Ubezpieczenie od gradu i burzy. Jak uchronić samochód przed skutkami warunków atmosferycznych?

Załamania pogody mogą okazać się niezwykle groźne dla naszych pojazdów. Sprawdź, jak kupić ubezpieczenie od gradu i burzy!

Szkody wywołane gradem lub burzą

W jaki sposób złe warunki pogodowe zagrażają naszemu pojazdowi? Załamanie pogody nie tylko powoduje pogorszenie warunków jazdy w związku z ograniczoną widocznością czy śliską nawierzchnią.

Burza czy grad mogą spowodować poważne uszkodzenie auta. Ulewne deszcze grożą zalaniem samochodu. Podtopienie prowadzi do zniszczenia nadwozia i tapicerki, a w szczególności elektroniki. Uszkodzania, które powstają w wyniku zalania, nie tylko wpływają na obniżenie komfortu jazdy, lecz także zmniejszają bezpieczeństwo. Wymiana zalanych podzespołów często staje się koniecznością. Koszt takiej wymiany to nawet 20 000 zł.

Natomiast porywisty wiatr jest w stanie przenosić dość duże obiekty, jak elementy drzew czy zabudowań. Obiekty te mogą uderzyć w samochód, wybijając szyby i wgniatając karoserię. Naprawa pojazdu, na który spadnie duże drzewo, często okazuje się niemożliwa bądź nieopłacalna.

Z kolei spadające bryłki lodu są przyczyną wgnieceń. Koszt usunięcia jednego wynosi około 50 zł. W przypadku wielu wgłębień, naprawa samochodu uszkodzonego w trakcie gradobicia może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

Ekspert Mubi radzi:

Jednymi z najczęściej cierpiących w trakcie kontaktu z gradem elementów pojazdu są jego szyby. Także w czasie burzy lub silnego wiatru duża gałąź może spaść na maskę samochodu i uszkodzić jedną z szyb. Autocasco nie jest jedynym ubezpieczeniem chroniącym właściciela pojazdu przed finansowymi konsekwencjami zniszczenia pojazdu przez siły przyrody. Przed koniecznością samodzielnej likwidacji tego rodzaju szkód chroni ubezpieczenie szyb. Jest to dodatkowa forma ochrony, która zapewnia też zachowanie zniżek na autocasco, którego cena podniosłaby się po wypłaceniu z niego odszkodowania.

Ubezpieczenie od gradu i burzy

W przypadku uszkodzenia samochodu wskutek załamania pogody, próżno szukać winnego. W takiej sytuacji nie mamy możliwości likwidacji szkody z OC sprawcy. Aby zabezpieczyć się na wypadek szkody spowodowanej siłami przyrody, należy zakupić odpowiednie ubezpieczenie AC (autocasco).

AC jest ubezpieczeniem pomocnym w razie uszkodzenia własnego pojazdu, a jego zakres zależy od oferty danego ubezpieczyciela. W zależności od ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), może objąć takie zdarzenia jak kradzież, szkodę całkowitą lub częściową. Wśród sytuacji, w których przydaje się autocasco, należy wymienić zniszczenie pojazdu przez siły przyrody.

Ubezpieczeniem, które obejmuje ochronę przed niemal wszelkimi zdarzeniami (poza wymienionymi w OWU ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności), jest AC all risk. Nawet jednak minicasco, a więc AC o pomniejszonym zakresie, często zawiera ochronę przed siłami przyrody. W LINK4 można wybrać Smart Casco, które chroni tylko w przypadku działania żywiołów. Takie AC będzie kosztowało od 59 zł w przypadku ochrony pojazdów, których wartość nie przekracza 15 tys. zł, do 79 zł za ochronę auta o wartości między 25 tys. a 40 tys. zł.

Rolę ubezpieczenia przed skutkami gradu i burzy może pełnić także ubezpieczenie szyb.

OWU reguluje kwestię, czy odszkodowanie za zniszczenia wywołane przez żywioły, należy się w momencie szkody częściowej, czy tylko całkowitej. W pierwszym przypadku, koszt naprawy pojazdu nie przekracza 70% jego wartości. W drugim, naprawa okazuje się ekonomicznie nieopłacalna.

Cena ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, w tym wartości pojazdu, wariantu likwidacji szkody, franszyzy redukcyjnej lub integralnej czy amortyzacji części.

Sprawdźmy, ile za pakiet ubezpieczeniowy, który zawiera ochronę autocasco, zapłaciłby 33-letni mieszkaniec Żar, który ma prawo jazdy od 2010 roku i do tej pory nie spowodował żadnej szkody. Mężczyzna jeździ 2-letnim Renault Clio, które jest napędzane benzyną, a jego silnik ma pojemność 0,9 l. Auto do tej pory przejechało 12 tys. km, a jego właściciel w najbliższym roku planuje przebyć dystans nie większy niż 10 tys. km.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronySzczegóły ubezpieczenia ACCena pakietu
mtu24.plOC + AC Mini + NNW + AssistanceZdarzenia objęte ochroną – szkody spowodowane przez żywioły;
likwidacja szkody – kosztorys;
naprawa przy użyciu części zamiennych;
udział własny – brak;
amortyzacja części – brak;
zakres terytorialny – Europa;
minimalna wartość szkody – 500 zł;
suma ubezpieczenia – 44 221 zł.
707 zł
TUZ UbezpieczeniaOC + AC + NNW + AssistanceZdarzenia objęte ochroną – kradzież, szkoda całkowita, szkoda częściowa;
likwidacja szkody – kosztorys;
naprawa przy użyciu części zamiennych;
udział własny – 10% w szkodach wypadkowych;
amortyzacja części – brak;
zakres terytorialny – Europa;
minimalna wartość szkody – 500 zł;
suma ubezpieczenia – 43 300 zł.
1074 zł
AvivaOC + AC + NNW + AssistanceZdarzenia objęte ochroną – kradzież, szkoda całkowita, szkoda częściowa;
likwidacja szkody – ASO;
naprawa przy użyciu części oryginalnych;
udział własny – 500 zł w szkodach wypadkowych i przy kradzieży;
amortyzacja części – 0%;
zakres terytorialny – Europa;
minimalna wartość szkody – 500 zł;
suma ubezpieczenia – wartość rynkowa pojazdu.
1120 zł
BeesafeOC + AC + AssistanceZdarzenia objęte ochroną – kradzież, szkoda całkowita, szkoda częściowa;
likwidacja szkody – ASO;
naprawa przy użyciu części oryginalnych;
udział własny – 500 zł w szkodach wypadkowych i przy kradzieży;
amortyzacja części – brak;
zakres terytorialny – Europa;
minimalna wartość szkody – 500 zł;
suma ubezpieczenia – 44 100 zł.
1161 zł
LINK4OC + AC + NNW + AssistanceZdarzenia objęte ochroną – kradzież, szkoda całkowita, szkoda częściowa;
likwidacja szkody – kosztorys;
naprawa przy użyciu części zamiennych;
udział własny – 500 zł w szkodach wypadkowych;
amortyzacja części – 20%;
zakres terytorialny – Europa;
minimalna wartość szkody – 500 zł;
suma ubezpieczenia – 43 600 zł.
1343 zł
WienerOC + AC + NNW + AssistanceZdarzenia objęte ochroną – kradzież, szkoda całkowita, szkoda częściowa;
likwidacja szkody – ASO;
naprawa przy użyciu części oryginalnych;
udział własny – 500 zł w szkodach wypadkowych i przy kradzieży;
amortyzacja części – brak;
zakres terytorialny – Europa;
minimalna wartość szkody – 500 zł;
suma ubezpieczenia – 42 780 zł.
1540 zł

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Mubi. Kalkulacja wykonana 31.01.2022.

Ubezpieczenie od gradu i burzy w ofercie różnych ubezpieczycieli

Przyjrzyjmy się przykładom autocasco oferowanym przez poszczególnych ubezpieczycieli:

 • AC Aviva – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku huraganu, opadu atmosferycznego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, trąby powietrznej, zalania, zatopienia, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny;
 • AC Benefia – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna lub działania innych (niewymienionych w OWU) sił przyrody, które pojawią się nagle, i których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;
 • AC Generali – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku wszelkich zdarzeń pogodowych poza oddziaływaniem normalnych warunków atmosferycznych;
 • AC LINK4 – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku opadu atmosferycznego, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, zatopienia, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny lub innych (niewymienionych w OWU) sił przyrody;
 • AC Proama – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku wszelkich zdarzeń pogodowych (wiatru, powodzi, lawiny, osunięcia i zapadania się ziemi, gradu, uderzenia pioruna) poza oddziaływaniem normalnych warunków atmosferycznych;
 • AC Uniqa – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi lub innych (niewymienionych w OWU) sił przyrody;
 • AC TUZ – ubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku zalania, powodzi lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi;
 • AC You Can Driveubezpieczenie obejmuje szkody w wyniku zatopienia, powodzi, zalania, uderzenia pioruna, spływu wody po zboczach, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania ziemi niezwiązanego z działalnością ludzką, gradu, huraganu, naporu śniegu, upadku drzewa lub masztu.
Przykład

Marta postanowiła wykupić nie tylko autocasco, ale i ubezpieczenie szyb w LINK4. Drugie z tych ubezpieczeń pozwoliło jej na likwidację szkody poczynionej przez grad na szybach jej samochodu. Ta forma ochrony obowiązywała między innymi w razie nagłego działania sił przyrody, które w OWU tego ubezpieczyciela zostały zdefiniowane między innymi jako grad czy huragan. Dzięki temu, że usunęła szkodę korzystając z ochrony szyb, nie straciła zniżek na kolejne ubezpieczenie AC.

Przeczytaj też: Ubezpieczenie samochodu od powodzi – jak nie popłynąć finansowo po zalaniu samochodu?

PODSUMOWANIE
 • Grad i burza mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń samochodu. Koszt naprawy pojazdu bywa bardzo wysoki i niekiedy przewyższa wartość auta.
 • Aby ubezpieczyć się od gradu i burzy, należy zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia casco. Przed skutkami sił przyrody chronić może AC, minicasco czy ubezpieczenie szyb.
 • Zakres ubezpieczenia AC zależy od oferty ubezpieczyciela. Informacje na temat ochrony przed skutkami oddziaływania sił przyrody znajdują się w OWU każdej polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od burzy i gradu

Które ubezpieczenie chroni przed skutkami gradu i burzy?

Jeśli chcesz otrzymać ochronę przed skutkami burzy czy gradu, to powinieneś zdecydować się na autocasco. Ubezpieczenie AC all risk zapewnia ochronę przed wszystkimi siłami przyrody oprócz tych, które zostały wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU. Możesz także wykupić ubezpieczenie szyb. U niektórych ubezpieczycieli również minicasco obejmuje ochroną przed szkodami spowodowanymi przez grad i burzę.

Przed jakimi siłami przyrody chroni ubezpieczenie AC?

W OWU poszczególnych ubezpieczycieli wymienione są zdarzenia związane z siłami przyrody, które objęte są ochroną. Przeważnie są to szkody spowodowane przez huragan, trąby powietrzne, opady atmosferyczne, grad, uderzenie pioruna, zalanie, lawiny, osunięcie ziemi, pożar czy trzęsienie ziemi.

Od czego zależy cena AC?

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolne i jego cena zależy przede wszystkim od wartości pojazdu. Im jest on droższy, tym cena polisy AC będzie wyższa. Ubezpieczający może także wybrać różne warianty elementów polisy, takich jak sposób likwidacji szkody, franszyzę redukcyjną lub integralną. Znaczenie przy wyliczaniu ceny autocasco ma także amortyzacja części.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!