Jaki jest zakres ochrony autocasco all risks?

Ubezpieczenia samochodu typu casco występują w kilku wariantach. Różnią się one zakresem ochrony. Sprawdź, jakie zdarzenia obejmuje autocasco all risks!

Zakres ochrony autocasco

W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Dlatego też nie wszyscy kierowcy wykazują zainteresowanie autocasco. Powód to oczywiście cena, a dokładniej mówiąc próba zaoszczędzenia na ubezpieczeniu czterech kółek. Jednakże oszczędzanie na ubezpieczeniu okazuje się niekiedy rozwiązaniem jedynie doraźnym, zwłaszcza wobec ewentualnych kosztów naprawy. Rozszerzenie ochrony samochodu o dodatkowe ubezpieczenie autocasco może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, których nie obejmuje OC. Chodzi mianowicie o różnego rodzaju szkody na własnym pojeździe.

Kto pokryje szkody, jeśli nasze auto doznało uszkodzeń w kolizji, którą sami spowodowaliśmy lub sprawca pozostaje nieznany? Od kogo domagać się odszkodowania, gdy zniszczenia w pojeździe spowodowane zostały siłami przyrody? W jaki sposób zrekompensujemy utratę auta w wyniku kradzieży? Odpowiedzi znajdziemy w umowie autocasco. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu AC, ubezpieczyciel pomoże w likwidacji szkody.

Interesuje nas wyłącznie ubezpieczenie od kradzieży? Zastanawiamy się nad minicasco o ograniczonej ochronie? A może wolimy ubezpieczyć samochód przed wszelkimi niebezpieczeństwami? Istotny wydaje się wybór autocasco o odpowiednim zakresie. Dzięki temu ubezpieczenie będzie dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb.

Zakres ochrony zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego i różni się u poszczególnych ubezpieczycieli. Informacje o tym, jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Różnica między AC all risk a AC ryzyk nazwanych

Autocasco ryzyk nazwanych zapewnia ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń wymienionych w OWU. Wśród nich znajdują się przeważnie: kradzież, uszkodzenie pojazdu w wyniku działania osób trzecich, zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem lub obiektem oraz uszkodzenie pojazdu w wyniku oddziaływania żywiołów. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez inne zdarzenia, które nie zostały wymienione w OWU, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

W przypadku autocasco all risk, mamy sytuację właściwie odwrotną. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę od niemal wszelkich zdarzeń. W OWU wymienione są natomiast zdarzenia oraz okoliczności, w których odszkodowanie nie przysługuje. Innymi słowy, zakres AC all risk obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Obejmuje zatem więcej zdarzeń niż autocasco ryzyk nazwanych, dzięki czemu nasze szanse na odszkodowanie rosną.

Wyłączenia z ochrony AC all risk

Objęcie samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem AC pozwala na rozszerzenie ochrony w razie wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Jednakże nie wszystkie sytuacje pozwalają na skorzystanie z pomocy ubezpieczyciela. Okoliczności, w których nie otrzymamy odszkodowania, zależą od warunków umowy, a informacje o tych okolicznościach znajdują się w OWU.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności z ubezpieczenia AC znajdują się na ogół następujące sytuacje:

 • szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody w powstałe w pojeździe bez ważnego badania technicznego;
 • szkody spowodowane przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • szkody powstałe na skutek wojny, aktów terroryzmu, reakcji jądrowej, trzęsienia ziemi;
 • szkody powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Do tego dochodzą szczególne ograniczenia odpowiedzialności:

 • kradzież wskutek braku należytej ochrony (na przykład w sytuacji zagubienia kluczyków);
 • kradzież w kraju podwyższonego ryzyka (przeważnie są to Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina);
 • szkody powstałe w związku z eksploatacją, zniszczeniem ogumienia czy działaniem korozji.
 • szkody o niskiej wartości (na przykład nie przekraczające 500 zł).

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności u poszczególnych ubezpieczycieli

Należy jednak pamiętać, że warunki ubezpieczenia różnią się w zależności od oferty danej firmy ubezpieczeniowej. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • AC all risk w PZU nie obejmuje szkód o wartości mniej niż 300 zł;
 • AC all risk w Ergo Hestii nie obejmuje szkód powstałych w czasie użycia pojazdu do nauki jazdy oraz szkód w pojeździe, który służy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • AC all risk w Compensie nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży, jeśli umowa autocasco została zawarta na okres krótszy niż rok;
 • AC all risk w Generali nie obejmuje szkód powstałych w samochodach typu cabrio;
 • AC all risk w AXA Direct nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży, jeśli miała miejsce na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Z powodu różnic w zakresie autocasco, przed dokonaniem wyboru ubezpieczenia i podpisaniem umowy, należy dokładnie zapoznać się z OWU.

PODSUMOWANIE
 • Dobrowolne ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody na własnym pojeździe. Zakres AC zależy od umowy z ubezpieczycielem.
 • Autocasco all risk obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
 • Lista zdarzeń oraz okoliczności, w jakich odszkodowanie z tytułu AC all risk nie przysługuje, znajduje się w OWU.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *