Ubezpieczenie samochodu od pożaru

Do zapalenia samochodu może dojść nie tylko na skutek umyślnego podpalenia, czasem zdarza się tak, że wady fabryczne lub usterki techniczne prowadzą do samozapłonu. Czy w takiej sytuacji właściciel pojazdu uzyska odszkodowanie? Co z pojazdami, które zapaliły się od płonącego wcześniej samochodu? Czy ich właściciele również mogą liczyć na odszkodowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Z poniższego tekstu dowiesz się w jakich okolicznościach możesz domagać się odszkodowania, a także do kogo należy się zwrócić z roszczeniem. Podpowiadamy również jak uchronić się przed skutkami pożaru w samochodzie.

Pożar samochodu, a ubezpieczenie OC.

Płonący samochód nie należy do częstych widoków, mimo wszystko warto wiedzieć jak zabezpieczyć się na wypadek pożaru. Pożar może doszczętnie zniszczyć samochód, nie oznacza to jednak, że właściciel pojazdu zawsze będzie w 100% stratny. Celem zabezpieczenia się na wypadek pożaru warto wykupić ubezpieczenia AC, jest to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni przed skutkami zdarzeń losowych takich jak kradzież czy pożar.  Zakres ochrony udzielanej w ramach AC zależy od konkretnej oferty ubezpieczyciela, dlatego przed podpisaniem umowy należy się upewnić czy odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje skutki pożaru, a jeśli tak to w jakich okolicznościach.

Co jeśli jednak nie posiadasz ubezpieczenia AC, a Twój samochód spłonął? Czy ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w takiej sytuacji?

Ubezpieczenie OC chroni osoby poszkodowane w związku:

 •  z ruchem pojazdu
 • wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu
 • bezpośrednim załadowywaniem lub wyładowywaniem pojazdu
 • zatrzymaniem lub postojem auta

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem szczególnym, celem tego ubezpieczenia jest ochrona osoby poszkodowanej, a nie osoby ubezpieczonej. Właściciel samochodu, który spłonął – bez względu na to czy był to samozapłon czy podpalenie, nie uzyska odszkodowania ze swojego własnego ubezpieczenia OC. Jest jednak szansa na uzyskanie odszkodowania, jeśli samochód zapłonął na skutek przeniesienia się płomieni z innego samochodu. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli w samochodzie stojącym obok Twojego dojdzie do pożaru, na skutek czego Twój pojazd również zapłonie, możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC właściciela samochodu, w którym pierwotnie doszło do pożaru. Ważna jest oczywiście przyczyna pożaru, ubezpieczyciel będzie odpowiadał jeśli do pożaru doszło na skutek samozapłonu. Przyczyna musi pochodzić ,,z auta”, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli samochód został podpalony przez osobę trzecią.

Przykłady

Samochód Katarzyny stojący na parkingu zaczął płonąć na skutek wady technicznej, w wyniku czego podpaliły się dwa inne samochody stojące obok. Właściciele tych aut mogą domagać się odszkodowania z OC Katarzyny.

Samochód Marka został podpalony na parkingu, w wyniku podpalenia zaczął płonąć samochód Jolanty. Zakład ubezpieczeń, w którym Marek posiada ubezpieczenie OC, nie wypłaci odszkodowania ani Markowi, ani Katarzynie.

Spłonął mi samochód, od kogo otrzymam odszkodowanie?

Jeśli samochód został uszkodzony na skutek pożaru, właściciel ma szansę uzyskać odszkodowanie, jeśli wykupił wcześniej ubezpieczenie AC. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności i zakresu ubezpieczenia. W OWU ubezpieczenia AC określony jest zakres ochrony, a także sytuacje w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli zdarzenie mieści się w granicach ochrony, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na zasadach wskazanych w OWU.

Ubezpieczenie AC to nie jedyna możliwość uzyskania odszkodowania za pożar w samochodzie. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Jeśli samochód zapłonął na skutek przeniesienia płomieni z innego samochodu, który stał obok to właściciel uszkodzonego samochodu może domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC osoby, której auto było źródłem pożaru. W przypadku ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, ale także z jego postojem, zatem jeśli samochód zapłonął podczas postoju, a płomienie przeniosły się na inne auto stojące obok to odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie w tym przypadku w pełni uzasadniona. Należy jednak pamiętać, że tak jak już wcześniej wspomniano wszystko zależy od okoliczności, wiele będzie więc zależało od tego jaka była przyczyna powstania pożaru.

Ubezpieczenie samochodu od pożaru – na co zwrócić uwagę?

Pomimo tego, że pożar samochodu nie jest częstym zjawiskiem, warto zabezpieczyć się na tą ewentualną okoliczność, tym bardziej że szkody mogą przybrać naprawdę ogromnych rozmiarów. Najlepszym zabezpieczeniem na wypadek pożaru jest ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych m.in. takich jak pożar. Co więcej AC może również zapewnić ochronę na wypadek podpalenia w ramach aktu wandalizmu, a więc w sytuacji gdy ktoś podpali Twój samochód.

Zanim jednak wybierzesz ubezpieczenie, zapoznaj się z warunkami jakie oferują poszczególne zakłady ubezpieczeń. Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ubezpieczyciele mają więc dużą swobodę co do kształtowania warunków umowy, co za tym idzie – zakres ochrony oraz zakres odpowiedzialności za szkodę może różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń.

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Przede wszystkim sprawdź czy ubezpieczenie obejmuje ochronę na wypadek wystąpienia pożaru. Niektóre zakłady ubezpieczeń stosują formułę all risk – czyli ochronę od wszystkich ryzyk, niektóre jednak ograniczają zakres tej ochrony, wielu ubezpieczycieli np. oferuje ubezpieczenie AC w różnych wariantach cenowych, im droższy wariant tym szerszy zakres ochrony oraz uprawnień przysługujących ubezpieczonemu.
 • Sprawdź czy ubezpieczenie od pożaru nie obejmuje jedynie szkody całkowitej. Niektóre zakłady ubezpieczeń wskazują w OWU, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek pożaru, ale tylko wtedy gdy doszło do szkody całkowitej. Szkoda całkowita to stan, w którym zniszczenia są na tyle duże, że nie da się przywrócić samochodu do poprzedniego stanu. Wielu ubezpieczycieli definiuje w OWU szkodę całkowitą również jako sytuację, w której naprawa jest nieopłacalna. Kiedy naprawa jest nieopłacalna? Zależy od zapisów OWU, większość ubezpieczycieli wskazuje, że szkoda całkowita występuje kiedy wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu. Czy decydowanie się na taką umowę jest ryzykowne? Nie ciężko o szkodę całkowitą gdy dojdzie do pożaru, jeśli jednak chcesz mieć szerszy zakres ochrony to poszukaj ubezpieczyciela, który odpowie za skutki pożaru niezależnie od wartości szkody.
 • Sprawdź jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU powinny być zawarte zapisy regulujące tę kwestię.

Osoby, które chcą zaoszczędzić i nie potrzebują takiego zakresu ochrony jaką zapewnia ubezpieczenie AC, mogą zdecydować się na ubezpieczenie minicasco.  Czym jest minicasco? Można stwierdzić, że jest to okrojona wersja ubezpieczenia AC. Minicasco zazwyczaj zapewnia ochronę na wypadek kradzieży oraz szkody powstałej na skutek pożaru, co warto również podkreślić – jest tańsze od pełnego ubezpieczenia AC. Należy jednak pamiętać, że nie każdy ubezpieczyciel sprzedaje ubezpieczenie w takiej formie, ubezpieczenie od kradzieży i pożaru znajdziesz m.in. w ofercie AXA Direct, Link4 oraz Allianz.

Jak uzyskać odszkodowanie z AC za pożar auta?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie AC, które obejmuje szkody powstałe na skutek pożaru, celem uzyskania odszkodowania należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody można skierować do ubezpieczyciela zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź na stronie internetowej ubezpieczyciela czy nie udostępnił on formularzy elektronicznych ułatwiających przekazanie zgłoszenia.

Zgłaszając szkodę musisz mieć na uwadze postanowienia OWU, ubezpieczyciele często formułują w nim zapisy dotyczące sposobu zgłaszania szkody. 

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z AC za pożar w samochodzie?

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela należy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zakres odpowiedzialności może różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń. Najczęściej ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności:

 • Jeśli samochód nie posiadał ważnych badań technicznych, a stan pojazdu miał wpływ na rozmiar szkody.
 • Jeśli do szkody doszło na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do kierowania pojazdem.
 • Jeśli szkoda polegająca na pożarze pojazdu lub jego wyposażenia jest następstwem nieprawidłowego zamontowania lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji gazowej.
PODSUMOWANIE
 • Chcąc zabezpieczyć się przed szkodami powstałymi na skutek pożaru samochodu warto wykupić ubezpieczenie AC.
 • Ubezpieczenie AC jest oferowane w różnych wariantach, ponadto ubezpieczyciele samodzielnie ustalają jak szeroki jest zakres ochrony. Przed podpisaniem umowy upewnij się jakie są warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Osoby, które chcą zaoszczędzić mogą zdecydować się na okrojoną wersję ubezpieczenia AC. Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Takie ubezpieczenie jest tańsze, ale ma również węższy zakres ochrony.
 • Jeśli Twój samochód podpalił się na skutek przeniesienia płomieni z samochodu stojącego obok, możesz starać się o odszkodowanie z OC właściciela tego samochodu. W tym przypadku ważna będzie przyczyna powstania pożaru.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!