Wyłączenia z ubezpieczenia AC – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Czy możliwe jest, żeby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania mimo posiadania ważnego ubezpieczenia AC? Niestety tak i wcale nie musi to oznaczać, że uchyla się od odpowiedzialności. Sprawdź, w jakich dokładnie sytuacjach firma może nie wypłacić Ci pieniędzy za szkodę.

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności AC

W przypadku OC niektóre wyłączenia zawarte są w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakres AC nie jest regulowany oficjalnymi przepisami, ale informacje na temat wyłączeń można poznać jeszcze przed zakupem polisy – są one zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oto najczęściej powtarzające się wyłączenia AC.

Szkoda wyrządzona umyślnie lub przez niedbalstwo

Jeśli ubezpieczyciel udowodni, że właściciel samochodu spowodował szkodę specjalnie (np. w celu wyłudzenia odszkodowania) albo że jest ona wynikiem rażącego zaniedbania klienta lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność (np. dodatkowych kierowców, pasażerów), ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Rażącym niedbalstwem może być np. wyraźna nieostrożność w obsłudze i utrzymaniu pojazdu, np. niezaciągnięcie hamulca ręcznego podczas parkowania na wzgórzu czy jazda na oponach letnich zimą.

Szkoda powstała pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Jeśli główny kierowca lub osoby, za które on odpowiada, spowodowały szkodę po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub odurzających, ubezpieczyciel na pewno odmówi wypłaty odszkodowania.

Szkoda powstała w wyniku złamania przepisów kodeksu drogowego

To wyłączenie z AC nie zawsze prowadzi do odmowy wypłaty odszkodowania, ale może skutkować jego obniżeniem. Dotyczy to nie tylko znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości (z reguły o 30 km/h), ale też np. rozmawiania przez telefon w trakcie jazdy, wyprzedzania w niedozwolonym miejscu, wymuszenia pierwszeństwa czy przejechanie na czerwonym świetle.

Kierowca był nieuprawniony do kierowania

Jeśli osoba, która kierowała pojazdem, gdy doszło do szkody, nie miała w tym czasie odpowiednich i ważnych uprawnień do kierowania, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Kierowca zbiegł z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca wypadku również jest złamaniem przepisów kodeksu drogowego. Jeśli kierowca tak postąpi, może zapomnieć o wypłacie odszkodowania.

Brak ważnego badania technicznego

Jeśli ubezpieczyciel odkryje, że samochód nie ma ważnego przeglądu, może powołać się na fakt, że szkoda była spowodowana złym stanem technicznym auta i zastosować wykluczenie z AC. Dotyczy to również przeglądu, który należy wykonać po wypadku lub kolizji.

Szkody mają charakter eksploatacyjny

Jeśli szkody powstały w wyniku naturalnego zużywania się części, czyli np. korozji lub awarii mechanicznej, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem

Przykładem może być np. używanie samochodu osobowego na wyścigach czy rajdach. Kierowcy, którzy biorą udział w takich zawodach, powinni ubezpieczyć się dodatkową polisą. Osobne polisy przeznaczone są również dla osób, które używają samochodu do pracy zarobkowej, np. jazdy taksówką.

Uwaga na kabriolety

W przypadku samochodów typu kabriolet, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli doszło do uszkodzenia wewnętrznego wyposażenia, podczas gdy dach był zdjęty lub złożony.

Szkody powstały w wyniku działań wojennych

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku działań wojennych, zamieszek, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i lokalnym.

Samochód został skradziony przez brak należytej ochrony

Jeśli kierowca wysiadł z pojazdu i zostawił kluczyki w środku, albo zabrał je ze sobą, ale niewystarczająco zabezpieczył (np. pozostawił w widocznym miejscu bez nadzoru), ma nikłe szanse na uzyskanie odszkodowania. Podobnie jest w sytuacji, gdy w umowie ubezpieczenia kierowca zadeklarował dodatkowe rodzaje zabezpieczeń pojazdu (np. alarm, immobilizer), ale nie uruchomił ich i samochód został skradziony.

Brak wymiany zamków po utracie kluczyków

Jeśli właściciel pojazdu zgubił kluczyki albo mu je skradziono (dotyczy to również innych urządzeń używanych do otwierania samochodu), ale nie zadbał o wymianę zamka czy kodu dostępu i samochód został skradziony, ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi wypłaty odszkodowania. Warto dodać, że do udowodnienia wymiany zamka nie wystarczy deklaracja – trzeba przedstawić rachunek lub fakturę.

Samochód został skradziony w krajach podwyższonego ryzyka

Zakres wielu ubezpieczeń autocasco nie obejmuje zdarzeń, do których dochodzi w tzw. krajach podwyższonego ryzyka, czyli Rosji, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii. Istnieją jednak dodatkowe ubezpieczenia, które można wykupić przed wyjazdem do takiego kraju.

OWU – obowiązkowa lektura

Powyższa lista mogłaby być jeszcze dłuższa, ponieważ niektórzy ubezpieczyciele stosują bardziej nietypowe wyłączenia AC. Żeby nie przeżyć rozczarowania z powodu braku odszkodowania, lepiej dokładne zapoznać się z zapisami umowy i załącznika OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Jeśli któreś ze znajdujących się tam zapisów wydają się niezrozumiałe, warto zapytać o nie agenta lub konsultanta ubezpieczeniowego.

miniaturka wpisu
Checklista ubezpieczeniowa: 9 informacji, które musisz sprawdzić w OWU AC przed podpisaniem umowy

Dzięki tej checkliście dowiesz się, dlaczego warto cierpliwie i linijka po linijce przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia autocasco przed podpisaniem umowy.

Przejdź do artykułu

Chcesz porównać zakres AC różnych firm, żeby dobrać ubezpieczenie, które będzie odpowiadać Twoim potrzebom? Skorzystaj z naszego kalkulatora ubezpieczeń OC AC

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyłączenia z ubezpieczenia AC

Gdzie szukać informacji o wyłączeniach odpowiedzialności z AC?
Ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić dokładną listę sytuacji, w których nie wypłaci odszkodowania w ramach autocasco. Są one zawsze zawarte w dokumencie zwanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), który otrzymasz przy podpisywaniu umowy. Sprawdź dokładnie jego zapisy i upewnij się, że wszystkie są dla Ciebie zrozumiałe.
Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone z winy kierowcy?
Najczęstsze przyczyny wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela leżą po stronie kierowcy. Ten nie będzie mógł liczyć na wsparcie z AC m.in. gdy wyrządzi szkodę umyślnie lub będąc pod wpływem alkoholu, a także gdy kierował pojazdem bez uprawnień lub zbiegł z miejsca wypadku. Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego nie musi skutkować brakiem odszkodowania, ale może pomniejszyć jego kwotę.
Czy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania ze względu na stan techniczny pojazdu?
Tak. Podstawą do odmowy odszkodowania z AC może być np. brak ważnego badania technicznego – gdy ubezpieczyciele odkryje, że auto nie ma przeglądu, będzie miał prawo stwierdzić, że szkoda wynikła ze stanu pojazdu i nie wypłacić odszkodowania. Podobnie będzie w przypadku, gdy szkoda wyniknie z naturalnego zużywania się części auta (np. w efekcie korozji).
Czy zawsze dostanę odszkodowanie z AC za skradzione auto?
Nie, jeżeli nie zadbasz o jego właściwe zabezpieczenie. Pozostawienie kluczyków w środku auta lub w widocznym miejscu, niekorzystanie z dodatkowych środków bezpieczeństwa (np. immobilizer), brak wymiany zamka w razie zgubienia kluczyków – to wszystko podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania. Czasami ubezpieczyciel nie wypłaci też odszkodowania za kradzież auta w konkretnym kraju (np. Rosji).
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!