Odszkodowanie z OC – sprawca nieznany. Zasady wypłacania świadczeń przez UFG

W ciągu I kwartału 2020 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał 163 zgłoszenia szkód, których sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia i pozostali nieznani. 86 razy UFG odmówiło wypłaty odszkodowania i innych świadczeń, jeśli brakowało dowodów na istnienie niezidentyfikowanego sprawcy zdarzenia. Innymi słowy – podejrzewano próbę wyłudzenia pieniędzy. Dowiedz się, co zrobić po stłuczce parkingowej, kolizji lub wypadku, kiedy sprawca uciekł.

Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Co zrobić przed zgłoszeniem szkody?

Chociaż wezwanie służb po kolizji nie jest obowiązkowe, zadzwoń na policję, jeśli sprawca uciekł i nie możesz spisać oświadczenia o zdarzeniu. Notatka policyjna będzie tym bardziej cenna, jeśli wokół brakuje zarówno kamer, jak i świadków potwierdzających Twoją wersję wydarzeń.

Sprawca kolizji uciekł – mam numery rejestracyjne. Czy to coś pomoże?

O ile pomoże w identyfikacji samochodu sprawcy, o tyle dalej mogą pojawić się komplikacje. Może się okazać, że np. auto zostało skradzione właścicielowi i sprawca pozostanie nieznany lub właściciel stwierdzi, że pożyczył auto znajomemu, a ten nie przyzna się do winy.

Przed przyjazdem policji zabezpiecz miejsce zdarzenia (najlepiej, gdyby pozostało w niezmienionym stanie), zrób zdjęcia lub nagraj film, który wyślesz firmie ubezpieczeniowej. Możesz też zapisać, co pamiętasz z chwili przed zderzeniem, aby nie zapomnieć żadnego szczegółu. Przyda się nawet fragment numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy.

Ile trwa znalezienie sprawcy kolizji?

Trudno powiedzieć, jak długo policja szuka sprawcy kolizji. To kwestia indywidualna – zależy od okoliczności zdarzenia, zarówno świadków, jak i miejscowego monitoringu. Jeśli nikt nie zapamiętał numeru rejestracyjnego pojazdu i żadna kamera nie sfilmowała zdarzenia, odszukanie sprawcy kolizji jest znacząco utrudnione.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Nieznany sprawca a odszkodowanie z OC sprawcy

Jeśli sprawca wypadku jest niezidentyfikowany, zgłoś szkodę dowolnej firmie ubezpieczeniowej, która sprzedaje obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma nie może odmówić Ci przyjęcia zgłoszenia, nawet jeśli nie masz podpisanej z nią żadnej umowy.

Zakład rozpocznie standardowy proces likwidacji szkody, aby ustalić zasadność zgłoszenia, rozmiar szkody i proponowaną wysokość odszkodowania, a potem przekaże całą dokumentację Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Ta instytucja zajmuje się zaspokajaniem roszczeń na podstawie art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

UFG wypłacił 22 156 250,42 zł w ramach odszkodowań z tytułu OC komunikacyjnego w I kwartale 2020 roku. Łącznie zgłoszono 1397 szkód, których sprawcy byli albo nieubezpieczeni, albo nieznani, co daje 15 859,88 zł na zdarzenie. W tym samym okresie koszty likwidacji szkód z OC komunikacyjnego wyniosły 1 447 432,74 zł.

miniaturka wpisu
Nawet dwukrotnie może wzrosnąć cena OC po szkodzie/kolizji. Sprawdź, z jaką zwyżką musisz się liczyć po stłuczce i jak się przed nią ustrzec!

W wyborze ubezpieczenia OC właściciele samochodów przeważnie kierują się ceną. To dobrze, bo OC ma wszędzie ten sam zakres…

Przejdź do artykułu

UFG wypłaca odszkodowanie przede wszystkim za szkody na osobie.

Odszkodowanie za szkody na mieniu od UFG należy się wyłącznie, jeśli równocześnie którykolwiek uczestnik zdarzenia:

 • zmarł wskutek wypadku,
 • doznał naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 14 dni.

To nie jedyny warunek.

Stan osoby poszkodowanej musi orzec lekarz ze specjalizacją w dziedzinie medycyny, która odpowiada danemu naruszeniu czynności narządu lub rozstroju zdrowia. Ponadto od świadczenia UFG za szkodę częściową w pojeździe odejmuje się 300 euro. Tę kwotę przelicza się na PLN według średniego kursu wymiany walut, który jest ogłaszany przez NBP w dniu ustalania odszkodowania.

UWAGA!

jeśli chcesz zgłosić szkodę w pojeździe objętym autocasco, odpowiedzialność UFG jest ograniczona. W pierwszej kolejności musisz skorzystać z własnego ubezpieczenia dobrowolnego.

Nieznany sprawca a odszkodowanie z AC uszkodzonego pojazdu

Jeśli sprawca kolizji uciekł i pozostaje nieznany, ale masz autocasco, pozostaje Ci zlikwidowanie szkody częściowej z własnego AC.

Dobra wiadomość jest taka, że unikniesz utraty zniżek. Mówi o tym art. 106. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. O ile UFG nie wypłaci Ci pełnego odszkodowania za uszkodzony samochód objęty AC, o tyle wyrówna szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, uwzględniając utracone zniżki składki i prawo do nich. Zatem w Twojej historii ubezpieczenia będzie zawarta informacja o szkodzie z AC, ale UFG zrekompensuje różnicę między składkami.

miniaturka wpisu
Ochrona zniżek – jak działa i czy warto mieć?

Kierowcy cieszący się bezszkodową historią jazdy mogą liczyć na zniżki podczas zakupu ubezpieczenia.

Przejdź do artykułu

Drobna szkoda parkingowa – sprawca uciekł. Co robić?

Jeśli sprawca szkody parkingowej odjechał, złóż zawiadomienie na policję. Istnieje szansa, że uciekinier zostanie znaleziony i ukarany, a Tobie przyda się notatka policyjna do zgłoszenia szkody z AC.

Szkodą parkingową może być np. rysa na lakierze, rozbity reflektor, pęknięta boczna szyba czy wgniecenie karoserii. Może ją spowodować zarówno kierowca wyjeżdżający z parkingu przed supermarketem, pasażer, który z impetem otworzył drzwi auta, jak i pieszy z zakupowym wózkiem na kółkach.

W obu przypadkach możesz liczyć wyłącznie na odszkodowanie z własnego autocasco, o ile nie masz umowy z franszyzą integralną. To rodzaj udziału własnego, określający maksymalną wartość szkody, za którą ubezpieczyciel nie odpowiada finansowo. W OWU AC możesz mieć zapis o minimalnej wartości szkody w wysokości 500 zł. To oznacza, że za szkodę, której naprawa będzie kosztować 475 zł, nie dostaniesz odszkodowania.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Ile czasu na wypłatę odszkodowania za nieznanego sprawcę ma UFG?

Art. 109 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że UFG ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia otrzymania dokumentacji od zakładu ubezpieczeń.

Istnieje jeden wyjątek. Jeżeli wyjaśnienie ważnych okoliczności, które są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia, jest niemożliwe w ciągu 30 dni, UFG ma 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności na wypłatę pieniędzy. Przy czym pierwszy termin jest obowiązujący dla bezspornej części świadczenia, więc odszkodowanie może zostać podzielone np. na dwie części.

Jakie są skutki ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia?

Sprawca wypadku, wskutek którego ktoś został ranny lub zabity, może oddalić się z miejsca zdarzenia tylko w jednym celu: aby zadzwonić po pogotowie ratunkowe i policję, jeśli np. musi znaleźć osobę z telefonem, bo nie może w inny sposób wezwać pomocy. Oczywiście po tym musi niezwłocznie powrócić na miejsce – tak podaje art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jeżeli sprawca po prostu ucieknie ze strachu, poniesie przykre konsekwencje po zidentyfikowaniu.

 • Art. 48 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że UFG ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy kolizji/wypadku, jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeśli pojazd nie ma aktualnego OC, jego właściciel, który nie musi być tożsamy ze sprawcą wypadku, zapłaci karę za brak OC.
miniaturka wpisu
Regres ubezpieczeniowy – jak go uniknąć? Instrukcja odwołania się od zwrotu odszkodowania

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne firmy ubezpieczeniowej lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Przejdź do artykułu
 • Art. 162 ust. 1 Kodeksu karnego mówi o nieudzieleniu pomocy człowiekowi, który jest zagrożony utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Sprawca wypadku, uciekając z miejsca zdarzenia, nie udziela pomocy osobom rannym, więc może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Uciekinier może utracić prawo jazdy na minimum 3 lata lub nawet dożywotnio, jeśli okaże się, że podczas wypadku był pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
 • W artykule napisanym przez prawniczkę Agnieszkę Kazimierczak znajdziesz informację o karach pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku drogowego. Ucieczka z miejsca zdarzenia powoduje zwiększenie wymiaru kary. Zbiegły sprawca może zostać pozbawiony wolności na okres od 2 do 12 lat, jeśli wskutek wypadku ktoś został ranny lub zmarł.
PODSUMOWANIE
 • Po ucieczce sprawcy kolizji lub wypadku wezwij na miejsce policję, zwłaszcza jeśli wokół brakuje świadków zdarzenia i monitoringu.
 • Przed przyjazdem policji zabezpiecz miejsce zdarzenia, zrób zdjęcia, zanotuj na szybko szczegóły, które pamiętasz.
 • Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, zgłoś szkodę dowolnej firmie ubezpieczeniowej, która zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń obowiązkowych. Firma rozpocznie likwidację szkody i przekaże dokumentację Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
 • UFG wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe (np. obrażenia ciała). Płaci również za szkody na mieniu, jeśli chociaż jeden uczestnik zdarzenia został hospitalizowany z powodu ciężkiego stanu na minimum 14 dni.
 • Jeśli auto jest objęte autocasco, UFG nie wypłaci pieniędzy za uszkodzenia, a wyrówna szkodę w niezaspokojonej przez ubezpieczyciela części, czyli np. zrekompensuje utracone zniżki. Dzięki temu szkoda z AC nie wpłynie na wzrost składki w kolejnym roku.
 • UFG wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentacji od zakładu ubezpieczeń, chyba że szczególnie ważne okoliczności wymagają więcej czasu na wyjaśnienie. Wtedy w ciągu 30 dni wypłacana jest część bezsporna odszkodowania, a pozostała – w ciągu 14 dni od ustalenia tych okoliczności.
 • Sprawcy, który uciekł z miejsca kolizji lub wypadku, po zidentyfikowaniu grozi m.in. regres ubezpieczeniowy, kara pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy.
Oceń artykuł:
21,50
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!