Franszyza redukcyjna lub integralna – co musisz wiedzieć?

Cel franszyzy redukcyjnej jest identyczny z celem udziału własnego. Krótko mówiąc – chodzi o sfinansowanie części odszkodowania ze środków własnych osoby ubezpieczonej. Odmienny cel ma franszyza integralna, dzięki której ubezpieczyciel wyklucza z ochrony szkody o niskiej wartości. Na czym dokładnie polegają franszyzy i czy opłaca Ci się na nie zgodzić?

Jak działa franszyza integralna w ubezpieczeniu samochodu?

Franszyza integralna to kwota, która wyznacza minimalną wartość szkody. Jeśli wartość szkody będzie niższa od wyznaczonego progu, firma ubezpieczeniowa nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę, czyli nie wypłaci odszkodowania. Celem franszyzy integralnej jest więc ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za drobne szkody.

Obliczamy franszyzę integralną

Franszyza integralna wynosi 500 zł. Twoja szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę na 400 zł. W tej sytuacji nie otrzymasz odszkodowania, ponieważ wartość szkody jest mniejsza niż próg wyznaczony przez franszyzę.

Czy franszyza integralna zmniejsza odszkodowanie?

Nie. Jeśli umowa stanowi, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 500 zł, a szkoda zostanie wyceniona na 1000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 1000 zł. Franszyza integralna nie obniża w żaden sposób odszkodowania, wyznacza ona jedynie granicę, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości.

Jaki jest cel franszyzy integralnej?

Główny cel to ograniczenie likwidacji szkód o niskiej wartości. Ubezpieczyciele próbują zabezpieczyć się przed sytuacją, w której okazuje się, że koszt procesu likwidacji przewyższa wartość szkody. Franszyza integralna ma również działanie prewencyjne. Kierowcy zachowują bowiem większą ostrożność, gdy mają świadomość, że drobne szkody muszą pokryć z własnej kieszeni.

Czy franszyza integralna zawsze występuje w AC?

Franszyza integralna nie jest obowiązkowym elementem umowy, nie wszyscy ubezpieczyciele ją stosują. Dlatego przed podpisaniem umowy warto ją dokładnie przeczytać i sprawdzić, czy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w jakiś sposób ograniczona.

franszyza

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna na przykładach

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej trzeba zwrócić uwagę na wiele kwestii, aby świadomie nabyć ubezpieczenie spełniające oczekiwania kierowcy.

Przejdź do artykułu

Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna, czyli wkład własny w szkodę czy udział własny, polega na tym, że ubezpieczyciel odejmuje ustaloną w umowie kwotę z każdego odszkodowania. W efekcie szkodę pokrywa i ubezpieczyciel, i ubezpieczony. Franszyza redukcyjna może być ustalona procentowo lub kwotowo. Kiedyś odróżniano franszyzę redukcyjną od udziału własnego – przyjmowano, że przy franszyzie redukcyjnej udział właściciela samochodu jest ustalany kwotowo, a przy udziale własnym procentowo. Obecnie te dwa pojęcia są stosowane zamiennie.

Obliczamy franszyzę redukcyjną

  • Jeśli w umowie ustalono franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł, a wartość szkody wynosi 1000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci 700 zł odszkodowania.
  • Jeśli franszyza redukcyjna wynosi 300 zł, a wartość szkody – 200 zł, to ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaci odszkodowania.

Dlaczego kierowcy decydują się na franszyzę redukcyjną?

Z jednej strony – kierowca musi dopłacać określoną kwotę do każdego odszkodowania lub samodzielnie płacić za naprawę małych szkód. Z drugiej strony – jeśli nie dojdzie do żadnego uszkodzenia, franszyza może okazać się opłacalna. Przede wszystkim dlatego, że franszyza obniża wysokość składki AC. Dla wielu kierowców jest to argument przemawiający za tym, aby zgodzić się na franszyzę redukcyjną. Jednocześnie skutkuje to większą ostrożnością kierujących, którzy mając na względzie swój udział w szkodzie, dbają o to, aby nie doprowadzić do żadnych uszkodzeń.

Czy franszyza występuje w ubezpieczeniu OC?

Nie. Tego rodzaju ograniczenia dotyczą ubezpieczeń dobrowolnych, najczęściej są spotykane w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czyli np. AC. W przypadku likwidacji szkód z OC odpowiedzialność za uszkodzenia przejmuje zakład ubezpieczeń sprawcy kolizji i jest on zobowiązany pokryć szkodę w pełnej wysokości.

Podsumowanie

  • Franszyza integralna i redukcyjna występują w ubezpieczeniach dobrowolnych.
  • Franszyza integralna ustala dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli franszyza integralna została ustalona w umowie na 200 zł, ubezpieczyciel nie pokryje szkód, które zostaną wycenione poniżej tej kwoty.
  • Franszyza redukcyjna oznacza, że odszkodowanie jest pomniejszane o ustaloną w umowie kwotę. Np. szkoda wynosi 1000 zł, franszyza redukcyjna została ustalona na 200 zł, zatem ubezpieczyciel wypłaci 800 zł odszkodowania.
  • Franszyza redukcyjna wiąże się z niższymi składkami ubezpieczeniowymi.
  • Franszyza redukcyjna i integralna muszą być ustalone w OWU.
  • Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują w AC franszyzę. Można ją wykluczyć za dodatkową opłatą (podwyższeniem składki).
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa, obecnie odbywa aplikację radcowską przy OIRP Wrocław. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń.
Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Oceń artykuł
25,00
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *