AC mini – AC dla mniej wymagających. Jaką ochronę zapewnia?

O zakupie autocasco myśli coraz więcej kierowców. Oznacza to, że nie ograniczają się oni już tylko do niezbędnego i obowiązkowego minimum, jakim jest ubezpieczenie OC, a zaczynają zabiegać o szeroką ochronę dla siebie i swojego pojazdu.

Minicasco

AC mini – co to jest?

Minicasco (lub inaczej: AC mini, mini autocasco lub smart casco) to ubezpieczenie AC o mniejszym zakresie ochrony. Gwarantuje pomoc ubezpieczyciela, gdy ucierpi samochód kierowcy, który je wykupił. Mini AC działa najczęściej w przypadku szkody całkowitej i kradzieży samochodu, czasem obejmuje też zniszczenia spowodowane działaniem żywiołów. Ale od tej reguły zdarzają się także wyjątki. Jednak AC mini chroniące w przypadku szkody powstałej w wyniku zderzenia czy w ogóle ruchu samochodu jest rzadkością. To, przed jakimi niebezpieczeństwami chroni oferowane minicasco, zależy od ubezpieczyciela.

AC mini występuje najczęściej jako dodatek do OC. Ubezpieczenie kupowane w pakiecie jest zresztą jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo.

AC mini – czy warto?

Nie każdy kierowca może pozwolić sobie na pełne AC. Bywają też tacy, którym tak szeroka ochrona, jaką oferują towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach autocasco, zwyczajnie nie jest potrzebna. To właśnie dla nich powstało ekonomiczne ubezpieczenie o węższym zakresie. Kto zatem najbardziej skorzysta, kupując minicasco?

 • Osoby, których nie stać na zapłacenie składki AC. Trudno zaprzeczyć, że w wyborze ubezpieczenia cena odgrywa ważną rolę, a AC bywają kosztowne. Zwłaszcza, jeśli kierowca nie posiada wypracowanych zniżek. Tu na dostępności minicasco najwięcej zyskują młodzi kierowcy, którzy dopiero rozpoczynają pracę na swoje ulgi, a jednocześnie nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji życiowej i stałych zarobków, aby wykupić pełną ochronę AC. Roczne AC mini jest dla nich bardziej przystępne, bo ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych.
 • Osoby, które nie chcą płacić dużo za AC. Nie przejmują się drobnymi zarysowaniami i innymi wadami pojazdu, wpływającymi na jego wygląd, ale zależy im na odzyskaniu pieniędzy za skradziony lub całkowicie zniszczony samochód.
 • Właściciele starych samochodów. Ubezpieczyciele wiedzą, że im starsze auto, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia. Dlatego ustalają górną granicę wieku pojazdu, która w większości TU wynosi 15 lat (np. w Generali ten próg jest niższy i sięga 13 lat). Dla posiadaczy starszych modeli rozwiązaniem jest właśnie minicasco. Tym bardziej, jeśli są oni w stanie samodzielnie usunąć mniejsze uszkodzenia. Koszt takiej naprawy wyniesie tyle, co części zamienne. Z ich otrzymaniem nie powinno być na rynku problemu.
grafika
Przykład

Posiadacz dwudziestoletniego auta wiedział, że jego pojazd ze względu na swój wiek nie jest już tak atrakcyjnym łupem dla złodziei, więc uznał, że nie potrzebuje płacić za jego ochronę od kradzieży. Miał jednak trudności ze znalezieniem AC mini, które obejmowałoby jedynie szkodę całkowitą. W końcu udało mu się znaleźć pakiet z pełnym AC w towarzystwie, które jako jedyne mogło zaproponować tak szeroką ochronę w ramach autocasco leciwemu pojazdowi. Właściciel samochodu musiał tylko zobowiązać się do udziału własnego w szkodzie wypadkowej wynoszącego 1000 zł.

Minicasco – na jakich zasadach?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują minicasco, ale pod pewnymi warunkami. To, na jakich zasadach kierowcy będą mogli wykupić ochronę AC w okrojonym zakresie, zależy od ubezpieczyciela. Dlatego każdy kierowca rozważający zakup minicasco powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), gdzie znajdzie wszystkie wytyczne. Tam TU najczęściej:

 • określają minimalny wiek ubezpieczanego samochodu,
 • ustalają maksymalną wartość pojazdu, który może zostać ubezpieczony w ramach minicasco,
 • zastrzegają, że w naprawie wykorzystane zostaną części zamienne,
 • zobowiązują klienta do partycypowania w likwidacji szkody (tzw. udział własny lub franszyza redukcyjna).

O tym, czym dokładnie jest franszyza redukcyjna i jak działa w praktyce, można przeczytać w artykule https://mubi.pl/poradniki/franszyza-redukcyjna-lub-integralna/#co-to-jest-franszyza-redukcyjna

Ale nie wszystkie prawa, jakimi rządzi się ubezpieczenie minicasco to zła wiadomość dla kierowcy. Z racji tego, że minicasco najczęściej obowiązuje jedynie na terenie Polski, dużym ukłonem w stronę klienta jest rozszerzenie zakresu terytorialnego o inne kraje europejskie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują mini AC działające także za granicą.

Ekspert Mubi radzi:

Posiadacz samochodu chcący wykupić dla niego minicasco powinien uważnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia. W przeciwnym razie może nie poznać wielu ważnych informacji. Na przykład nie dowie się, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w wypadku bezszkodowego okresu ubezpieczenia są skłonne przedłużyć ochronę nawet pojazdom, które przekroczyły maksymalny wiek. Powinien też wiedzieć, że jeżeli chce objąć pojazd ochroną minicasco od kradzieży, może być zobowiązany do posiadania przynajmniej jednego działającego urządzenia przeciwkradzieżowego, szczególnie jeśli wartość pojazdu przekracza pewną kwotę określoną w OWU. Jeśli natomiast wykupi ubezpieczenie od pożaru, powinien liczyć się z tym, że towarzystwo nie wypłaci mu odszkodowania w wypadku, gdy samochód zostanie podpalony.

Przykłady mini AC – co obejmuje?

Chociaż zainteresowanie ochroną autocasco rośnie, to jego okrojona wersja – AC mini – nadal nie jest produktem powszechnie dostępnym. Minicasco oferują tylko nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Polisy minicasco o różnych zakresach ochrony oferują: PZU, You Can Drive, LINK4 czy mtu24.pl. W każdej z tych firm ubezpieczeniowych minicasco może występować pod inną nazwą, dlatego warto uważnie szukać. Jaką ochronę w ramach mini autocasco oferują ubezpieczyciele?

AC mini LINK4

Minicasco LINK4 funkcjonuje pod nazwą Smart Casco i jest podzielone na 5 konkretnych propozycji:

 • kradzież,
 • żywioły,
 • kradzież i żywioły,
 • szkoda całkowita i żywioły,
 • szkoda całkowita, kradzież i żywioły.

To, na wypadek jakiego rodzaju szkody ubezpieczenie to będzie chroniło samochód klienta LINK4, zależy od wybranego wariantu. Ubezpieczyciel jasno określa również, jakie zdarzenia podlegają ochronie w przypadku każdej ze szkód:*

Kradzież:

 • rozbój,
 • kradzież,
 • kradzież z włamaniem.

Żywioły:

 • grad,
 • huragan,
 • lawina,
 • pożar,
 • powódź,
 • inne.

Szkoda całkowita:

 • wybuch,
 • zatopienie,
 • zderzenie,
 • zniszczenie przez wandala,
 • wpływ chemikaliów lub wysokich temperatur.

* Dane pochodzą z OWU LINK4.

Jak łatwo zauważyć, LINK4 jest jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, w których minicasco obejmuje szkody powstałe w wyniku zderzenia. Zaznaczmy jednak, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu, a nie jego uszkodzenia.

Cena LINK4 minicasco zależy nie tylko od wybranego zakresu ochrony, ale także od wartości pojazdu. Ubezpieczyciel podzielił auta według ceny na 3 grupy: do 15 tys. zł, do 25 tys. zł oraz do 40 tys. zł.

Najtańszym ubezpieczeniem Smart Casco w LINK4 jest ochrona samochodu, którego wartość nie przekracza 15 tys. zł, a zakres ubezpieczenia obejmuje tylko działanie sił przyrody. Wówczas roczna polisa kosztuje jedynie 59 zł. Nieco droższe jest ubezpieczenie na wypadek kradzieży, którego cena wynosi od 119 zł do 219 zł w zależności od wartości pojazdu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia od kradzieży i kosztów z nim związanych? Przeczytaj artykuł: Ubezpieczenie samochodu od kradzieży – co warto wiedzieć?.

Jak łatwo się domyślić, najdroższą, ale też najbardziej efektywną opcją jest LINK4 mini AC od żywiołów, kradzieży i szkody całkowitej dla pojazdu o wartości między 25 tys. zł a 40 tys. zł. Jego koszt to 424 zł.

PZU minicasco – co obejmuje?

Mini AC PZU to ochrona na wypadek kradzieży, zniszczenia, a nawet uszkodzenia pojazdu. To towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci zatem odszkodowanie nie tylko w przypadku szkody całkowitej, ale również częściowej. Warunkiem jest jednak to, że samochód nie może być w ruchu w chwili, w której dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia. Jeśli będzie miało miejsce z innym pojazdem lub przedmiotem (nie dotyczy to zwierząt), kierowca nie otrzyma rekompensaty w ramach minicasco PZU. Szkoda parkingowa i inne sytuacje powstałe podczas poruszania się pojazdu nie będą upoważniały do otrzymania pieniędzy od ubezpieczyciela.

UWAGA!

Ochroną ubezpieczeniową w ramach AC mini mogą zostać objęte jedynie te samochody, które są eksploatowane przynajmniej od 3 lat. Właściciele nowszych aut otrzymają najlepszą ochronę w ramach pełnego autocasco.

Zakup minicasco w PZU wiąże się także z pewnymi zobowiązaniami. Kierowca, który zdecyduje się na AC mini w tym towarzystwie, będzie uczestniczył w likwidacji szkody. Warunkiem zakupu jest bowiem udział własny w wysokości 20%, ale jednocześnie nie mniej niż 500 zł. Ponadto naprawa uszkodzonego samochodu odbędzie się przy wykorzystaniu części zamiennych.

Minicasco You Can Drive – co w ramach ochrony?

To tutaj swojej polisy powinny szukać młode osoby, które liczą na niższą składkę ubezpieczeniową. You Can Drive oferuje bowiem ubezpieczenia skierowane właśnie do początkujących kierowców, a minicasco, które posiada w swojej ofercie funkcjonuje jako dodatek do OC. W przypadku AC mini w YCD możemy mówić o dosyć szerokim zakresie ochrony, bo pod pojęciem szkody całkowitej, na wypadek której działa to minicasco, kryje się zarówno kradzież, zniszczenie w pożarze, przez siły przyrody oraz przez wandala, jak i utrata pojazdu w wypadku drogowym.

Na korzyść tego ubezpieczyciela działa fakt, że klient kupujący minicasco nie jest zobowiązany do wzięcia na siebie części kosztów związanych z likwidacją szkody (nie ma tu udziału własnego). W ramach ochrony mini AC ubezpieczyciel zastosował jednak inne obostrzenia:

 • pojazd z wyposażeniem podstawowym,
 • szkoda, do której doszło na terenie Polski,
 • szkoda musi być całkowita,
 • minimalna wartość szkody to 500 zł brutto.

Minicasco mtu24.pl

Podobnie, jak You Can Drive, także mtu24.pl oferuje pomoc w ramach AC mini, gdy do szkody doszło m.in. w wyniku zderzenia pojazdu czy kradzieży. Ubezpieczyciel zastrzega, że pojazd objęty tym ubezpieczeniem musi mieć zamontowane jedno urządzenie antykradzieżowe w przypadku auta o wartości do 100 000 zł oraz dwa urządzenia antykradzieżowe w pojeździe przekraczającym tę wartość, aby móc liczyć na odszkodowanie po utracie auta w związku z jego kradzieżą.

AC mini obejmuje wyłącznie terytorium Polski. 

Minicasco w TUZ Ubezpieczenia

AC mini, które znajduje się w ofercie TUZ Ubezpieczenia, jest zawierane na okres roku i obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej spowodowanej przez siły przyrody (pożar, powódź, grad, huragan, deszcz nawalny, usunięcie lub trzęsienie ziemi). Firma ta daje kierowcom możliwość wyboru jednego z trzech wariantów minicasco: Żywioły i Zwierzęta, Kradzież lub Kradzież, Żywioły i Zwierzęta. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy, które mają mniej niż 20 lat, a ich wartość rynkowa nie przekracza 40 tys. zł.

FAQ – dodatkowe pytania o minicasco

Czy posiadacze minicasco otrzymują zniżki za bezszkodową jazdę?
Kto nie będzie mógł skorzystać z minicasco?

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Dla mnie minicasco to podstawa, nigdy nie biorę gołego OC, tym bardziej że jak się bierze w "zestawie" to zawsze taniej ;)
avatar autora komentarza
ja mam wiedze jedną -masz drogi samochód to bierzesz minicasco . jak starego rupiecia to można sobie darować

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC