Ubezpieczenie samochodu od pożaru

Do zapalenia samochodu może dojść nie tylko na skutek umyślnego podpalenia, czasem zdarza się tak, że wady fabryczne lub usterki techniczne prowadzą do samozapłonu. Czy w takiej sytuacji właściciel pojazdu uzyska odszkodowanie? Co z pojazdami, które zapaliły się od płonącego wcześniej samochodu? Czy ich właściciele również mogą liczyć na odszkodowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Dowiedz się, w jakich okolicznościach możesz domagać się odszkodowania, a także do kogo należy się zwrócić z roszczeniem. Podpowiadamy również, jak uchronić się przed skutkami pożaru w samochodzie.

ubezpieczenie samochodu od pożaru

Pożar samochodu a ubezpieczenie OC

Płonący samochód nie należy do częstych widoków. Mimo wszystko warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru. Pożar może doszczętnie zniszczyć samochód. Nie oznacza to jednak, że właściciel pojazdu zawsze będzie w 100% stratny. Celem zabezpieczenia się na wypadek pożaru warto wykupić ubezpieczenia AC. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak kradzież czy pożar. Zakres ochrony udzielanej w ramach AC zależy od konkretnej oferty ubezpieczyciela, dlatego przed podpisaniem umowy należy się upewnić, czy odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje skutki pożaru, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach.

Co jeśli jednak nie posiadasz ubezpieczenia AC, a Twój samochód spłonął? Czy ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w takiej sytuacji?

Ubezpieczenie OC chroni osoby poszkodowane w związku:

 • z ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub wyładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem lub postojem auta.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem szczególnym. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona osoby poszkodowanej przez osobę ubezpieczoną, a nie osoby ubezpieczonej. Właściciel samochodu, który spłonął, bez względu na to, czy był to samozapłon, czy podpalenie, nie uzyska odszkodowania ze swojego własnego ubezpieczenia OC. Jest jednak szansa na uzyskanie odszkodowania, jeśli samochód spłonął na skutek przeniesienia się płomieni z innego samochodu. Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli w samochodzie stojącym obok Twojego dojdzie do pożaru, na skutek czego Twój pojazd również zapłonie, możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC właściciela samochodu, w którym pierwotnie doszło do pożaru. Ważna jest oczywiście przyczyna pożaru. Ubezpieczyciel będzie odpowiadał, jeśli do pożaru doszło na skutek samozapłonu. Przyczyna musi pochodzić ,,z auta”. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli samochód został podpalony przez osobę trzecią.

Przykłady

Samochód Katarzyny stojący na parkingu zaczął płonąć na skutek wady technicznej, w wyniku czego podpaliły się dwa inne samochody stojące obok. Właściciele tych aut mogą domagać się odszkodowania z OC Katarzyny.

Samochód Marka został podpalony na parkingu. W wyniku podpalenia zaczął płonąć samochód Jolanty. Zakład ubezpieczeń, w którym Marek posiada ubezpieczenie OC, nie wypłaci odszkodowania ani Markowi, ani Jolancie.

Spłonął mi samochód. Od kogo otrzymam odszkodowanie?

Jeśli samochód został uszkodzony na skutek pożaru, właściciel ma szansę uzyskać odszkodowanie, jeśli wykupił wcześniej ubezpieczenie AC. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności i zakresu ubezpieczenia. W OWU ubezpieczenia AC określony jest zakres ochrony, a także sytuacje w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli zdarzenie mieści się w granicach ochrony, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na zasadach wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie AC to nie jedyna możliwość uzyskania odszkodowania za pożar w samochodzie. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Jeśli samochód zapłonął na skutek przeniesienia płomieni z innego samochodu, który stał obok, to właściciel uszkodzonego samochodu może domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC osoby, której auto było źródłem pożaru. W przypadku ubezpieczenia OC ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, ale także z jego postojem. Zatem jeśli samochód zapłonął podczas postoju, a płomienie przeniosły się na inne auto stojące obok, to odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie w tym przypadku w pełni uzasadniona. Należy jednak pamiętać, że tak, jak już wcześniej wspomniano, wszystko zależy od okoliczności. Wiele będzie więc zależało od tego, jaka była przyczyna powstania pożaru.

Przykład

Bogdan mieszka w centrum Warszawy i parkuje samochód na ulicy przed domem. Pewnej nocy w okolicy jego miejsca zamieszkania doszło do zamieszek – wandale rzucali w samochody m.in. kamieniami i racami. Jedna z rac trafiła w samochód Bogdana, w wyniku czego auto stanęło w płomieniach. Następnego dnia Bogdan zgłosił się do swojego ubezpieczyciela, u którego miał wykupione AC, będąc przekonanym, że otrzyma odszkodowanie. Niestety, gdyby przeczytał dokładnie OWU, wiedziałby, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych z powodu aktów wandalizmu, w związku z czym nie należy mu się rekompensata.

Ubezpieczenie samochodu od pożaru – na co zwrócić uwagę?

Pomimo tego, że pożar samochodu nie jest częstym zjawiskiem, warto zabezpieczyć się na tę ewentualną okoliczność, tym bardziej że szkody mogą przybrać naprawdę ogromne rozmiary. Najlepszym zabezpieczeniem na wypadek pożaru jest ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie autocasco zapewnia ochronę na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych m.in. takich, jak pożar. Co więcej AC może również zapewnić ochronę na wypadek podpalenia w ramach aktu wandalizmu, a więc w sytuacji, gdy ktoś podpali Twój samochód.

Zanim jednak wybierzesz ubezpieczenie, zapoznaj się z warunkami, jakie oferują poszczególne zakłady ubezpieczeń. Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ubezpieczyciele mają więc dużą swobodę co do kształtowania warunków umowy. Co za tym idzie – zakres ochrony oraz zakres odpowiedzialności za szkodę może różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń.

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Przede wszystkim sprawdź, czy ubezpieczenie obejmuje ochronę na wypadek wystąpienia pożaru. Niektóre zakłady ubezpieczeń stosują formułę all risks – czyli ochronę od wszystkich ryzyk, niektóre jednak ograniczają zakres tej ochrony. Wielu ubezpieczycieli na przykład oferuje ubezpieczenie AC w różnych wariantach cenowych. Im droższy wariant, tym szerszy zakres ochrony oraz praw przysługujących ubezpieczonemu.
 • Sprawdź, czy ubezpieczenie od pożaru nie obejmuje jedynie szkody całkowitej. Niektóre zakłady ubezpieczeń wskazują w OWU, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek pożaru, ale tylko wtedy, gdy doszło do szkody całkowitej. Szkoda całkowita to stan, w którym zniszczenia są na tyle duże, że nie da się przywrócić samochodu do poprzedniego stanu. Wielu ubezpieczycieli definiuje w OWU szkodę całkowitą również jako sytuację, w której naprawa jest nieopłacalna. Kiedy naprawa jest nieopłacalna? Zależy od zapisów OWU, większość ubezpieczycieli wskazuje, że szkoda całkowita występuje, gdy wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu. Czy decydowanie się na taką umowę jest ryzykowne? Nie ciężko o szkodę całkowitą, gdy dojdzie do pożaru. Jeśli jednak chcesz mieć szerszy zakres ochrony, to poszukaj ubezpieczyciela, który odpowie za skutki pożaru niezależnie od wartości szkody.
 • Sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU powinny być zawarte zapisy regulujące tę kwestię.

Osoby, które chcą zaoszczędzić i nie potrzebują takiego zakresu ochrony, jaki zapewnia ubezpieczenie AC, mogą zdecydować się na ubezpieczenie minicasco. Czym jest minicasco? Można stwierdzić, że jest to okrojona wersja ubezpieczenia AC. Minicasco zazwyczaj zapewnia ochronę na wypadek kradzieży oraz szkody powstałej na skutek pożaru. Warto również podkreślić, że jest tańsze od pełnego ubezpieczenia AC. Należy jednak pamiętać, że nie każdy ubezpieczyciel sprzedaje ochronę w takiej formie.

Ekspert Mubi radzi:

Jeśli jesteś właścicielem wiekowego pojazdu i zależy Ci na jego ochronie, AC w wersji mini może być dla Ciebie jedynym rozwiązaniem. Większość ubezpieczycieli ogranicza sprzedaż autocasco w szerokim zakresie do pojazdów mających maksymalnie 15 lat, oferując jednak niekiedy ograniczoną ochronę starszych samochodów. Wiele towarzystw zastrzega też w OWU, że ubezpieczenie może objąć auta w wieku wyższym od maksymalnego, jeśli ich właściciele przedłużają umowę, a wcześniej nie zgłaszali żadnej szkody.

Ubezpieczenia od pożaru samochodu w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie od kradzieży i pożaru znajdziesz m.in. w ofertach Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA, LINK4 oraz Allianz.

UNIQA oferuje ubezpieczenie autocasco od zniszczenia samochodu wskutek pożaru i od kradzieży. Ochroną są objęte szkody całkowite, do których doszło wskutek pożaru. W ramach odszkodowania ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów celowych działań podjętych w celu ratowania samochodu, nawet jeśli okazały się bezskuteczne, parkowania uszkodzonego pojazdu od dnia zgłoszenia szkody do wykonania oględzin (maksymalnie 7 dni) oraz demontażu auta, jeśli był konieczny do oszacowania wysokości szkody.

Smart casco proponowane przez LINK4 może obejmować między innymi żywioły. Występuje w kilku wersjach, w których oprócz konsekwencji działania sił przyrody likwidowane są również skutki szkody całkowitej lub kradzieży. W zakresie ubezpieczenia dotyczącego żywiołów wypłaca się odszkodowanie po pożarze samochodu, o ile nie powstał on w wyniku podpalenia pojazdu.

Firma Allianz oferuje pakiet Mój Samochód w kilku wersjach. W wariantach: Plus, Ekstra i Max pojawia się ubezpieczenie autocasco — pożar, eksplozja, implozja. Towarzystwo zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z likwidacją szkody spowodowanej pożarem. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą sytuacji, w których do szkody doszło w wyniku awarii pojazdu, z powodu przyczyn eksploatacyjnych, wskutek naprawy lub konserwacji oraz wskutek montażu lub demontażu części pojazdu i ich nieprawidłowego użytkowania.

Jak uzyskać odszkodowanie z AC za pożar auta?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie AC, które obejmuje szkody powstałe na skutek pożaru, celem uzyskania odszkodowania należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody można skierować do ubezpieczyciela zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź na stronie internetowej ubezpieczyciela czy nie udostępnił on formularzy elektronicznych ułatwiających przekazanie zgłoszenia.

Zgłaszając szkodę musisz mieć na uwadze postanowienia OWU, ubezpieczyciele często formułują w nim zapisy dotyczące sposobu zgłaszania szkody. 

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z AC za pożar w samochodzie?

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela należy szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres odpowiedzialności może różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń. Najczęściej ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności:

 • jeśli samochód nie posiadał ważnych badań technicznych, a stan pojazdu miał wpływ na rozmiar szkody;
 • jeśli do szkody doszło na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem;
 • jeśli szkoda polegająca na pożarze pojazdu lub jego wyposażenia jest następstwem nieprawidłowego zamontowania lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji gazowej.
PODSUMOWANIE
 • Chcąc zabezpieczyć się przed szkodami powstałymi na skutek pożaru samochodu, warto wykupić ubezpieczenie AC.
 • Ubezpieczenie AC jest oferowane w różnych wariantach. Ponadto ubezpieczyciele samodzielnie ustalają, jak szeroki jest zakres ochrony. Przed podpisaniem umowy upewnij się, jakie są warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Osoby, które chcą zaoszczędzić, mogą zdecydować się na okrojoną wersję ubezpieczenia AC. Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Takie ubezpieczenie jest tańsze, ale ma również węższy zakres ochrony.
 • Jeśli Twój samochód spłonął na skutek przeniesienia płomieni z samochodu stojącego obok, możesz starać się o odszkodowanie z OC właściciela tego samochodu. W tym przypadku ważna będzie przyczyna powstania pożaru.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu od pożaru

Kiedy można dostać odszkodowanie z OC za zniszczenie samochodu w pożarze?
Jakie ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania po pożarze auta?
Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC