BLS – czym jest i jak działa Bezpośrednia Likwidacja Szkody?

System bezpośredniej likwidacji szkody (BLS) to program, do którego przystąpiła większość ubezpieczycieli działających na rynku. Dzięki temu systemowi poszkodowany po stłuczce może zgłosić się po odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela, a nie do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Dla poszkodowanego skorzystanie z BLS oznacza ograniczenie formalności i szybsze uzyskanie odszkodowania.

porozumienie przy kolizji

BLS – co to jest?

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkód, to system, który funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2015 roku. Do systemu przystąpiła już większość funkcjonujących na rynku zakładów ubezpieczeń. Celem tego mechanizmu jest przyspieszenie wypłaty odszkodowania, co z kolei ma wpływ na wzrost jakości usług świadczonych przez ubezpieczycieli.

BLS - infografika

Bezpośrednia likwidacja szkody a standardowa likwidacja szkody z OC w 2024

Bezpośrednia likwidacja szkodyTradycyjne zgłoszenie szkody z OC
Szkodę zgłaszasz swojemu
ubezpieczycielowi
Szkodę zgłaszasz ubezpieczycielowi
sprawcy wypadku
Minimum formalności,
szybka wypłata odszkodowania
Rozmawiasz z innym zakładem ubezpieczeń
Twój ubezpieczyciel rozlicza
się z właściwym zakładem
ubezpieczeń bez Twojego udziału
Samodzielnie czuwasz nad przebiegiem
procesu likwidacji szkody

Zgodnie ze standardową procedurą likwidacyjną poszkodowany zgłasza swoje roszczenia do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca szkody ma wykupione ubezpieczenie OC. Zakład ubezpieczeń poszkodowanego nie odgrywa w tym układzie żadnej roli. Poszkodowany zmuszony jest więc rozmawiać z nieznaną mu firmą, z którą nie łączy go żadna relacja.

Dzięki BLS droga do uzyskania odszkodowania jest niezwykle prosta. Poszkodowany nie musi weryfikować, gdzie sprawca kolizji wykupił ubezpieczenie OC. Wystarczy, że osoba poszkodowana skontaktuje się ze swoim ubezpieczycielem, który wypłaci odszkodowanie, a następnie samodzielnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy. Program ma na celu poprawę jakości usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń. W tym układzie ubezpieczyciel obsługuje swojego klienta, więc stara się, aby obsługa stała na jak najwyższym poziomie.

BLS – jakie firmy ubezpieczeniowe przystąpiły do BLS? Na jakich warunkach stosują bezpośrednią likwidację szkody w 2023?

PZU Logo
PZU

Bezpośrednia Likwidacja Szkody PZU nie działa w przypadku: szkód osobowych, wyrządzonych za granicą, w których uczestniczyły więcej niż dwa samochody oraz wtedy, gdy sprawca ma OC wykupione w towarzystwie ubezpieczeniowym działającym za granicą.

Logo Uniqa
UNIQA

BLS nie może zostać zastosowane, jeśli: do szkody doszło za granicą, w kolizji brały udział więcej niż dwa pojazdy, likwidacja ma dotyczyć szkód na osobie i gdy szkody są droższe niż 30 tys. zł.

Warta logo
Warta

Z Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie można skorzystać, jeśli: szkoda powstała w wyniku zdarzenia bezkolizyjnego, w zdarzeniu uczestniczyły więcej niż dwa auta, pojazd sprawcy był zarejestrowany za granicą, do szkody doszło poza granicami Polski lub gdy szkoda dotyczy uszkodzeń ciała lub śmierci uczestników wypadku.

logo ergohestia
ERGO Hestia

W ERGO Hestia BLS nie będzie miała racji bytu, jeśli któryś z uczestników wypadku odniósł obrażenia, w stłuczce brały udział 3 auta lub więcej, do kolizji doszło za granicą, wartość szkód przekracza 30 tys. zł lub gdy ubezpieczyciel sprawcy nie należy do systemu BLS. Na tych samych zasadach działa BLS również w innych markach ERGO Hestii, czyli mtu24.pl i You Can Drive.

logo wiener
Wiener

BLS nie zadziała w przypadku: szkód osobowych, szkód, do których doszło za granicą, szkód powstałych w wyniku zderzenia więcej niż dwóch pojazdów oraz szkód majątkowych, których wartość przekracza 30 tys. zł.

Allianz
Allianz

Z BLS nie skorzystamy w Allianz, jeśli: zgłaszamy szkodę osobową, szkodę powstałą za granicą lub spowodowaną przez więcej niż 2 pojazdy, a także szkodę, którą wyceniono na więcej niż 30 tys. zł lub gdy ubezpieczyciel sprawcy nie stosuje bezpośredniej likwidacji szkody.

logo link4
LINK4

LINK4 BLS – towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie mogło zlikwidować szkody, której doznał jego klient, jeśli: wartość uszkodzeń przekroczyła 30 tys. zł, do szkody doszło za granicą, w kolizji brały udział więcej niż 2 pojazdy, w wypadku poszkodowani są ludzie lub szkody dotyczą innych przedmiotów niż tych znajdujących się w pojeździe oraz gdy ubezpieczyciel sprawcy nie należy do systemu BLS.

grafika
Beesafe

BLS w Beesafe nie zadziała gdy: zdarzenie miało miejsce za granicą, uczestniczyły w nim więcej niż 2 pojazdy, doszło do szkody na osobie, koszty napraw przekraczają 30 tys. zł lub gdy zakład ubezpieczeń sprawcy nie działa na terenie Polski.

Tradycyjną, dłuższą drogę likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania trzeba będzie obrać, zgłaszając roszczenie m.in. w Towarzystwie Ubezpieczeń Proama.

Czy ubezpieczyciel sprawcy i towarzystwo ubezpieczające poszkodowanego muszą należeć do programu BLS?

Z systemu bezpośredniej likwidacji szkód można skorzystać tylko wtedy, jeśli oba zakłady ubezpieczeń (Twój i sprawcy) przystąpiły do programu. Jednak wielu ubezpieczycieli wdrożyło swój własny system uproszczonej likwidacji. Ubezpieczyciele, którzy należą do systemu BLS, również często oferują swoją pomoc w ramach uproszczonego systemu, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie należy do programu. Zatem skontaktuj się w pierwszej kolejności ze swoim ubezpieczycielem, zanim zgłosisz szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Kiedy mogę skorzystać z BLS?

Nie zawsze możesz skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód, nawet jeśli Twój ubezpieczyciel należy do programu. Jakie są najczęściej spotykane ograniczenia?

 • Wartość szkody powstałej w wyniku stłuczki nie może przekraczać 30 000 zł. W przypadku szkód o większej wartości poszkodowany musi skorzystać z tradycyjnego systemu. Wyjątkiem jest Towarzystwo Ubezpieczeń Warta, która nie stosuje tych limitów.
 • Bezpośrednia likwidacja szkód obejmuje tylko zdarzenia drogowe, w których uczestniczyły dwa pojazdy.
 • System ma zastosowanie do kolizji powstałych na terenie Polski.
 • Poszkodowany skorzysta z BLS, jeśli jego zakład ubezpieczeń oraz zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku przystąpiły do programu.

Jakie szkody obejmuje Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Bezpośrednia likwidacja szkody odnosi się jedynie do szkód na mieniu. W praktyce oznacza to tyle, że poszkodowany może skorzystać z systemu tylko w odniesieniu do uszkodzenia pojazdu. Szkody osobowe nie mogą być likwidowane za pomocą BLS, jeśli więc np. masz złamaną rękę wskutek wypadku, zgłoś się po odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Kogo pozwać w przypadku skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkody w 2024?

System bezpośredniej likwidacji szkody oparty jest na umowie pomiędzy ubezpieczycielami. Zgodnie z nią ubezpieczyciele zgadzają się na rozliczanie szkód między sobą, czyli ubezpieczyciel poszkodowanego Kowalskiego wypłaca mu odszkodowanie, a następnie zwraca się do ubezpieczyciela sprawcy kolizji – Nowaka.
Należy jednak podkreślić, że umowa ta nie wpływa na zmianę sytuacji prawnej. W dalszym ciągu odpowiedzialność za wypadek spoczywa na sprawcy wypadku, a co za tym idzie, na zakładzie ubezpieczeń, w którym sprawca wykupił ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji niezadowolony z wysokości odszkodowania Kowalski mógłby pozwać firmę, w której ubezpieczony jest Nowak – nie własnego ubezpieczyciela, który odgrywa rolę pośrednika, ale nie przejmuje odpowiedzialności za szkodę.

Jakie są zalety systemu BLS?

System BLS i likwidacja szkód w jego ramach to duże ułatwienie i komfort dla osób, które ubiegają się o odszkodowanie za doznane szkody. Jakie korzyści niesie bezpośrednia likwidacja?

 • O odszkodowanie możesz ubiegać się u swojego ubezpieczyciela, któremu z pewnością zależy na tym, abyś był zadowolony z jego opieki.

 • Odszkodowanie otrzymasz dużo szybciej.

 • Bezpośrednia likwidacja szkody nie wymaga dopełnienia tak wielu formalności.

 • Dzięki krótszemu oczekiwaniu na pieniądze z odszkodowania szybciej możesz naprawić swój samochód i ponownie z niego korzystać.

PODSUMOWANIE
 • Dzięki BLS szkodę możesz zgłosić do swojego zakładu ubezpieczeń, nie musisz kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy.
 • Bezpośrednia likwidacja szkody ma zastosowanie do szkód o wartości maksymalnie 30 000 zł.
 • BLS ma zastosowanie do szkód powstałych na terenie Polski.
 • Jeśli doznałeś obrażeń ciała, szkodę musisz zgłosić do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Bezpośrednią Likwidację Szkody

W ramach jakiej polisy można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody?
Czy można skorzystać z BLS, jeśli w zdarzeniu drogowym ucierpieli ludzie?
Czy BLS przysługuje automatycznie każdemu kierowcy posiadającemu OC w towarzystwie należącym do tego systemu?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo dobrze napisany artykuł, długo szukałem informacji czy właśnie ja mam to zgłosić czy jak. Teraz już wszystko wiem.
avatar autora komentarza
Moim zdaniem BLS dużo ułatwia. Zgłaszasz się do swojego ubezpieczyciela a nie szukasz nie wiadomo gdzie tamtej firmy. Bezpośrednia likwidacja szkód to rozwiązanie w kierunku klienta. Jak najbardziej oceniam je na plus.
avatar autora komentarza
Bardzo ciekawy artykuł. Nie wiedziałem, że taki system istnieje, ponieważ nie miałem jeszcze żadnej sytuacji, w której musiałbym się ubiegać o odszkodowanie w stłuczce. Będę o tym pamiętał, bo z pewnością to duże ułatwienie dla kierowców.
avatar autora komentarza
W 2021 roku uczestniczyłem w dwóch zdarzeniach z winy innego kierującego. Jestem ubezpieczony w UNIQA a sprawca jednego ze zdarzeń w Link4, więc skorzystałem z Bezpośredniej Likwidacji Szkód w tejże uniqa. Myślałem, że w takiej sytuacji będę miał łatwiejszą drogę w otrzymaniu odszkodowania, nic podobnego. Najpierw rzeczoznawca uniqa wycenił szkodę na nieco ponad 1400 zł (naprawa i lakierowanie dwóch elementów), nie uznając uszkodzenia zawieszenia, którego awaria była widoczna gołym okiem. Odrzuciłem taką kalkulację i zażądałem naprawy bezgotówkowej. Warsztat który wskazał ubezpieczyciel dokonał naprawy łącznie z wymianą pękniętej zwrotnicy i otrzymał zgodnie z fakturą ponad 5000 zł. Tak to uniqa chciała mnie oszukać. Samochód był naprawiany ponad miesiąc i całe szczęście, że wydano mi samochód zastępczy. Ale dopiero przy odnawianiu polisy na kolejny rok otworzyłem oczy jak zobaczyłem propozycję nowego ubezpieczenia - wzrost składki o 90%, z nieco ponad 500 zł w ubiegłym roku do prawie 1000 w tym. Zadzwoniłem do uniqa by dowiedzieć się czy to nie pomyłka i w odpowiedzi usłyszałem, że taka kwota to następstwo zdarzeń które miały miejsce w minionym roku (przypominam, że byłem poszkodowanym a nie sprawcą). Nie wiem jak w innych firmach ale w uniqa nie polecam korzystania z BLS. W drugim zdarzeniu sprawca zarysował mi zderzak, był ubezpieczony w Euroeins. Trudnością było skontaktowanie się z tą firmą, ale jak się udało dodzwonić euroeins nie robiło problemów z wypłata odszkodowania - nawet bez oględzin pojazdu wypłacono mi ponad 850zł.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC