Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?

W 2021 roku liczba wypadków drogowych oraz poszkodowanych w nich spadła – podobnie było w 2020 roku. Nie zmienia to faktu, że dalej jest ich więcej niż w większości krajów UE, a najniebezpieczniejszymi miesiącami są: czerwiec, lipiec i sierpień. Jak można uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?

Odszkodowanie za wypadek – co przysługuje poszkodowanemu?

Podstawowy podział roszczeń dotyczy tych materialnych i niematerialnych.

Wszelkie straty w majątku, jakich doznaliśmy na skutek wypadku (np. zniszczony samochód, koszty leczenia, zniszczone przedmioty w samochodzie, utracony dochód) będą rekompensowane roszczeniem odszkodowawczym, czyli żądamy od towarzystwa ubezpieczeń odszkodowania za wypadek.

Natomiast roszczeniem przyznawanym nam w związku ze szkodami niemajątkowymi, krzywdą i jej objawami (negatywne odczucia, doznania, cierpienie itd.), jest roszczenie o zadośćuczynienie.

CZY WIESZ, ŻE …

Oba roszczenia są rozdzielnymi podstawami do dochodzenia świadczeń od towarzystwa ubezpieczeń. Oznacza to, że oprócz świadczenia, jakim jest odszkodowanie po wypadku, towarzystwo winno również wypłacić poszkodowanemu także zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za wypadek – co mówi prawo?

Gdzie możemy znaleźć regulację prawną dotyczącą odszkodowania po wypadku?

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię odszkodowania powypadkowego oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności jest Kodeks cywilny. Z punktu widzenia osoby poszkodowanej, należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe przepisy:

 • W art. 361 znajdziemy fragment: „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła oraz (…) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.”
 • W art. 363 czytamy, że „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.”

Pierwszy z wymienionych przepisów mówi o tym, co to jest odszkodowanie, a mianowicie, że jest to naprawienie szkody mającej charakter stricte materialny (np. koszt zakupu nowego telefonu), bądź utraconych korzyści (np. wynagrodzenie za dany okres po wypadku).

Drugi przepis jasno wskazuje, że to poszkodowany decyduje, w jakiej formie zostanie mu naprawiona szkoda – czy będzie to przywrócenie stanu poprzedniego, np. naprawa uszkodzonego telefonu przez wskazany serwis, czy zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej.

Szkoda oraz obowiązek odszkodowawczy – jak to wygląda w praktyce?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Pani Grażyna została potrącona na przejściu dla pieszych. Wskutek tego doznała urazu lewej ręki (złamanie kości przedramienia z przemieszczeniem), potłuczeń okolic głowy, złamania kości piszczelowej lewej nogi. Dodatkowo, w wyniku wypadku poszkodowana utraciła telefon komórkowy. Hospitalizacja pani Grażyny trwała prawie miesiąc, natomiast rehabilitacja aż pół roku. Niestety uszkodzona ręka nie wróciła do pełnej sprawności sprzed wypadku. Sprawca wypadku – kierowca nie kwestionował swojej winy.

Jakie odszkodowanie za wypadek przysługuje poszkodowanej?

Zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jak widzimy, kluczowym będzie tutaj określenie „naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty” z naciskiem na „wszelkie”. Najłatwiej będzie nam te wszelkie koszty przedstawić na przykładzie przez nas omawianym. I tak, pani Grażyna będzie mogła żądać od towarzystwa ubezpieczeń pokrycia następujących kwot:

 • kosztów opieki lekarskiej, np. wizyty u specjalistów, zatrudnienie pielęgniarki, która będzie zmieniała opatrunki i pomagała w powrocie do zdrowia,
 • kosztów rehabilitacji,
 • kosztów zakupu leków, opatrunków sprzętu medycznego np. kul ortopedycznych,
 • kosztów dojazdów do lekarzy, szpitali, aptek,
 • kosztów specjalistycznej diety,
 • pokrycia strat w wynagrodzeniu np. gdyby częścią wynagrodzenia pani Grażyny była premia, której nie uzyskała ze względu na absencję w pracy w wyniku wypadku,
 • kosztów kursów, szkoleń pozwalających na podjęcie nowego zatrudnienia,
 • kosztów opieki np. opiekunki albo osoby najbliższej.

Kwota maksymalna przyznanego odszkodowania po wypadku będzie limitowana poniesionymi wydatkami, czyli nie powinno dojść do sytuacji, w której pani Grażyna otrzymałaby z tytułu odszkodowania powypadkowego jakieś pieniądze ponad to, co wydała (utraciła).

W tym miejscu warto podkreślić, że pani Grażyna nie ma obowiązku korzystać z usług NFZ. Jeśli na skutek wypadku koniecznym jest podjęcie natychmiastowego działania leczniczego (rehabilitacji), to poszkodowany nie musi oczekiwać w kolejce. Może za zabieg zapłacić bądź skorzystać z oferty zagranicznych placówek medycznych. Towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązane do pokrycia takich kosztów.

Ponadto oczywistym jest, że osobie poszkodowanej będą przysługiwały koszty utraconych przedmiotów, np. telefonu komórkowego, który uległ zniszczeniu w wyniku wypadku.
Można powiedzieć, że odszkodowanie po wypadku stanowi „rachunek”, który jest wystawiany towarzystwu ubezpieczeń przez poszkodowanego, w którym to sumuje się wszelkie straty.

Przykład

Za jeden wypadek można otrzymać więcej niż jedno odszkodowanie. Pani Beata w wypadku doznała szkód majątkowych i uszczerbku na zdrowiu. Z towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku otrzymała odszkodowanie powypadkowe i zadośćuczynienie, a z wykupionego przez siebie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uzyskała dodatkową rekompensatę ze względu na trwały rozstrój zdrowia.

Przeczytaj też: Karta wypadku niezbędna, aby otrzymać odszkodowanie. Co powinieneś o niej wiedzieć?

Czym różni się odszkodowanie powypadkowe od zadośćuczynienia?

W tym kontekście, bardzo ważnym jest rozróżnianie rodzajów świadczeń. Otóż poszkodowany w wypadku wszelkie szkody majątkowe kompensuje odszkodowaniem, natomiast wszelkie szkody niemajątkowe (np. ból, cierpienie, dyskomfort psychiczny) kompensuje zadośćuczynieniem. To właśnie zadośćuczynienie odpowiada w znacznej mierze za wysokość podawanych w mediach „odszkodowań”. Kompensowanie negatywnych doznań wynikłych z wypadku drogowego oraz jego jednorazowy charakter powoduje, że kwota zadośćuczynienia może być od kilku do kilkunastu razy wyższa niż kwota odszkodowania.

To rozróżnienie ma szczególne znaczenie w przypadku zawieraniu ugód z towarzystwami ubezpieczeń. Pamiętajmy bowiem po pierwsze, że zadośćuczynienia możemy żądać tylko raz i najczęściej ma ono skompensować wszelkie negatywne następstwa w sferze niemajątkowej – zarówno te, które już miały miejsce, jak i te, które wystąpią w przyszłości.

Po drugie, ugoda zawarta, a dotycząca zadośćuczynienia uniemożliwia nam dochodzenie należnych nam kwot na drodze sądowej. Dlatego najlepiej będzie, gdy przed podpisaniem takiego dokumentu zdecydują się Państwo na kontakt z firmą specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych i zadośćuczynienia za poniesione w zdarzeniu drogowym krzywdy.

Więcej: https://auxilia.pl/jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wysokosc-odszkodowania-po-wypadku-drogowym/

PODSUMOWANIE
 • Od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia poszkodowany może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Poszkodowany może domagać się odszkodowania za szkody materialne i na osobie.
 • Ubezpieczyciel pokryje między innymi koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, opieki, utraconych środków ze względu na niemożność pracy czy kursów zawodowych.
 • O zadośćuczynienie można ubiegać się tylko raz.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za wypadek drogowy

Jaka jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Ogólnie rzecz ujmując, odszkodowanie pokrywa koszty związane ze szkodą majątkową, np. uszkodzeniem samochodu. Zadośćuczynienie jest z kolei sposobem na finansowe zrekompensowanie bólu i cierpienia związanego z wypadkiem.

Czy poszkodowany może ubiegać się zarówno o odszkodowanie, jak i o zadośćuczynienie?

Jak najbardziej. Po szkodzie pokrzywdzony ma prawo domagać się nie tylko zwrotu poniesionych kosztów, np. związanych z naprawą auta (lub opłacenia tej naprawy przez ubezpieczyciela). Oprócz odszkodowania może domagać się także finansowego zadośćuczynienia za doznane krzywdy i przeżycia.

Kto decyduje o tym, jaką formę będzie miało odszkodowanie?

To, czy ubezpieczyciel będzie musiał zająć się naprawą pojazdu i jej opłaceniem, czy jego obowiązkiem będzie tylko wypłacenie pieniędzy, które pokryją naprawę zorganizowaną przez poszkodowanego na własną rękę, decyduje pokrzywdzony, nie ubezpieczyciel.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Auxilia

Wystaw ocenę
42,75
Loading...

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Moim zdaniem najważniejsze to trafić na dobrych ludzi którzy profesjonalnie pomogą uzyskać odszkodowanie. Mi pomógł Polski Instytut Odszkodowań (Oddział Bielsko-Biała) i jestem bardzo wdzięczny.