Jaki jest zakres ochrony autocasco all risks?

Ubezpieczenia samochodu typu casco występują w kilku wariantach. Różnią się między sobą zakresem ochrony. Sprawdź, jakie zdarzenia obejmuje autocasco all risks!

ac all risk

Zakres ochrony autocasco

W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Dlatego też nie wszyscy kierowcy wykazują zainteresowanie autocasco. Powód to oczywiście cena, a dokładniej mówiąc, próba zaoszczędzenia na ubezpieczeniu czterech kółek. Jednakże oszczędzanie na ubezpieczeniu okazuje się niekiedy rozwiązaniem jedynie doraźnym, zwłaszcza wobec ewentualnych kosztów naprawy. Rozszerzenie ochrony samochodu o dodatkowe ubezpieczenie autocasco może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, których nie obejmuje OC. Chodzi mianowicie o różnego rodzaju szkody na własnym pojeździe.

Kto pokryje szkody, jeśli Twoje auto doznało uszkodzeń w kolizji, którą sam spowodowałeś? Od kogo domagać się odszkodowania, gdy zniszczenia w pojeździe wyrządzone zostały siłami przyrody? W jaki sposób zrekompensować utratę auta w wyniku kradzieży? Odpowiedzi znajdziemy w umowie autocasco. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu AC, ubezpieczyciel pomoże w likwidacji szkody.

Interesuje Cię wyłącznie ubezpieczenie od kradzieży? Zastanawiasz się nad minicasco o ograniczonej ochronie? A może wolisz ubezpieczyć samochód przed wszelkimi niebezpieczeństwami? Istotny wydaje się wybór autocasco o odpowiednim zakresie. Dzięki temu ubezpieczenie będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb właściciela.

Zakres ochrony zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego i różni się u poszczególnych ubezpieczycieli. Informacje o tym, jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Różnica między AC all risks a AC ryzyk nazwanych

Autocasco ryzyk nazwanych zapewnia ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń, które zostały wymienione w OWU. Wśród nich znajdują się przeważnie: kradzież, uszkodzenie pojazdu w wyniku działania osób trzecich, zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem lub obiektem oraz uszkodzenie pojazdu w wyniku oddziaływania żywiołów. W przypadku uszkodzeń spowodowanych w innych okolicznościach, które nie zostały wymienione w OWU, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

W przypadku autocasco all risks występuje sytuacja kompletnie odwrotna. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę od niemal wszelkich zdarzeń, w OWU wymienione są natomiast zdarzenia oraz okoliczności, w których odszkodowanie nie przysługuje. Innymi słowy, zakres AC all risks obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Wyłączenia ochrony AC all risks

Objęcie samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem AC pozwala na rozszerzenie ochrony w razie wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Jednakże nie wszystkie sytuacje pozwalają na skorzystanie z pomocy ubezpieczyciela. Okoliczności, w których nie otrzymamy odszkodowania, zależą od warunków umowy, a informacje o tych okolicznościach znajdują się w OWU.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności z ubezpieczenia AC znajdują się na ogół następujące sytuacje:

 • szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody w powstałe w pojeździe bez ważnego badania technicznego;
 • szkody spowodowane przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • szkody powstałe na skutek wojny, aktów terroryzmu, reakcji jądrowej, trzęsienia ziemi;
 • szkody powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Do tego dochodzą szczególne ograniczenia odpowiedzialności:

 • kradzież wskutek braku należytej ochrony (na przykład w sytuacji zagubienia kluczyków);
 • kradzież w kraju podwyższonego ryzyka (przeważnie są to Białoruś, Rosja, Ukraina i Mołdawia);
 • szkody powstałe w związku z eksploatacją, zniszczeniem ogumienia czy działaniem korozji;
 • szkody o niskiej wartości (poniżej pewnej kwoty np. o wartości nieprzekraczającej 500 zł).

Ekspert Mubi radzi:

Właściciel auta, który chce z niego korzystać w nietypowych celach, musi szczególnie uważnie przeczytać OWU. Niektóre z najczęściej stosowanych wyłączeń odpowiedzialności, nawet w wariantach all risks, dotyczą tego, w jaki sposób użytkowany jest samochód. Jeżeli nie zostało to inaczej ustalone z ubezpieczycielem, zwykle nie wypłaci on odszkodowania za uszkodzenia powstałe w wyniku używania auta do jazd próbnych, rajdowych, konkursowych lub treningowych, jako rekwizytu, taksówki, samochodu do nauki jazdy, w celu przewożenia przesyłek kurierskich, do wykonywania usług holowniczych czy do przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności u poszczególnych ubezpieczycieli

Należy jednak pamiętać, że warunki ubezpieczenia różnią się w zależności od oferty danej firmy ubezpieczeniowej. Przyjrzyjmy się kilku przykładowym zapisom w OWU poszczególnych firm.

Firma ubezpieczeniowaOgraniczenia ochrony AC all risks
PZU Ochrona nie obejmuje szkód o wartości poniżej 300 zł (za wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej), a także szkód eksploatacyjnych lub wyrządzonych przez osoby bez uprawnień do kierowania.
LINK4 Ochrona nie obejmuje szkód o wartości poniżej 500 zł (za wyjątkiem szkód w bagażu podręcznym i fotelikach do przewozu dzieci), a także sytuacji, gdy kierowca zbiegł z miejsca kolizji, którą spowodował niezamierzenie lub doprowadził celowo oraz kiedy, pojazd nie ma ważnych badań technicznych.
ERGO Hestia W przypadku szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy obowiązuje udział własny w wysokości 1 000 zł (nie dotyczy szkód powstałych w wyniku zderzenia się pojazdów oraz zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu).
Beesafe Ochrona nie obejmuje szkód o wartości do 500 zł. Nie zadziała także przy: wymianie kluczyków, odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, chyba że utrata kluczyków lub urządzenia jest następstwem kradzieży z włamaniem lub rozboju.
BenefiaOchrona nie obejmuje kradzieży na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, oraz szkód o wartości do 500 zł.
Generali Ochrona nie obejmuje samochodów z kierownicą po prawej stronie i quadów.
Proama Ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu lub jej usiłowania na terytorium Białorusi, europejskiej części Rosji i Ukrainy.
Warta Ochrona nie obejmuje szkód polegających na awarii lub spowodowanych niewłaściwym doborem paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych.
Opracowanie własne na podstawie dokumentów OWU poszczególnych firm (aktualizacja: 01.2024).

Z powodu różnic w zakresie autocasco, przed dokonaniem wyboru ubezpieczenia i podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w OWU.

Przykłady szkód all risk

Przykłady szkód all risk w ubezpieczeniu komunikacyjnym można by mnożyć bez końca. Tutaj zawarte są sytuacje hipotetyczne, które mogą Cię spotkać na drodze lub w życiu. Zetknął się z nimi niejeden właściciel samochodu w okresie jego posiadania i korzystania z niego.

Do szkód w ramach umowy autocasco all risks zaliczane mogą być m.in.:

 • samoczynne otwarcie maski pojazdu podczas jazdy – pęknięcie przedniej szyby, uszkodzenie dachu i wgniecenie maski (a często także atrapy chłodnicy, która może być jej integralną częścią),
 • samozapłon samochodu – może do niego dojść na postoju lub podczas jazdy,
 • rażące niedbalstwo – okazuje się, że AC “wszystkich ryzyk” może obejmować okoliczność zaniedbania, czyli taką, które w przypadku innych polis wyklucza wypłatę odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z AC all risk?

Przykład 1

Przykład

Jerzy kupił nowy samochód prosto z salonu i uznał, że taki pojazd zasługuje na szerszą ochronę niż tylko obowiązkowe OC. Przeglądając oferty ubezpieczeniowe, jego uwagę przykuły dwie opcje. Pierwsza, tańsza, obejmowała ubezpieczenie AC w wersji mini, które chroniłoby go w razie uszkodzenia samochodu przez żywioły lub w przypadku jego kradzieży. Droższa wersja autocasco all risk gwarantowała pomoc w znacznie większej liczbie zdarzeń. Jerzy uznał, że lepiej dmuchać na zimne i postanowił zapłacić więcej, ale zapewnić sobie szerszą ochronę. Miał rację, bo kilka dni później przed maskę jego auta wyskoczył niespodziewanie jeleń, a chcąc uniknąć zderzenia, Jerzy skręcił gwałtownie, uderzając w barierkę przy drodze. Dzięki posiadaniu AC all risk kierowca mógł otrzymać odszkodowanie, które pokryło koszty likwidacji szkód. Gdyby wcześniej zdecydował się na tańsze ubezpieczenie, musiałby zapłacić za naprawę z własnej kieszeni – jej koszt znacznie przerastał natomiast cenę polisy.

Przykład 2

Przykład

Paulina zaparkowała auto przed supermarketem i poszła zrobić zakupy. Gdy wróciła pół godziny później, z przerażeniem stwierdziła, że jej samochód ma wgnieciony bok, urwane lusterko i rozbitą szybę od strony kierowcy. Nigdzie nie było jednak śladu po sprawcy, który nie zostawił też na siebie żadnych namiarów. Paulina zgłosiła sprawę na policję, ale wiedziała, że znalezienie odpowiedzialnego może zająć dużo czasu, a jej zależało na szybkiej naprawie, bo samochód był jej potrzebny na co dzień. Skorzystała zatem z faktu, że miała ubezpieczenie AC w wariancie all risk – po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel bez żadnych problemów wycenił uszkodzenia i wypłacił Paulinie należne odszkodowanie.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z AC all risk?

Przykład 1

Przykład

Andrzej spotkał się po pracy z dawno niewidzianym znajomym. Chociaż był samochodem, dał się namówić na jedno piwo. Wracając do domu, jechał za szybko i nie zauważył, że żółte światło zmieniało się już w czerwone, dlatego przejeżdżając przez skrzyżowanie, uderzył w jadące z prawej strony auto. Chociaż widział, że kierowca drugiego samochodu wysiadł z niego i nic mu się nie stało, spanikował i odjechał z miejsca zdarzenia. Kilka kilometrów dalej zatrzymała go jednak policja. Po przyjęciu kary Andrzej pocieszał się tym, że przynajmniej naprawi swoje auto z odszkodowania, bo miał wykupione AC all risk. Gdy zgłosił się do ubezpieczyciela, ten odmówił jednak wypłaty, uzasadniając to jazdą po alkoholu i ucieczką z miejsca zdarzenia.

Przykład 2

Przykład

Sabinie wyjątkowo spieszyło się do domu po pracy, dlatego nie zważając na panujące na drodze warunki (mocno padał deszcz), jechała tak szybko, jak mogła. W pewnym momencie zobaczyła przed sobą sporych rozmiarów kałużę, ale zamiast zwolnić, wjechała w nią z pełną prędkością. Kałuża okazała się głębsza, niż myślała i woda zalała cały samochód. Następnego dnia z autem zaczęło się dziać coś niedobrego. Sabina pojechała do mechanika, który stwierdził, że woda dostała się do komory spalania silnika, przez co doszło do uszkodzenia wału korbowego. Naprawa okazała się kosztowna, dlatego Sabina skontaktowała się z ubezpieczycielem, u którego miała wykupione AC all risk. Ku jej zdziwieniu ten stwierdził, że nie należy się jej odszkodowanie, ponieważ wśród wyłączeń odpowiedzialności znajdują się szkody powstałe przez zassanie wody do silnika.

PODSUMOWANIE
 • Dobrowolne ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody na własnym pojeździe. Zakres AC zależy od umowy z ubezpieczycielem.
 • Autocasco all risks obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
 • Lista zdarzeń oraz okoliczności, w jakich odszkodowanie z tytułu AC all risks nie przysługuje, znajduje się w OWU.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o autocasco all risks

Co oznacza termin all risk?
Jakie są częste wyłączenia ochrony autocasco all risk?
Czy ubezpieczenie AC all risk może nie obejmować poszczególnych krajów?
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC