Karta wypadku niezbędna, aby otrzymać odszkodowanie. Co powinieneś o niej wiedzieć?

Gdy dojdzie do wypadku, poszkodowany nie zawsze jest w stanie pamiętać o wszystkich formalnościach, których powinien dopełnić. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie i to o nie należy zatroszczyć się w pierwszej kolejności. Osoby, którym zależy na odszkodowaniu, powinny także zdawać sobie sprawę z tego, jak się o nie starać. Jednym z kroków, które dadzą szansę na otrzymanie rekompensaty jest przedłożenie karty wypadku. Kto powinien ją wypełnić? Jakie dane muszą się w niej znaleźć?

Karta wypadku – czym jest ten dokument?

Karta wypadku obowiązuje w Polsce od 2012 roku. Jest dokumentem, który opisuje, jak doszło do wypadku, jakie były jego przyczyny, przebieg i konsekwencje. To na jej podstawie ZUS lub towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania oraz o jego wysokości. Kartę wypadku wypełnia się przede wszystkim, gdy zdarzenie miało miejsce w pracy. Trzeba będzie ją stworzyć również wtedy, gdy do wypadku lub kolizji dojdzie w drodze na miejsce wykonywania obowiązków służbowych. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu. Karta wypadku musi zostać wypełniona również w przypadku dzieci, które uczestniczyły w niefortunnym zdarzeniu podczas nauki w szkole lub pobytu na obozie czy kolonii.

UWAGA!

Kartę wypadku należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym dla poszkodowanego, dla płatnika oraz dla ZUS-u lub zakładu ubezpieczeniowego.

Wypełnienie karty wypadku – na kim spoczywa obowiązek jej sporządzenia i w jakich sytuacjach należy to zrobić?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wypełnienie karty wypadku nie jest obowiązkiem poszkodowanego. Sporządzeniem tego dokumentu powinien zająć się podmiot ustalający okoliczności wypadku, a tym zwykle jest zleceniodawca, czyli płatnik.

Kartę wypadku trzeba wypełnić wtedy, gdy w zdarzeniu ucierpiała osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Po wypadku, do jakiego doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych, mają oni prawo do odszkodowania. Sporządzenie karty wypadku nie dotyczy zatem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli taka osoba dozna uszczerbku podczas pracy, wystarczy wypełnić protokół powypadkowy.

Skąd wziąć wzór karty wypadku?

Wzory karty wypadku są dostępne w internecie. Blankiet można pobrać np. ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Arkusze do wypełnienia udostępniają także ubezpieczyciele. Coraz więcej z nich umożliwia zgłoszenie szkody online, poprzez wypełnienie formularza na ich stronie.

Jakie dane należy wpisać do karty wypadku?

Karta wypadku składa się z czterech części:

  1. dane identyfikacyjne płatnika składek (imię i nazwisko lub nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości),
  2. dane identyfikacyjne poszkodowanego (imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, tytuł ubezpieczenia wypadkowego),
  3. informacje o wypadku (m.in. data zgłoszenia oraz imię i nazwisko zgłaszającego, informacje o wypadku: okoliczności, przyczyny, czas i miejsce zdarzenia, rodzaj i umiejscowienie urazu, dane świadków wypadku),
  4. pozostałe informacje (m.in. data sporządzenia oraz odebrania karty wypadku, podpisy, załączniki).

Komu i jak przedłożyć kartę wypadku?

Zgłoszenie wypadku powinno nastąpić w ciągu 14 dni od jego zaistnienia. Jeden egzemplarz dokumentu zostaje u zleceniodawcy, drugi powinien otrzymać poszkodowany, a trzeci musi trafić do instytucji, która zajmie się rozpatrzeniem sytuacji i wypłatą ewentualnego odszkodowania. Chodzi tu o ZUS, a jeśli poszkodowany posiada indywidualne, prywatne ubezpieczenie wypadkowe, powinien przedłożyć kartę wypadku firmie ubezpieczeniowej.

PODSUMOWANIE
  • Kartę wypadku sporządza zleceniodawca w trzech egzemplarzach (po jednym dla poszkodowanego, zleceniodawcy oraz ZUS-u lub ubezpieczyciela).
  • Wzór karty wypadku można pobrać ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy lub ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • W karcie wypadku należy podać dane płatnika składek, dane poszkodowanego, opisać dokładnie zdarzenie i odniesione przez zleceniobiorcę urazy, a także dołączyć dodatkowe informacje, np. o załącznikach.
  • Zgłoszenie wypadku powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym do niego doszło.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!