Karta wypadku niezbędna, aby otrzymać odszkodowanie. Co powinieneś o niej wiedzieć?

Gdy dojdzie do wypadku, poszkodowany nie zawsze jest w stanie pamiętać o wszystkich formalnościach, których powinien dopełnić. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie i to o nie należy zatroszczyć się w pierwszej kolejności. Osoby, którym zależy na odszkodowaniu, powinny także zdawać sobie sprawę z tego, jak się o nie starać. Jednym z kroków, które dadzą szansę na otrzymanie rekompensaty, jest przedłożenie karty wypadku. Kto powinien ją wypełnić? Jakie dane muszą się w niej znaleźć?

karta wypadku

Karta wypadku – czym jest ten dokument?

Karta wypadku obowiązuje w Polsce od 2012 roku. Jest dokumentem, który opisuje, jak doszło do wypadku, jakie były jego przyczyny, przebieg i konsekwencje. To na jej podstawie ZUS lub towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania oraz o jego wysokości.

Kartę wypadku wypełnia się przede wszystkim, gdy zdarzenie miało miejsce w pracy. Trzeba będzie ją stworzyć również wtedy, gdy do wypadku lub kolizji dojdzie w drodze na miejsce wykonywania obowiązków służbowych. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu. Karta wypadku musi zostać wypełniona również m.in. w przypadku:

 • dzieci, które uczestniczyły w niefortunnym zdarzeniu podczas nauki w szkole lub pobytu na obozie czy kolonii;
 • osób pobierających stypendia sportowe;
 • osób odbywających staż lub przygotowanie zawodowe;
 • osób duchownych;
 • osób odbywających odpłatną pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności;
 • członków spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych.
UWAGA!

Kartę wypadku należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym dla poszkodowanego, dla płatnika oraz dla ZUS-u lub zakładu ubezpieczeniowego.

Wypełnienie karty wypadku – na kim spoczywa obowiązek jej sporządzenia i w jakich sytuacjach należy to zrobić?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wypełnienie karty wypadku nie jest obowiązkiem poszkodowanego. Sporządzeniem tego dokumentu powinien zająć się podmiot ustalający okoliczności wypadku, a tym zwykle jest zleceniodawca, czyli płatnik.

Kartę wypadku trzeba wypełnić wtedy, gdy w zdarzeniu ucierpiała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Po wypadku, do jakiego doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych, mają oni prawo do odszkodowania. Sporządzenie karty wypadku nie dotyczy zatem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli taka osoba dozna uszczerbku podczas pracy, wystarczy wypełnić protokół powypadkowy.

Skąd wziąć wzór karty wypadku?

Wzory karty wypadku są dostępne w internecie. Blankiet można pobrać np. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Arkusze do wypełnienia udostępniają także ubezpieczyciele. Coraz więcej z nich umożliwia zgłoszenie szkody online, poprzez wypełnienie formularza na ich stronie.

Jakie dane należy wpisać do karty wypadku?

Karta wypadku składa się z czterech części:

 1. dane identyfikacyjne płatnika składek (imię i nazwisko lub nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości),
 2. dane identyfikacyjne poszkodowanego (imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, tytuł ubezpieczenia wypadkowego),
 3. informacje o wypadku (m.in. data zgłoszenia oraz imię i nazwisko zgłaszającego, informacje o wypadku: okoliczności, przyczyny, czas i miejsce zdarzenia, rodzaj i umiejscowienie urazu, dane świadków wypadku),
 4. pozostałe informacje (m.in. data sporządzenia oraz odebrania karty wypadku, podpisy, załączniki).
UWAGA!

Jeżeli poszkodowany nie przestrzegał przepisów BHP lub do wypadku doszło, gdy był on pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających – informacje na ten temat powinny znaleźć się w karcie wypadku.

Na karcie wypadku podpisuje się poszkodowany (lub członek jego rodziny) oraz osoba nadzorująca powstanie dokumentu. Należy pamiętać, że poszkodowany ma prawo zgłosić zastrzeżenia, co do treści zawartych w karcie wypadku i opisu przebiegu zdarzenia, jaki się w niej znalazł.

Komu i jak przedłożyć kartę wypadku?

Zgłoszenie wypadku powinno nastąpić w ciągu 14 dni od jego zaistnienia. Jeden egzemplarz dokumentu zostaje u zleceniodawcy, drugi powinien otrzymać poszkodowany, a trzeci musi trafić do instytucji, która zajmie się rozpatrzeniem sytuacji i wypłatą ewentualnego odszkodowania. Chodzi tu najczęściej o ZUS, a jeśli poszkodowany posiada indywidualne, prywatne ubezpieczenie wypadkowe, o firmę ubezpieczeniową, do której również powinna zostać przedłożona karta wypadku.

PODSUMOWANIE
 • Kartę wypadku sporządza zleceniodawca w trzech egzemplarzach (po jednym dla poszkodowanego, zleceniodawcy oraz ZUS-u lub ubezpieczyciela).
 • Wzór karty wypadku można pobrać ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy lub ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • W karcie wypadku należy podać dane płatnika składek, dane poszkodowanego, opisać dokładnie zdarzenie i odniesione przez zleceniobiorcę urazy, a także dołączyć dodatkowe informacje, np. o załącznikach.
 • Zgłoszenie wypadku powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym do niego doszło.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kartę wypadku

Co zalicza się do wypadków przy pracy?
Czy jeśli do urazu ciała doszło w czasie podróży służbowej, wypadek ten można nazwać wypadkiem przy pracy?
Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Czy mój pracodawca musi wypełnić kartę wypadku?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC