sytuacji, kiedy auto ulegnie uszkodzeniu. To podstawowa czynność w związku z ubieganiem się o odszkodowanie. Wówczas towarzystwo musi ocenić skalę zniszczeń i wyliczyć koszty naprawy.

Oględziny pojazdu w niektórych towarzystwach wykonywane są losowo. Wówczas po zakupie AC Twoje auto wcale nie musi przechodzić inspekcji. W innych firmach z kolei warunkiem wystartowania ubezpieczenia autocasco jest wykonanie oględzin pojazdu.

Jak firma ubezpieczeniowa wyznacza datę oględzin samochodu?

Informacja o oględzinach samochodu jest zawarta w OWU AC i polisie klienta. Firma ubezpieczeniowa uzgadnia z klientem lokalizację i datę oględzin pojazdu. Powinny odbyć się w ciągu 30 dni od powiadomienia o konieczności ich przeprowadzenia, chyba że przesunięcie terminu będzie wynikać z winy zakładu ubezpieczeń.

Firma ubezpieczeniowa ma prawo do oględzin samochodu także w innych sytuacjach

Jeśli korzystasz z wariantu warsztatowego (bezgotówkowego) w procesie likwidacji szkody i chcesz, aby firma rozliczyła się bezpośrednio z mechanikiem, zakład ubezpieczeń ma prawo do oględzin pojazdu podczas naprawy i po jej zakończeniu. Jeśli Ty płacisz za naprawę i potem wysyłasz faktury/rachunki do ubezpieczyciela, wnioskując o zwrot pieniędzy, firma może zgłosić konieczność kontroli po otrzymaniu tych dokumentów. Poza tym oględziny samochodu są konieczne oczywiście po zgłoszeniu szkody – przed nimi nie możesz naprawiać pojazdu na własną rękę.

Czy można nie zgodzić się na inspekcję auta w ramach autocasco?

Odmowa oględzin samochodu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy przez firmę ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń musi sprawdzić, czy stan ubezpieczonego pojazdu jest zgodny z opisem zawartym we wniosku. Wpływa to chociażby na sumę ubezpieczenia i ryzyko ubezpieczeniowe. Odmowa oględzin lub unikanie kontaktu z ubezpieczycielem sugeruje mu, że klient może mieć coś do ukrycia.

Zakład ubezpieczeń może zerwać umowę, jeśli klient potwierdzi datę i lokalizację oględzin samochodu, ale nie stawi się na miejscu i nie będzie można się z nim skontaktować. Pamiętaj – niezależnie od sytuacji, która uniemożliwia Ci dotarcie na spotkanie, powiadom ubezpieczyciela o chwilowej niedyspozycyjności i zaproponuj wyznaczenie nowego terminu.

Przykład

Henryk kupił ubezpieczenie Skody Fabii włącznie z autocasco i od razu po podpisaniu umowy ustalił z ubezpieczycielem datę i miejsce oględzin pojazdu. Niestety na godzinę przed inspekcją odebrał telefon od pracodawcy, który poprosił Henryka o przyjście do biura z powodu nagłej choroby innego pracownika. Henryk skontaktował się z ubezpieczycielem i przekazał, że niestety nie da rady dojechać na kontrolę. Powołał się na zapis w OWU AC i zaproponował inny dzień. Bezproblemowo uzgodnił nową datę. Gdyby tego nie zrobił i w pracy nie odebrałby telefonu od firmy ubezpieczeniowej, druga strona mogłaby uznać, że ma do czynienia z nieuczciwym klientem. OWU AC nie musi podawać, ile razy zakład ubezpieczeń powinien podjąć próby kontaktu z klientem, więc umowa mogłaby zostać od razu zerwana.

Jak wyglądają oględziny samochodu przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej?

Podczas oględzin pojazdu przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej sprawdza m.in.:

 • cechy identyfikacyjne pojazdu (zgodność marki, modelu i innych parametrów, numer rejestracyjny i numer VIN),
 • stan pojazdu (czy nie ma poważnych uszkodzeń, czy ma aktualne badanie techniczne, jak wygląda wyposażenie dodatkowe),
 • czy pojazd ma wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Ponadto rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną. Może zrobić zdjęcia zarówno samochodu, jak też kompletu kluczyków i sterowników do otwierania auta, uruchamiania pojazdu, obsługi urządzeń antykradzieżowych.

Przykład

20-letni Michał po raz pierwszy w życiu kupił ubezpieczenie Dacii Sandero i bardzo się stresował oględzinami samochodu. Używana Dacia, którą dostał od brata, miała kilka rys na karoserii, drobne wgniecenie koło tylnego reflektora i rozerwaną tapicerkę, której chłopak nie zdążył zreperować, więc obawiał się, że ubezpieczyciel wypowie mu polisę AC. Rzeczoznawca uspokoił Michała, że tak minimalne uszkodzenia nie są powodem do anulowania umowy.

Przeczytaj też: Ubezpieczyciel źle wycenił szkody? Skorzystaj z usług rzeczoznawcy!

Jakie skutki mają nieprawidłowości wykryte podczas oględzin samochodu?

Podczas inspekcji samochodu może się okazać, że:

 • dane podane we wniosku o ubezpieczenie są niezgodne ze stanem faktycznym, np. różnią się szczegóły modelu ubezpieczanego auta, wprowadzono w nim niezgłoszone modyfikacje (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa), samochód jest wykorzystywany w innym celu niż zadeklarowany, brakuje zabezpieczeń antykradzieżowych, dotychczasowy przebieg jest wyższy itp.,
 • samochód jest w tak złym stanie technicznym, że gdyby firma ubezpieczeniowa wiedziała o nim wcześniej, odmówiłaby zawarcia umowy autocasco,
 • pojazd jest tak mocno uszkodzony, że firma ubezpieczeniowa zakwalifikowałaby to jako szkodę całkowitą,
 • w aucie tuningowanym – wbrew deklaracji – wprowadzono zmiany w silniku, układzie wydechowym, obniżono zawieszenie,
 • numer identyfikacyjny (VIN) podany we wniosku należy do innego pojazdu.

W efekcie firma ubezpieczeniowa może natychmiast wypowiedzieć umowę AC.

Ekspert Mubi radzi:

Jeszcze przed powstaniem szkody właściciel pojazdu powinien dowiedzieć się, jak wygląda inspekcja auta szczególnie dlatego, że w związku z sytuacją epidemiczną także firmy ubezpieczeniowe przystosowują się do wprowadzanych ograniczeń w kontaktach społecznych. Od dawna można w nich zawrzeć umowy ubezpieczeń przez internet, a teraz coraz bardziej popularnym rozwiązaniem staje się wprowadzenie możliwości bezkontaktowej likwidacji szkód, w trakcie której pomija się osobistą inspekcję auta. Dzięki takim rozwiązaniom, jeśli auto wymaga oględzin rzeczoznawcy, od poszkodowanego wymaga się tylko przesłania ubezpieczycielowi zdjęć uszkodzeń pojazdu.

Czy trzeba zgłaszać zmiany dotyczące samochodu po inspekcji?

Tak, ubezpieczyciele zastrzegają w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Takim powodem może być np.:

 • zmiana głównego użytkownika auta z doświadczonego kierowcy ze zniżkami na 18-latka ze świeżym prawem jazdy,
 • zmiana sposobu użytkowania samochodu (np. wykorzystywanie go do odpłatnego przewozu ludzi i przesyłek),
 • dokonanie modyfikacji w pojeździe.

Obowiązkiem osoby ubezpieczającej jest informowanie zakładu ubezpieczeń o wszystkich zmianach dotyczących samochodu najszybciej, jak to możliwe.

Zasady inspekcji samochodu w różnych firmach ubezpieczeniowych

PZU Logo
PZU

PZU może uzależnić zawarcie umowy AC od identyfikacji pojazdu i wyniku oględzin. Jeśli termin oględzin przypadnie w dniu po zawarciu umowy AC, odpowiedzialność PZU rozpocznie się dopiero od dnia następnego po kontroli, oczywiście pod warunkiem, że rzeczoznawca nie stwierdzi żadnych rozbieżności w stanie pojazdu i innych danych opisanych we wniosku. PZU zastrzega, że może rozwiązać umowę AC w dniu oględzin, jeśli nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie osoby ubezpieczającej.

logo link4
LINK4

LINK4 może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę AC, jeśli nie zgodzisz się na inspekcję pojazdu lub nie odbędzie się ona w ciągu 30 dni od poinformowania Cię o takim obowiązku (chyba, że wynika to z winy ubezpieczyciela). Ubezpieczyciel nie podaje terminu przekazania wyników kontroli auta. W ogólnych warunkach ubezpieczenia AC LINK4 jest tylko zapis: „O negatywnym wyniku inspekcji powiadomimy Cię najszybciej, jak to możliwe”.

Logo Uniqa
UNIQA

UNIQA może zażądać przedłożenia dokumentów z wynikami przeprowadzonej inspekcji auta lub może domagać się udostępnienia samochodu do inspekcji. Towarzystwo ubezpieczeniowe składa telefonicznie, mailowo lub SMS-owo oświadczenie o akceptacji wyniku oględzin w ciągu 7 dni roboczych od ich przeprowadzenia. Jeśli w tym terminie klient nie otrzyma oświadczenia od ubezpieczyciela, może uważać, że wyniki zostały zaakceptowane.

logo you can drive
You Can Drive

You Can Drive prosi o umożliwienie kontroli samochodu losowo wybranych klientów. Prawo do dokonania oględzin przysługuje ubezpieczycielowi do 30 dni od dnia zawarcia umowy AC, może on też wymagać przesłania aktualnych zdjęć samochodu przed zawarciem umowy.

logo generali
Generali

Generali odstępuje od oględzin samochodu w dwóch przypadkach: jeśli klient przedłuża umowę na kolejne 12 miesięcy lub ubezpieczany pojazd jest fabrycznie nowy i kupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży, a umowę zawiera się przed odbiorem pojazdu z salonu. Ubezpieczyciel precyzuje, że dokumentacja fotograficzna musi obejmować szyby: czołową, tylną i boczne (zdjęcia są robione przez rzeczoznawcę).

logo wiener
Wiener

Ubezpieczyciel nie będzie wymagał przeprowadzenia oględzin w razie ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego zakupionego u dealera w Polsce, oraz w przypadku bezszkodowej kontynuacji polisy, ale tylko jeśli przedłużenie następuje przed końcem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy. W razie wystąpienia przerwy w ubezpieczeniu lub wypłacenia z niego odszkodowania oględziny są konieczne.

Allianz
Allianz

Allianz może ze skutkiem natychmiastowym zerwać umowę ubezpieczenia, jeśli ubezpieczony nie udostępni do oględzin pojazdu lub oględziny wykażą niezgłoszone uszkodzenia, brak zabezpieczeń antykradzieżowych lub ich uszkodzenie. Ubezpieczyciel może zaznaczyć we wniosku o ubezpieczenie, że wymaga od klienta dostarczenia zdjęć pojazdu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

grafika
Benefia

W OWU Benefia zostało zaznaczone, że oględziny pojazdu powinny zostać przeprowadzone przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

logo mtu24
mtu24.pl

Ubezpieczyciel przeprowadza oględziny ubezpieczanych pojazdów losowo i może się ich domagać w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Na prośbę mtu24.pl, klient ma obowiązek przesłać przed zawarciem umowy AC aktualne zdjęcia pojazdu.

logo proama
Proama

Inspekcja pojazdu w towarzystwie ubezpieczeń Proama powinna wykazać zgodność informacji podanych przez właściciela samochodu ze stanem faktycznym w zakresie cech identyfikacyjnych pojazdu, stanu wyposażenia dodatkowego i zainstalowanych zabezpieczeń antykradzieżowych. Inspekcja obejmuje też dokumentację fotograficzną szyb: czołowej, tylnej i bocznych. Brak informacji o wynikach inspekcji w terminie 3 dni oznacza jej pomyślne przejście. Proama może zrezygnować z przeprowadzania oględzin, jeśli właściciel pojazdu odnawia umowę ubezpieczenia na kolejnych 12 miesięcy lub samochód został kupiony u autoryzowanego dealera jako fabrycznie nowy.

TUZ ubezpieczenia
TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy zawartej na odległość, jeśli nie będzie mógł nawiązać kontaktu z klientem. Do zerwania umowy dojdzie również, jeśli z przyczyn leżących po stronie ubezpieczonego inspekcji pojazdu nie uda się przeprowadzić w ciągu 30 dni od daty pierwszego kontaktu. TUZ może odstąpić od oględzin, jeśli samochód jest nowy i został kupiony w salonie dealerskim.

grafika
Beesafe

W czasie trwania umowy AC należy na żądanie ubezpieczyciela przedstawić ubezpieczony samochód do dokonania inspekcji (oględzin). Można także za pomocą narzędzia informatycznego wysłać fotografię pojazdu, by ubezpieczyciel zapoznał się z jego stanem. W przypadku odmowy lub nieprzedstawienia pojazdu lub fotografii ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę AC.

Zdjęcia do AC – dlaczego fotografie samochodu nie wystarczą?

Skoro rzeczoznawca fotografuje Twój samochód podczas oględzin, czemu Ty nie możesz wysłać identycznych zdjęć firmie ubezpieczeniowej i mieć kontrolę auta z głowy? Chociaż firma ubezpieczeniowa może poprosić o aktualne fotografie pojazdu, to inspekcja samochodu dokonana przez przedstawiciela firmy skuteczniej zapobiega m.in. wyłudzaniu odszkodowań z AC.

Trudno by wymagać od klienta, aby każde zdjęcie przedstawiało pojazd uchwycony pod odpowiednim kątem i np. aktualne wydanie gazety codziennej. Osobiste oględziny zapobiegają sytuacji, w której ktoś kupuje autocasco tuż po uszkodzeniu auta, a kolejnego dnia zgłasza szkodę i domaga się odszkodowania, kłamiąc o zdarzeniu.

PODSUMOWANIE
 • Inspekcja auta w ramach ubezpieczenia autocasco jest obowiązkowa i powinna się odbyć w ciągu 30 dni od poinformowania klienta o konieczności oględzin. Ten termin może ulec przedłużeniu wyłącznie z winy firmy ubezpieczeniowej.
 • Odmowa oględzin samochodu lub niepojawienie się na spotkaniu i brak kontaktu z rzeczoznawcą mogą skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy AC. Ubezpieczyciel może, ale nie musi podejmować kilku prób przeprowadzenia kontroli przed zerwaniem umowy.
 • Jeśli podczas oględzin pojazdu rzeczoznawca wykryje różne nieprawidłowości, np. niezgodność danych we wniosku ze stanem realnym, zły stan techniczny auta lub jego uszkodzenie wskazujące na szkodę całkowitą, zakład ubezpieczeń ma prawo do wypowiedzenia umowy AC.
 • Firma ubezpieczeniowa może zrezygnować z oględzin auta, jeśli jesteś jej stałym i bezszkodowym klientem lub ubezpieczasz fabrycznie nowy pojazd.
 • Sprawdź warunki inspekcji pojazdu w OWU AC wybranej firmy ubezpieczeniowej, ponieważ mogą się nieco różnić.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o inspekcję samochodu z AC

Dlaczego ubezpieczyciel dokonuje inspekcji samochodu?
Czy mogę odmówić inspekcji samochodu?
Co jest sprawdzane podczas oględzin pojazdu?

Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Uniqa żąda inspekcji całego pojazdu do OC z ubezpieczeniem szyb. Zdjęcia samych szyb to za mało, bzdura. Z dala od tej firmy.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC