Likwidacja szkody z AC – jak naprawić samochód dzięki autocasco?

Spowodowałeś stłuczkę i Twój samochód ucierpiał? Nieznany kierowca na parkingu zarysował drzwi Twojego auta? Jeśli masz ubezpieczenie autocasco, nie będziesz musiał płacić za naprawę z własnej kieszeni. Przeczytaj o tym, jak działa likwidacja szkody AC i na jakie odszkodowanie możesz liczyć.

Co wpływa na wysokość odszkodowania z AC?

odszkodowanie z AC

To, ile odszkodowania dostaniesz z autocasco, zależy od kilku czynników: rozmiaru szkody, wariantu rozliczenia, jaki wybrałeś przy zakupie AC oraz tego, czy ubezpieczenie obejmuje amortyzację i udział własny.

Dwa rodzaje szkód: całkowita i częściowa

AC może chronić przed dwoma rodzajami szkód: całkowitą i częściową

Do szkody całkowitej dochodzi wtedy, gdy pojazd ulega zniszczeniu w takim stopniu, że już nie nadaje się do naprawy, albo gdy wiadomo, że koszt naprawy przekroczyłyby 70% wartości auta w dniu szkody (w zależności od zakładu ten próg procentowy może być inny). Ubezpieczyciel wypłaca wtedy kwotę równą wartości pojazdu przed szkodą, pomniejszoną o wartość nieuszkodzonych elementów (tzw. pozostałości), ale nie większą niż suma całego ubezpieczenia AC.

Szkoda częściowa umożliwia naprawę samochodu, o ile ta nie przekracza 70% wartości rynkowej samochodu w dniu szkody. Po takim zdarzeniu odszkodowanie wypłacane jest w zależności od wybranego wariantu likwidacji szkody AC: albo bezpośrednio kierowcy (rozliczenie gotówkowe), albo na konto warsztatu dokonującego naprawy (rozliczenie bezgotówkowe).

Kosztorysowa i bezgotówkowa likwidacja szkody z AC

Jeśli wybierzesz wariant bezgotówkowy, zwany również warsztatowym – szkoda zostanie usunięta w jednym z warsztatów, które współpracują z ubezpieczycielem, bez przekazywania gotówki Tobie. Ta opcja ubezpieczenia jest droższa, ale można obniżyć jej cenę, jeśli podczas naprawy zamiast części oryginalnych będą używane zamienniki. Ponadto jej zaletą jest to, że pozwala nie myśleć o rozliczeniach, rachunkach i ogranicza formalności przy likwidacji szkody AC.

W przypadku wariantu kosztorysowego/gotówkowego to rzeczoznawca wyceni szkodę i na tej podstawie zostanie Ci wypłacone odszkodowanie, z którego sam pokryjesz koszty naprawy. Jest to tańsza opcja, ale łączy się z ryzykiem, że w trakcie naprawy zostaną wykryte kolejne usterki i trzeba będzie odwoływać się do ubezpieczyciela, a to przedłuży cały proces.

Przykład

W trakcie naprawy samochodu z odszkodowania pochodzącego z autocasco w pojeździe wykryto dodatkowe usterki, których nie zauważył i nie wycenił rzeczoznawca. Gdyby właścicielka auta wybrała wersję ubezpieczenia z bezgotówkową likwidacją szkody, nie musiałaby wtedy ponownie kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, prosząc o zwiększenie kwoty odszkodowania potrzebnego na naprawę. Wybrała jednak wariant warsztatowy, przez co procedura otrzymywania odszkodowania nieco się wydłużyła i wymagała dodatkowego zaangażowania właścicielki pojazdu.

Likwidacja szkody AC a amortyzacja części

Przy ustalaniu kwoty odszkodowania w wariancie kosztorysowym ubezpieczyciele biorą pod uwagę amortyzację, czyli stopniowe zużywanie się części samochodu. Amortyzacja jest określana procentowo, a jej współczynnik może być inny w każdym towarzystwie. Np. po 2-3 latach używania auta może wynieść 15%, po 10 latach – nawet 65%.

Amortyzacja części w AC
Amortyzacja części w AC

Części samochodu zużywają się co roku. Spadek wartości części dostrzegają ubezpieczyciele. Sprawdź, jak amortyzacja części wpływa na odszkodowanie!

Czytaj dalej

Likwidacja szkody AC a udział własny

Jednym ze sposobów na obniżenie ceny polisy w wariancie kosztorysowym jest wykupienie opcji z udziałem własnym. Jeśli wybierzesz udział własny w wysokości 10% wartości szkody, sam będziesz musiał pokryć 10% kosztów naprawy, resztę zapłaci ubezpieczyciel.

Zgłoszenie szkody AC – jak to zrobić?

Jeśli zauważyłeś szkodę, zgłoś ją ubezpieczycielowi jak najszybciej. Możesz to zrobić telefonicznie lub jeśli firma udostępnia taką opcję – mailowo. Pamiętaj, żeby zrobić to w terminie przewidzianym przez ubezpieczyciela. To bardzo ważne – jeśli się spóźnisz, odszkodowanie może zostać zmniejszone.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody z AC?

Informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W każdym z tych dokumentów, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, znajdzie się wzmianka o tym, że naruszenie lub niedopilnowanie obowiązków kierowcy może skutkować zmniejszeniem odszkodowania. A jednym z takich obowiązków jest jak najszybsze poinformowanie ubezpieczyciela o szkodzie.

Niektóre firmy podają, że należy to zrobić ‘niezwłocznie’, inne dają czas do 24 lub 48 godzin, a maksymalny termin, z jakim można się spotkać, upływa po 7 dniach. W przypadku kradzieży ten termin jest jeszcze krótszy. Jeśli więc dojdzie do takich zdarzeń, lepiej na nic nie czekać i jak najszybciej zgłosić szkodę.

Towarzystwo ubezpieczenioweCzas na zgłoszenie szkody, która ma zostać zlikwidowana w ramach AC
Allianzniezwłocznie, lecz nie później niż 72 godziny od zdarzenia lub nabycia informacji o szkodzie, a w przypadku kradzieży, zagubienia kluczyków lub sterownika służącego do otwierania w ciągu 48 godzin (dotyczy pakietów z ubezpieczenia “Mój samochód”)
Benefia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia uszkodzeń lub w ciągu 2 dni od stwierdzenia kradzieży
Beesafeniezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zajścia szkody powstałej w Polsce lub od przekroczenia polskiej granicy (jeśli szkoda powstała w innym kraju) i w ciągu 2 dni roboczych w przypadku kradzieży
Generali niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od powstania szkody lub od momentu, w którym poszkodowany się o niej dowiedział
LINK4 niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie
mtu24.plniezwłocznie
Proama3 dni w przypadku kradzieży i 7 dni w przypadku pozostałych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
PZU niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od zajścia zdarzenia lub przekroczenia polskiej granicy, jeśli do szkody doszło w innym kraju
UNIQA niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu oraz w ciągu 2 dni od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o kradzieży
Wiener niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od zajścia zdarzenia
You Can Driveniezwłocznie
Źródło: OWU poszczególnych ubezpieczycieli.

Warto tu dodać, że czas na zgłoszenie szkody jest liczony od momentu jej zauważenia, np. od chwili, kiedy znalazłeś rysę na karoserii albo zorientowałeś się, że samochód został skradziony. Jeśli więc byłeś na wakacjach i zobaczyłeś szkodę dopiero po powrocie, nie musisz się martwić, że ubezpieczyciel jej nie uzna. Po prostu nie zwlekaj i zgłoś ją od razu.

Przeczytaj też: Jakiej szkody nie opłaca się zgłaszać z AC i dlaczego?

Likwidacja szkody – AC czy OC sprawcy?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony z winy innego kierowcy, możesz mieć dylemat, czy zlikwidować szkodę z OC sprawcy czy z własnego AC. Zanim zdecydujesz, co będzie dla Ciebie lepsze, weź pod uwagę kwestię zniżek i zakresu świadczeń.

Likwidacja szkody z OC poszkodowanych kierowców
Likwidacja szkody z OC sprawcy. Przewodnik dla poszkodowanych

Ile czasu ma ubezpieczyciel na likwidację szkody? Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Czytaj dalej

Likwidacja szkody AC i OC – zniżki

Przy likwidacji z OC sprawcy musisz liczyć się z tym, że proces odszkodowawczy trochę potrwa – bywa, że sprawca nie przyznaje się do winy, co wymaga sprawdzenia i przedłuża wypłatę odszkodowania. Druga opcja jest dużo szybsza, ale ubezpieczyciel zgłosi wtedy zdarzenie do UFG, co może, ale nie musi skończyć się dla Ciebie utratą zniżki. Nie musi, jeśli nastąpi tzw. likwidacja szkody z regresem tzn. Twój ubezpieczyciel wystąpi do sprawcy o zwrot odszkodowania i uda mu się je odzyskać. W takiej sytuacji zdarzenie zostanie usunięte z Twojej historii szkód i zachowasz dotychczasowe zniżki.

Likwidacja szkody AC i OC – zakres

Są pewne przypadki, w których to likwidacja z OC będzie korzystniejsza. OC, zgodnie z prawem, musi pokryć wszystkie szkody i straty osoby poszkodowanej, a więc nie tylko uszkodzenia samochodu, ale również skutki zdrowotne wypadku czy np. utratę przewożonego bagażu.

Likwidacja szkody AC najbardziej opłaca się przy nowych samochodach – wtedy można uzyskać odszkodowanie do wartości fakturowej, a nie rynkowej pojazdu.

Jest jeszcze jedna możliwość – możesz skorzystać z własnego AC i wystąpić o uzupełnienie odszkodowania z OC sprawcy. Sprawdź, jaki dokładnie zakres pomocy obejmuje Twoje AC, a potem zdecyduj, jaki rodzaj likwidacji szkody najbardziej Ci się opłaca.

Na co uważać przy likwidacji szkód z AC?

Franszyza integralna

Kupując AC, warto mieć na uwadze, że niektóre towarzystwa stosują franszyzę integralną, czyli nie biorą odpowiedzialności za niewielkie uszkodzenia samochodu, poniżej pewnej kwoty, np. 300 lub 500 zł. Takie zapisy można znaleźć m.in. w OWU PZU. Są jednak firmy, które wypłacają odszkodowanie nawet za drobne szkody, niezależnie od ich wartości – tak działa np. AC Warta.

franszyza
Franszyza redukcyjna i franszyza integralna na przykładach

Poznaj franszyzę redukcyjną i integralną w praktyce. Dowiedz się, jak to działa na przykładach, a poznasz wady i zalety rozwiązań.

Czytaj dalej

Dwie szkody z AC w roku – czy to koniec zniżek?

Kierowcy często boją się stłuczek, bo zakładają, że będą się one wiązać z utratą zniżek, tak samo jak dzieje się z OC. Rzeczywiście, ceny OC po kolizji lub wypadku rosną dość znacząco. Jednak w przypadku składek AC wzrost nie jest aż tak duży. Jeśli mimo wszystko martwisz się, że w razie wypadku będziesz musiał zapłacić więcej, możesz zrobić kilka rzeczy, żeby temu zapobiec:

  • wykupić polisę z opcją ochrony zniżek, dzięki której cena AC pozostanie bez zmian,
  • wykupić dodatkowe ubezpieczenia, jak np. ubezpieczenie szyb czy opon, dzięki którym naprawisz te części samochodu bez utraty zniżek,
  • wykorzystać swoją historię ubezpieczeniową – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają zachować dotychczasowe zniżki kierowcom, którzy przez dłuższy czas jeździli bez szkód,
  • poczekać na ustalenie sprawcy – jeśli do szkody doszło nie z Twojej winy i ubezpieczyciel odzyska koszt odszkodowania, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej – Ty odzyskasz swoje zniżki.

Bądź na bieżąco z postępem spraw

Jeśli proces likwidacji szkody już trwa, pamiętaj, że możesz mieć wgląd w związane z tym dokumenty znajdujące się u ubezpieczyciela. W ten sposób łatwiej będzie Ci kontrolować przebieg sprawy. Nie musisz zgadzać się z wyceną uszkodzeń czy innymi decyzjami firmy ubezpieczeniowej. Możesz się od nich odwołać, skorzystać z opinii niezależnego rzeczoznawcy lub poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego.

PODSUMOWANIE
  • To, ile odszkodowania dostaniesz z AC, zależy od wariantu polisy, jaki wybrałeś: czy rozliczenie jest bezgotówkowe czy kosztorysowe, czy wliczana jest amortyzacja części i czy masz udział własny w szkodzie.
  • Pamiętaj, by szkodę zgłosić jak najszybciej. Jeśli będziesz z tym zwlekał, ubezpieczyciel może zmniejszyć Twoje odszkodowanie.
  • Jeśli szkoda wystąpiła nie z Twojej winy, możesz ją zlikwidować z własnego AC albo z OC sprawcy. Sprawdź, co będzie dla Ciebie bardziej opłacalne.
  • Możesz zapobiec utracie zniżek z AC, kupując ochronę zniżek lub dodatkowe rodzaje ubezpieczenia.
  • W trakcie procesu odszkodowawczego masz prawo wglądu do akt sprawy. Od decyzji firmy ubezpieczeniowej możesz się odwołać.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o likwidację szkody z AC

Na jakie odszkodowanie z AC mogę liczyć?

To zależy od wielu czynników, m.in. rozmiaru doznanej szkody czy wariantu wybranego ubezpieczenia. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego ubezpieczyciel w ogóle nie przekaże Ci pieniędzy (rozliczy się bezpośrednio z warsztatem), kwota odszkodowania może też być pomniejszona o amortyzację części lub Twój udział własny.

Kiedy zgłosić szkodę z AC?

Jak najszybciej! Ubezpieczyciele określają termin, jaki masz na zgłoszenie szkody (czasem to 48 godzin, czasem 7 dni), więc jeśli go przekroczysz, możesz dostać mniejsze odszkodowanie. Czas liczony jest od momentu zauważenia szkody, ale im wcześniej poinformujesz o niej ubezpieczyciela mailowo lub telefonicznie, tym lepiej dla Ciebie.

Czy bardziej opłaca się zlikwidować szkodę z własnego AC, czy z OC sprawcy?

Jeśli zależy Ci na czasie, likwidacja szkody z AC jest lepszym rozwiązaniem. Pamiętaj jednak, że może się to wiązać z utratą zniżek (chyba, że ubezpieczyciel wystąpi o zwrot odszkodowania do sprawcy wypadku i odzyska pieniądze). Na odszkodowanie z OC trzeba będzie dłużej poczekać, za to w niektórych przypadkach uzyskana kwota będzie wyższa, np. gdy sam ucierpisz w wypadku.

Czy stracę zniżki po likwidacji więcej niż jednej szkody z AC w ciągu roku?

Twoja składka może wówczas nieco wzrosnąć, ale raczej nie w znaczący sposób, szczególnie jeśli wcześniej przez długi czas jeździłeś bez zaliczania jakichkolwiek stłuczek. Dla pewności możesz się dodatkowo zabezpieczyć przed podwyżką, np. kupując ochronę zniżek czy osobną polisę zapewniającą ubezpieczenie szyb lub opon.

Jakie formy likwidacji szkody z AC są dostępne?

Osoby, które decydują się na zakup autocasco, przy podpisywaniu umowy mają możliwość wyboru, w jaki sposób będa chcieli zlikwidować szkodę, gdy taka powstanie w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele proponują likwidację szkody w trzech wariantach, o których można przeczytać na https://mubi.pl/poradniki/aso-czy-kosztorys-ktory-wariant-likwidacji-szkody-wybrac/. W wariancie warsztatowym (inaczej zwanym bezgotówkowym, bo po uszkodzeniu pojazd trafia do warsztatu, z którym ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio, bez udziału poszkodowanego ubezpieczonego), w wariancie kosztorysowym (ubezpieczyciel wypłaca pieniądze poszkodowanemu klientowi, a ten na własną rękę organizuje naprawę), w ASO (czyli w Autoryzowanej Stacji Obsługi, gdzie odbywa się naprawa konkretnych marek).

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
114,36
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!