Franszyza redukcyjna a franszyza integralna – co musisz wiedzieć?

Cel franszyzy redukcyjnej jest identyczny z celem udziału własnego. Krótko mówiąc – chodzi o sfinansowanie części odszkodowania ze środków własnych osoby ubezpieczonej. Odmienny cel ma franszyza integralna, dzięki której ubezpieczyciel wyklucza z ochrony szkody o niskiej wartości. Ubezpieczyciele stosują też franszyzę kilometrową, czyli minimalną odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania, która musi zaistnieć, aby ubezpieczyciel zapewnił świadczenie. Na czym dokładnie polegają franszyzy i czy opłaca Ci się na nie zgodzić?

franszyza

Czym jest franszyza w ubezpieczeniu?

Termin franszyza występuje w branży ubezpieczeniowej szczególnie w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych. Od tego, czy franszyza jest stosowana, czy też nie, zależy:

 • czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie/zapewni świadczenie,
 • czy ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie.

Zastosowanie franszyzy lub jej brak wpływa także istotnie na składkę ubezpieczeniową.

Nie zawsze ubezpieczający może zdecydować, czy chce ubezpieczenie z franszyzą, czy bez.

Jakie rodzaje franszyzy stosuje się w ubezpieczeniach?

 • franszyza integralna,
 • franszyza redukcyjna,
 • franszyza kilometrowa.

Franszyza integralna – co to jest?

Franszyza integralna to kwota, która wyznacza minimalną wartość szkody. Jeśli wartość szkody będzie niższa od wyznaczonego progu, firma ubezpieczeniowa nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę, czyli nie wypłaci odszkodowania. Celem franszyzy integralnej jest więc ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za drobne szkody.

Przykład

Franszyza integralna wynosi 500 zł. Twoja szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę na 400 zł. W tej sytuacji nie otrzymasz odszkodowania, ponieważ wartość szkody jest mniejsza niż próg wyznaczony przez franszyzę.

Czy franszyza integralna zmniejsza odszkodowanie?

Nie. Franszyza integralna nie obniża w żaden sposób odszkodowania, wyznacza ona jedynie granicę, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości.

Przykład

Franszyza integralna wynosi 500 zł. Twoja szkoda została wyceniona przez rzeczoznawcę na 1000 zł, a więc jej wartość przekroczyła wyznaczony przez franszyzę próg. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci pełną kwotę odszkodowania w wysokości 1000 zł.

Jaki jest cel franszyzy integralnej?

Główny cel to ograniczenie likwidacji szkód o niskiej wartości. Ubezpieczyciele próbują zabezpieczyć się przed sytuacją, w której okazuje się, że koszt procesu likwidacji przewyższa wartość szkody. Franszyza integralna ma również działanie prewencyjne. Kierowcy zachowują bowiem większą ostrożność, gdy mają świadomość, że drobne szkody muszą pokryć z własnej kieszeni.

Franszyza integralna a AC. Czy jest obowiązkowa w tym ubezpieczeniu?

Franszyza integralna nie jest obowiązkowym elementem umowy ubezpieczenia AC, nie wszyscy ubezpieczyciele ją stosują. Dlatego przed podpisaniem umowy warto ją dokładnie przeczytać i sprawdzić, czy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w jakiś sposób ograniczona.

Ile wynosi franszyza integralna w towarzystwach ubezpieczeniowych?

W porównywarce ubezpieczeń Mubi najczęściej spotyka się franszyzę integralną w wysokości 500 zł. Jest to minimalna wartość szkody, jaka musi zaistnieć, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Jednak nie wszystkie oferty zawierają franszyzę integralną.

Towarzystwo ubezpieczenioweFranszyza integralna w ubezpieczeniu AC
Wiener500 zł
mtu24.pl500 zł
Beesafe500 zł
TUZ500 zł
ERGO Hestia500 zł
kalkulator ubezpieczeń samochodowych Mubi [marzec 2024]

Franszyza redukcyjna – co to jest?

Franszyza redukcyjna, czyli wkład własny w szkodę czy udział własny, polega na tym, że ubezpieczyciel odejmuje ustaloną w umowie kwotę z każdego odszkodowania. W efekcie szkodę pokrywa i ubezpieczyciel, i ubezpieczony. Franszyza redukcyjna może być ustalona procentowo lub kwotowo. Kiedyś odróżniano franszyzę redukcyjną od udziału własnego – przyjmowano, że przy franszyzie redukcyjnej udział właściciela samochodu jest ustalany kwotowo, a przy udziale własnym procentowo. Obecnie te dwa pojęcia są stosowane zamiennie.

Przykład
 • Franszyza redukcyjna zapisana w umowie wynosi 300 zł. Twoja szkoda została wyceniona na 1000 zł. Otrzymasz odszkodowanie pomniejszone o wartość franszyzy, zatem wynoszące 700 zł.
 • Franszyza redukcyjna zapisana w umowie wynosi 300 zł. Twoja szkoda została wyceniona na 200 zł. Mimo że w umowie nie zawarto franszyzy integralnej, ubezpieczyciel i tak nie wypłaci odszkodowania, a wszystkie koszty będziesz musiał ponieść sam. Wszystko dlatego, że ustalony wkład własny w szkodę przekroczył jej wartość

Dlaczego kierowcy decydują się na franszyzę redukcyjną?

Z jednej strony – kierowca musi dopłacać określoną kwotę do każdego odszkodowania lub samodzielnie płacić za naprawę małych szkód. Z drugiej strony – jeśli nie dojdzie do żadnego uszkodzenia, franszyza może okazać się opłacalna. Przede wszystkim dlatego, że franszyza obniża wysokość składki AC. Dla wielu kierowców jest to argument przemawiający za tym, aby zgodzić się na franszyzę redukcyjną. Jednocześnie skutkuje to większą ostrożnością kierujących, którzy mając na względzie swój udział w szkodzie, dbają o to, aby nie doprowadzić do żadnych uszkodzeń.

Franszyza redukcyjna w OC – czy występuje?

Nie. Tego rodzaju ograniczenia dotyczą ubezpieczeń dobrowolnych, najczęściej są spotykane w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czyli np. AC. W przypadku likwidacji szkód z OC odpowiedzialność za uszkodzenia przejmuje zakład ubezpieczeń sprawcy kolizji i jest on zobowiązany pokryć szkodę w pełnej wysokości.

Ile wynosi franszyza redukcyjna w towarzystwach ubezpieczeniowych?

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają zakup ubezpieczenia AC w porównywarce Mubi z udziałem własnym w różnych konfiguracjach lub bez udziału własnego.

Towarzystwo ubezpieczenioweFranszyza redukcyjna w ubezpieczeniu AC
UNIQA10% (żywioły i kradzież), 500 zł (szkody wypadkowe), 1000 zł (szkody wypadkowe) i 10% (kradzież)
Wiener500 zł (szkody wypadkowe), 500 zł (szkody wypadkowe i kradzież), 1000 zł (szkody wypadkowe i kradzież)
LINK4500 zł (szkody wypadkowe), 1000 zł (szkody wypadkowe)
Beesafe500 zł (szkody wypadkowe i kradzież)
mtu24.pl5% (szkody wypadkowe i kradzież), 10% (szkody wypadkowe i kradzież)
TUZ10% (szkody wypadkowe)
Źródło: kalkulator ubezpieczeń samochodu Mubi [marzec 2024]

Franszyza integralna a franszyza redukcyjna – różnice

Franszyza integralnaFranszyza redukcyjna
określa minimalną wartość szkody, która musi zaistnieć, aby ubezpieczony otrzymał odszkodowanie,określa kwotę, o którą zostanie zmniejszone odszkodowanie (wskazaną w umowie kwotę poszkodowany będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, jeśli jego samochód zostanie uszkodzony),
nie pomniejsza odszkodowania,zmniejsza odszkodowanie o kwotę wskazaną w umowie ubezpieczeniowej,
jeśli wartość szkody przewyższa kwotę franszyzy integralnej, poszkodowany otrzyma całość odszkodowania,jeśli wartość szkody przewyższa kwotę franszyzy redukcyjnej, poszkodowany otrzyma odszkodowanie pomniejszone o określoną w umowie wartość franszyzy,
pozwala uniknąć likwidacji drobnych szkód, których wartość jest niższa niż koszty ich usunięcia (korzyść dla ubezpieczyciela),pozwala zmniejszyć składkę ubezpieczeniową, ale jednocześnie dzieli odpowiedzialność za szkody między ubezpieczyciela a ubezpieczonego,
pozwala uniknąć zgłoszenia szkody do UFG oraz utraty wypracowanych dotychczas zniżek (korzyść dla ubezpieczonego),
o zastosowaniu franszyzy integralnej decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe,o zastosowaniu franszyzy redukcyjnej może zdecydować ubezpieczający,
franszyza integralna zazwyczaj jest wyrażana kwotowo.franszyzę redukcyjną można określić, ustalając konkretną kwotę lub wartość procentową szkody.
Róźnice pomiędzy franszyzą integralną a franszyzą redukcyjną
CZY WIESZ, ŻE …

Oprócz franszyzy integralnej i redukcyjnej, które można spotkać w ubezpieczeniu AC, ubezpieczyciele stosują także franszyzę kilometrową. Czym jest i jak działa franszyza kilometrowa? Pojawia się w assistance samochodowym. Franszyza kilometrowa określa, powyżej jakiej odległości od miejsca zamieszkania ubezpieczonego musi dojść do zdarzenia, aby ubezpieczyciel udzielił pomocy swojemu klientowi. Np. LINK4 zorganizuje nocleg na czas naprawy pojazdu, jeśli do zdarzenia doszło minimum 20 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Czy wprowadzenie franszyzy do umowy AC się opłaca?

Zastosowanie franszyzy w ubezpieczeniu to ryzyko, że w razie szkody ubezpieczony będzie musiał ponieść część lub całość kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu. Jednocześnie jest to szansa na obniżenie składki, zwłaszcza jeśli do szkody w danym roku ubezpieczeniowym nie dojdzie.

Sprawdźmy, ile za ubezpieczenie z AC zapłaci 50-letni kierowca z Katowic, który jeździ Fordem Mondeo z 2016 roku. Pojazd jest napędzany benzyną, a jego silnik ma pojemność 1,0 l.

Towarzystwo ubezpieczenioweRodzaje ubezpieczeń w pakiecieUdział własny (franszyza redukcyjna)Minimalna wartość szkody (franszyza integralna)Minimalna odległość od domu uprawniająca do skorzystania z Assistance (franszyza kilometrowa)Cena ubezpieczenia
UNIQAOC, AC Mini, NNW, Assistance10% (żywioły i kradzież)0 zł0 km800,00 zł
LINK4OC, AC Mini, NNW, Assistance0 zł0 zł0 km963,65 zł
mtu24.plOC, AC Mini0 zł500 zł1119,00 zł
WienerOC, AC Mini, NNW, Assistance500 zł (szkody wypadkowe)500 zł0 km1121,00 zł
UNIQAOC, AC, Assistance1000 zł (szkody wypadkowe) 10% (kradzież)0 zł0 km1131,00 zł
WienerOC, AC, NNW, Assistance1000 zł (szkody wypadkowe i kradzież)500 zł0 km1132,00 zł
mtu24.plOC, AC Mini, NNW, Assistance0 zł500 zł0 km1237,00 zł
TrastiOC, AC, NNW, Assistance0 zł0 zł0 km1284,00 zł
BenefiaOC, AC, NNW10% (szkody wypadkowe i kradzież)500 zł1315,00 zł
BeesafeOC, AC, Assistance500 zł (szkody wypadkowe i kradzież)500 zł0 km1416,93 zł
WienerOC, AC, NNW, Assistance500 zł (szkody wypadkowe i kradzież)500 zł5 km (po awarii)1433,00 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń samochodu Mubi [marzec 2024].

Czy można zrezygnować z franszyzy? Oczywiście. Kierowca nie musi przyjmować oferty uwzględniającej franszyzę ubezpieczeniową. Ma prawo wybrać pakiet ze zniesionymi franszyzami. Powyższe przykłady pokazują, że ubezpieczyciele dają taką możliwość. Wówczas likwidacja szkody leży w pełni po stronie ubezpieczyciela (w przypadku zniesienia franszyzy redukcyjnej), który wypłaci odszkodowanie nawet za najdrobniejsze szkody (jeśli polisa nie zawiera franszyzy integralnej). Trzeba jednak mieć na uwadze, że zakup polisy bez franszyzy może wiązać się z wyższymi kosztami ubezpieczenia (wyższą składką).

PODSUMOWANIE
 • Franszyza integralna i redukcyjna występują w ubezpieczeniach dobrowolnych.
 • Franszyza integralna ustala dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli franszyza integralna została ustalona w umowie na 200 zł, ubezpieczyciel nie pokryje szkód, które zostaną wycenione poniżej tej kwoty.
 • Franszyza redukcyjna oznacza, że odszkodowanie jest pomniejszane o ustaloną w umowie kwotę. Np. szkoda wynosi 1000 zł, franszyza redukcyjna została ustalona na 200 zł, zatem ubezpieczyciel wypłaci 800 zł odszkodowania.
 • Franszyza redukcyjna wiąże się z niższymi składkami ubezpieczeniowymi.
 • Franszyza redukcyjna i integralna muszą być ustalone w OWU.
 • Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują w AC franszyzę. Można ją wykluczyć za dodatkową opłatą (podwyższeniem składki).
 • Ubezpieczyciele stosują też franszyzę kilometrową (w assistance komunikacyjnym).
 • Kierowca nie musi godzić się na ubezpieczenie zawierające franszyzę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o franszyzę redukcyjną i franszyzę integralną

Ile zwykle wynosi franszyza integralna?
Którzy ubezpieczyciele nie stosują franszyzy integralnej?
Czy franszyza redukcyjna jest obowiązkowa?
Czy franszyza redukcyjna może spowodować, że pokrzywdzony w ogóle nie otrzyma odszkodowania?
Źródła:
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1549148
 • https://mubi.pl/dokumenty/OWU-allianz-od-24.02.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-link4-od-07.04.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-uniqa-od-14.07.2023.pdf
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo ciekawy artykuł, do tej pory nie wiedziałam co znaczy franszyza integralna. Może się ona jednak przydać, gdy część naprawy chcemy pokryć z własnej kieszeni.
avatar autora komentarza
a czy wiesz, że franszyza redukcyjna też jest bardzo popularna? Poczytaj sobie również o niej :)
avatar autora komentarza
odszkodwanie za szkodę - sprawca ma OC HESTIA - odszkodowanie za szkodę zostało obniżone o franszyzę redukcyjną - czy powinno?
Jeżeli dobrze rozumiem, chodzi o odszkodowanie z OC sprawcy? W takim przypadku nie może być mowy o jego obniżaniu, ponieważ w ubezpieczeniu OC nie występują żadnego rodzaju franszyzy i ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w całości.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC