Terminy, o których powinien pamiętać każdy kierowca

Posiadanie samochodu to duże ułatwienie dla osób, które dojeżdżają do pracy za miasto, zawożą dzieci do szkoły czy robią duże zakupy. Z posiadaniem auta wiąże się jednak sporo obowiązków, których wykonanie często jest ograniczone czasowo. Oznacza to, że na dopełnienie niektórych formalności w związku z użytkowaniem pojazdu właściciel samochodu ma kilka dni lub tygodni.

kierowca

Terminy, o których każdy kierowca powinien pamiętać, warto zapisać w swoim kalendarzu. Jakich dat trzeba przestrzegać, jeśli jest się właścicielem samochodu?

Termin zapłacenia podatku PCC lub podatku od darowizny

Kupując nowy samochód prosto z salonu, nabywca płaci zarówno za pojazd, jak i opłaca podatek VAT, który zwykle jest już wliczony w cenę. Podatek ten nie obowiązuje, jeśli pojazd jest używany. Zakup auta z drugiej ręki na podstawie umowy sprzedaży to jednocześnie konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości rynkowej samochodu. Tę należność trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

W przeciwieństwie do PCC, podatek od darowizny nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Niektórzy krewni i powinowaci są zwolnieni z wnoszenia opłaty, jeśli wartość darowizny nie przekracza określonego w przepisach progu.

W przypadku otrzymania samochodu lub jego części (mowa tu o współwłasności pojazdu) w formie darowizny, wartość podatku jest zmienna. O otrzymaniu darowizny trzeba poinformować Urząd Skarbowy w ciągu 6 miesięcy.

Darowizna samochodu – co należy wiedzieć?

Co to jest darowizna samochodu? Jak załatwić kwestię darowizny samochodu w rodzinie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego!

Czytaj dalej

Termin przeglądu samochodu

Badania techniczne pojazdu wykonuje się co roku, jeszcze przed wykupieniem ubezpieczenia OC. Bez ważnego przeglądu samochód nie może poruszać się po drodze, a jego właściciel nie będzie mógł wykupić ubezpieczenia, co również wyklucza możliwość korzystania z takiego pojazdu.

Badania okresowe samochodu należy wykonywać najczęściej co 12 miesięcy, ale nieco inne terminy dotyczą nowych pojazdów, które bada się rzadziej. Po raz pierwszy przed upływem 3 lat od rejestracji, a po raz drugi w ciągu kolejnych 2 lat (a więc do 5 lat po pierwszej rejestracji). Później badania muszą być wykonywane regularnie raz w roku.

UWAGA!

W planach, ale jeszcze bez konkretnej daty wejścia w życie, jest wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących terminu wykonania przeglądu. Jak wiadomo, samochód trzeba poddać badaniu jeszcze przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu. W myśl nowych reguł, jeżeli kierowca spóźni się z tym o więcej niż 30 dni, za badanie trzeba będzie zapłacić podwójnie. Jeśli natomiast badanie zostanie przeprowadzone w ciągu 30 dni przed terminem ważności poprzedniego, okres ważności nowego badania zostanie odpowiednio przedłużony.

Termin zarejestrowania lub przerejestrowania samochodu

Żeby móc oficjalnie i pełnoprawnie korzystać z zakupionego pojazdu, konieczne jest zgłoszenie zmiany właściciela w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Na rejestrację samochodu, który został kupiony w salonie lub sprowadzony z zagranicy, podobnie jak na zgłoszenia zakupu pojazdu z drugiej ręki, nowy właściciel ma 30 dni od chwili nabycia auta. Niedotrzymanie tego terminu lub całkowite zbagatelizowanie obowiązku rejestracji i zgłoszenia nabycia jest karane grzywną w wysokości nawet do 1000 zł. Prawo nie precyzuje, w jakim terminie powinno nastąpić przerejestrowanie pojazdu.

UWAGA!

W czasie pandemii na zgłoszenie nabycia pojazdu już zarejestrowanego w Polsce oraz za rejestrację pojazdu nowego albo sprowadzonego z zagranicy kierowcy mieli 60 dni. W 2022 roku wrócono do terminów obowiązujących przed pandemią. Obecnie pojazd należy zarejestrować lub zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni.

Termin powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela samochodu

Zakup używanego samochodu wiąże się nie tylko z otrzymaniem samego auta. Wraz z nim zbywca jest zobowiązany do przekazania nowemu właścicielowi również polisy OC, którą wykupił przed sprzedażą. Kupujący może do końca umowy korzystać z przejętego wraz z autem ubezpieczenia chroniącego odpowiedzialność cywilną.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprzedający powinien jednocześnie powiadomić ubezpieczyciela, że ubezpieczony samochód zmienił właściciela. Ma na to 14 dni od momentu, w którym pojazd stał się własnością innego kierowcy.

Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 32, ust. 1

W takich przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj dokonują rekalkulacji składki, czyli przeliczają cenę OC zgodnie z danymi nabywcy pojazdu. Jeśli należność, którą za OC zapłaciłby nowy właściciel, będzie wyższa niż opłata wniesiona przed sprzedażą, ubezpieczyciel może zażądać dopłaty.

Termin zapłacenia składki ubezpieczeniowej

Kupując ubezpieczenie samochodu (a posiadanie takowego jest obowiązkowe – przynajmniej w zakresie OC), trzeba liczyć się z kosztami. W momencie zakupu kierowca jest zobowiązany do uiszczenia należności za ubezpieczenie. Okazuje się, że nie zawsze trzeba płacić za wykupioną ochronę pojazdu od razu. Termin opłacenia składki określa ubezpieczyciel – znajdziesz go zawsze w swojej polisie.

W każdym towarzystwie może obowiązywać nieco inny termin. Towarzystwa Benefia, Generali, mtu24, Proama i Wiener wymagają rozliczenia się z firmą ubezpieczeniową najpóźniej do dnia poprzedzającego start polisy. Z kolei LINK4 dopuszcza również dokonanie płatności w ciągu 7 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Termin wymiany prawa jazdy

Jeszcze do niedawna dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdów był wydawany bezterminowo. Kierowca, który pomyślnie zdał egzamin na prawo jazdy i otrzymał dokument, mógł z niego korzystać całe życie (jeśli nie został skradziony, zniszczony lub zgubiony). Od 19 stycznia 2013 roku prawo jazdy trzeba wymieniać co 15 lat. Wymiana bezterminowych dokumentów została zaplanowana na lata 2028-2033. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Wymiana prawa jazdy – o tym pamiętaj!”.

Ekspert Mubi radzi:

Informacji o terminie ważności swojego prawa jazdy kierowca powinien szukać na blankiecie w punkcie 4b. Właściciele niektórych rodzajów pojazdów muszą wymieniać prawo jazdy częściej niż co 15 lat. Są do tego zobowiązani posiadacze prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D+E, D1, D1+E.

Termin wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Jak wiadomo, ubezpieczenie OC odnawia się automatycznie na kolejny rok. Ma to zapobiec poruszaniu się po drogach bez polisy i kłopotom z wypłaceniem odszkodowania pokrzywdzonym, gdy dojdzie do wypadku. Trzeba zatem pamiętać, że zakończenie współpracy z dotychczasowych towarzystwem ubezpieczeniowym jest możliwe tylko po złożeniu wypowiedzenia umowy OC. Żeby było ono wiążące, należy je sporządzić i dostarczyć ubezpieczycielowi najpóźniej 1 dzień przed końcem obowiązywania umowy.

Ekspert Mubi radzi:

Jeśli na wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej zostało niewiele czasu, a dokument musi zostać wysłany do innego miasta tradycyjną korespondencją, należy zadbać o to, aby został on nadany za pośrednictwem Poczty Polskiej i najpóźniej dzień przed końcem umowy. Wówczas ubezpieczyciel uzna datę stempla pocztowego jako termin wypowiedzenia umowy. W przypadku dostarczenia przesyłki za pomocą kuriera, decydować będzie data dostarczenia pisma do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Termin zapłacenia mandatu

Stłuczka, parkowanie w niedozwolonym miejscu czy nadmierna prędkość zwiększają ryzyko otrzymania mandatu. Należności za wykroczenie nie pobierają jednak funkcjonariusze policji czy strażnicy miejscy, którzy nakładają karę. Mandatu nie trzeba też opłacać od razu w dniu otrzymania. Chociaż do niedawna na zapłacenie należności było 7 dni, to obecnie termin ten wydłużono do 14 dni od chwili otrzymania mandatu lub doręczenia go do właściwego kierowcy.

PODSUMOWANIE
  • Podatek PCC należy zapłacić w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy kupna pojazdu, a otrzymanie darowizny trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
  • Coroczny przegląd samochodu jest obowiązkiem każdego właściciela auta – wyjątkiem są posiadacze nowych aut, które muszą przejść pierwszy przegląd do 3 lat od rejestracji, a drugi w ciągu kolejnych 2 lat.
  • Na zarejestrowanie lub przerejestrowanie samochodu nowy właściciel ma 30 dni od dnia nabycia pojazdu.
  • Sprzedawca samochodu powinien powiadomić o zmianie właściciela auta w ciągu 14 dni od nastąpienia tej zmiany.
  • Termin opłacenia składki ubezpieczeniowej jest ustalany przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe osobno. W większości firm jest to dzień przed startem polisy.
  • Od stycznia 2013 roku kierowcy mają obowiązek wymieniać prawo jazdy co 15 lat. Prawa jazdy wydane przed tym terminem będą wymieniane w latach 2028-2033.
  • Umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania, jeśli kierowca planuje zmienić ubezpieczyciela.
  • Obecnie na zapłacenie mandatu kierowcy mają 14 dni od chwili jego otrzymania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ważne terminy dla kierowców

Kiedy trzeba zapłacić podatek za nowo kupiony samochód?
Ile jest czasu na rejestrację auta?
Jakich terminów trzeba dotrzymać w związku z ubezpieczeniem samochodu?
Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC