Jaki jest zakres ochrony autocasco all risks?

Ubezpieczenia samochodu typu casco występują w kilku wariantach. Różnią się one zakresem ochrony. Sprawdź, jakie zdarzenia obejmuje autocasco all risks!

Zakres ochrony autocasco

W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Dlatego też nie wszyscy kierowcy wykazują zainteresowanie autocasco. Powód to oczywiście cena, a dokładniej mówiąc, próba zaoszczędzenia na ubezpieczeniu czterech kółek. Jednakże oszczędzanie na ubezpieczeniu okazuje się niekiedy rozwiązaniem jedynie doraźnym, zwłaszcza wobec ewentualnych kosztów naprawy. Rozszerzenie ochrony samochodu o dodatkowe ubezpieczenie autocasco może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, których nie obejmuje OC. Chodzi mianowicie o różnego rodzaju szkody na własnym pojeździe.

Kto pokryje szkody, jeśli nasze auto doznało uszkodzeń w kolizji, którą sami spowodowaliśmy? Od kogo domagać się odszkodowania, gdy zniszczenia w pojeździe spowodowane zostały siłami przyrody? W jaki sposób zrekompensujemy utratę auta w wyniku kradzieży? Odpowiedzi znajdziemy w umowie autocasco. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu AC, ubezpieczyciel pomoże w likwidacji szkody.

Interesuje nas wyłącznie ubezpieczenie od kradzieży? Zastanawiamy się nad minicasco o ograniczonej ochronie? A może wolimy ubezpieczyć samochód przed wszelkimi niebezpieczeństwami? Istotny wydaje się wybór autocasco o odpowiednim zakresie. Dzięki temu ubezpieczenie będzie dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb.

Zakres ochrony zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego i różni się u poszczególnych ubezpieczycieli. Informacje o tym, jakie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Różnica między AC all risks a AC ryzyk nazwanych

Autocasco ryzyk nazwanych zapewnia ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń, które zostały wymienione w OWU. Wśród nich znajdują się przeważnie: kradzież, uszkodzenie pojazdu w wyniku działania osób trzecich, zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem lub obiektem oraz uszkodzenie pojazdu w wyniku oddziaływania żywiołów. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez inne zdarzenia, które nie zostały wymienione w OWU, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

W przypadku autocasco all risks mamy sytuację właściwie odwrotną. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę od niemal wszelkich zdarzeń, w OWU wymienione są natomiast zdarzenia oraz okoliczności, w których odszkodowanie nie przysługuje. Innymi słowy, zakres AC all risks obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Wyłączenia z ochrony AC all risks

Objęcie samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem AC pozwala na rozszerzenie ochrony w razie wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Jednakże nie wszystkie sytuacje pozwalają na skorzystanie z pomocy ubezpieczyciela. Okoliczności, w których nie otrzymamy odszkodowania, zależą od warunków umowy, a informacje o tych okolicznościach znajdują się w OWU.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności z ubezpieczenia AC znajdują się na ogół następujące sytuacje:

 • szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody w powstałe w pojeździe bez ważnego badania technicznego;
 • szkody spowodowane przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem;
 • szkody spowodowane przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • szkody powstałe na skutek wojny, aktów terroryzmu, reakcji jądrowej, trzęsienia ziemi;
 • szkody powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Do tego dochodzą szczególne ograniczenia odpowiedzialności:

 • kradzież wskutek braku należytej ochrony (na przykład w sytuacji zagubienia kluczyków);
 • kradzież w kraju podwyższonego ryzyka (przeważnie są to Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina);
 • szkody powstałe w związku z eksploatacją, zniszczeniem ogumienia czy działaniem korozji;
 • szkody o niskiej wartości (na przykład nieprzekraczające 500 zł).

Ekspert Mubi radzi:

Właściciel auta, który chce z niego korzystać w nietypowych celach, musi szczególnie uważnie przeczytać OWU. Niektóre z najczęściej stosowanych wyłączeń odpowiedzialności, nawet w wariantach all risks, dotyczą tego, w jaki sposób użytkowany jest samochód. Jeżeli nie zostało to inaczej ustalone z ubezpieczycielem, zwykle nie wypłaci on odszkodowania za uszkodzenia powstałe w wyniku używania auta do jazd próbnych, rajdowych, konkursowych lub treningowych, jako rekwizytu, taksówki, samochodu do nauki jazdy, w celu przewożenia przesyłek kurierskich, do wykonywania usług holowniczych czy do przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności u poszczególnych ubezpieczycieli

Należy jednak pamiętać, że warunki ubezpieczenia różnią się w zależności od oferty danej firmy ubezpieczeniowej. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • AC all risks w PZU nie obejmuje szkód o wartości mniej niż 300 zł;
 • AC all risks w LINK4 nie obejmuje szkód o wartości poniżej 500 zł, za wyjątkiem szkód w bagażu podręcznym i uszkodzeń fotelika dla dzieci;
 • AC all risks w Ergo Hestii obejmuje także szkody wyrządzone nieumyślnie wewnątrz pojazdu przez kierowcę, pasażera lub przewożony ładunek, oraz powstałe na skutek zwarcia, które nie nosi znamion pożaru;
 • AC all risks w Beesafe obejmuje ochroną następstwa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (przyczyna nie ma znaczenia);
 • AC all risks w Benefii chroni od zdarzeń zaistniałych w RP i Europie (terytoria leżące na tym kontynencie) oraz na terenie Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu z wyłączeniem części zdarzeń (m.in. kradzieży) na terytorium Albanii, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy;
 • AC all risks w Generali nie obejmuje ochroną quadów;
 • AC all risks w Proamie nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży, jeśli miała miejsce na terytorium Białorusi, europejskiej części Rosji lub Ukrainy;
 • AC all risks w Warcie nie obejmuje szkód polegających na awarii samochodu.

Z powodu różnic w zakresie autocasco, przed dokonaniem wyboru ubezpieczenia i podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z OWU.

PODSUMOWANIE
 • Dobrowolne ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody na własnym pojeździe. Zakres AC zależy od umowy z ubezpieczycielem.
 • Autocasco all risks obejmuje ochroną zdarzenia, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
 • Lista zdarzeń oraz okoliczności, w jakich odszkodowanie z tytułu AC all risks nie przysługuje, znajduje się w OWU.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o autocasco all risks

Co oznacza termin all risk?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) znajdziemy wszystkie informacje na temat polisy autocasco. Pojęcie all risk w kontekście AC oznacza, że ubezpieczenie chroni od wszystkich zdarzeń, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności.

Jakie są częste wyłączenia z ochrony autocasco all risk?

Do takich zdarzeń należą szkody spowodowane celowo i umyślnie przez ubezpieczonego. Również szkody spowodowane podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podlegają wyłączeniu z ochrony. Jeśli kierowca prowadzi auto bez uprawnień, ucieknie z miejsca zdarzenia, to nie może liczyć na odszkodowanie. Ubezpieczyciele nie odpowiadają także za szkody powstałe podczas wojny, ataku terrorystycznego czy jądrowego.

Czy ubezpieczenie AC all risk może nie obejmować poszczególnych krajów?

Tak. W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciele często wskazują, że ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży samochodu w niektórych krajach wschodniej Europy, takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia. Najlepiej przed wyjazdem do tych państw dokładniej zapoznać się z wyłączeniami zapisanymi w OWU.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!