Wyłączenia z ubezpieczenia AC – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Czy możliwe jest, żeby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania mimo posiadania ważnego ubezpieczenia AC? Niestety tak i wcale nie musi to oznaczać, że uchyla się od odpowiedzialności. Sprawdź, w jakich dokładnie sytuacjach firma może nie wypłacić Ci pieniędzy za szkodę.

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności AC

W przypadku OC niektóre wyłączenia zawarte są w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakres AC nie jest regulowany oficjalnymi przepisami, ale informacje na temat wyłączeń można poznać jeszcze przed zakupem polisy – są one zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oto najczęściej powtarzające się wyłączenia AC.

Szkoda powstała pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Jeśli główny kierowca lub osoby, za które on odpowiada, spowodowały szkodę po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub odurzających, ubezpieczyciel na pewno odmówi wypłaty odszkodowania.

Wyrządzenie szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa

Zdarzają się sytuacje, że ubezpieczony celowo doprowadzi do szkody, by wyłudzić odszkodowanie. Jeśli zostanie mu to udowodnione, to nie tylko nie otrzyma odszkodowania, ale czekać go będzie proces. Również rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub kierowców korzystających z pojazdu sprawi, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty pieniędzy. Rażącym niedbalstwem może być np. wyraźna nieostrożność w obsłudze i utrzymaniu pojazdu, np. niezaciągnięcie hamulca ręcznego podczas parkowania na wzgórzu czy jazda na oponach letnich zimą.

Spowodowanie szkody w wyniku złamania przepisów prawa o ruchu drogowym

W tym przypadku ubezpieczenie może zostać wypłacone, ale będzie ono niższe. Może tak się stać, gdy kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h (z reguły), będzie korzystał z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, wykona manewr wyprzedzania w niedozwolonym miejscu lub wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Spowodowanie szkody przez kierowcę bez uprawnień do kierowania pojazdem

Jeśli osoba, która kierowała pojazdem, gdy doszło do szkody, nie miała w tym czasie odpowiednich i ważnych uprawnień do kierowania, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Ucieczka z miejsca zdarzenia drogowego

Ucieczka z miejsca wypadku również jest złamaniem przepisów kodeksu drogowego. Jeśli kierowca tak postąpi, może zapomnieć o wypłacie odszkodowania.

Brak ważnego badania technicznego

Jeżeli kierowca zignoruje lub zapomni o przeglądzie, a podczas jazdy dojdzie do powstania szkody, to ubezpieczyciel może uznać, że jej przyczyną był zły stan techniczny auta. Pamiętaj, że może tak się stać, gdy samochód nie będzie miał przeglądu po poprzedniej stłuczce lub wypadku.

Szkody mają charakter eksploatacyjny

Pojazdy w wyniku użytkowania zużywają się i po pewnym czasie niektóre ich elementy mogą ulec awarii – ubezpieczenie AC nie obejmuje ochroną tego typu zdarzeń i mimo że jest to niewątpliwa szkoda dla właściciela samochodu, to w świetle warunków umowy ubezpieczeniowej nie jest nią dla ubezpieczyciela. 

Przykład

Gdy w czasie naprawy pojazdu z odszkodowania otrzymanego z autocasco właściciel pojazdu dowiedział się o dodatkowych uszkodzeniach w samochodzie, chciał poprosić towarzystwo ubezpieczeniowe o zwiększenie kwoty odszkodowania wypłacanego w ramach gotówkowej likwidacji szkody. Ubezpieczyciel odmówił podwyższenia świadczenia. Dodatkowe usterki były bowiem spowodowane korozją niektórych elementów pojazdu, która jest uważana za przejaw zwykłej eksploatacji i wystawienia auta na działanie naturalnych czynników atmosferycznych.

Korzystanie z pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem

Jeśli kierowca używa samochodu w inny sposób, niż to wynika z jego przeznaczenia, to w razie szkody nie otrzyma odszkodowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy kierowca auta osobowego będzie brał udział w wyścigach, próbach bicia rekordów czasu okrążenia na torze czy w rajdach.

Uwaga na kabriolety

W przypadku samochodów typu kabriolet odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli doszło do uszkodzenia wewnętrznego wyposażenia, podczas gdy dach był zdjęty lub złożony.

Szkody, które są wynikiem działań wojennych

Ubezpieczyciele nie biorą odpowiedzialności za szkody, których przyczyną były zamieszki czy konflikt zbrojny. 

Kradzież, której przyczyną był brak odpowiedniej ochronny

Nie tylko ubezpieczyciel, ale także ubezpieczony ma obowiązki. Jednym z nich jest odpowiednie dbanie o zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdu. Pozostawianie kluczyków w samochodzie lub w widocznym i łatwo dostępnym miejscu dla osób trzecich może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania. To samo dotyczy nieużywania systemów zabezpieczających w aucie (np. alarm).

Brak wymiany zamków po utracie kluczyków

Jeśli właściciel pojazdu zgubił kluczyki albo mu je skradziono (dotyczy to również innych urządzeń używanych do otwierania samochodu), ale nie zadbał o wymianę zamka czy kodu dostępu i samochód został skradziony, ubezpieczyciel najprawdopodobniej odmówi wypłaty odszkodowania. Warto dodać, że do udowodnienia wymiany zamka nie wystarczy deklaracja – trzeba przedstawić rachunek lub fakturę.

Samochód został skradziony w krajach podwyższonego ryzyka

Zakres wielu ubezpieczeń autocasco nie obejmuje zdarzeń, do których dochodzi w tzw. krajach podwyższonego ryzyka, czyli Rosji, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii. Istnieją jednak dodatkowe ubezpieczenia, które można wykupić przed wyjazdem do takiego kraju.

Ekspert Mubi radzi:

Wyłączenia z autocasco mogą dotyczyć też sytuacji, gdy pojazd został ubezpieczony, ale nie zarejestrowany i mimo tego funkcjonował w ruchu drogowym, o ile należy do grupy pojazdów, dla których obowiązuje wymóg rejestracji. Z AC nie zostaną zlikwidowane również szkody, które powstały wskutek innego niezgodnego z prawem postępowania osoby kierującej pojazdem, na przykład w wyniku używania go jako narzędzia przestępstwa przez jego właściciela lub osobę pozostającą z nim w gospodarstwie domowym.

OWU – obowiązkowa lektura

Powyższa lista mogłaby być jeszcze dłuższa, ponieważ niektórzy ubezpieczyciele stosują bardziej nietypowe wyłączenia AC. Żeby nie przeżyć rozczarowania z powodu braku odszkodowania, lepiej dokładne zapoznać się z zapisami umowy i załącznika OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Jeśli któreś ze znajdujących się tam zapisów wydają się niezrozumiałe, warto zapytać o nie agenta lub konsultanta ubezpieczeniowego.

OWU AC
9 informacji, które musisz sprawdzić w OWU AC przed podpisaniem umowy

Dzięki tej checkliście dowiesz się, dlaczego warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia autocasco przed podpisaniem umowy.

Czytaj dalej

Chcesz porównać zakres AC różnych firm, żeby dobrać ubezpieczenie, które będzie odpowiadać Twoim potrzebom? Skorzystaj z naszego kalkulatora ubezpieczeń OC AC

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli ubezpieczony złamie warunki ubezpieczenia.
  • W OWU AC znajdują się zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela – warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy.
  • Najpopularniejsze wyłączenia to spowodowanie szkody: pod wpływem alkoholu lub narkotyków, umyślnie, w wyniku złamania przepisów drogowych, przez osobę nieuprawnioną do prowadzenia pojazdu, i ucieczka z miejsca wypadku czy podczas używania auta niezgodnie z jego przeznaczeniem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyłączenia z ubezpieczenia AC

Gdzie szukać informacji o wyłączeniach odpowiedzialności z AC?

Ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić dokładną listę sytuacji, w których nie wypłaci odszkodowania w ramach autocasco. Są one zawsze zawarte w dokumencie zwanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), który otrzymasz przy podpisywaniu umowy. Sprawdź dokładnie jego zapisy i upewnij się, że wszystkie są dla Ciebie zrozumiałe.

Kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone z winy kierowcy?

Najczęstsze przyczyny wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela leżą po stronie kierowcy. Ten nie będzie mógł liczyć na wsparcie z AC m.in. gdy wyrządzi szkodę umyślnie lub będąc pod wpływem alkoholu, a także gdy kierował pojazdem bez uprawnień lub zbiegł z miejsca wypadku. Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego nie musi skutkować brakiem odszkodowania, ale może pomniejszyć jego kwotę.

Czy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania ze względu na stan techniczny pojazdu?

Tak. Podstawą do odmowy odszkodowania z AC może być np. brak ważnego badania technicznego – gdy ubezpieczyciel odkryje, że auto nie ma przeglądu, będzie miał prawo stwierdzić, że szkoda wynikła ze stanu pojazdu i nie wypłacić odszkodowania. Podobnie będzie w przypadku, gdy szkoda wyniknie z naturalnego zużywania się części auta (np. w efekcie korozji).

Czy zawsze dostanę odszkodowanie z AC za skradzione auto?

Nie, jeżeli nie zadbasz o jego właściwe zabezpieczenie. Pozostawienie kluczyków w środku auta lub w widocznym miejscu, niekorzystanie z dodatkowych środków bezpieczeństwa (np. immobilizer), brak wymiany zamka w razie zgubienia kluczyków – to wszystko podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania. Czasami ubezpieczyciel nie wypłaci też odszkodowania za kradzież auta w konkretnym kraju (np. Rosji).

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
174,76
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!