Jaki jest zakres ochrony autocasco all risks?

Ubezpieczenia samochodu typu casco występują w kilku wariantach. Różnią się one zakresem ochrony. Sprawdź, jakie zdarzenia obejmuje autocasco all risks!

Zakres ochrony autocasco

W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Dlatego też nie wszyscy kierowcy wykazują zainteresowanie autocasco. Powód to oczywiście cena, a dokładniej mówiąc próba zaoszczędzenia na ubezpieczeniu czterech kółek. Jednakże oszczędzanie na ubezpieczeniu okazuje się niekiedy rozwiązaniem jedynie doraźnym, zwłaszcza wobec ewentualnych kosztów naprawy. Rozszerzenie ochrony samochodu o dodatkowe ubezpieczenie autocasco może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, których nie obejmuje OC. Chodzi mianowicie o różnego rodzaju szkody na własnym pojeździe.

Kto pokryje szkody, jeśli nasze auto doznało uszkodzeń w kolizji, którą sami spowodowaliśmy lub sprawca pozostaje nieznany? Od kogo domagać się odszkodowania, gdy zniszczenia w pojeździe spowodowane zostały siłami przyrody? W jaki sposób zrekompensujemy utratę auta w wyniku kradzieży? Odpowiedzi znajdziemy w umowie autocasco. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu AC, ubezpieczyciel pomoże w likwidacji szkody.

Interesuje nas wyłącznie ubezpieczenie od kradzieży? Zastanawiamy się nad minicasco o ograniczonej ochronie? A może wolimy ubezpieczyć samochód przed wszelkimi niebezpieczeństwami? Istotny wydaje się wybór autocasco o odpowiednim zakresie. Dzięki temu ubezpieczenie będzie dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb.

Zakres ochrony zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego i różni się u poszczególnych ubezpieczycieli. Informacje o tym, jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Różnica między AC all risk a AC ryzyk nazwanych

Autocasco ryzyk nazwanych zapewnia ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń wymienionych w OWU. Wśród nich znajdują się przeważnie: kradzież, uszkodzenie pojazdu w wyniku działania osób trzecich, zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem lub obiektem oraz uszkodzenie pojazdu w wyniku oddziaływania żywiołów. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez inne zdarzenia, które nie zostały wymienione w OWU, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

W przypadku autocasco all risk, mamy sytuację właściwie odwrotną. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę od niemal wszelkich zdarzeń. W OWU wymienione są natomiast zdarzenia oraz okoliczności, w których odszkodowanie nie przysługuje. Innymi słowy, zakres AC all risk obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Obejmuje zatem więcej zdarzeń niż autocasco ryzyk nazwanych, dzięki czemu nasze szanse na odszkodowanie rosną.

Wyłączenia z ochrony AC all risk

Objęcie samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem AC pozwala na rozszerzenie ochrony w razie wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Jednakże nie wszystkie sytuacje pozwalają na skorzystanie z pomocy ubezpieczyciela. Okoliczności, w których nie otrzymamy odszkodowania, zależą od warunków umowy, a informacje o tych okolicznościach znajdują się w OWU.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności z ubezpieczenia AC znajdują się na ogół następujące sytuacje:

 • szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody w powstałe w pojeździe bez ważnego badania technicznego;
 • szkody spowodowane przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • szkody powstałe na skutek wojny, aktów terroryzmu, reakcji jądrowej, trzęsienia ziemi;
 • szkody powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Do tego dochodzą szczególne ograniczenia odpowiedzialności:

 • kradzież wskutek braku należytej ochrony (na przykład w sytuacji zagubienia kluczyków);
 • kradzież w kraju podwyższonego ryzyka (przeważnie są to Albania, Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina);
 • szkody powstałe w związku z eksploatacją, zniszczeniem ogumienia czy działaniem korozji.
 • szkody o niskiej wartości (na przykład nie przekraczające 500 zł).

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności u poszczególnych ubezpieczycieli

Należy jednak pamiętać, że warunki ubezpieczenia różnią się w zależności od oferty danej firmy ubezpieczeniowej. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • AC all risk w PZU nie obejmuje szkód o wartości mniej niż 300 zł;
 • AC all risk w Ergo Hestii nie obejmuje szkód powstałych w czasie użycia pojazdu do nauki jazdy oraz szkód w pojeździe, który służy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • AC all risk w Compensie nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży, jeśli umowa autocasco została zawarta na okres krótszy niż rok;
 • AC all risk w Generali nie obejmuje szkód powstałych w samochodach typu cabrio;
 • AC all risk w AXA Direct nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży, jeśli miała miejsce na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Z powodu różnic w zakresie autocasco, przed dokonaniem wyboru ubezpieczenia i podpisaniem umowy, należy dokładnie zapoznać się z OWU.

PODSUMOWANIE
 • Dobrowolne ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody na własnym pojeździe. Zakres AC zależy od umowy z ubezpieczycielem.
 • Autocasco all risk obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
 • Lista zdarzeń oraz okoliczności, w jakich odszkodowanie z tytułu AC all risk nie przysługuje, znajduje się w OWU.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!