Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, najważniejsze to w pierwszej chwili sprawdzić, czy nikt nie ucierpiał. Jeśli są ranni, to oczywiście konieczne jest wezwanie pogotowia. Drugą ważną kwestią jest zabezpieczenie auta, tak by nie zagrażało ruchowi drogowemu – o ile jest to możliwe. Jeśli auto uległo znacznemu uszkodzeniu i nie da się nim kierować, pozostaw je tak, jak stało w chwili kolizji.

Czy na miejsce kolizji trzeba wezwać policję?

W większości przypadków do kolizji nie trzeba wzywać policji. Jeśli od razu wiadomo, kto jest sprawcą i nie ma co do tego wątpliwości, a w stłuczce nikt nie ucierpiał, nie ma konieczności interwencji policji. Wezwij policję zawsze wtedy, gdy:

 • są ranni lub zabici w wypadku,
 • jest podejrzenie, że kierujący którymś z pojazdów był pod wpływem alkoholu,
 • masz wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą wypadku,
 • jako sprawca nie masz ważnego ubezpieczenia OC.

Jeśli jesteś sprawcą wypadku lub kolizji, nie uciekaj z miejsca zdarzenia.

Poza tym, że ucieczka sprawcy z miejsca wypadku lub kolizji jest naganna, firma ubezpieczeniowa w takiej sytuacji może dochodzić od ubezpieczonego sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania z OC. Pamiętaj, że dzięki świadkom lub monitoringowi dzisiaj łatwo znaleźć sprawcę. Przeczytaj artykuł o różnicach między kolizją a wypadkiem. Tych dwóch pojęć używa się zamiennie – a chociażby firmy ubezpieczeniowe odróżniają je w umowach.

Oświadczenie po wypadku – co w nim napisać?

Gdy okaże się, że policja nie jest potrzebna, strony mogą przejść do spisania oświadczenia. Jako sprawca nie możesz odmówić podania danych poszkodowanemu – w tej sytuacji będzie on zmuszony wezwać policję. Współpracuj z poszkodowanym, a sprawa szybciej się wyjaśni. W oświadczeniu z miejsca zdarzenia zawrzyjcie:

 • opis miejsca zdarzenia wraz z adresem,
 • dane osobowe sprawcy, w tym PESEL,
 • numer polisy sprawcy,
 • opis uszkodzeń pojazdów,
 • wskazanie, kto jest sprawcą – według uczestników wypadku,
 • szkic sytuacyjny z narysowaniem pasów ruchu, znaków drogowych, ustawienia pojazdów – szkic powinien obrazować sytuację przed wypadkiem oraz po wypadku.

Jeśli są jacyś świadkowie wypadku lub kolizji, to warto wziąć ich dane. Gdyby doszło do wątpliwości – np. TU uznałoby wersję zdarzeń za mało wiarygodną lub podważało, kto jest sprawcą wypadku, świadkowie mogą być pomocni.

Zgłoszenie szkody z OC

Niezwłocznie po kolizji należy zgłosić szkodę z OC. Robi to poszkodowany. Twoja rola jako sprawcy wypadku dobiega końca.

Likwidacja szkody z OC

Naprawę szkody z OC wykona poszkodowany we własnym zakresie lub zgłaszając się do wskazanego przez TU warsztatu. Zależy to od tego, czy wariant likwidacji szkody z OC jest bezgotówkowy, czy kosztorysowy. Poczytaj więcej o odszkodowaniu z OC sprawcy. Cały proces odbywa się już bez udziału sprawcy, chyba że pojawią się wątpliwości i TU będzie chciało zgłębić sprawę.

Co pokrywa odszkodowanie z OC sprawcy?

Poza odszkodowaniem z tytułu szkody pojazdu w wyniku wypadku lub kolizji poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania z OC sprawcy za:

 • powstałe szkody, których wynikiem są uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć,
 • uszkodzenia podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • holowanie uszkodzonego pojazdu,
 • szkody wyrządzone przez pojazd sprawcy, który był w trakcie postoju, zatrzymania lub garażowania,
 • badania techniczne po naprawie pojazdu, jeśli dowód został zabrany.

Co zrobić, jeśli sprawca nie ma ważnego OC?

Jeśli zostałeś sprawcą wypadku, a nie miałeś wykupionej polisy OC, musisz liczyć się z mandatem za brak obowiązkowej polisy OC. Poszkodowany otrzyma odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub z własnej polisy AC, jeśli ją ma.

Sprawca kolizji lub wypadku traci zniżki

Na koniec najmniej przyjemna informacja: stłuczka z winy kierowcy odbije się na cenie jego polisy w następnym okresie rozliczeniowym. Większość ubezpieczycieli nakłada 10% zwyżki za każdą szkodę. Każde TU ma jednak swoje przeliczniki.

Podsumowanie

Nie ma potrzeby wzywania policji do wypadku, gdy nie ma wątpliwości, kto ponosi winę oraz nie ma rannych.

 • Zawsze spisz z poszkodowanym dokładne oświadczenie z miejsca wypadku.
 • Zgłoszenie szkody stoi po stronie poszkodowanego.
 • Odszkodowanie za szkody zostanie wypłacone z polisy OC sprawcy, chyba że nie miał on ważnego OC.
 • Każda szkoda odbija się na cenie polisy OC sprawcy – zwyczajowo skutkuje 10% zwyżki.
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Oceń artykuł

4,00
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC