Franszyza redukcyjna a franszyza integralna – co musisz wiedzieć?

Cel franszyzy redukcyjnej jest identyczny z celem udziału własnego. Krótko mówiąc – chodzi o sfinansowanie części odszkodowania ze środków własnych osoby ubezpieczonej. Odmienny cel ma franszyza integralna, dzięki której ubezpieczyciel wyklucza z ochrony szkody o niskiej wartości. Na czym dokładnie polegają franszyzy i czy opłaca Ci się na nie zgodzić?

Franszyza integralna – co to jest?

Franszyza integralna to kwota, która wyznacza minimalną wartość szkody. Jeśli wartość szkody będzie niższa od wyznaczonego progu, firma ubezpieczeniowa nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę, czyli nie wypłaci odszkodowania. Celem franszyzy integralnej jest więc ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za drobne szkody.

Przykład

Franszyza integralna wynosi 500 zł. Twoja szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę na 400 zł. W tej sytuacji nie otrzymasz odszkodowania, ponieważ wartość szkody jest mniejsza niż próg wyznaczony przez franszyzę.

Czy franszyza integralna zmniejsza odszkodowanie?

Nie. Franszyza integralna nie obniża w żaden sposób odszkodowania, wyznacza ona jedynie granicę, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości.

Przykład

Franszyza integralna wynosi 500 zł. Twoja szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę na 1000 zł, a więc jej wartość przekroczyła wyznaczony przez franszyzę próg. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci pełną kwotę odszkodowania w wysokości 1000 zł.

Jaki jest cel franszyzy integralnej?

Główny cel to ograniczenie likwidacji szkód o niskiej wartości. Ubezpieczyciele próbują zabezpieczyć się przed sytuacją, w której okazuje się, że koszt procesu likwidacji przewyższa wartość szkody. Franszyza integralna ma również działanie prewencyjne. Kierowcy zachowują bowiem większą ostrożność, gdy mają świadomość, że drobne szkody muszą pokryć z własnej kieszeni.

Franszyza integralna a AC. Czy jest obowiązkowa w tym ubezpieczeniu?

Franszyza integralna nie jest obowiązkowym elementem umowy ubezpieczenia AC, nie wszyscy ubezpieczyciele ją stosują. Dlatego przed podpisaniem umowy warto ją dokładnie przeczytać i sprawdzić, czy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w jakiś sposób ograniczona.

Franszyza redukcyjna – co to jest?

Franszyza redukcyjna, czyli wkład własny w szkodę czy udział własny, polega na tym, że ubezpieczyciel odejmuje ustaloną w umowie kwotę z każdego odszkodowania. W efekcie szkodę pokrywa i ubezpieczyciel, i ubezpieczony. Franszyza redukcyjna może być ustalona procentowo lub kwotowo. Kiedyś odróżniano franszyzę redukcyjną od udziału własnego – przyjmowano, że przy franszyzie redukcyjnej udział właściciela samochodu jest ustalany kwotowo, a przy udziale własnym procentowo. Obecnie te dwa pojęcia są stosowane zamiennie.

Przykład
 • Franszyza redukcyjna zapisana w umowie wynosi 300 zł. Twoja szkoda została wyceniona na 1000 zł. Otrzymasz odszkodowanie pomniejszone o wartość franszyzy, zatem wynoszące 700 zł.
 • Franszyza redukcyjna zapisana w umowie wynosi 300 zł. Twoja szkoda została wyceniona na 200 zł. Mimo że w umowie nie zawarto franszyzy integralnej, ubezpieczyciel i tak nie wypłaci odszkodowania, a wszystkie koszty będziesz musiał ponieść sam. Wszystko dlatego, że ustalony wkład własny w szkodę przekroczył jej wartość

Dlaczego kierowcy decydują się na franszyzę redukcyjną?

Z jednej strony – kierowca musi dopłacać określoną kwotę do każdego odszkodowania lub samodzielnie płacić za naprawę małych szkód. Z drugiej strony – jeśli nie dojdzie do żadnego uszkodzenia, franszyza może okazać się opłacalna. Przede wszystkim dlatego, że franszyza obniża wysokość składki AC. Dla wielu kierowców jest to argument przemawiający za tym, aby zgodzić się na franszyzę redukcyjną. Jednocześnie skutkuje to większą ostrożnością kierujących, którzy mając na względzie swój udział w szkodzie, dbają o to, aby nie doprowadzić do żadnych uszkodzeń.

Franszyza redukcyjna w OC – czy występuje?

Nie. Tego rodzaju ograniczenia dotyczą ubezpieczeń dobrowolnych, najczęściej są spotykane w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czyli np. AC. W przypadku likwidacji szkód z OC odpowiedzialność za uszkodzenia przejmuje zakład ubezpieczeń sprawcy kolizji i jest on zobowiązany pokryć szkodę w pełnej wysokości.

Franszyza integralna a franszyza redukcyjna – różnice

Franszyza integralnaFranszyza redukcyjna
określa minimalną wartość szkody, która musi zaistnieć, aby ubezpieczony otrzymał odszkodowanie,określa kwotę, o którą zostanie zmniejszone odszkodowanie (wskazaną w umowie kwotę poszkodowany będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, jeśli jego samochód zostanie uszkodzony),
nie pomniejsza odszkodowania,zmniejsza odszkodowanie o kwotę wskazaną w umowie ubezpieczeniowej,
jeśli wartość szkody przewyższa kwotę franszyzy integralnej, poszkodowany otrzyma całość odszkodowania,jeśli wartość szkody przewyższa kwotę franszyzy redukcyjnej, poszkodowany otrzyma odszkodowanie pomniejszone o określoną w umowie wartość franszyzy,
pozwala uniknąć likwidacji drobnych szkód, których wartość jest niższa niż koszty ich usunięcia (korzyść dla ubezpieczyciela),pozwala zmniejszyć składkę ubezpieczeniową, ale jednocześnie dzieli odpowiedzialność za szkody między ubezpieczyciela a ubezpieczonego,
pozwala uniknąć zgłoszenia szkody do UFG oraz utraty wypracowanych dotychczas zniżek (korzyść dla ubezpieczonego),
o zastosowaniu franszyzy integralnej decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe,o zastosowaniu franszyzy redukcyjnej może zdecydować ubezpieczający,
franszyza integralna zazwyczaj jest wyrażana kwotowo.franszyzę redukcyjną można określić, ustalając konkretną kwotę lub wartość procentową szkody.
Róźnice pomiędzy franszyzą integralną a franszyzą redukcyjną
PODSUMOWANIE
 • Franszyza integralna i redukcyjna występują w ubezpieczeniach dobrowolnych.
 • Franszyza integralna ustala dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli franszyza integralna została ustalona w umowie na 200 zł, ubezpieczyciel nie pokryje szkód, które zostaną wycenione poniżej tej kwoty.
 • Franszyza redukcyjna oznacza, że odszkodowanie jest pomniejszane o ustaloną w umowie kwotę. Np. szkoda wynosi 1000 zł, franszyza redukcyjna została ustalona na 200 zł, zatem ubezpieczyciel wypłaci 800 zł odszkodowania.
 • Franszyza redukcyjna wiąże się z niższymi składkami ubezpieczeniowymi.
 • Franszyza redukcyjna i integralna muszą być ustalone w OWU.
 • Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują w AC franszyzę. Można ją wykluczyć za dodatkową opłatą (podwyższeniem składki).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o franszyzę redukcyjną i franszyzę integralną

Ile zwykle wynosi franszyza integralna?

To, jaka musi być minimalna wartość szkody, aby ubezpieczony otrzymał odszkodowanie, zależy od zakładu ubezpieczeniowego. Każda firma ustala własne zasady obejmowania ochroną, dlatego wysokość franszyzy integralnej może się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Przykładowo w PZU wynosi ona 300 zł, a w LINK4 – 500 zł.

Którzy ubezpieczyciele nie stosują franszyzy integralnej?

Tego, czy dany ubezpieczyciel stosuje franszyzę integralną, dowiesz się z dokumentu ogólnych warunków ubezpieczenia. Niektóre ubezpieczalnie nie umieszczają tam informacji o wysokości franszyzy. Wówczas nie obowiązuje ona w tym TU. Tak jest na przykład w TU UNIQA i Allianz.

Czy franszyza redukcyjna jest obowiązkowa?

Nie. Jeśli kierowcy zależy na obniżeniu składki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel może zaproponować zastosowanie udziału własnego, czyli franszyzy redukcyjnej. Możliwe jest jednak zniesienie tego punktu umowy i pozostawienie obowiązku zapłaty pełnego odszkodowania ubezpieczycielowi. W takiej sytuacji cena ubezpieczenia prawdopodobnie nieco wzrośnie.

Czy franszyza redukcyjna może spowodować, że pokrzywdzony w ogóle nie otrzyma odszkodowania?

Jeśli franszyzę redukcyjną określono procentowo, wówczas ubezpieczony zawsze otrzyma część odszkodowania (zwykle większą) od ubezpieczyciela. Jeśli jednak została ona określona kwotowo (np. na 500 zł), są dwie możliwości. Gdy wartość szkody jest wyższa niż franszyza redukcyjna, wówczas za naprawę zapłaci częściowo ubezpieczony, a częściowo ubezpieczyciel. Jeśli jednak naprawa będzie kosztowała mniej niż ustalona kwota franszyzy, ubezpieczony poniesie koszty reperacji w 100% sam.

Źródła:
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1545587
 • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/samochod/moj-samochod-owu-przewodnik.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-link4-od-07.04.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-uniqa-od-14.10.2022.pdf
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
Loading...

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo ciekawy artykuł, do tej pory nie wiedziałam co znaczy franszyza integralna. Może się ona jednak przydać, gdy część naprawy chcemy pokryć z własnej kieszeni.
avatar autora komentarza
a czy wiesz, że franszyza redukcyjna też jest bardzo popularna? Poczytaj sobie również o niej :)
avatar autora komentarza
odszkodwanie za szkodę - sprawca ma OC HESTIA - odszkodowanie za szkodę zostało obniżone o franszyzę redukcyjną - czy powinno?
Jeżeli dobrze rozumiem, chodzi o odszkodowanie z OC sprawcy? W takim przypadku nie może być mowy o jego obniżaniu, ponieważ w ubezpieczeniu OC nie występują żadnego rodzaju franszyzy i ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w całości.