Inspekcja auta a AC. Na czym polegają oględziny samochodu objętego autocasco i jakie są ich skutki?

Inspekcja auta jest przymusowa dla właścicieli pojazdów, którzy chcą kupić ubezpieczenie autocasco. Dowiedz się, jakie są warunki oględzin samochodu przeprowadzanych przez ubezpieczyciela i jakie są konsekwencje wykrytych nieprawidłowości.

Jak firma ubezpieczeniowa wyznacza datę oględzin samochodu?

Informacja o oględzinach samochodu jest zawarta w OWU AC i polisie klienta. Firma ubezpieczeniowa uzgadnia z klientem lokalizację i datę oględzin pojazdu. Powinny odbyć się w ciągu 30 dni od powiadomienia o konieczności ich przeprowadzenia, chyba że przesunięcie terminu będzie wynikać z winy zakładu ubezpieczeń.

Firma ubezpieczeniowa ma prawo do oględzin samochodu także w innych sytuacjach

Jeśli korzystasz z wariantu warsztatowego (bezgotówkowego) w procesie likwidacji szkody i chcesz, aby firma rozliczyła się bezpośrednio z mechanikiem, zakład ubezpieczeń ma prawo do oględzin pojazdu podczas naprawy i po jej zakończeniu. Jeśli Ty płacisz za naprawę i potem wysyłasz faktury/rachunki do ubezpieczyciela, wnioskując o zwrot pieniędzy, firma może zgłosić konieczność kontroli po otrzymaniu tych dokumentów. Poza tym oględziny samochodu są konieczne oczywiście po zgłoszeniu szkody – przed nimi nie możesz naprawiać pojazdu na własną rękę.

miniaturka wpisu
Zakup ubezpieczenia online – jakich danych wymaga kalkulator OC Mubi?

Popularność kalkulatorów OC, które umożliwiają zakup ubezpieczenia przez internet wciąż rośnie. Kierowcy doceniają możliwość nabycia polisy bez wychodzenia z domu i wygodę, jaką daje porównywanie ofert wielu TU w jednym miejscu.

Przejdź do artykułu

Czy można nie zgodzić się na inspekcję auta w ramach autocasco?

Odmowa oględzin samochodu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy przez firmę ubezpieczeniową. Zakład ubezpieczeń musi sprawdzić, czy stan ubezpieczonego pojazdu jest zgodny z opisem zawartym we wniosku. Wpływa to chociażby na sumę ubezpieczenia i ryzyko ubezpieczeniowe. Odmowa oględzin lub unikanie kontaktu z ubezpieczycielem sugeruje mu, że klient może mieć coś do ukrycia.

miniaturka wpisu
Ile kosztuje przegląd samochodu? Przegląd samochodu 2020 – wszystko co musisz wiedzieć

Zanim wybierzesz się do stacji kontroli pojazdów, sprawdź, ile kosztuje przegląd

Przejdź do artykułu

Zakład ubezpieczeń może zerwać umowę, jeśli klient potwierdzi datę i lokalizację oględzin samochodu, ale nie stawi się na miejscu i nie będzie można się z nim skontaktować. Pamiętaj – niezależnie od sytuacji, która uniemożliwia Ci dotarcie na spotkanie, powiadom ubezpieczyciela o chwilowej niedyspozycyjności i zaproponuj wyznaczenie nowego terminu.

Przykład

Henryk kupił ubezpieczenie Skody Fabii włącznie z autocasco i od razu po podpisaniu umowy ustalił z ubezpieczycielem datę i miejsce oględzin pojazdu. Niestety na godzinę przed inspekcją odebrał telefon od pracodawcy, który poprosił Henryka o przyjście do biura z powodu nagłej choroby innego pracownika. Henryk skontaktował się z ubezpieczycielem i przekazał, że niestety nie da rady dojechać na kontrolę. Powołał się na zapis w OWU AC i zaproponował inny dzień. Bezproblemowo uzgodnił nową datę. Gdyby tego nie zrobił i w pracy nie odebrałby telefonu od firmy ubezpieczeniowej, druga strona mogłaby uznać, że ma do czynienia z nieuczciwym klientem. OWU AC nie musi podawać, ile razy zakład ubezpieczeń powinien podjąć próby kontaktu z klientem, więc umowa mogłaby zostać od razu zerwana.

Jak wyglądają oględziny samochodu przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej?

Podczas oględzin pojazdu przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej sprawdza m.in.:

 • cechy identyfikacyjne pojazdu (zgodność marki, modelu i innych parametrów, numer rejestracyjny i numer VIN),
 • stan pojazdu (czy nie ma potężnych uszkodzeń, czy ma aktualne badanie techniczne, jak wygląda wyposażenie dodatkowe),
 • czy pojazd ma wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Ponadto rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną. Może zrobić zdjęcia zarówno samochodu, jak i kompletu kluczyków i sterowników do otwierania auta, uruchamiania pojazdu, obsługi urządzeń antykradzieżowych.

Przykład

20-letni Michał po raz pierwszy w życiu kupił ubezpieczenie Dacii Sandero i bardzo się stresował oględzinami samochodu. Używana Dacia, którą dostał od brata, miała kilka rys na karoserii, drobne wgniecenie koło tylnego reflektora i rozerwaną tapicerkę, której chłopak nie zdążył zreperować, więc obawiał się, że ubezpieczyciel wypowie mu polisę OC. Rzeczoznawca uspokoił Michała, że tak minimalne uszkodzenia nie są powodem do anulowania umowy.

Jakie skutki mają nieprawidłowości wykryte podczas oględzin samochodu?

Podczas inspekcji samochodu może się okazać, że:

 • dane podane we wniosku o ubezpieczenie są niezgodne ze stanem faktycznym, np. różnią szczegóły modelu ubezpieczanego auta, wprowadzono w nim niezgłoszone modyfikacje (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa), samochód jest wykorzystywany w innym celu niż zadeklarowany, brakuje zabezpieczeń antykradzieżowych, dotychczasowy przebieg jest wyższy itp;
 • samochód jest w tak złym stanie technicznym, że gdyby firma ubezpieczeniowa wiedziała o nim wcześniej, odmówiłaby zawarcia umowy autocasco;
 • pojazd jest tak mocno uszkodzony, że firma ubezpieczeniowa zakwalifikowałaby to jako szkodę całkowitą;
 • w aucie tuningowanym – wbrew deklaracji – wprowadzono zmiany w silniku, układzie wydechowym, obniżono zawieszenie;
 • numer identyfikacyjny (VIN) podany we wniosku należy do innego pojazdu.

W efekcie firma ubezpieczeniowa może natychmiast wypowiedzieć umowę AC.

miniaturka wpisu
Rezygnacja z AC – czy to możliwe? Sprawdź, jak zrezygnować z ubezpieczenia autocasco

Chcesz zrezygnować z ubezpieczenia AC, które niedawno kupiłeś? Możesz to zrobić, pod warunkiem, że dotrzymasz wskazanych w umowie terminów. Sprawdź, co mówią na ten temat przepisy i kiedy nie będziesz musiał rezygnować, bo umowa wygaśnie sama.

Przejdź do artykułu

Czy trzeba zgłaszać zmiany dotyczące samochodu po inspekcji?

Tak, ubezpieczyciele zastrzegają w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Takim powodem może być np.:

 • zmiana głównego użytkownika auta z doświadczonego kierowcy ze zniżkami na 18-latka ze świeżym prawem jazdy,
 • zmiana sposobu użytkowania samochodu (np. wykorzystywanie go do odpłatnego przewozu ludzi i przesyłek),
 • modyfikacje w pojeździe.

Obowiązkiem osoby ubezpieczającej jest informowanie zakładu ubezpieczeń o wszystkich zmianach dotyczących samochodu najszybciej, jak to możliwe.

Zasady inspekcji samochodu w różnych firmach ubezpieczeniowych

 • PZU: jeśli termin oględzin pojazdu wypadnie na dzień po zawarciu umowy AC, odpowiedzialność PZU rozpocznie się dopiero od dnia następnego po kontroli, oczywiście pod warunkiem, że rzeczoznawca nie stwierdzi żadnych rozbieżności w stanie pojazdu i innych danych opisanych we wniosku. PZU zastrzega, że może rozwiązać umowę AC w dniu oględzin, jeśli nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie osoby ubezpieczającej.
 • LINK4: nie podaje terminu przekazania wyników kontroli auta. W ogólnych warunkach ubezpieczenia AC Link4 jest tylko zapis: „O wyniku inspekcji powiadomimy Cię najszybciej, jak to możliwe”.
 • AXA Direct: składa telefonicznie, e-mailowo lub SMS-owo oświadczenie o akceptacji wyniku oględzin w ciągu 3 dni roboczych od ich przeprowadzenia. Jeśli w tym terminie klient nie otrzyma oświadczenia od Axy, może uważać, że wyniki zostały zaakceptowane.
 • Uniqa: oględziny nie są konieczne w przypadku bezszkodowego wznowienia umowy ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu. Co ciekawe, Uniqa deklaruje wypowiedzenie umowy z powodu negatywnych wyników inspekcji z zachowaniem aż miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Aviva: umowa autocasco zostanie rozwiązana, jeśli osoba ubezpieczająca uniemożliwi inspekcję pojazdu mimo trzykrotnej próby jej organizacji. Aviva będzie domagać się składki za okres ochrony do dnia zerwania umowy/zwróci pieniądze za niewykorzystany okres ochrony klientowi.
 • You Can Drive: prosi o umożliwienie kontroli samochodu losowo wybranych klientów. Może wymagać przesłania aktualnych zdjęć samochodu przed zawarciem umowy. You Can Drive precyzuje, że ma prawo do wypowiedzenia umowy AC, jeśli koszt naprawy bieżących uszkodzeń samochodu według wariantu kosztorysowego jest wyższy od 15% wartości auta włącznie z podatkiem VAT.
 • Generali: odstępuje od oględzin samochodu w dwóch przypadkach: jeśli klient przedłuża umowę na kolejne 12 miesięcy lub ubezpieczany pojazd jest fabrycznie nowy i kupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży, a umowę zawiera się przed odbiorem pojazdu z salonu. Generali precyzuje, że dokumentacja fotograficzna musi obejmować szyby: czołową, tylną i boczne (zdjęcia są robione przez rzeczoznawcę).
miniaturka wpisu
Ubezpieczenie szyb w samochodzie – przed czym chroni i gdzie można je kupić?

Jednym z najbardziej delikatnych i narażonych na uszkodzenia elementów samochodu są szyby.

Przejdź do artykułu

Zdjęcia do AC – dlaczego fotografie samochodu nie wystarczą?

Skoro rzeczoznawca fotografuje Twój samochód podczas oględzin, czemu Ty nie możesz wysłać identycznych zdjęć firmie ubezpieczeniowej i mieć kontrolę auta z głowy? Chociaż firma ubezpieczeniowa może poprosić o aktualne fotografie pojazdu, to inspekcja samochodu dokonana przez przedstawiciela firmy skuteczniej zapobiega m.in. wyłudzaniu odszkodowań z AC.

Trudno by wymagać od klienta, aby każde zdjęcie przedstawiało pojazd uchwycony pod odpowiednim kątem i np. aktualne wydanie gazety codziennej. Osobiste oględziny zapobiegają sytuacji, w której ktoś kupuje autocasco tuż po uszkodzeniu auta, a kolejnego dnia zgłasza szkodę i domaga się odszkodowania, kłamiąc o zdarzeniu.

PODSUMOWANIE
 • Inspekcja auta w ramach ubezpieczenia autocasco jest obowiązkowa i powinna się odbyć w ciągu 30 dni od poinformowania klienta o konieczności oględzin. Ten termin może ulec przedłużeniu wyłącznie z winy firmy ubezpieczeniowej.
 • Odmowa oględzin samochodu lub niepojawienie się na spotkaniu z rzeczoznawcą i brak kontaktu mogą skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy AC. Ubezpieczyciel może podjąć kilka prób przeprowadzenia kontroli przed zerwaniem umowy.
 • Jeśli podczas oględzin pojazdu rzeczoznawca wykryje różne nieprawidłowości, np. niezgodność danych we wniosku ze stanem realnym, zły stan techniczny auta lub jego uszkodzenie wskazujące na szkodę całkowitą, zakład ubezpieczeń ma prawo do wypowiedzenia umowy AC.
 • Sprawdź warunki inspekcji pojazdu w OWU AC wybranej firmy ubezpieczeniowej, ponieważ mogą się nieco różnić.
 • Firma ubezpieczeniowa może zrezygnować z oględzin auta, jeśli jesteś jej stałym i bezszkodowym klientem lub ubezpieczasz fabrycznie nowy pojazd.
Oceń artykuł:
23,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!