Przyczyny i sprawcy wypadków w Polsce w 2022 roku

Od czego zależy bezpieczeństwo na drodze? Które czynniki wpływają w największym stopniu na statystyki wypadków i kolizji? Bazując na oficjalnych danych Policji, staramy się odpowiedzieć na tak postawione pytania. W końcu jest to sprawa życia i śmierci. Dosłownie.

wypadki w Polsce

Zanim jednak zabierzemy się za formułowanie odpowiedzi, należy zidentyfikować i nazwać wszystkie główne czynniki sprawcze wypadków. W raporcie “Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku” opracowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wymienia się trzy główne przyczyny wypadków. Są to: czynnik ludzki, pojazd – w rozumieniu jego sprawności technicznej – oraz pozostałe przyczyny, jak obiekty na drodze. 

Jak łatwo się domyślić, najbardziej zawodnym elementem w tym zestawieniu jest człowiek. To ludzka brawura, nieodpowiedzialność, złe decyzje i, w co trudno uwierzyć, uczestnictwo w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, powodują najwięcej nieszczęść na drodze. Warto choćby wspomnieć o 2 248 wypadkach w 2022 roku z udziałem pijanych użytkowników dróg. Liczby potwierdzają powyższą tezę – czynnik ludzki odgrywał kluczową rolę przy 97,5% wypadków komunikacyjnych. 

wypadki drogowe w 2023

Wypadki z winy kierujących

W całym ubiegłym roku w Polsce z winy kierujących pojazdami doszło do 19 373 wypadków, co daje aż 90,9% z łącznej liczby 21 322 wypadków. Wspominający o tych statystykach, warto nadmienić, że w porównaniu do roku 2021 mamy do czynienia z niewielkim spadkiem – o 4% – liczby wypadków. Spadek odnotowano również wśród rannych i ofiar śmiertelnych. W 2022 zginęło o 249 osób mniej niż przed rokiem. Było też o 1 672 mniej rannych.

Jakie zachowania kierujących pojazdami przełożyły się na tak wysoki odsetek sprokurowanych przez nich wypadków? Głównie były to:

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (23,4%),
 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego (23,1%),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (11,6%),
 • niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami (8,6%),
 • nieprawidłowe wyprzedzanie (4,8%),
 • nieprawidłowe skręcanie (3,4%).

Nie bez znaczenia jest także statystyka dotycząca płci kierujących. Sprawcami aż 73% wszystkich wypadków z winy kierujących byli mężczyźni. Kobiety odpowiadały jedynie za 23% wypadków. Wniosek nasuwa się sam – kto jeszcze tego nie zrobił, niech odstawi krzywdzący stereotyp o wątpliwych umiejętnościach kierowczyń.

płeć sprawców wypadków

Prym wśród kierowców powodujących wypadki wiodą z kolei tzw. ”młodzi kierowcy”, czyli kierujący pojazdami w przedziale wiekowym 18-24 lata. W 2022 roku ich zachowanie na drodze było przyczyną aż 3 059 wypadków, co stanowi 15,8% wszystkich wypadków powstałych z winy kierujących. Zginęły w nich 281 osoby, a 3 910 zostało rannych. 

Głównym grzechem kierujących z małym stażem jest wspomniane wcześniej niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków atmosferycznych – w ten sposób doszło do 34,9% wypadków spowodowanych przez użytkowników pojazdów w wieku 18-24 lata. Według Policji ta grupa charakteryzuje się bardzo brawurowym stylem jazdy, co w połączeniu z niewielkim doświadczeniem i podejmowaniem złych decyzji daje tragiczne skutki. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że w wypadkach spowodowanych przez kierowców w wieku 18-24 lata z powodu niedostosowania prędkości do panujących na drodze warunków atmosferycznych zabici stanowią ponad połowę (52,7%).

Wiele ukazuje również statystyka przedstawiająca rodzaj pojazdu, którym poruszali się kierowcy-sprawcy. Stawka została zdecydowanie zdominowana przez kierujących samochodami osobowymi, którzy odpowiadają za 72% wszystkich wypadków, co w liczbach bezwzględnych oznacza 13 945 wypadków, w których życie straciło 1 128 osób, a poszkodowanych zostało aż 16 937 osoby. Na drugim miejscu w tym niechlubnym zestawieniu uplasowali się kierowcy samochodów ciężarowych z wynikiem 8,7% oraz rowerzyści (6,7%).

CZY WIESZ, ŻE …

Najmniejszą grupą wśród sprawców wypadków byli pasażerowie, którzy w 2022 roku spowodowali użytkownicy UWR (urządzeń wspomagających ruch) – jedynie 18 zdarzeń.

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków z winy kierowców? Najwięcej nieszczęść na drodze kierujący spowodowali w czerwcu 2022 roku – 2 150 wypadków. Czyżby sprzyjająca aura były zaproszeniem do szybszej i brawurowej jazdy?

liczba wypadków per miesiąc

Wypadki z winy pieszych

Wymieniając winnych powypadkowych statystyk nie można pominąć kolejnej grupy uczestników ruchu drogowego – pieszych. W 2022 ich zachowanie spowodowało 1 084 wypadków, co w porównaniu z liczbą wypadków sprokurowanych przez kierowców samochodów – 19 373 – wydaje się mało znaczącym wynikiem, ale należy go wziąć pod uwagę. W świetle tych danych widać bowiem wyraźnie, że piesi są nie tylko ofiarami wypadków, ale również ich sprawcami. 

Najczęstszą przyczyną wypadków wynikłych z winy pieszych były:

 • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem (49,7% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),
 • wkroczenie na jezdnię zza przeszkody lub pojazdu (12,7%),
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (10,1%),
 • wejście na jezdnię na czerwonym świetle (8,9%).

Wśród pozostałych istotnych zachowań będących bezpośrednią przyczyną wypadków należy wymienić: leżenie, siedzenie, klęczenie, stanie na jezdni, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, zatrzymanie się lub cofnięcie podczas przechodzenia przez jezdnię. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza zdarzenia, w których rozpędzony pojazd uderza w leżących, stojących lub siedzących na jezdni ludzi – śmiertelność w tych wypadkach wynosi ponad 50%.

Wśród pieszych powodujących wypadki płcią dominującą, analogicznie do sytuacji kierujących powodujących wypadki, byli mężczyźni, którzy odpowiadają za 66,1% wypadków. Piesze zainicjowały 32,2% sytuacji wypadkowych. Co ciekawe najwięcej wypadków z winy pieszych spowodowali piesi mający od 40 do 59 lat. 

Nieco inaczej niż w przypadku kierowców-sprawców przedstawia się statystyka dot. miesięcy, w których piesi najczęściej powodują wypadki. W przypadku osób zmotoryzowanych szczyt spowodowanych przez nich wypadków notowany był na miesiące letnie, natomiast w statystyce ukazującej winę pieszych najwięcej zdarzeń zarejestrowano w październiku, grudniu i styczniu. Z całą pewnością wpływ na taki stan rzeczy mają złe warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym oraz szybko zapadający zmierzch, skutkujący słabą widocznością pieszych. 

liczba wypadków z winy pieszego

Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu

W całym 2022 roku Policja zarejestrowała jedynie 36 wypadków, w których za główną przyczynę uznano niesprawność techniczną pojazdu. W tych zdarzeniach śmierć poniosło 4 osób, a 65 odniosło rany. Powyższe liczby nie uwzględniają sytuacji, w których oględziny na miejscu wypadku wykazały usterki techniczne pojazdu, które jednak nie były bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Ogółem w pojazdach biorących udział w wypadkach odnotowano 408 usterek. 

rodzaje usterek technicznych

Wypadki z pozostałych przyczyn

Oprócz kierujących, pieszych, pasażerów i usterek technicznych powodami wypadków bywają także inne przyczyny, wśród których policyjne statystyki najczęściej wymieniają zwierzęta i obiekty na drodze. Ich odsetek jest bardzo wysoki i wynosi odpowiednio 52,8%.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przyczyny wypadków drogowych

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, do których dochodzi z winy kierowców?
Jakie są największe błędy pieszych, przez które może dojść do wypadku?
Czy kierowcy siadający za kierownicą, mając niewielką ilość alkoholu we krwi, naprawdę stwarzają duże zagrożenie?
Kiedy dochodzi do największej ilości wypadków drogowych?
PODSUMOWANIE
 • Do wypadków drogowych dochodzi najczęściej z winy człowieka, przez usterki techniczne pojazdów i obiekty czy zwierzęta znajdujące się na drodze.
 • W 2022 roku doszło do 2 248 wypadków z udziałem pijanych użytkowników dróg.
 • W 2022 roku kierujący spowodowali 19 373 wypadki.
 • Piesi w 2022 roku byli winni 1 084 wypadkom.
 • Niesprawne technicznie pojazdy przyczyniły się do 36 wypadków w 2022 roku.
 • Wypadki zdarzały się też z innych przyczyn, np. z powodu pojawienia się na drodze zwierząt lub obiektów. Takich zdarzeń w 2022 roku było 257.
Michal Rosiak
Autor artykułu: Michal Rosiak

Dba, by każdy artykuł poradnikowy pojawiający się w naszym serwisie miał odpowiednią wartość merytoryczną i nie urągał zasadom języka polskiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Historia oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie. Posiada sześcioletnie doświadczenie w prasie tradycyjnej i internetowej.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

11 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
nie seksistowski stereotyp, wypadek spowodowany brawurą a brak umiejetności sprawnego poruszania się pojazdem (stąd brak brawury) to nie to samo...
avatar autora komentarza
A gdzie statystyki ile w ogóle jest w Polsce kierowców mężczyzn, a ile kobiet?
Policja nie przedstawia tego rodzaju statystyk w rocznych raportach. Podane są jedynie dane na temat wypadkowości.
avatar autora komentarza
Ciekawe.Aż 5,5% to sprawcy po alkocholu a tylko 94,5% to sprawcy trzeźwi.I o czym to świadczy?Ano o tym że musimy więcej pić to będzie bezpieczniej na drogach.
avatar autora komentarza
Ile wypadków powodują kierowcy po 70 roku życia , bo z tego co widzę to możni naszego państwa oraz wielu dyskutantów obwiniają tą grupę ludzi , chcą ograniczeń oraz badań tych kierowców jakby to oni byli największym zagrożeniem na polskich drogach czego nie widzę na miejscu wypadków.
Według danych policyjnych z 2020 roku osoby po 60. roku życia (w raporcie nie wyodrębniono kierowców po 70. roku życia) spowodowali 3478 wypadków, czyli 14,8% wszystkich zdarzeń, do których doszło w danym roku.
avatar autora komentarza
Głupia nadinterpretacja pierwszej statystyki! Porównywanie % ma sens jedynie w odniesieniu stosunku liczby posiadających prawo jazdy wśród obu płci do liczby uprawnionych do posiadania tych uprawnień wśród obu płci.
avatar autora komentarza
Kto powoduje najwięcej wypadków śmiertelnych na drodze?
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie rocznym Policji, w 2022 roku sprawcami największej liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w odniesieniu do populacji wiekowej, byli kierowcy w wieku 18-24 lat.
avatar autora komentarza
Kierowcy powyżej 65 roku życia i nawet 90 roku życia nie powodują wypadków zwykle sami wycofują sie z ruchu kiedy zauważaja niesprawnośc. A dla nich jest to egzystencja szczególnie dla ludzi samotnych. Zwykle nie jeżdzą po zmroku i na dalsze trasy Zwykle jest to sklep czy lekarz.
Z policyjnych statystyk wypadków wynika, że kierujący powyżej 60. roku życia w 2022 roku spowodowali o blisko 500 wypadków więcej niż najmłodsi kierowcy w wieku 18-24 lata (odpowiednio 3 551 kontra 3 059). Są one również bardziej tragiczne – zginęło w nich o 35 więcej osób (281 vs. 316). Również rannych było więcej o 117 os. (4 027 vs. 3 910). W 2021 r. proporcje były odwrotne. Populacyjnie jednak promil najstarszych sprawców jest najniższy wśród uprawnionych do kierowania (36,4 ‰ w przypadku starszych, a 120,1 ‰ wśród młodszych).

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC