Rzecznik Finansowy – kto to jest i co robi? Kiedy możesz zwrócić się o pomoc? Sprawdzamy!

Ponad 26 000 próśb o poradę w sporze z instytucją finansową, ponad 23 000 wniosków o interwencję po odrzuceniu reklamacji w 2018 roku – codziennie setki osób prosi ekspertów Rzecznika Finansowego o poradę. Dowiedz się, kiedy możesz potrzebować pomocy Rzecznika Finansowego.

Jak i dlaczego powstała instytucja Rzecznika Finansowego?

Instytucja Rzecznika Finansowego, wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych, została powołana na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik został powołany m.in. w celu wspierania osób poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami.

Co robi Rzecznik Finansowy?

Walka o odszkodowanie nie jest łatwa. Poszkodowany spiera się z profesjonalnym podmiotem, dla którego pracują eksperci doskonale poruszający się po meandrach prawnych, o których przeciętny poszkodowany nie ma pojęcia. Niejednokrotnie w starciu z takim autorytetem przeciętny Kowalski czuje się bez szans. Zwłaszcza wtedy kiedy nie może pozwolić sobie na pomoc prawną albo przedmiot sporu nie jest tak duży, aby korzystanie z takiej pomocy miało ekonomiczny sens. W takiej sytuacji był pan Tomasz, który walczył o 1000 zł odszkodowania, którego ubezpieczyciel nie uznał. Pomoc prawnika w tym sporze kosztowałaby z pewnością kilkaset złotych – dlatego zdecydował się na skorzystanie ze wsparcia Rzecznika.

Kiedy możesz się zgłosić do Rzecznika Finansowego ?

Możesz zgłosić się po poradę, jeśli chcesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub jeśli nie wiesz jakie są Twoje prawa.
Wsparcie możesz uzyskać tak etapie pisania odwołania od decyzji ubezpieczyciela jak i wtedy, kiedy Twoja reklamacja zostanie odrzucona. Zanim samodzielnie napiszesz odwołanie, skontaktuj się z Biurem Rzecznika Finansowego, które poinformuje Cię o Twoich prawach i pomoże Ci np. w uzasadnieniu Twojego stanowiska.
Jeśli Twoje odwołanie okazało się nieskuteczne, możesz złożyć również wniosek do Rzecznika Finansowego o interwencję. Możliwości wsparcia idealnie pokazuje ta grafika:

Jak pomoże Ci rzecznik finansowy

Kiedy i jak poprosić Rzecznika Finansowego o poradę?

 • Biuro Rzecznika Finansowego prowadzi bezpłatne dyżury telefoniczne. Zadzwoń na infolinię, a dowiesz się, jakie uprawnienia Ci przysługują w sporze z ubezpieczycielem i jak działać, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie. Infolinia pod numerem 22 333 73 28 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00.
 • Możesz wysłać wiadomość na [email protected] Dokładnie opisz problem, załącz również dokumenty (np. decyzję ubezpieczyciela, od której chcesz się odwołać, ale nie wiesz, czy Twoje stanowisko jest zasadne).
 • W przypadku drobnych pytań, jeśli analiza dokumentacji jest zbędna, wyślij wiadomość do Rzecznika na Facebooku: https://www.facebook.com/RzecznikFinansowy/

Kiedy i jak złożyć wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego?

Dopiero po skorzystaniu z drogi reklamacyjnej możesz wysłać wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego. Wcześniejsze złożenie odwołania od negatywnej decyzji jest obowiązkowe. Rzecznik podejmie interwencję zarówno po odrzuceniu odwołania, jak i gdy ubezpieczyciel w ogóle Ci nie odpowie.
Podczas interwencji Rzecznik popiera żądania poszkodowanego, przedstawiając jednocześnie szereg argumentów prawnych, które mogą doprowadzić do zmiany decyzji przez ubezpieczyciela. Wniosek o podjęcie interwencji jest bezpłatny, możesz przesłać go pocztą tradycyjną lub e-mailowo na adres Biura Rzecznika Finansowego. Wzór pisma znajdziesz na stronie Rzecznika tutaj.

Wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego

Jeśli odwołanie oraz interwencja Rzecznika nie przyniosły pożądanego skutku, jednak nie chcesz kierować sprawy do sądu, możesz rozwiązać sprawę poprzez ugodę. Jeśli chcesz polubownie zakończyć spór z ubezpieczycielem, skieruj do Rzecznika wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego.

O czym musisz pamiętać?

 • Wniosek o postępowanie polubowne kosztuje 50 zł.
 • W postępowaniu polubownym Rzecznik Finansowy nie reprezentuje poszkodowanego, zachowuje bezstronność.
 • Postępowanie polubowne jest niezależne od postępowania interwencyjnego, Rzecznik nie jest więc związany stanowiskiem prezentowanym podczas interwencji.
 • Nie jest konieczne, aby przed postępowaniem polubownym wystąpić o podjęcie interwencji. Postępowanie polubowne może być wszczęte na każdym etapie sporu.

Pomoc Rzecznika Finansowego w sporze sądowym

Jeśli Twoja sprawa o odszkodowanie toczy się już przed sądem, możesz zwrócić się do Rzecznika o istotny pogląd w sprawie.

Co to jest istotny pogląd Rzecznika Finansowego?
To opinia Rzecznika, która co prawda nie wiąże sądu (sąd nie musi jej brać pod uwagę, wydając wyrok), jednak powinien się do niej ustosunkować w uzasadnieniu wyroku. Opinia ma więc charakter pomocniczy, jednak sąd ze względu na obowiązek ustosunkowania się, nie może jej zignorować.

Wniosek jest bezpłatny. Pismo wyślij na adres Biura Rzecznika Finansowego lub e-mailowo na [email protected] Do wniosku dołącz dokumenty z postępowania toczącego się przed sądem (pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe stron) oraz wcześniejszą korespondencję z ubezpieczycielem (zgłoszenie szkody, pisma ubezpieczyciela, decyzja, odwołanie). We wniosku wskaż również przed jakim sądem i pod jaką sygnaturą jest rozpatrywana sprawa.

Ważne!
Jeśli została wyznaczona data rozprawy, koniecznie podaj taką informację we wniosku. Jeśli jednak data rozprawy jest jeszcze nieznana, poinformuj Rzecznika od razu, kiedy otrzymasz tę informację. Najlepiej zrobić to drogą e-mailową. W tytule wpisz Istotny Pogląd- termin rozprawy. W wiadomości podaj dane, które pozwolą na zidentyfikowanie Twojej sprawy (imię, nazwisko, adres).

Kontakt do Rzecznika Finansowego

Biuro Rzecznik Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Infolinia: 22 333 73 28

Poczta: [email protected]

Jeśli zależy Ci na przyspieszeniu sprawy, skorzystaj z drogi e-mailowej. Skan odręcznie podpisanego wniosku prześlij na powyższy mail.

PODSUMOWANIE
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z toczącym się sporem o odszkodowanie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.
 • Rzecznik udziela porad, podejmuje interwencję, gdy odwołanie nie przyniosło skutku, a także pomaga ugodowo zakończyć spór.
 • Jeśli nie wiesz jakie prawa Ci przysługują, skontaktuj się z infolinią Rzecznika lub napisz maila, opisując dokładnie problem. Eksperci rozwiążą Twoje wątpliwości i wskażą, jak należy działać, aby uzyskać odszkodowanie.
 • Jeśli Twoje odwołanie nie przyniosło skutku, wystąp do Rzecznika w bezpłatnym wnioskiem o interwencję.
 • Jeśli chcesz ugodowo zakończyć sprawę, jednak nie wiesz, jak się do tego zabrać, wystąp do Rzecznika w wnioskiem o postępowanie polubowne. Wniosek kosztuje 50 zł.
Oceń artykuł:
35,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *