Odszkodowanie z OC – sprawca nieznany. Zasady wypłacania świadczeń przez UFG

Każdego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymuje setki zgłoszeń szkód, których sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia i pozostali nieznani. W wielu tego typu przypadkach UFG odmawia wypłaty odszkodowania, podejrzewając próbę wyłudzenia pieniędzy. Nie zawsze jednak takie sprawy dotyczą nieuczciwych kierowców. Dowiedz się, co powinieneś zrobić po stłuczce parkingowej, kolizji lub wypadku, żeby uzyskać odszkodowanie, jeżeli sprawca uciekł.

Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Co zrobić przed zgłoszeniem szkody?

Chociaż wezwanie służb po kolizji nie jest obowiązkowe, zadzwoń na policję, jeśli sprawca uciekł i nie możesz spisać oświadczenia o zdarzeniu. Notatka policyjna będzie tym bardziej cenna, jeśli wokół brakuje zarówno kamer, jak i świadków potwierdzających Twoją wersję wydarzeń.

Sprawca kolizji uciekł – mam numery rejestracyjne. Czy to coś pomoże?

O ile numer rejestracyjny pomoże w identyfikacji samochodu sprawcy, o tyle dalej mogą pojawić się komplikacje. Może się okazać, np. że auto zostało skradzione właścicielowi i sprawca dalej pozostanie nieznany lub właściciel stwierdzi, że pożyczył auto znajomemu, a ten nie przyzna się do winy.

Przed przyjazdem policji zabezpiecz więc miejsce zdarzenia (najlepiej, gdyby pozostało w niezmienionym stanie), zrób zdjęcia lub nagraj film, który wyślesz firmie ubezpieczeniowej. Możesz też zapisać, co pamiętasz z chwili przed zderzeniem, aby nie zapomnieć żadnego szczegółu. Przyda się nawet fragment numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy.

Ile trwa znalezienie sprawcy kolizji?

Trudno powiedzieć, jak długo policja będzie szukać sprawcy kolizji. To kwestia indywidualna – zależy od okoliczności zdarzenia, obecności świadków lub miejscowego monitoringu. Jeśli nikt nie zapamiętał numeru rejestracyjnego pojazdu i żadna kamera nie sfilmowała zdarzenia, odszukanie sprawcy kolizji będzie znacząco trudniejsze.

Nieznany sprawca a odszkodowanie z OC sprawcy

Jeśli sprawca wypadku jest niezidentyfikowany, zgłoś szkodę dowolnej firmie ubezpieczeniowej, która sprzedaje obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma nie może odmówić Ci przyjęcia zgłoszenia, nawet jeśli nie masz podpisanej z nią żadnej umowy.

Zakład rozpocznie standardowy proces likwidacji szkody, aby ustalić zasadność zgłoszenia, rozmiar szkody i proponowaną wysokość odszkodowania, a potem przekaże całą dokumentację Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Ta instytucja zajmuje się zaspokajaniem roszczeń na podstawie art. 98 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Tylko w I kwartale 2020 roku* UFG wypłacił 22 156 250,42 zł w ramach odszkodowań z tytułu OC komunikacyjnego w zdarzeniach, których sprawcy byli albo nieubezpieczeni, albo nieznani. Łącznie zgłoszono ich w tym czasie 1397, a w ponad 200 sprawach była w tym okresie wypłacana rekompensata dla osób, które ucierpiały w wyniku działań nieznanych sprawców, i których skargi zostały uznane. W 86 przypadkach UFG odmówiło wypłaty, uznając próbę wyłudzenia odszkodowania przez powoływanie się na nieznanego sprawcę.

*na dzień 12.09.2022 brak aktualnych danych na stronie UFG (www.ufg.pl)

UFG wypłaca odszkodowanie przede wszystkim za szkody na osobie.

Odszkodowanie za szkody na mieniu od UFG należy się wyłącznie, jeśli równocześnie którykolwiek uczestnik zdarzenia:

 • zmarł wskutek wypadku,
 • doznał naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 14 dni.
Przykład

Bartek zostawił swoje auto na parkingu, a gdy do niego wrócił, zauważył, że ma uszkodzony reflektor. W pobliżu nie było kamer monitoringu, więc nie mógł dowiedzieć się, kto uszkodził jego samochód. Sprawca szkody też nie zostawił żadnej wiadomości. Bartek wiedział, że likwidacją szkód spowodowanych przez nieznanych sprawców zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zadzwonił do swojego ubezpieczyciela, żeby dowiedzieć się, jak zgłosić szkodę do UFG. Okazało się, że UFG nie zajmuje się szkodami na mieniu, jeśli oprócz nich nie doszło do szkód na osobie. W końcu Bartek musiał sam zapłacić za naprawę auta, bo nie wykupił dla niego autocasco.

To nie jedyny warunek.

Stan osoby poszkodowanej musi orzec lekarz ze specjalizacją w dziedzinie medycyny, która odpowiada danemu naruszeniu czynności narządu lub rozstroju zdrowia. Ponadto od świadczenia UFG za szkodę częściową w pojeździe odejmuje się 300 euro. Tę kwotę przelicza się na PLN według średniego kursu wymiany walut, który jest ogłaszany przez NBP w dniu ustalania odszkodowania.

UWAGA!

Jeśli chcesz zgłosić szkodę w pojeździe objętym autocasco, odpowiedzialność UFG jest ograniczona. W pierwszej kolejności musisz skorzystać z własnego ubezpieczenia dobrowolnego.

Nieznany sprawca a odszkodowanie z AC uszkodzonego pojazdu

Jeśli sprawca kolizji uciekł i pozostaje nieznany, ale masz autocasco, pozostaje Ci zlikwidowanie szkody częściowej z własnego AC.

Dobra wiadomość jest taka, że unikniesz utraty zniżek. Mówi o tym art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. O ile UFG nie wypłaci Ci wówczas pełnego odszkodowania za uszkodzony samochód objęty AC, o tyle wyrówna szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, uwzględniając utracone zniżki składki i prawo do nich. Zatem w Twojej historii ubezpieczenia będzie zawarta informacja o szkodzie z AC, ale UFG zrekompensuje różnicę między składkami.

samochody na ulicy
Ochrona zniżek – jak działa i czy warto mieć?

Co to jest ochrona zniżek na ubezpieczenie OC? Czy ochrona zniżek zapobiega w 100% wzrostowi ceny OC w kolejnym roku? Przeczytaj i sprawdź!

Czytaj dalej

Drobna szkoda parkingowa – sprawca uciekł. Co robić?

Jeśli sprawca szkody parkingowej odjechał, złóż zawiadomienie na policję. Istnieje szansa, że uciekinier zostanie znaleziony i ukarany, a Tobie przyda się notatka policyjna do zgłoszenia szkody z AC.

Szkodą parkingową może być np. rysa na lakierze, rozbity reflektor, pęknięta boczna szyba czy wgniecenie karoserii. Może ją spowodować zarówno kierowca wyjeżdżający z parkingu przed supermarketem, pasażer z impetem otwierający drzwi auta, jak i pieszy z zakupowym wózkiem na kółkach.

W każdym przypadku możesz liczyć wyłącznie na odszkodowanie z własnego autocasco, o ile nie masz umowy z franszyzą integralną. To rodzaj udziału własnego, określający maksymalną wartość szkody, za którą ubezpieczyciel nie odpowiada finansowo. W OWU AC możesz mieć zapis o minimalnej wartości szkody w wysokości 500 zł. To oznacza, że za szkodę, której naprawa będzie kosztować 475 zł, nie dostaniesz odszkodowania.

Ile czasu na wypłatę odszkodowania za nieznanego sprawcę ma UFG?

Art. 109 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że UFG ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia otrzymania dokumentacji od zakładu ubezpieczeń.

Istnieje jeden wyjątek. Jeżeli wyjaśnienie ważnych okoliczności, które są niezbędne do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia, jest niemożliwe w ciągu 30 dni, UFG ma 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności na wypłatę pieniędzy. Przy czym pierwszy termin jest obowiązujący dla bezspornej części świadczenia, więc odszkodowanie może zostać podzielone np. na dwie części.

Jakie są skutki ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia?

Sprawca wypadku, wskutek którego ktoś został ranny lub zabity, może oddalić się z miejsca zdarzenia tylko w jednym celu: aby zadzwonić po pogotowie ratunkowe i policję, jeśli np. musi znaleźć osobę z telefonem, bo nie może w inny sposób wezwać pomocy. Oczywiście po tym musi niezwłocznie powrócić na miejsce – tak podaje art. 44 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jeżeli sprawca po prostu ucieknie z miejsca wypadku bez pomocy poszkodowanym, poniesie przykre konsekwencje po zidentyfikowaniu.

 • Art. 43 ust. 4 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że UFG ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy kolizji/wypadku, jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeśli pojazd nie ma aktualnego OC, jego właściciel, który nie musi być tożsamy ze sprawcą wypadku, zapłaci karę za brak OC.
wypadek samochodowy
Regres ubezpieczeniowy – jak go uniknąć? Instrukcja odwołania się od zwrotu odszkodowania

Czym jest regres ubezpieczeniowy? Jak się od niego odwołać i go uniknąć? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Czytaj dalej
 • Art. 162 ust. 1 Kodeksu karnego mówi o nieudzieleniu pomocy człowiekowi, który jest zagrożony utratą życia lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Sprawca wypadku, uciekając z miejsca zdarzenia, nie udziela pomocy osobom rannym, więc może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Uciekinier może utracić prawo jazdy na minimum 3 lata lub nawet dożywotnio, jeśli okaże się, że podczas wypadku był pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
PODSUMOWANIE
 • Po ucieczce sprawcy kolizji lub wypadku wezwij na miejsce policję, zwłaszcza jeśli wokół brakuje świadków zdarzenia i monitoringu.
 • Przed przyjazdem policji zabezpiecz miejsce zdarzenia, zrób zdjęcia, zanotuj na szybko szczegóły, które pamiętasz.
 • Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, zgłoś szkodę dowolnej firmie ubezpieczeniowej, która zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń obowiązkowych. Firma rozpocznie likwidację szkody i przekaże dokumentację Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
 • UFG wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe (np. obrażenia ciała). Płaci również za szkody na mieniu, jeśli chociaż jeden uczestnik zdarzenia zmarł lub został hospitalizowany z powodu ciężkiego stanu na minimum 14 dni.
 • Jeśli auto jest objęte autocasco, UFG nie wypłaci pieniędzy za uszkodzenia, a wyrówna szkodę w niezaspokojonej przez ubezpieczyciela części, czyli np. zrekompensuje utracone zniżki. Dzięki temu szkoda z AC nie wpłynie na wzrost składki w kolejnym roku.
 • UFG wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentacji od zakładu ubezpieczeń, chyba że szczególnie ważne okoliczności wymagają więcej czasu na wyjaśnienie. Wtedy w ciągu 30 dni wypłacana jest część bezsporna odszkodowania, a pozostała – w ciągu 14 dni od ustalenia tych okoliczności.
 • Sprawcy, który uciekł z miejsca kolizji lub wypadku, po zidentyfikowaniu grozi m.in. regres ubezpieczeniowy, kara pozbawienia wolności czy utrata prawa jazdy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie w przypadku, gdy sprawca jest nieznany

Co zrobić, kiedy sprawca kolizji ucieknie z miejsca zdarzenia?

Jeśli zauważysz, że sprawca odjeżdża z miejsca kolizji, to postaraj się zapamiętać numery rejestracyjne, a najlepiej zrób zdjęcie odjeżdżającemu pojazdowi. Następnie zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij policję. Warto także zrobić zdjęcia uszkodzeń oraz miejsca, w którym doszło do zdarzenia i poprosić o oświadczenia świadków kolizji.

Czy dostanę odszkodowanie, jeśli sprawca jest nieznany?

W takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę dowolnemu ubezpieczycielowi, który musi rozpocząć standardową procedurę likwidacji szkody. Pojawi się rzeczoznawca, który wyceni szkody, a potem otrzymasz informację o wysokości odszkodowania. Dokumenty z procesu likwidacji szkody zostaną przekazane UFG, który wypłaca odszkodowanie głównie za szkody na osobie.

Ktoś uszkodził mi auto na parkingu i odjechał. Co teraz?

W takim przypadku masz dwie możliwości. Takie zdarzenie to kolizja drogowa, w której sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Możesz wtedy zadzwonić na policję, która dzięki monitoringowi lub zeznaniom świadków znajdzie sprawcę. Drugą opcją jest zgłoszenie szkody z polisy AC (jeśli ją posiadasz). Pamiętaj jednak o zapisach z OWU, na przykład udziale własnym.

Źródła:
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
83,25
Loading...

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
WITAM !! co zrobić jeśli sprawca zdarzenia jest nieznany uciekł z miejsca zdarzenia motor , którym spowodował wypadek pozostawił rozbity , którego zabrała laweta. Motor był zarejestrowany na kogoś innego i właściciel nie miał ubezpieczenia na ten motor. Czy poszkodowany otrzyma odszkodowanie z UFG jeśli nie było szkody na osobie tylko na rzeczy ?
Jednym z zadań UFG jest wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. UFG odpowiada jednak przede wszystkim za szkody na osobie. Szkoda majątkowa może zostać zrekompensowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jeśli w wypadku doszło jednocześnie do obrażeń ciała.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, co zrobić, podczas gdy bylam w pracy ktoś uszkodzil mi samochód na parkingu, sprawę zgłosiłam na policję, policja na podstawie monitoringu ustaliła sprawcę, który na poczatki się nie przyznał, ale sprawa poszła do sądu i został uznany sprawcą. Jak wygląda sprawa uzyska odszkodowania? Ponieważ policja twierdzi że muszę to zgłosić w swojej ubezpieczalni która następnie egzekwuje z ubezpieczalni sprawcy albo funduszu, a ubezpieczalnia twierdzi że nie ma takiej możliwości że szkodę mogę naprawić że swojego autokasko?
Jeżeli sprawca jest znany, należy zgłosić szkodę do towarzystwa, w którym jest on ubezpieczony.