Czym jest doubezpieczenie samochodu po szkodzie komunikacyjnej?

Gdy otrzymujemy odszkodowanie z AC, kwota, na jaką jesteśmy ubezpieczeni maleje. Jak przywrócić wcześniejszą sumę ubezpieczenia? Sprawdź, czym jest doubezpieczenie!

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać w ramach odszkodowania z tytułu autocasco. Jest to bardzo istotny element umowy ubezpieczenia AC, ponieważ od niego w znacznej mierze zależy, czy będziemy usatysfakcjonowani z wysokości rekompensaty. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe prawdopodobieństwo, że nasze szkody zostaną pokryte (oczywiście, jeśli zdarzenie znajduje się w zakresie ubezpieczenia).

Musimy jednak pamiętać, że wysokość sumy ubezpieczenia powinna być dostosowana do wartości rynkowej pojazdu. Dlatego, wraz ze spadkiem wartości samochodu (na przykład w wyniku starzenia się i zużycia pojazdu), zmniejsza się kwota, którą możemy otrzymać jako odszkodowanie.

Suma ubezpieczenia to, obok zakresu ochrony i wysokości składki, jeden z najważniejszych parametrów, na który trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru oferty autocasco.

miniaturka wpisu
Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC. Sprawdź, ile można otrzymać w ramach odszkodowania!

Ile wynosi maksymalna kwota odszkodowania? O tym decydują suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Sprawdź, czym są te limity kwotowe!

Przejdź do artykułu

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcją sumy ubezpieczenia nazywamy po prostu otrzymanie odszkodowania po szkodzie. Jeśli korzystamy z ochrony ubezpieczeniowej w ramach AC i przydarzy nam się zdarzenie ujęte w zakresie autocasco, otrzymamy stosowną rekompensatę. Jednocześnie jednak pomniejszy się suma ubezpieczenia. O ile? O kwotę w wysokości otrzymanego odszkodowania.

Przykład

Pan Waldemar porusza się Nissanem Qashqai o wartości 40 000 zł. Niestety auto uległo uszkodzeniu. Kierowca wpadł w poślizg i wylądował w przydrożnym rowie. Na szczęście koszt naprawy w wysokości 10 000 zł mógł pokryć z autocasco. Odszkodowanie pomniejszyło sumę ubezpieczenia AC o 10 000 zł. Dlatego, gdyby samochód został ponownie uszkodzony lub skradziony, pan Waldemar mógłby otrzymać rekompensatę w wysokości do 30 000 zł.

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych istnieje możliwość zawarcia umowy AC z odnawialną sumą ubezpieczenia. W takim wypadku, wypłata odszkodowania nie pomniejsza sumy odszkodowania.

miniaturka wpisu
Zapisy umowne i konsumpcja sumy ubezpieczenia: czy otrzymasz mniejsze odszkodowanie?

Niezależnie od tego, czy ubezpieczasz samochód, czy mieszkanie musisz zwrócić baczną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia określoną w umowie polisy.

Przejdź do artykułu

Czym jest doubezpieczenie samochodu?

Stare porzekadło mówi, że nieszczęścia chodzą parami. Nie mamy nigdy pewności, czy po przykrym zdarzeniu losowym, nie przytrafi się nam kolejne. Nasz samochód może również, nawet jeśli ostatnio uległ uszkodzeniu, zostać ponownie uszkodzony. Tymczasem każde kolejne odszkodowanie z AC pomniejsza sumę ubezpieczenia. Oznacza to, że po szkodzie komunikacyjnej i otrzymaniu rekompensaty, nadal pozostajemy narażeni na potencjalne szkody, lecz maksymalna kwota, jaka nam przysługuje w ramach odszkodowania będzie mniejsza.

Zmniejszanie się sumy ubezpieczenia stanowi nie lada problem. Może bowiem prowadzić do wyczerpania się sumy ubezpieczenia. Bywa, że odszkodowanie po kolejnej szkodzie komunikacyjnej okazuje się niewystarczające, a kierowca zmuszony jest pokryć koszt naprawy z własnej kieszeni. Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami konsumpcji sumy ubezpieczenia?

Możemy się doubezpieczyć, a więc podnieść kwotę sumy ubezpieczenia. Dzięki doubezpieczeniu suma naszego ubezpieczenia staje się adekwatna do wartości naszego pojazdu.

O dostosowaniu sumy ubezpieczenia do wartości pojazdu powinni pamiętać także kierowcy, którzy zwiększyli wartość swoich pojazdów. Jeśli właściciel zainwestuje w auto po podpisaniu umowy AC, może się okazać, że zawarta w umowie suma ubezpieczenia jest niewystarczająca dla pokrycia potencjalnych szkód. W sytuacji zwiększenia wartości samochodu również należy się doubezpieczyć. Poprzez doubezpieczenie dostosujemy sumę ubezpieczenia do aktualnej wartości pojazdu.

W jaki sposób doubezpieczyć samochód?

Doubezpieczenia dokonuje się w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym zawarliśmy umowę AC. Co ciekawe, dodatkową umowę ubezpieczeniową podpisuje się jeszcze w trakcie trwania aktualnej umowy autocasco. Wystarczy wskazać powód, dla którego chcemy zawrzeć dodatkową umowę. Wyrównanie kwoty, na którą ubezpieczamy nasz samochód, wymaga dopłacenia składki w odpowiedniej wysokości.

miniaturka wpisu
Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC. Sprawdź, ile można otrzymać w ramach odszkodowania!

Ile wynosi maksymalna kwota odszkodowania? O tym decydują suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Sprawdź, czym są te limity kwotowe!

Przejdź do artykułu

O doubezpieczeniu powinniśmy pomyśleć, gdy suma ubezpieczenia naszego samochodu została wyraźnie uszczuplona po wypłacie odszkodowania lub wartość pojazdu mocno się zwiększyła.

PODSUMOWANIE
  • Suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą odszkodowania, jaką możemy otrzymać w razie zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Konsumpcja sumy ubezpieczenia polega na wykorzystywaniu kwoty, na jaką jesteśmy ubezpieczeni. Każde zdarzenie ubezpieczeniowe pomniejsza dostępną sumę ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa oferują odnawialną sumę ubezpieczenia. Wówczas, przy wypłacie odszkodowania, nie dochodzi zmniejszenia sumy.
  • Doubezpieczenie polega na podniesieniu kwoty sumy ubezpieczenia. Dzięki doubezpieczeniu unikamy sytuacji, w której suma ubezpieczenia wyczerpie się, a odszkodowanie okaże się niewystarczające, aby pokryć szkody.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy
avatar autora komentarza
Nie wiedziałem o tym, a doubezpieczenie samochodu to super opcja!