Co to jest szkoda częściowa?

Czy nasz samochód da się naprawić? To jedno z podstawowych pytań, które pojawiają się po szkodzie. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, mamy do czynienia ze szkodą częściową.

Szkoda częściowa a szkoda całkowita

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy dwa wykluczające się rodzaje szkód. W zależności od stopnia zniszczenia pojazdu mówimy o szkodzie częściowej lub szkodzie całkowitej. Szkoda całkowita jest inaczej definiowana w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, a inaczej dobrowolnego AC:

  • Ubezpieczenie OC – o szkodzie całkowitej mówimy, gdy naprawa pojazdu jest niemożliwa lub koszt naprawy pojazdu przekracza wartość pojazdu sprzed szkody;
  • Ubezpieczenie AC – o szkodzie całkowitej mówimy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza pewny, określony przez ubezpieczyciela, procentowy udział wartości pojazdu sprzed szkody. Zazwyczaj jest to 70% wartości samochodu (informacja o wysokości progu znajduje się w OWU).

Dokładne zdefiniowanie szkody całkowitej okazuje się ważne, ponieważ o szkodzie częściowej mówimy, gdy stopień uszkodzeń pozwala na opłacalne (ekonomicznie uzasadnione) naprawienie samochodu. W praktyce rozróżnienie szkody częściowej od całkowitej, polega na porównaniu szacunkowych kosztów naprawy z rynkową wartością pojazdu.

W przypadku szkody częściowej, zadaniem ubezpieczyciela jest wypłacenie odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy pojazdu.

Szkoda częściowa – różnica między OC a AC

W zależności, czy mówimy o OC, czy też autocasco, szkoda częściowa jest inaczej definiowana. W przypadku OC o szkodzie częściowej mówimy, gdy koszt naprawy pojazdu nie przekracza 100% wartości pojazdu sprzed szkody.

Gdy zaś mowa o ubezpieczeniu AC, szkoda częściowa ma miejsce, w momencie, kiedy koszt naprawy pojazdu nie przewyższa pewnego procentowego udziału wartości pojazdu (zazwyczaj 70%). Informacja o tym, ile wynosi próg, powyżej którego ubezpieczyciel uznaje, że pojazd nie nadaje się do naprawy z powodu zbyt wysokich kosztów reperacji (szkoda jest całkowita), znajduje się w OWU ubezpieczenia autocasco.

Odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC

Jak wspomniano, obowiązkiem ubezpieczyciela jest pokrycie szkody częściowej, aby poszkodowany kierowca mógł naprawić samochód. Wysokość świadczenia powinna umożliwić doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed wypadku lub kolizji. Górny limit odszkodowania określa (ustalona ustawowo) suma gwarancyjna OC i wynosi 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia drogowego bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jeśli kosztorys naprawy nie odpowiada wydatkom, jakie faktycznie poniósł poszkodowany, należy sprawdzić, czy odszkodowanie nie zostało zaniżone. W razie wątpliwości odnośnie kwoty odszkodowania, mamy prawo zweryfikować jej wysokość, a nawet napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia AC

Likwidacja szkody częściowej z AC uzależniona jest od zapisów w umowie. Treść OWU reguluje procentowy próg, do którego szkoda zostaje uznana za częściową. Jak już wspomniano, zazwyczaj to 70% wartości pojazdu, choć może to być – w zależności od wybranego wariantu autocasco – na przykład 80 czy 90%.

Z kolei wartość pojazdu ustalana jest na dzień szkody lub zawarcia umowy AC. W przypadku pierwszym, wartość pojazdu zostanie pomniejszona ze względu na amortyzację części w AC. W przypadku drugim, gdy poszkodowany ma wykupioną odnawialną sumę ubezpieczenia, wartość pojazdu pozostaje niezmienna od dnia podpisania umowy autocasco. Wysokość odszkodowania zależy również od udziału własnego w likwidacji szkody, czyli rozwiązania, zgodnie z którym część wartości szkody pokrywa ubezpieczony.

Jeśli podejrzewamy, że nasze odszkodowanie z AC zostało zaniżone, mamy prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Musimy pamiętać, że jeśli w ciągu tego samego roku przydarzy nam się kolejna szkoda częściowa, to mamy do dyspozycji mniejszą sumę ubezpieczenia. Sposobem na zabezpieczenie się przed sytuacją, w której suma ubezpieczenia wyczerpie się i okaże się zbyt mała, aby pokryć kolejne szkody, jest doubezpieczenie po szkodzie.

PODSUMOWANIE
  • Szkoda częściowa różni się od szkody całkowitej wymiarem uszkodzeń. W przypadku szkody częściowej, stopień uszkodzeń pozwala na opłacalne (ekonomicznie uzasadnione) naprawienie samochodu.
  • Szkoda częściowa jest inaczej definiowana w przypadku OC i AC. Różnice dotyczą wymiaru uszkodzeń: OC – jeśli koszt naprawy wynosi nie więcej niż 100% wartości pojazdu; AC – jeśli koszt naprawy nie przekracza na ogół 70% wartości auta.
  • Odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC powinno umożliwić naprawę uszkodzenia pojazdu. Górny limit odszkodowania to 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • Wysokość odszkodowania za szkodę częściową z AC zależy od zapisów umowy autocasco.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!