Ubezpieczenie samochodu od powodzi – jak nie popłynąć finansowo po zalaniu samochodu?

Obserwacje meteorologiczne pokazują, że pogoda w Polsce robi się coraz bardziej gwałtowna. Notuje się więcej dni z intensywnymi nawałnicami i burzami. Z drugiej strony mniej jest niewielkich opadów. Zmiany te powodują, że rośnie zagrożenie zalania i wystąpienia powodzi, co naraża na niebezpieczeństwo samochody. Jak wygląda oferta ubezpieczycieli w kwestii ochrony pojazdów przed powodzią? O czym powinien pamiętać kierowca ubezpieczający auto? Przejdźmy płynnie do najważniejszych kwestii!

Autocasco – czy tylko kiedy się powodzi?

Oprócz obowiązkowego OC każdy właściciel pojazdu ma również do wyboru dodatkowe ubezpieczenia. Może on zdecydować się na autocasco, NNW i Assistance. To właśnie przedmiotem ubezpieczenia tego pierwszego z wymienionych są uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież (samochodu, ale także jego części) spowodowane przez niespodziewane i nagłe zdarzenia. Ochronie podlega także wyposażenie dodatkowe, jeśli zostało ono wskazane w umowie ubezpieczeniowej. 

Czy do nagłych i niespodziewanych zdarzeń zalicza się także powódź? Większość ubezpieczyciele odpowiada na to pytanie twierdząco – tak, autocasco chroni także na wypadek powodzi i zalania samochodu!

Często można usłyszeć, że dodatkowe ubezpieczenie autocasco to kosztowny i niepotrzebny wydatek. Patrząc jednak na zakres polisy, właściciel samochodu szybko może zmienić zdania, zwłaszcza jak zależy mu na pełnej ochronie własności. Pełne AC chroni od:

 • uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu z winy właściciela podczas jazdy,
 • kradzież,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie – wandalizm,
 • uszkodzenia przez siły przyrody (pożar, gradobicie, powódź)
 • zniszczenia spowodowane przez zwierzęta.

W tym artykule zajmiemy się punktem mówiącym o zniszczeniu lub uszkodzeniu samochodu przez siły przyrody. Co zrobić, kiedy auto zostanie zalane? Jak się zachować i po jakim czasie należy zgłosić zdarzenie?

Zalany samochód – co teraz?

Gwałtowna aura wiosną i latem często wiąże się z bardzo intensywnymi opadami deszczu. Ile razy w roku pojawiają się relacje z miast, w których po burzy po ulicach płyną rzeki? Albo informacje o górskich rwących potokach, których nurt porywa wszystko na swojej drodze? 

To właśnie od stopnia zalania pojazdu zależy czy będzie on dalej sprawny. Jeśli po burzy samochód stał przez chwilę w wodzie i jest zalany w niewielkim stopniu, to można go osuszyć i szybko naprawić. Gorzej, jeśli woda zalała silnik i elektronikę – w takim przypadku pojazd nadaje się na złom! Wtedy najprawdopodobniej czeka właściciela utrata samochodu. Ubezpieczyciel uzna, że doszło do szkody całkowitej, a nie szkody częściowej

Jeśli podczas intensywnego opadu droga zostanie zalana, nie wolno na nią wjeżdżać. Pracujący silnik może zassać wodę, co sprawi, że ulegnie on zniszczeniu. Oczywiście przejazd przez głęboką kałuże może skończyć się także dostaniem wody do wnętrza auta.

Po jakim czasie można zgłosić zalanie samochodu?

Po stwierdzeniu zalania samochodu należy, jak najszybciej zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne wytyczne, co do tego terminu. W LINK4 zalanie samochodu powinno zgłosić się jak najszybciej, ale nie później niż 7 dni, od momentu, kiedy szkoda została zauważona.

Przykład

Pan Jacek wyjechał na zagraniczne wakacje. W czasie urlopu przez miasto, w którym mieszka, przeszła burza. Opady były tak intensywne, że woda zalała parking, na którym stał samochód Jacka. Nieświadomy niczego właściciel bawił się beztrosko na plaży. Po dwóch tygodniach wrócił do domu i zastał swoje auto zniszczone. Od razu zadzwonił do ubezpieczyciela. Ponieważ nikt nie poinformował Jacka o zdarzeniu, mógł on zgłosić szkodę dwa tygodnie od jej wystąpienia.

Z kolei Benefia zaleca niezwłoczne zgłoszenie szkody, ale nie później niż 3 dni robocze, od jej stwierdzenia. Podobne wytyczne przedstawia Aviva. Należy pamiętać, by przed podpisaniem umowy na ubezpieczenie autocasco zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenie (OWU).

Co grozi za brak zgłoszenia szkody?

Ubezpieczyciele zaznaczają, że umyślny lub wynikający z rażącego niedbalstwa brak powiadomienia o szkodzie w określonym terminie może skutkować zmniejszeniem sumy odszkodowania. Dlaczego? Opóźnienie może przyczynić się do powstania dodatkowych szkód albo utrudnić wyjaśnienie okoliczności ich powstania, wielkości i skutków. 

Kiedy można zacząć naprawiać samochód?

Właściciel pojazdu powinien także pamiętać, że nie może naprawić pojazdu przed oszacowaniem szkód przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ów przedstawiciel nie zjawi się przez określoną w OWU ilość dni od momentu zgłoszenia zalania samochodu – po tym czasie kierowca może przetransportować pojazd do warsztatu, by został naprawiony. 

Brak wypłaty odszkodowania – przyczyny

Ubezpieczyciele zawierają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności, które opisują, kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Jednym z podstawowych przypadków jest jazda samochodem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Czy w OWU można znaleźć wyłączenia związane z zalaniem pojazdu? Zdecydowanie tak! Oto one:

 • odszkodowanie za uszkodzenia samochodu nie zostanie wypłacone, kiedy powstanie poprzez zassanie wody do silnika podczas jazdy,
 • również wyrządzenie umyślne szkody lub rażące niedbalstwo sprawi, że odszkodowanie nie będzie wypłacone (sytuacja dotyczy właściciela i osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • pojazd był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Aby dokładnie zapoznać się z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności należy zawsze przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

Przykład

Pani Alicja jechała samochodem, kiedy rozpętała się burza. W kilka chwil studzienki kanalizacyjne przestały przyjmować wodę i na ulicy pojawiła się głęboka kałuża. Nieroztropna Pani Alicja zignorowało niebezpieczeństwo i wjechała w wodę. Po kilkudziesięciu metrach samochód się zatrzymał. Okazało się, że zalany został silnik. Niestety Pani Alicja nie otrzyma odszkodowania, ponieważ złamała warunki ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że aby otrzymać odszkodowania za zalanie samochodu, należy mieć wykupione ubezpieczenie AC. Ważne jest również, by prowadzić samochód zgodnie z jego przeznaczeniem (samochód osobowy to nie amfibia!) i przestrzegać zasad zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

PODSUMOWANIE
 • Ochronę ubezpieczeniową przed powodzią i zalaniem samochodu zapewnia autocasco.
 • Uszkodzenia samochodu należy zgłosić jak najszybciej. Ubezpieczyciele w OWU zawierają informację o najpóźniejszym terminie powiadomienia – najczęściej to 3 lub 7 dni od stwierdzenia szkody.
 • Brak zgłoszenia szkody w wyznaczonym terminie może zmniejszyć wysokość odszkodowania.
 • Samochód można naprawić dopiero po oszacowaniu szkód przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej.
 • Umyślne wyrządzenie szkód, rażące niedbalstwo oraz zniszczenia powstałe podczas zassania wody przez silnik podczas jazdy są wyłączeniami odpowiedzialności, które sprawiają, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Źródła:

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem copywriterem i redaktorem, który pisze artykułu związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!