Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Nazwy wypadek i kolizja używane są zamiennie przez osoby mówiące o zdarzeniu drogowym. Używane błędnie, bo nie są synonimami. O ile w języku potocznym ta pomyłka nie ma większego znaczenia, kiedy rozmawiasz ze znajomym, o tyle może zrodzić poważne nieporozumienie, kiedy kupujesz ubezpieczenie samochodowe lub zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi.

Oczekujesz odszkodowania… a okazuje się, że Twoje ubezpieczenie o wąskim zakresie ochrony, np. assistance, obejmuje szkody powstałe wyłącznie w wyniku kolizji, ale nie wypadku. Dowiedz się zatem, jakie są różnice między wypadkiem a kolizją i jak duże znaczenie mają definicje, kiedy chcesz dochodzić odszkodowania.

Kiedy wypadek, a kiedy kolizja?

Masz do czynienia z kolizją, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń ciała, a jedynym skutkiem zderzenia pojazdów są ich uszkodzenia. Kolizja jest więc mniej dramatycznym, groźnym w skutkach zdarzeniem w porównaniu do wypadku. Obejmuje swym znaczeniem głównie stłuczki.
Wypadek drogowy jest zdarzeniem poważniejszym. Masz do czynienia z wypadkiem drogowym, kiedy w wyniku zderzenia pojazdów chociaż jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń lub zmarł, przy czym śmierć nie musi nastąpić na miejscu wypadku.

Kolizja a wypadek – różnice pod względem odpowiedzialności karnej

Odróżnienie kolizji od wypadku jest istotne dla samego określenia odpowiedzialności karnej sprawcy zdarzenia. Sprawca wypadku odpowiada za przestępstwo określone w art. 177 Kodeksu karnego.

Prawnik radzi

Co mówi Kodeks karny o skutkach wypadku drogowego?
Osoba, która choćby nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowała tym samym wypadek, w którym inna osoba odniosła średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialność ta zaostrza się w momencie, gdy uczestnik wypadku poniósł poważne obrażenia lub śmierć. Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku umrze, sprawca zdarzenia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kodeks karny nie zawiera definicji kolizji. Jej sprawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń, art. 86 § 1 stanowi: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Kara będzie bardziej restrykcyjna, jeśli sprawca kolizji był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających.

Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia – czy jest konieczne?

Czy na miejsce kolizji trzeba wezwać policję?

W przypadku kolizji wezwanie policji jest zazwyczaj zbędne. Jeśli żaden uczestnik kolizji drogowej nie doznał obrażeń oraz jeśli można zidentyfikować sprawcę, należy jedynie spisać oświadczenie o zdarzeniu, które będzie pomocne w procesie uzyskiwania odszkodowania.

Czy na miejsce wypadku trzeba wezwać policję?

Jeśli doszło do wypadku i w wyniku zdarzenia któryś z uczestników doznał obrażeń lub poniósł śmierć, wezwanie policji jest obowiązkowe. Wypadek jest dużo poważniejszym zdarzeniem. W tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem, konieczne jest więc zabezpieczenie śladów przez organy ścigania.

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Oświadczenie powinno zawierać niezbędne informacje dotyczące uczestników kolizji oraz opis okoliczności. Na wszelki wypadek warto mieć w skrytce samochodowej gotowy formularz, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odręcznie spisać oświadczenie. Jego sporządzenie ułatwiają nawet aplikacje na smartfona.

Co powinno zawierać oświadczenie spisane po kolizji?

  • Datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia
  • Dane kierowców (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
  • Numery rejestracyjne samochodów uczestniczących w zdarzeniu
  • Numer polisy sprawcy i dane firmy ubezpieczeniowej, w której ma OC
  • Opis okoliczności (im więcej szczegółów, tym lepiej)
  • Opis uszkodzenia pojazdu
  • Wskazanie sprawcy zdarzenia
  • Oświadczenie sprawcy dotyczące odpowiedzialności za kolizję
  • Dane ewentualnych świadków
  • Czytelne podpisy kierowców

Szczegółowy opis okoliczności pozwoli na szybką weryfikację zasadności zgłoszenia przez zakład ubezpieczeń. Warto więc sprecyzować, w jakim zakresie sprawca naruszył zasady ruchu drogowego, przede wszystkim należy wskazać na znaki obowiązujące w miejscu zdarzenia. Z kolei dla udokumentowania uszkodzeń pomocne będą zdjęcia pojazdu.

Prawnik radzi

Co zrobić, jeśli sprawca kolizji odmawia spisania oświadczenia?
Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy żaden z kierowców nie poczuwa się do odpowiedzialności za zdarzenie. Jeśli sprawca wypiera się winy, niezwłocznie wezwij policję. Policja po przyjeździe na miejsce kolizji ustali okoliczności i sporządzi odpowiednią notatkę, która będzie ważnym dowodem podczas ubiegania się o odszkodowanie. Pamiętaj, aby nie opuszczać miejsca zdarzenia, jeśli sprawca odjechał. Poczekaj na policję, a następnie opisz zaistniałą sytuację. Jeśli widzisz, że sprawca nie ma zamiaru się dogadać i chce odjechać, zanotuj chociażby numer rejestracyjny jego samochodu. Po samym numerze jesteś w stanie ustalić, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca ma ubezpieczenie, o ile w ogóle ma aktualne OC.

Jak zachować się po wypadku/kolizji?

Co należy zrobić po kolizji?

Jeśli nikt nie doznał obrażeń, które będą wymagały leczenia powyżej 7 dni, nie musisz wzywać policji. W pierwszej kolejności należy niezwłocznie usunąć pojazdy z jezdni, aby nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu. Następnie spisz wraz ze sprawcą oświadczenie. Jeśli masz wątpliwości co do stanu trzeźwości sprawcy lub okazuje się, że nie ma on uprawnień do prowadzenia pojazdu, wezwij policję. Jeśli sprawca odmawia przyznania się do winy, a nawet próbuje zrzucić ją na Ciebie, również wezwij policję, która rozwiąże spór.

Co robić po wypadku, gdy jeden z pasażerów jest ranny?

Jeśli którykolwiek z uczestników zdarzenia (czy kierowca, czy pasażer) został ranny lub zmarł, konieczne jest powiadomienie organów ścigania oraz pogotowia. Należy przede wszystkim określić liczbę rannych, ich obrażenia po czym wezwać służby ratownicze. Jeśli nie wiesz, jak masz postępować z rannymi, kieruj się wskazówkami uzyskanymi od pogotowia. Policja po przyjeździe na miejsce wypadku będzie musiała przeprowadzić szereg czynności, przede wszystkim zabezpieczyć ślady. Nie przestawiaj aut! Zabezpiecz miejsce wypadku w miarę możliwości: włącz światła awaryjne, rozstaw trójkąty.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po kolizji?

W przypadku mniejszych stłuczek, kiedy wartość zniszczeń nie przekracza 5 000 zł, możesz skorzystać z BLS – bezpośredniej likwidacji szkody. Dzięki BLS możesz zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej, w której Ty masz OC. Zakład ubezpieczeń wypłaci Ci odszkodowanie, a potem samodzielnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Ta droga zgłoszenia szkody po kolizji na pewno ułatwia i przyspiesza uzyskanie odszkodowania, ale nie zawsze jest dostępna. Zależy m.in. od maksymalnej wartości szkody i liczby pojazdów biorących udział w stłuczce.
Jeśli wartość zniszczeń pojazdu znacznie przekracza 5 000 zł, zgłoś szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Dlatego ważne jest, aby już na etapie zdarzenia pozyskać od niego informacje o ubezpieczycielu. Przed zgłoszeniem możesz sprawdzić w UFG, czy sprawca ma aktualne OC.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po wypadku?

Ścieżka zgłoszenia szkody po wypadku jest podobna. Nie możesz jednak skorzystać z systemu BLS. Szkodę możesz zgłosić zarówno telefonicznie, elektronicznie jak i pocztą tradycyjną. Pamiętaj, że jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie, to obowiązek zgłoszenia roszczenia leży na Tobie. Sprawca wypadku oczywiście powinien zgłosić fakt zaistnienia zdarzenia swojemu ubezpieczycielowi, jednak Ty masz prawo do odszkodowania i tylko Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona możecie zgłosić roszczenie.

Pamiętaj! Odszkodowanie przysługuje wszystkim poszkodowanym uczestnikom wypadku. Niezależnie od tego czy byłeś pasażerem podróżującym ze sprawcą wypadku, czy podróżowałeś z niewinnym kierowcą, jako pasażerowi przysługuje Ci stosowne odszkodowanie, jeśli doznałeś obrażeń ciała. Roszczenia nie przysługują sprawcy wypadku, chyba że ma NNW kierowcy i AC własnego samochodu – z tych ubezpieczeń może domagać się odszkodowania dla siebie.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

W przypadku kolizji roszczenia związane z uszkodzeniem auta przedawniają się z upływem 3 lat. Warto jednak jak najszybciej zgłosić szkodę, łatwiej wtedy wykazać zniszczenia pojazdu oraz koszty naprawy. Jeśli doszło do wypadku, okres ten znacznie się wydłuża. W tej sytuacji poszkodowany ma aż 20 lat na zgłoszenie szkody.

Oceń artykuł:
34,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

3 komentarze
avatar autora komentarza
W sumie zawsze zamiennie uzywałam tych dwóch pojęć co jak widze było dużym błędem, bo konsekwencje prawne bardzo różne
avatar autora komentarza
o, w końcu ktoś wyjaśnił po ludzku czym się różni wypadek od kolizji. Słowa wypadek a kolizja często są używane zamiennie co jak widać jest dużym błędem. Artykuł naprawdę dobrze napisany!
avatar autora komentarza
Bardzo ważny temat, dobrze że o tym piszecie. Nawet jeśli jest to o ile można powiedzieć tylko kolizja, to i tak jest to dla uczestników takiego zdarzenia duży stres i nie zawsze wiemy jak się zachować i co w tym momencie zrobić. Nie mówiąc już o wypadku. Oby nigdy nie być w takiej sytuacji, ale wiedzę trzeba mieć.