Jak uzyskać odszkodowanie za stłuczkę?

Udział w kolizji drogowej zawsze wywołuje stres i nerwy. Miałeś stłuczkę? Dowiedz się jak przebrnąć przez procedurę uzyskiwania odszkodowania. W artykule podpowiadamy jaką dokumentację należy zgromadzić, gdzie zgłosić szkodę i co zrobić w przypadku niezadowolenia z decyzji ubezpieczyciela.

Co zrobić, gdy doszło do stłuczki?

Przede wszystkim należy zachować spokój. Jeśli żaden z uczestników nie odniósł obrażeń, mamy do czynienia z kolizją drogową, wezwanie policji nie jest więc obowiązkowe. W pierwszej kolejności należy niezwłocznie usunąć samochody z drogi, tak aby nie powodować zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Następnie należy spisać wspólnie ze sprawcą oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Oświadczenie można spisać odręcznie na kartce, warto jednak mieć przy sobie (np. w schowku samochodowym) gotowy druk oświadczenia. W oświadczeniu należy wskazać:

 • datę, godzinę i miejsce zdarzenia,
 • dane poszkodowanego oraz dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL),
 • dane samochodów (nr rejestracyjny, marka, model, nr polisy, dane ubezpieczyciela),
 • okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenie sprawcy, że przyznaje się do spowodowania kolizji,
 • opis uszkodzeń,
 • dane ewentualnych świadków,
 • podpisy uczestników.

Postaraj się, aby opis okoliczności zdarzenia był jak najbardziej szczegółowy. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł szybko zweryfikować zasadność wypłacenia odszkodowania. Pomocne będzie więc ustalenie ewentualnych świadków zdarzenia. Warto zadbać również o dokumentację zdjęciową.

UWAGA!

Jeśli sprawca nie chce przyznać się do winy za spowodowanie stłuczki, niezwłocznie wezwij policję na miejsce zdarzenia.

Chcesz ograniczyć formalności do minimum? Skorzystaj z BLS!

Od kilku lat na rynku funkcjonuje system Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). Dzięki temu poszkodowany może zgłosić szkodę do swojego zakładu ubezpieczeń, który wypłaci mu odszkodowanie. Ubezpieczyciel poszkodowanego samodzielnie rozliczy się z zakładem ubezpieczeń sprawcy. Warto więc skorzystać z tej opcji, jeśli chcesz ograniczyć formalności związane z wymianą korespondencji z ubezpieczycielem sprawcy. Musisz jednak pamiętać, że możliwość skorzystania z BLS jest ograniczona. Przede wszystkim, aby skorzystać z BLS, zarówno ubezpieczyciel sprawcy jak i ubezpieczyciel poszkodowanego muszą należeć do systemu. Po drugie możliwość skorzystania z BLS jest ograniczona kwotowo, ubezpieczyciele w ramach BLS likwidują niewielkie szkody (wartość szkody nie może zazwyczaj przekroczyć 30 tys.). Dlatego zanim skorzystasz z likwidacji z ramach BLS, skontaktuj się z ubezpieczycielem i sprawdź do jakiej kwoty szkoda może być zlikwidowana.

Gdzie zgłosić szkodę?

Jeśli nie możesz skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody, pozostaje Ci klasyczny model dochodzenia odszkodowania. Poszkodowany w kolizji, może ubiegać się o odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca w dniu zdarzenia miał ważne ubezpieczenie OC. Dlatego ważne jest, aby już na etapie stłuczki, pozyskać informacje gdzie sprawca jest ubezpieczony. Jeśli sprawca nie wskazał takiej informacji w oświadczeniu, możesz samodzielnie dokonać weryfikacji korzystając z bazy OC prowadzonej przez UFG, musisz jedynie wiedzieć jaki jest nr rejestracyjny samochodu sprawcy.

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie, drogą mailową lub tradycyjną. Pamiętaj, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek zgłoszenia szkody. Termin przedawnienia roszczeń wynikający z uszkodzenia samochodu na skutek kolizji wynosi 3 lata. Warto jednak jak najszybciej zgłosić szkodę.

Jeśli okaże się, że sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, nadal możesz starać się o odszkodowanie. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie w takim wypadku należy kierować do dowolnego zakładu ubezpieczeń, a nie bezpośrednio do UFG. Wybrany ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, a następnie przekazać dokumenty do UFG. Niestety trzeba mieć na uwadze, że w przypadku szkód rzeczowych, UFG zaspakaja roszczenie jedynie w takiej części w jakiej nie może być ono zaspokojone z ubezpieczenia dobrowolnego. Jeśli więc posiadasz ważne AC, to w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Ubezpieczyciel ma 7 dni, aby przekazać Ci informację jakie dokumenty będą potrzebne do przeprowadzenia likwidacji szkody. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, w tym czasie powinien ustalić swoją odpowiedzialność oraz wysokość szkody. W celu ustalenia wysokości odszkodowania, ubezpieczyciele zazwyczaj zlecają oględziny rzeczoznawcy.

W sprawach skomplikowanych, w szczególności gdy odpowiedzialność sprawcy budzi wątpliwości, proces likwidacji może się przedłużyć, w takim wypadku ubezpieczyciel ma na wypłacenie odszkodowania 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (nie dłużej jednak, niż 90 dni od dnia zgłoszenia szkody).

Pamiętaj, że jeśli decyzja wydana przez ubezpieczyciela nie jest satysfakcjonującą, przysługuje Ci prawo do odwołania. W przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłacił zbyt niskie odszkodowanie, warto skorzystać z pomocy prywatnego rzeczoznawcy, który rzetelni wyceni wysokość uszkodzeń. Jeśli odwołanie nie przyniesie pożądanego rezultatu, swoich praw możesz dochodzić na drodze sądowej.

Spowodowałem stłuczkę, czy otrzymam odszkodowanie?

Powyżej opisaliśmy postępowanie w przypadku gdy zostałeś poszkodowany w wyniku stłuczki. Co jednak zrobić, gdy to Ty jesteś odpowiedzialny za spowodowanie stłuczki? W takim wypadku drugiemu kierowcy będzie się należało odszkodowanie z Twojego OC. Na miejscu zdarzenia powinieneś podać poszkodowanemu wszystkie potrzebne informacje i spisać z nim oświadczenie.

Jako sprawca nie możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC, możesz natomiast otrzymać odszkodowanie z AC. W tym celu powinieneś zgłosić się do swojego ubezpieczyciela.

Więcej o tym, jak uzyskać odszkodowanie za stłuczkę: https://auxilia.pl/stluczka-samochodowa-co-zrobic-zeby-otrzymac-odszkodowanie/

PODSUMOWANIE
 • Jeśli doszło do stłuczki, należy spisać wspólnie ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu, w którym sprawca weźmie na siebie odpowiedzialność oraz które będzie zawierało informacje potrzebne do szybkiego zgłoszenia szkody.
 • W przypadku szkód o niewielkiej wartości, poszkodowany może zgłosić się po odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela (w ramach systemu BLS).
 • Poszkodowany powinien zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata.
 • Zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, jeśli nie zachodzą żadne sporne okoliczności.
 • Jeśli jesteś sprawcą, możesz otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie samochodu z ubezpieczenia AC.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Auxilia

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!