Przedawnienie roszczeń z OC

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona w czasie. Dowiedz się, ile masz czasu na zgłoszenie ubezpieczycielowi szkody wynikłej z wypadku lub kolizji drogowej!

roszczenia z OC

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie roszczeń to instytucja prawna, dzięki której po upływie określonego w ustawie czasu dłużnik może skutecznie uchylić się od zaspokojenia roszczeń. Co to oznacza w praktyce?

Wyjaśniając na przykładzie przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z OC – osoba, której przysługują roszczenia względem zakładu ubezpieczeń (np. pasażer, który doznał obrażeń ciała w wypadku drogowym), ma określony czas na zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczeń odszkodowawczych. Po upływie terminu wskazanego w ustawie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, również przed sądem.

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia reguluje art. 819 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem lat 3. Niemniej jednak §3 wspomnianego przepisu w zakresie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie odsyła do przepisów o odpowiedzialności za czyny niedozwolone. W praktyce oznacza to więc, że do przedawnienia roszczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub roszczeń o zadośćuczynienie będzie miał zastosowanie art. 442 ¹ Kodeksu cywilnego.

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

art. 442 ¹ Kodeksu cywilnego

Z powyższego wynika, że zasadniczy termin przedawnienia dla roszczeń wynosi 3 lata. Jednak termin ten został wydłużony do 20 lat jeśli szkoda powstała w wyniku przestępstwa. W odniesieniu do szkód komunikacyjnych o zbrodni lub występku można mówić, gdy w wyniku zdarzenia któryś z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć.

Podsumowując:

  • Termin przedawnienia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 lat. Jeśli więc doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku, możesz starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w ciągu 20 lat od daty popełnienia przestępstwa (czyli od daty wypadku).
  • Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej następuje z upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa. Zatem w przypadku śmierci uczestnika wypadku drogowego, jego osoby najbliższe mogą w tym terminie ubiegać się o zadośćuczynienie od ubezpieczyciela.
  • Jeśli doszło do kolizji drogowej, a więc żaden z uczestników zdarzenia nie ucierpiał, ani nie poniósł śmierci, poszkodowany może starać się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w ciągu 3 lat.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody? Jak liczyć terminy przedawnienia?

Wspomniany wcześniej art. 442¹ §1 Kodeksu cywilnego stanowi, że termin przedawnienia roszczeń z tytułu OC zaczyna biec wtedy, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do naprawienia szkody.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, że sprawca wypadku nie jest znany od razu. W takim wypadku bieg przedawnienia roszczenia zaczyna się od momentu, w którym sprawca został zidentyfikowany. Jeśli identyfikacja sprawcy trwała dłuższy czas, poszkodowany musi mieć na uwadze, że szkodę należy zgłosić w ciągu 10 lat od dnia zdarzenia. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie do szkód rzeczowych (uszkodzenie pojazdu). W przypadku szkody na osobie, zgodnie z art. 442¹ §3 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o wyjątku dotyczącym małoletnich. Zgodnie z art. 442¹ §4 Kodeksu cywilnego przedawnienie roszczeń nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez małoletniego pełnoletności.

W przypadku roszczeń wynikających z przestępstwa, a więc roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby bliskiej, 20-letni termin przedawnienia liczony jest od dnia wypadku.

Przykład

Mężczyzna prowadzący samochód osobowy spowodował wypadek komunikacyjny, w którym nieznacznie ucierpiał nie tylko kierowca drugiego pojazdu, ale i stan techniczny obu aut. Sprawca wypadku, wiedząc, że na zgłoszenie szkody z OC przysługuje bardzo długi czas, zakładał, że sam może zgłosić szkodę ze swojego autocasco w dowolnym momencie. Mimo, że był tego prawie pewien, sprawdził jeszcze raz warunki ubezpieczenia. Dobrze, że to zrobił, bo dzięki temu mógł odpowiednio szybko zgłosić uszkodzenie swojego pojazdu i otrzymać odszkodowanie.

Czy można przerwać bieg przedawnienia?

Bieg terminu przedawnienia przerywa podjęcie czynności przed sądem, czyli np. skierowanie pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń. W odniesieniu do szkód komunikacyjnych należy pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa również zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Termin zaczyna biec od nowa w momencie uzyskania na piśmie decyzji od zakładu ubezpieczeń.

Poszkodowany chcąc uzyskać odszkodowanie w związku ze zdarzeniem drogowym, powinien mieć na uwadze wyżej wskazane terminy przedawnienia roszczeń. Po upływie omawianych terminów ubezpieczyciel może skutecznie uchylić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia. Pomimo tego, że terminy są dosyć długie, poszkodowany nie powinien zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ostatniego momentu. Jeśli poszkodowany jest w stanie wskazać sprawcę wypadku i określić rozmiar szkody, lepiej zgłosić się po odszkodowanie jak najszybciej. Takie postępowanie znacznie usprawni proces likwidacji szkody, samemu poszkodowanemu będzie również łatwiej przedstawić dowody wykazujące rozmiar szkody.

Więcej o terminach przedawnień roszczeń odszkodowawczych: https://auxilia.pl/pamietaj-o-terminach-nie-dopusc-do-przedawnienia-roszczen-o-odszkodowanie-badz-zadoscuczynienie/

PODSUMOWANIE
  • Przedawnienie roszczeń to instytucja, która pozwala skutecznie uchylić się od obowiązku spełnienia roszczenia po upływie czasu wskazanym w ustawie.
  • W odniesieniu do szkód komunikacyjnych można mówić o 3-letnim lub 20-letnim terminie przedawnienia roszczeń.
  • 20-letni termin przedawnienia będzie miał zastosowanie, jeśli szkoda została spowodowana na skutek popełnienia przestępstwa.
  • Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez skierowanie do ubezpieczyciela zgłoszenia szkody. Następnie zaczyna biec od nowa w dniu, w którym poszkodowany otrzymał na piśmie stanowisko ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przedawnienie roszczeń z OC

Na czym polega przedawnienie roszczeń?
Kiedy przedawniają się roszczenia z OC?
Co z przedawnieniem, jeśli nie jest znany sprawca wypadku?
Kiedy zgłosić szkodę z OC?
Źródła:
grafika
Autor artykułu: Auxilia
Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Witam, Czy należy uznać za nieprzedawniony taki przypadek w którym pokrzywdzony po 7latach stwierdza, że obecnie pogarsza mu się stan zdrowia, i jest to spowodowane tym dawnym zdarzeniem? Czy może wytoczyć sprawę z powództwa cywilnego i żądać renty? Pozdrawiam...
avatar autora komentarza
Bardzo mi pomogło! Jeżeli chodzi o przedawnienie stłuczki mimo zgłoszenia i wskazania monitoringu wmawiano mi że jest tylko 1rok a tu się dowiedziałem że 3 lata dzięki.
avatar autora komentarza
Agent ubezpieczeniowy pomylił się i polisie OC nie wpisał mnie jako współwłaściciela pojazdu, także od ponad 10 lat moja historia jest pusta - ten błąd wykryliśmy niedawno przy rozważaniu kupna nowego. Na moją prośbę o uaktualnienie danych, zrobił to dla ostatnich 3 lat, a pozostałe zostawił puste, tłumacząc mi, że zgodnie z Art. 819. § 1 nie może cofnąć się dalej. Ale ja nie roszczę żadnych odszkodowań . Zatem pytanie czy mogę jeszcze coś zrobić w tej kwestii?
avatar autora komentarza
Po pięciu latach sąd wzywa mnie i przesłuchuje a po sześciu przysyła biegłego do fotografowania mojego pojazdu czy to zgodne z prawem jeżeli moją szkodę zbyłem firmie zajmującej się zaniżaniem stawek przy wypadkach drogowych ?? Jaki cel ma sąd

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC