Dochodzenie odszkodowania z OC – to musisz wiedzieć!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pełni funkcję ochronną – osoby poszkodowane w wypadku lub kolizji mogą dochodzić odszkodowania z OC sprawcy. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, za co możesz domagać się odszkodowania, gdzie należy zgłosić szkodę i przede wszystkim, jak szybko uzyskasz odszkodowanie.

dochodzenie odszkodowania

Komu należy się odszkodowanie, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku?

Osobom poszkodowanym w wypadku lub kolizji należy się stosowne odszkodowanie z OC sprawcy. Do kręgu osób poszkodowanych należy zaliczyć wszystkich uczestników zdarzenia, którzy doznali szkody osobowej (obrażenia ciała) lub szkody rzeczowej (uszkodzony samochód), a zatem:

 • pasażerów samochodów, które się zderzyły (pasażerowie podróżujący ze sprawcą również są uprawnieni do otrzymania odszkodowania),
 • potrąconych przechodniów,
 • potrąconych rowerzystów,
 • kierowcę samochodu uczestniczącego w zdarzeniu, który nie jest sprawcą.

Odszkodowanie przysługuje także osobom najbliższym uczestnika wypadku, jeśli poniósł w jego wyniku śmierć lub doznał poważnych obrażeń.

Czego mogę się domagać w związku z wypadkiem?

W pierwszej kolejności należy odróżnić od siebie dwa zdarzenia drogowe: kolizję i wypadek. Kolizja to zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał. W przeciwieństwie do kolizji, z wypadkiem mamy do czynienia, gdy którykolwiek z uczestników zdarzenia dozna obrażeń ciała lub poniesie śmierć. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary.

W przypadku kolizji, poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia odszkodowania za szkodę związaną z:

 • uszkodzeniem pojazdu,
 • uszkodzeniem rzeczy znajdujących się w pojeździe na skutek kolizji,
 • kosztami poniesionymi w związku z holowaniem czy wynajmem samochodu zastępczego.

Jeśli dojdzie do wypadku, poszkodowany który odniósł obrażenia ciała, może przede wszystkim ubiegać się o zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie. Ponadto poszkodowanemu należy się:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot kosztów opieki,
 • zwrot utraconego zarobku,
 • renta.

W momencie gdy dojdzie do śmierci jednego z uczestników zdarzenia, jego najbliższym przysługuje od ubezpieczyciela:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,
 • renta

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

Roszczenie o wypłatę odszkodowania w związku z kolizją (a więc szkody rzeczowe) przedawnia się w ciągu 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się (lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć) o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie może przekroczyć 10 lat od dnia zdarzenia.

Jeśli natomiast poszkodowany dochodzi roszczenia w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią osoby najbliższej, termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia wyrządzenia szkody, bez względu na to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

CZY WIESZ, ŻE …

Pomoc Rzecznika Finansowego może przydać się ubezpieczonemu na różnych etapach dochodzenia odszkodowania z OC. Rzecznik Finansowy może wydać tzw. istotny pogląd w sprawie, który nie jest wiążący dla sądu, ale powinien być przez niego wzięty pod uwagę. Istotny pogląd jest dostarczany przed rozprawą bezpośrednio do sądu, a osoba ubiegająca się o niego dostaje tylko kopię.

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody należy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub kolizji. Sprawca powinien wskazać ubezpieczyciela w oświadczeniu o kolizji. Możesz również samodzielnie zweryfikować zakład ubezpieczeń, korzystając z bazy prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zgłoszenie możesz przekazać zarówno drogą telefoniczną, mailową jak i pocztą tradycyjną. Wielu ubezpieczycieli zamieszcza na swoich stronach internetowych specjalne formularze, które wskazują krok po kroku, jakie dane trzeba podać. W ciągu 7 dni od przyjęcia zgłoszenia ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować Cię, jakie dokumenty będą potrzebne, aby przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel jest związany terminami ustawowymi w zakresie wypłaty odszkodowania. W związku z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli nie udało się wyjaśnić okoliczności istotnych dla ustalenia wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W takim wypadku ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu wyjaśnienia spornych okoliczności. Okres ten nie powinien przekraczać jednak 90 dni od momentu zgłoszenia, chyba że wypłata odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela. Co dalej?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, możesz:

 • odwołać się od decyzji,
 • złożyć do Rzecznika Finansowego prośbę o interwencję,
 • wnioskować do Rzecznika Finansowego o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu,
 • dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
UWAGA!

Decyzja ubezpieczyciela nie zamyka drogi do dochodzenia roszczenia, należy jednak pamiętać o terminach przedawnienia roszczenia!

Zanim zdecydujesz się na dochodzenie swoich praw przed sądem, skorzystaj z odwołania oraz próby polubownego rozwiązania sporu. Jeśli te działania nie przyniosą efektu, warto rozważyć skierowanie roszczeń do sądu. Jeśli procedury i kwestie związane z odwołaniem wydają Ci się skomplikowane, nie masz doświadczenia i wiedzy prawniczej, warto skierować się z prośbą o pomoc w dochodzeniu roszczeń do kancelarii prawnej.

Dowiedz się, jak wygląda dochodzenie odszkodowań w sprawach karnych dotyczących wypadków drogowych: https://auxilia.pl/dochodzenie-odszkodowan-w-procesach-karnych/

PODSUMOWANIE
 • Osoby poszkodowane w związku z kolizją lub wypadkiem mogą dochodzić swych roszczeń od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia posiada ważne ubezpieczenie OC.
 • Szkody wynikające z kolizji przedawniają się upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia – nie później jednak niż w przeciągu 10 lat od dnia zdarzenia. Szkody będące wynikiem zbrodni lub występku (a więc będące skutkiem wypadku) przedawniają się z upływem lat 20 od dnia zdarzenia.
 • Zgłoszenie szkody należy kierować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.
 • Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli okoliczności nie są możliwe do wyjaśnienia w tym terminie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni od momentu uzyskania niezbędnych informacji (nie później jednak niż w ciągu 90 dni od dnia zdarzenia).
 • Proces wypłaty odszkodowania wydłuży się, jeżeli ustalenie istotnych okoliczności jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.
 • Od decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać, warto również skorzystać z pomocy Rzecznika. Jeśli te działania nie przyniosły skutku, sprawę możesz skierować na drogę sądową.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dochodzenie odszkodowania z OC

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela?
Dlaczego poszkodowany w wypadku może domagać się renty od sprawcy?
Kto wypłaci odszkodowanie, gdy sprawca szkody nie ma ważnego OC?

grafika
Autor artykułu: Auxilia
Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC