Rzecznik Finansowy – kto to jest i co robi? Kiedy możesz zwrócić się o pomoc? Sprawdzamy!

Rzecznik Finansowy to coraz lepiej znana instytucja, z której usług korzystają codziennie setki osób. Między 2016 a 2020 rokiem wpłynęło do niej 109 000 wniosków o interwencję. Dowiedz się, kiedy możesz potrzebować pomocy Rzecznika Finansowego.

Jak i dlaczego powstała instytucja Rzecznika Finansowego?

Instytucja Rzecznika Finansowego, wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych, została powołana na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik został powołany m.in. w celu wspierania osób poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami.

Co robi Rzecznik Finansowy?

Walka o odszkodowanie nie jest łatwa. Poszkodowany spiera się z profesjonalnym podmiotem, dla którego pracują eksperci doskonale poruszający się po meandrach prawnych, o których przeciętny poszkodowany nie ma pojęcia. Niejednokrotnie w starciu z takim autorytetem przeciętny Kowalski czuje się bez szans. Zwłaszcza gdy nie może pozwolić sobie na pomoc prawną albo przedmiot sporu nie jest tak duży, aby korzystanie z takiej pomocy miało ekonomiczny sens. 

Przykład

Pan Tomasz domagał się 1000 zł odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkody poniesione w wypadku. Firma ubezpieczeniowa sprawcy odrzuciła jednak żądania i reklamację poszkodowanego. Pan Tomasz nie rezygnował i chciał skorzystać z pomocy prawnika, ale po przeliczeniu kosztów okazało się, że ta byłaby nieopłacalna. W takiej sytuacji zdecydował się na skorzystanie z darmowego wsparcia Rzecznika.

Kiedy możesz się zgłosić do Rzecznika Finansowego ?

Możesz zgłosić się po poradę, jeśli chcesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub jeśli nie wiesz, jakie są Twoje prawa.

Wsparcie możesz uzyskać zarówno na etapie pisania odwołania od decyzji ubezpieczyciela, jak i wtedy, kiedy Twoja reklamacja zostanie odrzucona. Zanim samodzielnie napiszesz odwołanie, skontaktuj się z Biurem Rzecznika Finansowego, które poinformuje Cię o Twoich prawach i pomoże Ci np. w uzasadnieniu Twojego stanowiska.

Jeśli Twoje odwołanie okazało się nieskuteczne, możesz złożyć również wniosek do Rzecznika Finansowego o interwencję. Możliwości wsparcia idealnie pokazuje ta grafika:

Kiedy i jak poprosić Rzecznika Finansowego o poradę?

 • Biuro Rzecznika Finansowego prowadzi bezpłatne dyżury telefoniczne. Zadzwoń na infolinię, a dowiesz się, jakie uprawnienia Ci przysługują w sporze z ubezpieczycielem i jak działać, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie. Infolinia pod numerem 22 333 73 28 jest czynna w godzinach 9:00 do 14:00.
 • Możesz wysłać wiadomość na [email protected] lub użyć formularza kontaktowego. Dokładnie opisz problem, załącz również dokumenty (np. decyzję ubezpieczyciela, od której chcesz się odwołać, ale nie wiesz, czy Twoje stanowisko jest zasadne). Odpowiedź na maila z zapytaniem powinna zostać udzielona w ciągu 2 tygodni
 • W przypadku drobnych pytań, jeśli analiza dokumentacji jest zbędna, wyślij wiadomość do Rzecznika na Facebooku: https://www.facebook.com/RzecznikFinansowy/

Ekspert Mubi radzi:

Ostatecznym rozwiązaniem, które może być wprowadzone w życie przez Rzecznika Finansowego, jest złożenie skargi nadzwyczajnej. Jest ona wnoszona do Sądu Najwyższego tylko w okolicznościach, gdy orzeczenie sądu kończące postępowanie narusza zasady lub wolności i prawa zamieszczone w Konstytucji, narusza prawo przez jego błędną interpretację albo jest sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym. Skarga nadzwyczajna może być złożona tylko wtedy, gdy wyczerpane zostaną inne nadzwyczajne środki zaskarżania.

Kiedy i jak złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego w 2022?

Dopiero po skorzystaniu z drogi reklamacyjnej możesz wysłać wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego. Wcześniejsze złożenie odwołania od negatywnej decyzji jest obowiązkowe. Rzecznik podejmie interwencję zarówno po odrzuceniu odwołania, jak i gdy ubezpieczyciel w ogóle Ci nie odpowie.
Podczas interwencji Rzecznik popiera żądania poszkodowanego, przedstawiając jednocześnie szereg argumentów prawnych, które mogą doprowadzić do zmiany decyzji przez ubezpieczyciela. Wniosek o podjęcie interwencji jest bezpłatny, możesz przesłać go pocztą tradycyjną lub e-mailowo na adres Biura Rzecznika Finansowego. Wzór pisma znajdziesz na stronie Rzecznika tutaj.

Wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego w 2022

Jeśli odwołanie oraz interwencja Rzecznika nie przyniosły pożądanego skutku, jednak nie chcesz kierować sprawy do sądu, możesz rozwiązać sprawę poprzez ugodę. Jeśli chcesz polubownie zakończyć spór z ubezpieczycielem, skieruj do Rzecznika wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego.

O czym musisz pamiętać?

 • Wniosek o postępowanie polubowne kosztuje 50 zł.
 • W postępowaniu polubownym Rzecznik Finansowy nie reprezentuje poszkodowanego, zachowuje bezstronność.
 • Postępowanie polubowne jest niezależne od postępowania interwencyjnego, Rzecznik nie jest więc związany stanowiskiem prezentowanym podczas interwencji.
 • Nie jest konieczne, aby przed postępowaniem polubownym wystąpić o podjęcie interwencji. Postępowanie polubowne może być wszczęte na każdym etapie sporu.

Pomoc Rzecznika Finansowego w sporze sądowym

Jeśli Twoja sprawa o odszkodowanie toczy się już przed sądem, możesz zwrócić się do Rzecznika o istotny pogląd w sprawie.

Co to jest istotny pogląd Rzecznika Finansowego?
To opinia Rzecznika, która co prawda nie wiąże sądu (sąd nie musi jej brać pod uwagę, wydając wyrok), jednak powinien się do niej ustosunkować w uzasadnieniu wyroku. Opinia ma więc charakter pomocniczy, jednak sąd ze względu na obowiązek ustosunkowania się, nie może jej zignorować.

Wniosek jest bezpłatny. Pismo wyślij na adres Biura Rzecznika Finansowego lub e-mailowo na [email protected] Do wniosku dołącz dokumenty z postępowania toczącego się przed sądem (pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe stron) oraz wcześniejszą korespondencję z ubezpieczycielem (zgłoszenie szkody, pisma ubezpieczyciela, decyzja, odwołanie). We wniosku wskaż również, przed jakim sądem i pod jaką sygnaturą jest rozpatrywana sprawa.

UWAGA!

Jeśli została wyznaczona data rozprawy, koniecznie podaj taką informację we wniosku. Jeśli jednak data rozprawy jest jeszcze nieznana, poinformuj Rzecznika od razu, kiedy otrzymasz tę informację. Najlepiej zrobić to drogą e-mailową. W tytule wpisz „Istotny pogląd – termin rozprawy”. W wiadomości podaj dane, które pozwolą na zidentyfikowanie Twojej sprawy (imię, nazwisko, adres).

Kontakt do Rzecznika Finansowego [2022]

kontakt do Rzecnika

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Rzecznika Finansowego

Czy Rzecznik Finansowy pomoże mi w sporze z ubezpieczycielem?

Tak. Rzecznik Finansowy to instytucja powołana w celu wsparcia prawnego osób poszkodowanych w sporach z instytucjami finansowymi, w tym również firmami ubezpieczeniowymi. Pomoc Rzecznika może polegać zarówno na przekazaniu porady prawnej (np. w sprawie pisania odwołania), jak też przeprowadzeniu postępowania interwencyjnego lub polubownego.

Jakie mam możliwości w sporze z ubezpieczycielem?

Jeśli TU Twoim zdaniem niesłusznie odmówi Ci odszkodowania, pierwszym krokiem jest złożenie odwołania od decyzji. Dopiero po jej odrzuceniu lub braku odpowiedzi, możesz złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego lub przeprowadzenie przez niego postępowania polubownego. Jeśli wszedłeś z ubezpieczycielem na drogę sądową, możesz złożyć do Rzecznika wniosek o wydanie istotnego poglądu w sprawie.

Czy sąd musi wziąć pod uwagę opinię Rzecznika Finansowego?

Nie, ale musi się do niej ustosunkować. Istotny pogląd w sprawie to tylko opinia Rzecznika, która nie ma charakteru wiążącego przy podejmowaniu decyzji w procesie, jednak nie może ona zostać po prostu zignorowana. Sąd ma obowiązek odnieść się do istotnego poglądu Rzecznika Finansowego, uzasadniając wydany przez siebie wyrok.

Jak skontaktować się z Biurem Rzecznika Finansowego?

Telefonicznie z Biurem Rzecznika Finansowego możesz skontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, dzwoniąc pod numer 22 333 73 28. Wysyłając maila na adres [email protected], pamiętaj, żeby dołączyć wszystkie ważne dokumenty, np. decyzję ubezpieczyciela, którą chcesz podważyć. W drobnych sprawach możesz też zadać pytanie na profilu Rzecznika na Facebooku.

PODSUMOWANIE
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z toczącym się sporem o odszkodowanie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.
 • Rzecznik udziela porad, podejmuje interwencję, gdy odwołanie nie przyniosło skutku, a także pomaga ugodowo zakończyć spór.
 • Jeśli nie wiesz jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z infolinią Rzecznika lub napisz maila, opisując dokładnie problem. Eksperci rozwiążą Twoje wątpliwości i wskażą, jak należy działać, aby uzyskać odszkodowanie.
 • Jeśli Twoje odwołanie nie przyniosło skutku, wystąp do Rzecznika w bezpłatnym wnioskiem o interwencję.
 • Jeśli chcesz ugodowo zakończyć sprawę, jednak nie wiesz, jak się do tego zabrać, wystąp do Rzecznika w wnioskiem o postępowanie polubowne. Wniosek kosztuje 50 zł.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
134,31
Loading...

Dołącz do dyskusji

3 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Rozumiem, że Rzecznik Finansowy może pomóc w odzyskaniu odszkodowania, muszę w takim razie powiedzieć o tym znajomemu, będzie wychodził na drogę sądową teraz w tej sprawie. Nie słyszałem wcześniej o takiej instytucji a rzeczywiście taka opinia może okazać się pomocna.
avatar autora komentarza
A czy taka konsultacja z rzecznikiem finansowym jest w pełni darmowa?
avatar autora komentarza
To jest kpina z osób które szukają jakiegoś wyjścia w trudnej sytuacji. Zadzwoniłem dzisiaj na podany numer 22 333 73 28 do Biura Rzecznika Finansowego. Po połączeniu byłem dziewiąty w kolejce i "już " po godzinie byłem pierwszy. Jako pierwszy w kolejce ( jak oznajmił mi automat ) czekałem 50 minut i niestety moja cierpliwość się skończyła bo się rozłączyłem po łącznym oczekiwaniu na telefonie przez 1 godzinę i 58 minut. Rozłączyłem się kilka minut po 15 godz a infolinia jest czynna do godziny 16. Słyszałem że tutaj mogę znaleźć pomoc w mojej sprawie ale odszedłem z kwitkiem jak w kilku poprzednich firmach do których się zwracałem. Nie tego oczekiwałem od Biura Rzecznika Finansowego.