Ubezpieczenie samochodu a ekstremalne zjawiska pogodowe

Gwałtowne załamanie pogody. Deszcz tak ulewny, że powoduje błyskawiczną powódź. Grad wielkości kurzych jaj i orkan łamiący drzewa. Czy można ubezpieczyć samochód od takich zdarzeń? Okazuje się, że tak. Dowiedz się, które ubezpieczenia okażą się pomocne, gdy Twoje auto znajdzie się w zasięgu ekstremalnego zjawiska pogodowego!

ubezpieczenie samochodu od ekstremalnych zjawisk pogodowych

Ekstremalne zjawiska pogodowe – definicja i występowanie w Polsce

Zmiany klimatu wpływają na pogodę na całym świecie. W 2022 roku mieliśmy do czynienia z suszą w większości krajów Europy, która spowodowała potężne pożary we Francji i Hiszpanii. W dniu pisania artykułu z ogromnymi pożarami lasów zmaga się natomiast Kanada. A czy w Polsce również pojawiają się ekstremalne zjawiska pogodowe?

Niestety tak i musimy się z nimi mierzyć dość regularnie. Przykładowo, w sierpniu zeszłego roku nad województwem śląskim przetoczyły się ulewy, które spowodowały powódź błyskawiczną – zalane zostały samochody i nieruchomości, a straż pożarna interweniowała ponad 280 razy. Taka gwałtowna ulewa, której opady przekraczają wielokrotnie średnie dzienne opady, jest przykładem ekstremalnego zjawiska pogodowego. A czym one dokładnie są? Jak się je definiuje?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzeliśmy do dokumentu Skutki ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Polsce. Znajdziemy tam stwierdzenie, że nie ma jednoznacznych definicji ekstremalnych zjawisk pogodowych, choć wyróżnia się je ze względu na:

 • rzadkie występowanie – prawdopodobieństwo mniejsze niż 10%;
 • wysokie natężenie zjawiska – niosą skutki niszczycielskie dla ludności i infrastruktury.

W Polsce największe zagrożenia związane są z opadami atmosferycznymi. W szczególności chodzi o powodzie i osuwiska. Do groźnych zjawisk pogodowych zalicza się te związane z:

 • temperaturami powietrza – fale upałów, mrozów;
 • opadami – na przykład opady nawalne;
 • wiatrem – orkany, wzrost prędkości wiatru;
 • zjawiskami atmosferycznymi – grad, burze, trąby powietrzne, wiatry huraganowe, susze.

Ze względu na ukształtowanie terenu to południe Polski jest najbardziej narażone na gwałtowne podtopienia i osuwiska związane z deszczami nawalnymi. Pamiętajmy jednak, że tak intensywne opady na małym obszarze w każdym mieście mogą spowodować powódź błyskawiczną.

Z kolei do strefy ryzyka występowania najsilniejszych wiatrów zalicza się wybrzeże oraz wysokie góry na południu, a także centrum kraju. Natomiast największa średnia liczba dni burzowych w Polsce w latach 1971-2000 była na południu i południowym-wschodzie kraju.

Działania ubezpieczycieli a ekstremalne zjawiska pogodowe – na czym polegają?

W kontekście ekstremalnych zjawisk meteorologicznych zazwyczaj mówi się o ubezpieczeniach nieruchomości. Temat ten szczegółowo porusza raport PIU Klimat ryzyka, Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie. W dokumencie tym wskazuje się, że zadaniem ubezpieczycieli w zarządzaniu ryzykiem jest:

 • gromadzenie danych o ryzyku,
 • edukacja i prewencja,
 • ocena ryzyka,
 • tworzenie produktów ubezpieczeniowych,
 • efektywna likwidacja szkód.

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele oferują różnego rodzaju ochrony, które mają na celu ochronę pojazdów na wypadek szkód spowodowanych przez siły przyrody, w tym zjawiska ekstremalne.

Ekstremalna pogoda a ubezpieczenie samochodu – podstawa to AC

Każdy właściciel pojazdu musi wykupić obowiązkowe OC. W pakiecie może zdecydować się na dodatkowe autocasco, assistance, NNW czy ubezpieczenie szyb. Które z nich będzie pomocne w przypadku pojawienia się ekstremalnych zjawisk pogodowych?

Autocasco – szkody majątkowe

Ubezpieczeniem majątkowym spośród ubezpieczeń pojazdów, które chroni ubezpieczonego przed stratą finansową, jest autocasco. To dzięki niemu właściciel samochodu czy motocykla otrzyma odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie czy kradzież pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie AC chroni przed szkodami powstałymi wskutek działania sił przyrody, w tym także tych związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Zazwyczaj znajdziemy zapis, że owe działania sił przyrody powinny być nagłe – a takie właśnie są omawiane w tym artykule zagrożenia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują AC dedykowane szkodom spowodowanym przez zjawiska pogodowe. Na przykład LINK4 wskazuje, że w ramach ubezpieczenia Żywioły wypłaci odszkodowanie, gdy dojdzie do jednego z następujących zdarzeń:

 • pożaru (nie dotyczy podpalenia),
 • huraganu,
 • gradu,
 • uderzenia pioruna,
 • powodzi,
 • zapadnięcia bądź osunięcia się zmieni,
 • lawiny,
 • innego nagłego działania sił przyrody.

Tak więc ubezpieczyciele świadomi zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oferują ubezpieczenia, które mają chronić właścicieli pojazdów przed stratami spowodowanymi przez pogodę.

Przykład

Nad Sosnowcem przeszła gwałtowna burza, która spowodowała błyskawiczną powódź. Zaparkowany przed blokiem samochód pani Krystyny został zalany po dach. Wprawdzie woda opadła po 2 godzinach, ale auto zostało całkowicie zniszczone i nie nadawało się do naprawy. Ponieważ pani Krystyna wykupiła AC, to otrzymała odszkodowania za szkodę całkowitą.

Assistance – wsparcie na drodze

Kolejnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które będzie pomocne w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, jest assistance. Na przykład UNIQA zapewnia świadczenia w jego ramach, gdy dojdzie do wypadku, czyli unieruchomienia lub zniszczenia pojazdu na skutek:

 • powodzi,
 • opadu atmosferycznego,
 • zatopienia,
 • huraganu,
 • uderzenia pioruna,
 • gradu,
 • lawiny,
 • osuwania bądź zapadania się zmieni,
 • działania innych sił przyrody.

Zakres świadczonych usług, limity oraz ograniczenia  w ramach assistance zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia. W ofercie UNIQI każdy wariant zapewnia holowanie pojazdu, a także pomoc informacyjną, która może okazać się niezbędna, gdy na przykład drogi zostaną zalane w wyniku ekstremalnych opadów.

Przykład

Przechodzący front burzowy nad Gdynią spowodował zalanie ulic i powalenie drzew w różnych częściach miasta. Nieszczęśliwie jeden z konarów spadł na maskę samochodu pana Karola. Auto nadawało się do naprawy, jednak stan pojazdu uniemożliwiał jazdę do warsztatu. Pan Karol zgłosił problem do ubezpieczyciela. W ramach assistance samochód został odholowany na miejsce naprawy.

Ubezpieczenie szyb – konkretna pomoc

W wyniku działania ekstremalnych zjawisk pogodowych może dojść wyłącznie do uszkodzenia którejś z szyb w pojeździe. Najczęściej taka sytuacja dotyczy przedniej szyby, na którą spada gałąź lub uszkadza ją porwany przez bardzo silny wiatr przedmiot.

W ramach ubezpieczenia szyb ubezpieczony może liczyć na jej wymianę lub naprawę – jeśli jest to technologicznie możliwe. Jak podaje Generali, przedmiotem ubezpieczenia Autoszyby są szyby:

 • czołowa,
 • tylna,
 • boczne.

Uszkodzenie lub zniszczenie szyby musi być niezależne od woli ubezpieczonego i osób korzystających z pojazdu. Na pewno do takich zdarzeń zalicza się te spowodowane przez siły przyrody.

Przykład

Nad Włocławkiem zapowiedziano silne porywiste wiatry. Pani Karolina, która zaparkowała samochód na ulicy przy kamienicy, nie przypuszczała, że po nocnych wichurach zastanie swojego Fiata 500 z całkowicie zniszczoną przednią szybą, której kawałki lśniły na przednich siedzeniach i desce rozdzielczej auta. Na szczęście pani Karolina wykupiła ubezpieczenie szyb. Dzięki temu ubezpieczyciel zapłacił za wymianę przedniej szyby, a ponieważ szkoda została zlikwidowana z dodatkowego ubezpieczenia, pani Karolina nie straciła zniżek na AC.

Ubezpieczenie samochodu od ekstremalnej pogody – ile kosztuje pakiet?

Na koniec sprawdziliśmy, ile za ubezpieczenie Skody Fabii z 2017 roku (pojemność silnika: 1197 cm3) musiałby zapłacić Pan Artur, mieszkaniec Nowego Sącza. Wykupił on ubezpieczenie, ponieważ jego region jest zagrożony gwałtownymi powodziami i osuwiskami. Pan Artur ma 42 lata, żonę, dwójkę małych dzieci. Prawo jazdy posiada od 20 lat. Ubezpiecza auta od ponad 10 lat, w tym czasie nie miał szkody.

Skoda Fabia Pana Artura ma na liczniku 58 tys. km i co roku przejeżdża on ok. 10 tys. km. Auto parkowane jest na ulicy. Oto przykładowe kalkulacje z porównywarki Mubi zawierające pakiet ubezpieczeń:

UbezpieczycielOchronyCena pakietu ubezpieczeń
mtu24.plOC + AC Mini (żywioły) + NNW + Assistance703 zł
UNIQAOC + AC Mini (żywioły, kradzież) + NNW + Assistance764 zł
BenefiaOC + AC Mini (kradzież, żywioły, zwierzęta) + NNW + Assistance836 zł
UNIQAOC + AC + Assistance842 zł
TrastiOC + AC + NNW + Assistance896 zł
WienerOC + AC + NNW + Assistance922 zł
BeesafeOC + AC Mini (kradzież, żywioły, zwierzęta) + NNW + Assistance945,86 zł
Źródło: Kalkulacje przeprowadzone w porównywarce Mubi (01.03.2024).

Podane powyżej ceny zostały zaokrąglone. Warto także pamiętać, że koszt pakietu zależy między innymi od warunków ubezpieczeń dodatkowych. Dlatego zawsze warto zajrzeć w szczegóły oferty, które znajdziesz pod każdą ceną w zestawieniu w kalkulatorze OC + AC Mubi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu a ekstremalne zjawiska pogodowe

Co to są ekstremalne zjawiska pogodowe?
Czy można ubezpieczyć auto na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych?
Gdzie kupić ubezpieczenie samochodu od ekstremalnych zjawisk pogodowych?
PODSUMOWANIE
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe coraz częściej pojawiają się w Polsce.
 • W Polsce największym zagrożeniem są powodzie i osuwiska ziemi.
 • Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez gwałtowne siły przyrody, to tak zwana ochrona przed żywiołami.
 • Świadczenia w przypadku szkody w związku z ekstremalnymi zjawiskami pogody zapewniają: AC, assistance i ubezpieczenie szyb.
 • Cena pakietu ubezpieczeń zależy od warunków poszczególnych ochron.
Źródła:
 • https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-klimatyczny-1.pdf
 • https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/4_dr-Tsermegas_Grabowska.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-generali-od-19.10.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-link4-od-09.02.2024.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/owu-uniqa-od-16.02.2024.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC