Zabezpieczenie miejsca kolizji/wypadku

Wypadki i kolizje drogowe zdarzają się na polskich drogach każdego dnia. To ważne, aby w momencie wypadku wiedzieć, jak postępować na miejscu zdarzenia. Poniżej przedstawiamy poradnik, w którym wskażemy krok po kroku, co należy zrobić, gdy dojdzie do kolizji drogowej lub wypadku samochodowego.

zabezpieczenie miejsca po wypadku

Kolizja a wypadek – różnice

Zanim zapoznasz się z poradnikiem, musisz rozróżnić dwa pojęcia: kolizja drogowa i wypadek samochodowy. Terminy te nie są synonimami, mają różne znaczenia i często błędnie używane są zamiennie w mowie potocznej. Rozróżnienie tych pojęć jest istotne, bowiem inne reguły postępowania należy zastosować, gdy dojdzie do kolizji, a inne, gdy będziesz miał do czynienia z wypadkiem samochodowym.   

Kolizja drogowa– zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał. W ramach pojęcia kolizja mieszczą się więc stłuczki, a także poważniejsze zderzenia samochodów, jeśli żadnemu z uczestników nic się nie stało. Uczestnikiem jest każda osoba biorąca udział w zdarzeniu, a więc również pasażerowie samochodów.

Wypadek – to zdarzenie drogowe, w którym jeden z uczestników doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć. Uczestnik to każda osoba biorąca udział w zdarzeniu. Zatem z wypadkiem będziesz miał do czynienia w sytuacji, gdy dojdzie np. do zderzenia pojazdów, jeśli którykolwiek z pasażerów lub kierowców odniósł obrażenia lub zginął. Wypadek to także zdarzenie, w którym brał udział tylko jeden samochód. Będą to sytuacje takie jak:

 • potrącenia pieszego przez samochód,
 • potrącenie rowerzysty przez auto,
 • utrata panowania nad pojazdem i uderzenie w drzewo.

Zdarzenia te są do siebie podobne, różnią się tak naprawdę tym, że w pierwszym przypadku nie występują ofiary. W praktyce rozróżnienie ma znaczenie, bowiem determinuje, jakie kroki należy podjąć na miejscu zdarzenia. W przypadku wystąpienia ofiar, istnieje konieczność wezwania karetki, z kolei gdy dojdzie jedynie do kolizji, taki krok jest oczywiście zbędny. Przede wszystkim należy podkreślić, że spowodowanie wypadku jest przestępstwem, z kolei spowodowanie kolizji jest wykroczeniem i wiąże się jedynie z karą grzywny, chyba że sprawca był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu – wtedy Kodeks wykroczeń przewiduje surowsze kary.

Rozróżnienie jest również istotne, jeśli chodzi o możliwość zgłaszania ewentualnych roszczeń. Roszczenia związane z kolizją przedawniają się z upływem 3 lat od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, z kolei roszczenia związane z wypadkiem przedawniają się z upływem 20 lat od dnia zdarzenia. Termin przedawnienia roszczeń należy mieć na uwadze, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy.

Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Kolizja i wypadek są używane zamiennie – to błąd! Ma to duży wpływ dla Twojego ubezpieczyciela po zdarzeniu. Sprawdź co je różni!

Czytaj dalej

Co zrobić, gdy doszło do kolizji?

Udział w zderzeniu lub stłuczce zawsze wiąże się z masą nerwów i stresu. Uczestnik powinien jednak zachować zimną krew. Jeśli to Ty doprowadziłeś do zderzenia, zatrzymaj się. Pod żadnym pozorem nie uciekaj z miejsca zdarzenia.

 • Jeśli do kolizji doszło na drodze:

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Jeśli wiesz już, że nikt nie ucierpiał, należy zająć się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Co zrobić, jeśli samochodu nie da się ruszyć z miejsca zdarzenia? W takim wypadku należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Wychodząc z samochodu, włącz światła awaryjne i weź ze sobą kamizelkę odblaskową. Musisz zadbać nie tylko o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego, ale także swoje. W obszarze zabudowanym trójkąt powinien zostać ustawiony tuż za pojazdem lub na pojeździe, ale nie wyżej niż na wysokości 1 m. Jeśli do zderzenia doszło poza obszarem zabudowanym, odległość ta powinna wynosić od 30 do 50 m. Z kolei na drodze ekspresowej lub autostradzie należy ustawić trójkąt w odległości 100 m od samochodu.

Jeśli zderzenie było niegroźne i pojazdy da się przestawić, należy niezwłocznie usunąć je z drogi tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Następnie możesz przejść do formalności. Na miejscu zdarzenia trzeba spisać wspólnie ze sprawcą oświadczenie o kolizji, w którym sprawca przyzna się do winy. W oświadczeniu należy spisać dane pojazdów, uczestników zdarzenia, opisać przebieg zdarzenia, a także opisać uszkodzenia. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez poszkodowanego i sprawcę. Jeśli żaden z kierowców nie chce przyznać się do winy, należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. W pozostałych przypadkach nie jest to konieczne.

 • Co jeśli doszło do stłuczki na parkingu?

Stłuczki parkingowe są zazwyczaj niegroźne, stąd nie ma tu konieczności zabezpieczania miejsca zdarzenia w specjalny sposób. Ważne jest jedynie, aby zabezpieczyć w sposób maksymalny swoje ewentualne roszczenia. Co to znaczy? Jeśli złapałeś sprawcę na gorącym uczynku, od razu spisz oświadczenie dotyczące zdarzenia. Zrób również zdjęcia uszkodzeń, będą one stanowiły dowód w sprawie. 

Czy zawsze trzeba wzywać policję na miejsce zdarzenia?

Jeśli doszło do kolizji lub drobnej stłuczki, wezwanie policji nie jest obowiązkowe. Uczestnik zdarzenia lub świadek powinien wezwać policję, jeśli doszło do wypadku, a więc jeśli istnieją potencjalne ofiary. Spowodowanie wypadku jest przestępstwem, w związku z tym organy ścigania zobowiązane są wszcząć odpowiednie postępowanie.

Oczywiście to, że w przypadku kolizji drogowej wezwanie policji nie jest obligatoryjne, nie oznacza, że nie możesz tego zrobić. Są sytuacje, w których wezwanie właściwych służb jest jedynym słusznym wyjściem. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że kwestia odpowiedzialności za kolizję lub stłuczkę nie zawsze jest taka prosta do rozwiązania. Często dochodzi do sytuacji, w której sprawca wypiera się winy i próbuje ją zrzucić na drugą stronę. W takiej sytuacji kierowcy raczej się nie dogadają, dlatego też należy wezwać policję. Policję należy wezwać również w sytuacji, jeśli istnieje podejrzenie, że sprawca kolizji znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Kiedy wezwać pogotowie? Na kim spoczywa obowiązek wezwania pomocy?

Jeśli doszło do wypadku, w pierwszej kolejności należy określić, czy nikomu nic się nie stało. Jeśli stwierdzisz, że któryś z uczestników zdarzenia ucierpiał, musisz niezwłocznie wezwać karetkę. Co istotne, obowiązek wezwania pomocy dotyczy każdego. Jeśli nie brałeś udziału w zdarzeniu, ale jesteś świadkiem, na Tobie również spoczywa obowiązek udzielenia pomocy. Jeśli widzisz, że nikt nie reaguje, nikt nie opuszcza samochodu, spróbuj określić, czy są ofiary, a jeśli tak, to w jakiej liczbie i wezwij pogotowie. Musisz jednak mieć na względzie również swoje bezpieczeństwo.

Dzwoniąc na numer alarmowy, postaraj się przekazać jak najwięcej informacji. Należy ustalić, ile osób jest rannych i co im się stało. Oczywiście nie chodzi tu o przekazywanie fachowych informacji, w końcu nie każdy uczestnik zdarzenia lub świadek jest lekarzem. Przede wszystkim trzeba opisać to, co się widzi. Dyspozytor zada odpowiednie pytania, aby móc sprecyzować sytuację, a dodatkowo pokieruje dalszym postępowaniem. Jeśli nie wiesz, jak udzielić pierwszej pomocy i czy w ogóle powinieneś dotykać/przenosić osobę ranną, dyspozytor powinien udzielić Ci takich informacji.

Jak zachować się na miejscu wypadku drogowego?

Jeśli doszło do wypadku drogowego, należy w sposób maksymalny zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Przede wszystkim nie należy przestawiać pojazdów (często jest to zresztą w praktyce niemożliwe), bo policja będzie musiała zabezpieczyć wszelkie ślady na potrzeby postępowania.

Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia? Należy włączyć światła awaryjne w samochodzie, jeśli to możliwe. Następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy (rozstawiając trójkąty, zadbaj o własne bezpieczeństwo – załóż kamizelkę odblaskową): 

 • w obszarze zabudowanym trójkąt powinien zostać ustawiony w odległości tuż za pojazdem, maksymalnie na wysokości 1 m,
 • poza obszarem zabudowanym trójkąt należy ustawić w odległości 30-50 m od samochodu,
 • jeśli do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej, trójkąt należy ustawić do 100 m za pojazdem.

Następnie należy ocenić liczbę ofiar oraz ich stan. Zanim zaczniesz udzielać pierwszej pomocy, zadzwoń na pogotowie. Postaraj się dokładnie określić, co się stało, gdzie wypadek miał miejsce, ile osób jest rannych i przede wszystkim jaki jest ich stan. Osoba odbierająca telefon po stronie pogotowia powinna udzielić Ci niezbędnych wskazówek, co do dalszego działania. Następnie należy wezwać policję.

UWAGA!

Jeśli jesteś świadkiem wypadku, na Tobie również ciąży obowiązek udzielenia pomocy i wezwania policji.

Oczywiście nie chodzi o to, aby każdy uczestnik wypadku oraz świadek z osobna informowali odpowiednie służby. Jeśli jednak jako świadek widzisz, że nikt nie wydostał się z auta, nikt nie reaguje, to istnieje poważne ryzyko, że uczestnicy wypadku są nieprzytomni lub utknęli w pojeździe, w każdym razie – potrzebują pomocy. W takiej sytuacji to Ty powinieneś wezwać niezbędną pomoc.

PODSUMOWANIE
 • Kolizja różni się od wypadku drogowego tym, że kolizja to zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał.
 • W przypadku kolizji nie ma konieczności wzywania karetki i policji. Należy jednak w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce zdarzenia, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych.
 • Jeśli żaden z uczestników kolizji nie chce przyznać się do winy, wtedy należy wezwać policję.
 • Jeśli doszło do wypadku, to w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Nie przestawiaj samochodów, rozstaw trójkąty ostrzegawcze. Następnie ustal, ile jest ofiar i jaki jest ich stan oraz wezwij pogotowie. Następnym krokiem powinno być wezwanie policji.
 • Ważne jest, że obowiązek wezwania pomocy ciąży nie tylko na uczestnikach wypadku. Jeśli jesteś świadkiem i widzisz, że osoby uczestniczące w wypadku potrzebują pomocy, powinieneś wezwać karetkę oraz policję.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zabezpieczenie miejsca kolizji lub wypadku

Kiedy dochodzi do wypadku, a kiedy o kolizji?
Jak należy się zachować po kolizji z innym samochodem?
Co robić po wypadku drogowym?
Czy na miejsce zdarzenia zawsze trzeba wzywać policję i pogotowie?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

6 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo przydatne informacje. Każdy powinien wiedzieć jak zabezpieczyć miejsce kolizji lub wypadku.
avatar autora komentarza
szkoda tylko że na kursie tego nie uczą. mnie w każdym razie nikt nie informował co i jak, tam teorii trochę było ale i tak człowiek musi się dokształcać też ja czytam takie artykuły by "w razie w" wiedzieć
avatar autora komentarza
bo na kursie najważniejsza jest zatoczka -.- a tego co naprawdę potrzebne to potem człowiek uczy się sam. jak miałem pierwszą kolizję to totalnie nie miałem pojęcia co robić, gdzieś tam niby coś czytałem ale tego nie zapamiętałem. ale wtedy akurat internet nie był tak powszechny, dzisiaj jest łatwiej
avatar autora komentarza
Warto pamiętać, że przydatne może być pokazanie policji od razu nagrania z wideorejestratora. W moim modelu z Lamaxa mam WiFi, to zgranie materiału na telefon to chwila. Raz tak mogłem pomóc będąc świadkiem.
avatar autora komentarza
Nie zauważyłem,albo nie ma tego w tekście,że jeśli kolizja ma miejsce w ruchliwym miejscu,aut nie da się przestawić,to uczestnicy/uczestnik powinni kierować ruchem w taki sposób,aby inni kierowcy mogli bezpiecznie ominąć auta.Właśnie dzisiaj miałem taką sytuację gdzie dwa auta miały stłuczkę na środku skrzyżowania i nie było widać czy zza nich nie wyjedzie auto.Zwróciłem uwagę uczestnikom,że powinni ułatwić innym kierowcom przejazd,bo z tego może być następna stłuczka.Sytuacja była bardzo niebezpieczna i uczestnicy ,młodzi ludzie nierozsądni,oczywiście nie było żadnych trójkątów,towarzystwo było zajęte sobą.
Uczestnicy kolizji, w której nikt nie ucierpiał, przede wszystkim powinni usunąć pojazdy z drogi i nie blokować ani utrudniać ruchu w miejscu zdarzenia. W przypadku obrażeń u kogokolwiek z uczestników konieczne jest wezwanie służb ratunkowych - policjanci zdecydują wtedy, czy konieczne jest pozostawienie aut w tym samym miejscu i kierowanie ruchem w tym miejscu. Dokładne informację o tym, kto może kierować ruchem zawarliśmy w naszym artykule: Kierowanie ruchem przez policjanta.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC