Wymiana prawa jazdy 2024 – o tym pamiętaj!

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy: kto musi wymieniać dokument, do kiedy ważne jest stare prawo jazdy, czy zachowamy bezterminowe uprawnienia, czy wszyscy będą musieli płacić po 300 zł? Odpowiadamy na najczęstsze pytania kierowców i wyjaśniamy wszystkie wątpliwości w związku ze zmianą przepisów i wymianą prawa jazdy!

prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem, który potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dla niektórych jego zdobycie oznacza duże ułatwienie w codziennym życiu, dla innych jest przepustką do wykonywania zawodu. Pewne jest jedno – kiedy już się je ma, trudno się z nim rozstać, dlatego informacje o zmianach w prawie czy konieczności płatnej wymiany prawa jazdy mogą być niepokojące.

Przez lata polskie prawo jazdy przechodziło wiele przemian, zmieniał się jego graficzny wzór i zakres znajdujących się na nim danych. W 2013 roku zakończono wydawanie bezterminowych praw jazdy, a na dokumentach wydawanych od 4 marca 2019 r. nie ma już informacji o miejscu zamieszkania, co ma ułatwić życie kierowcom – odtąd przy zmianie adresu nie będą musieli płacić za wymianę dokumentu. Co jeszcze się zmieniło i jak teraz wygląda odnowienie prawa jazdy?

Ile ważne jest prawo jazdy?

Obecnie wszystkie prawa jazdy wydawane w Polsce są terminowe. Najdłuższy okres, na jaki mogą być wydane, to 15 lat. Jeśli jednak mamy problemy zdrowotne, lekarz może wydać uprawnienia na krótszy okres, np. 5 lat lub nawet rok.

grafika
Przykład

PRZYKŁAD 1

Tomek właśnie zdał egzamin na prawo jazdy, przeszedł badania, lekarz nie wykrył u niego żadnych problemów ze zdrowiem. Dostał prawo jazdy na maksymalny okres, czyli 15 lat.

PRZYKŁAD 2:

Pan Mateusz ma problemy ze wzrokiem. Po badaniach lekarz podpisał uprawnienia do kierowania pojazdami ważne tylko 5 lat. Oznacza to, że po 5 latach pan Mateusz będzie musiał zgłosić się na kolejne badania i jeśli je przejdzie, znowu wymienić prawo jazdy.

Prawo jazdy bezterminowe (wydane przed 2013 r.)

Zmiana przepisów nie sprawiła, że wcześniej wydane bezterminowe prawa jazdy tracą swoją ważność, albo że kierowcy, którzy je mają, stracą uprawnienia. Oznacza tylko tyle, że wszyscy, bez wyjątku, będą musieli wymienić ten dokument na nowy. Nie muszą przy tym wykonywać badań lekarskich ani składać wniosku o wymianę żadnych zaświadczeń lekarskich. To duża oszczędność, bo obecnie badanie lekarskie kosztuje dodatkowe 200 zł.

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zaplanowana jest na lata 2028 – 2033, to znaczy, że najwcześniej można zgłosić się do urzędu w 2028 roku, najpóźniej – w 2033. Po tym roku wszyscy muszą już mieć nowe prawa jazdy, które będą ważne maksymalnie 15 lat.

Prawo jazdy wydane po 19 stycznia 2013 r.

Żeby uzyskać nowe prawo jazdy po upływie terminu poprzedniego, nie trzeba zdawać po raz kolejny egzaminu w WORD. Wystarczy przedstawić orzeczenie od lekarza, potwierdzające, że stan zdrowia pozwala na prowadzenie pojazdów. Kierowcy, którzy dotychczas posługiwali się bezterminowymi uprawnieniami do kierowania pojazdem, będą musieli jedynie złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu i uiścić opłatę. W ich przypadku nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń lekarskich.

Kiedy jeszcze trzeba wymienić prawo jazdy?

Oprócz sytuacji, kiedy do wymiany zmusza nas zmiana przepisów, prawo jazdy musimy wymienić wtedy, gdy:

 • minął jego termin ważności,
 • minął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,
 • zmieniliśmy nazwisko,
 • zgubiliśmy lub zniszczyliśmy prawo jazdy.

Nie trzeba za to już wymieniać prawa jazdy po zmianie miejsca zamieszkania ani zameldowania.

Wymiana prawa jazdy po ślubie w 2024

W przypadku zmiany danych osobowych, co najczęściej oznacza zmianę nazwiska po ślubie, mamy 30 dni, żeby wymienić prawo jazdy. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy płacić od nowa za badanie lekarskie, zapłacimy za sam nowy dokument.

Wymiana prawa jazdy po uszkodzeniu lub utracie dokumentu w 2024 roku

Jeśli zgubiliśmy prawo jazdy, skradziono nam je, lub zostało uszkodzone tak, że jest nieczytelne, możemy dostać nowy dokument, tzw. wtórnik prawa jazdy. Procedura jest taka sama, jak w przypadku wymiany z innych powodów.

Zmiana miejsca zamieszkania – już nie trzeba wymieniać prawa jazdy

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w nowym, obowiązującym od 4 marca 2019 r. wzorze prawa jazdy, nie ma już rubryki z informacją o adresie. Oznacza to, że w przypadku zmiany adresu w wyniku przeprowadzki lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy, kierowcy nie muszą wymieniać prawa jazdy.

Prawa jazdy wydane przed 4 marca 2019 r. pozostają ważne do wskazanego w nich terminu, a bezterminowe prawa jazdy najpóźniej do 2033 r. i nie trzeba ich wymieniać wcześniej, jeśli w międzyczasie zmienimy miejsce zamieszkania lub zameldowania.

Gdzie wymienić prawo jazdy?

Wniosek o wymianę prawa jazdy w zależności od miejsca zamieszkania składa się w:

 • urzędzie miasta – dotyczy miast na prawie powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – dotyczy wyłącznie mieszkańców Warszawy,
 • starostwie powiatowym – dotyczy pozostałych osób.

Wymiana prawa jazdy przez internet [2024]

Od czasu uruchomienia portalu ePUAP.gov.pl złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy jest możliwe przez internet. Na samej stronie znajdziemy informacje, że wymiana może nastąpić w przypadku zmiany danych osobowych i w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.

Jeśli zdecydujemy się wymienić prawo jazdy online, zamiast fizycznych egzemplarzy poszczególnych dokumentów do wniosku załączymy ich elektroniczne wersje lub wyraźne skany.

Ekspert Mubi radzi:

W art. 124 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami znajduje się informacja, że prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 r. powinny zostać wymienione między 19 stycznia 2028 r. a 18 stycznia 2033 r., a o dokładnym terminie wymiany zadecyduje minister właściwy do spraw transportu wraz z ministrem do spraw informatyzacji. Według treści tego artykułu możliwe jest też ustalenie innego terminu wymiany dokumentu na wniosek jego posiadacza.

Wniosek o wymianę prawa jazdy – wymagane dokumenty w 2024 roku

Przed złożeniem wniosku o wymianę prawa jazdy należy przygotować:

 • formularz wniosku (do pobrania ze strony obywatel.gov.pl lub miejscowego urzędu),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za prawo jazdy,
 • aktualne zdjęcie – wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej,
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – paszport lub kartę pobytu,
 • orzeczenie lekarskie (jeśli jest wymagane),
 • oryginał prawa jazdy do wglądu (urzędnik zrobi kserokopię).

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy – kto zapłaci 100 zł, a kto 300 zł?

Standardowa opłata to 100,50 zł, w tym 100 zł to opłata komunikacyjna, a 0,50 zł to opłata ewidencyjna.

Dodatkowo należy doliczyć 200 zł, jeśli potrzebne są badania lekarskie, bo poprzednie straciły ważność.

Niektórzy uważają, że jest to dość dużo. Skąd bierze się taka cena? Opłata za prawo jazdy uwzględnia konieczność zabezpieczenia dokumentu przed podrobieniem, zapewnia sprawne procedury administracyjne i prowadzenia spraw w formie elektronicznej, a także koszt samej produkcji i dystrybucji dokumentów.

Opłatę za prawo jazdy można wnieść w kasie urzędu lub przelewem. Należy zachować potwierdzenie wpłaty, które dołącza się do wniosku.

Czas oczekiwania na prawo jazdy

W większości przypadków prawo jazdy powinno być gotowe do 9 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli urząd musi wyjaśnić sytuację kierowcy, czas oczekiwania może przedłużyć się do 2 miesięcy.

Żeby sprawdzić, czy prawo jazdy jest już gotowe, można zajrzeć na stronę info-car.pl (https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy), podać swój numer PESEL/ datę urodzenia/ numer PKK oraz imię i nazwisko. System wyświetli wtedy jeden ze statusów:

 • “przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” – co oznacza, że trwają czynności wyjaśniające albo dokument jest w produkcji,
 • “przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” – można wybrać się po odbiór,
 • “niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” – oznacza to, że wprowadzono błędne dane, wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu albo dokument został już wydany.

Gotowe prawo jazdy można odebrać osobiście w urzędzie lub otrzymać drogą pocztową. Wybraną opcję należy zaznaczyć już na etapie składania wniosku, w polu F.

Badanie lekarskie do prawa jazdy – kto musi przejść, co jest sprawdzane

Przy wymianie bezterminowych praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne.

Na badania będą musiały się wybrać osoby, które mają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (wtedy dokument jest ważny przez 5 lat i co 5 lat trzeba zadbać o przedłużenie prawa jazdy).

Co dokładnie sprawdza lekarz podczas badania do prawa jazdy? Przede wszystkim wzrok, słuch, poziom ciśnienia, poziom cukru. Kierowca musi też wypełnić formularz z pytaniami na temat przebytych chorób, wypadków, zaburzeń psychicznych, problemów z alkoholem.

Co grozi za jazdę bez ważnego prawa jazdy w 2024 roku?

Jazda bez dokumentów, które poświadczają uprawnienia do kierowania danym pojazdem, nie jest już karana. Od grudnia 2020 roku osoby prowadzące samochód na podstawie polskiego prawa jazdy nie muszą mieć go przy sobie. Do kierowania pojazdem są jednak potrzebne uprawnienia. Bez zdanego egzaminu, ale też po zatrzymaniu prawa jazdy narażamy się na poważne konsekwencje. Oto jakie dokładnie kary grożą za nieważne prawo jazdy albo całkowity brak uprawnień:

 • jeśli mamy ważne prawo jazdy, ale zostawiliśmy je w domu – nie zostaniemy ukarani, ponieważ od 5 grudnia 2020 roku nie ma już obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy (UWAGA: choć posiadanie w samochodzie dokumentu nie jest konieczne, na wypadek kontroli lepiej nadal mieć go przy sobie lub używać aplikacji mObywatel, gdzie widoczne są nasze uprawnienia – wszystko dlatego, że w bazie CEK, z której korzysta policja, mogą przydarzyć się błędy);
 • jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane, np. na okres 3 miesięcy, a w tym czasie prowadziliśmy samochód – mandat w wysokości minimum 1500 zł i przedłużenie okresu do 6 miesięcy (jeśli taka sytuacja się powtórzy, uprawnienia kierowcy zostają całkowicie cofnięte);
 • jeśli nie mamy uprawnień dla konkretnego typu pojazdu i zostaniemy przyłapani na jego prowadzeniu – grozi nam mandat w wysokości minimum 1500 zł (maksymalnie nawet 30 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu), zostanie także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów,
 • jeśli w ogóle nie mamy uprawnień do kierowania pojazdami – mandat w wysokości minimum 1500 zł (maksymalnie nawet 30 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu), a także zakaz prowadzenia pojazdów.

To jednak nie koniec problemów: policja może nam kazać odholować samochód, jeśli nie mamy komu przekazać kierownicy, a w razie wypadku brak ważnego dokumentu może stać się dla ubezpieczyciela podstawą, żeby przenieść odpowiedzialność na sprawcę zdarzenia.

Więcej o tym w naszym artykule:

Jazda bez uprawnień – co za nią grozi?

Nagana, mandat, a nawet więzienie. Kary za jazdę bez prawa jazdy mogą być naprawdę poważne.

Czytaj dalej

Wymiana prawa jazdy – aktualne przepisy

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wymianę prawa jazdy

Czy osoby, które otrzymały prawo jazdy bezterminowe, muszą je wymienić na dokument z określoną datą ważności?
Czy przy wymianie dokumentu po upływie jego ważności trzeba wykonywać badania lekarskie?
Czy trzeba wymienić prawo jazdy po zmianie miejsca zamieszkania?
Czy trzeba wozić przy sobie prawo jazdy?
Jakie dokumenty są potrzebne do wymiany prawa jazdy?
PODSUMOWANIE
 • Od 4 marca 2019 w Polsce obowiązuje nowy wzór prawa jazdy.
 • Najważniejsza zmiana: nowe prawo jazdy nie zawiera informacji o miejscu zamieszkania właściciela.
 • Stare prawa jazdy należy wymienić na nowe dopiero, gdy poprzednie stracą wskazaną na nich ważność – najczęściej po 15 latach od wydania.
 • Nie ma już bezterminowych praw jazdy – prawa jazdy wydane przed rokiem 2013 będą wymieniane najpóźniej w latach 2028 – 2033.
 • Opłata za wymianę prawa jazdy to 100,50 zł, a jeśli potrzebne są nowe badania lekarskie – 300,50 zł.
 • Na nowe prawo jazdy czeka się najczęściej do 9 dni roboczych.
 • Badania lekarskie przy wymianie prawa jazdy przechodzą tylko osoby, których poprzednie badania straciły ważność i kierowcy pojazdów kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
 • Za brak ważnego prawa jazdy lub prowadzenie pojazdu bez odpowiednich uprawnień grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 zł.
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

108 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Trochę uciążliwa jest wymiana prawa jazdy , bo trzeba znowu przejść badania lekarskie -.- bardziej podobało mi się to stare prawo
avatar autora komentarza
aaa to sobie przypomniałam że czeka mnie wymiana prawka ... ehh znowu dodatkowa robota. mi tam w sumie obojętne jak dokument wygląda, nie oglądam go :D
avatar autora komentarza
Nówka prawo jazdy 2019 troszkę się różni od starego, uważam że chyba te zmiany są chyba na lepsze
avatar autora komentarza
Mnie właśnie czeka wymiana prawa jazdy i będę chciała to załatwić online. Ciekawe jak długo się czeka? Oby szybko, a nie to jak miałam ostatnio z paszportem że cały miesiąc musiałam czekać
avatar autora komentarza
kategoria T dotyczy ciągników itp, tramwajów dotyczy pozwolenie do kierowania i jest ono wydawane na max 5 lat... Zanim wprowadzicie w błąd, to sprawdźcie informacje...
Dzień dobry, dziękujemy za zgłoszenie uwagi. W grafice wkradł się błąd - została ona już zaktualizowana oraz podmieniona w artykule.
avatar autora komentarza
Co jeśli moje prawo jazdy straciło ważność już 2 lata temu czy bez problemu wymienię je na nowe?
Nie powinien mieć Pan z tym problemów. Czekają jednak Pana badania lekarskie.
avatar autora komentarza
A co w przypadku jeśli prawo jazdy straciło ważność 6 lat temu?? też można je wymienić na nowe bez problemu?
Jeśli prawo jazdy straciło ważność, a nie stracił Pan uprawnień, to tak.
avatar autora komentarza
Cześć, Czy można złożyć wniosek o wydanie nowego prawa jazdy przed upłynięciem ważności starego, żeby nie musieć mieć przerwy w jeżdżeniu?
Nawet warto to zrobić, by właśnie móc dalej prowadzić pojazd. Najlepiej zrobić to na ponad miesiąc przed utratą ważności starego dokumentu.
avatar autora komentarza
Co jak badania są zrobione a prawko jeszcze nie przyszło co z jazda
Należy poczekać na odbiór nowego dokumentu
avatar autora komentarza
to po co ta wymiana prawojazd bezterminowych co za sens zrozumial bym jezeli przy wymianie trzeba by bylo zrobic badanie lekarskie bo wtedy bylby sens wymiany bo czlowiek czym starszy tym mniej sprawniejszy slepy gluchy a tak bez badan czy bezterminowe czy terminowe jeden piernik tylko kasa do swin pezy korycie pujdzie
avatar autora komentarza
Przez epuap nie da się złożyć wniosku
avatar autora komentarza
Od kiedy kategoria T uprawnia do jazdy tramwajem? :-):-):-)
Dzień dobry, w grafice wkradł się błąd, została ona zaktualizowana oraz podmieniona
avatar autora komentarza
Lekarz może wydać bezterminowe orzeczenie lekarskie
avatar autora komentarza
Dzień dobry. W pkt 14 "Co grozi za jazdę bez ważnego prawa jazdy?" nie znalazłem odpowiedzi na w/w pytanie. Brak ważności PJ tzn upłynął termin (minęła data) przy określonej kategori. Poproszę o dodanie brakującej odpowiedzi.
Kierowca prowadzący pojazd bez prawa jazdy traktowany jest jako osoba, która nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, że popełnia on wykroczenie, za które grozi mandat karny w wysokości 500 zł za prowadzenie pojazdu silnikowego lub 200 zł za kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim. Funkcjonariusz może odstąpić od ukarania sprawcy i skierować sprawę do sądu. Najczęściej tak się dzieje, kiedy kierowca już wcześniej był karany za prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy.
avatar autora komentarza
Jeżeli dzisiaj w systemie masz adnotację o tym że uprawnienia masz bezterminowe oraz że stary dokument ma termin ważności jako bezterminowy to nie ma takiej opcji aby kierujący w tej sytuacji był traktowany jako osoba bez uprawnień!!!!!!!!!!!!!!
avatar autora komentarza
Jezeli wazność kat.B jest do 2030 r , a kat C do 2020 to co wtedy . Po badaniach kat C do 2025 a kat.B ? ?
avatar autora komentarza
Banda i wyciąganie kasy
avatar autora komentarza
Jeśli chodzi o fotografię do prawa jazdy, mowa jest na stronach urzędowych o zdjęciu osoby w pozycji frontalnej, nie z półprofilu z odsłoniętym lewym uchem jak wskazane jest w artykule.
Dziękujemy za uwagę. Informacja zostanie zmieniona w artykule.
avatar autora komentarza
Witam mam pytanie odnośnie terminowych uprawień prawa jazdy na 5 lat. Wydano mi kategorii c od 06.03.2017. I c+E od 02.10.2017 roku. Jak to obliczać dokładnie w jakim terminie najpuzniej muszę odnowić uprawnienia
avatar autora komentarza
Mam pytanie. Może ktoś mi pomoże. Mam prawo jazdy zawodowe ważne do września 21. Ale badania do 22 roku czy i tak muszę wymienić prawo jazdy.
avatar autora komentarza
Skoro Państwo narzuca takie zmiany to dlaczego takiej wymiany nie opłaci? To jest szczyt bezczelności, żeby narzucać wymianę i jeszcze trzeba za to zapłacić. Nie ma problemu, niech wymagają żeby w danym roku Ci którzy posiadają prawo jazdy bezterminowe powtórzyli badania lekarskie, ale za plastik skoro chcą zmian niech sami płacą. Za powtórnymi badaniami jestem jak najbardziej "za", ale nie za płaceniem za wydanie nowego prawa jazdy.
avatar autora komentarza
Jaka jest podstawa wymiany prawa jazdy zamiast zwrotu dwu letniego egzemplarza po okresie zatrzymania na 10 m-cy , czy tu aby na pewno nie chodzi o kasę bo sensu to nie ma żadnego i żadnej logiki ...........
avatar autora komentarza
Artykuł zawiera błędne informacje- jak ktoś miał wydane uprawnienia bezterminowo, organ nie może ich ograniczyć więc prao jazdy już zawsze jest wydane bezterminowo.
Jeśli kierowca otrzymał uprawnienia do kierowania pojazdem ważne bezterminowo, to rzeczywiście nie tracą one swojej ważności. Ważność traci jednak dokument. Każdy kierowca będzie musiał wymienić swój dokument najpóźniej do 2033 roku. Nowy będzie ważny przez 15 lat, natomiast uprawnienia do kierowania pojazdami pozostaną bezterminowe.
avatar autora komentarza
Dokument również nie traci ważności wystarczy sobie sprawdzić informację na stronie gov.pl. Ja mam wydany dokument w 2002 roku i jest wyraźnie adnotacja że dokument jest ważny bezterminowo!!!!!!!!!!!!! tak samo jak uprawniania. SPRAWDZAJCIE NA GOV.PL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SYSTEM CHCE NAS POZBAWIĆ NIE TYLKO UPRAWNIEŃ ALE I WAŻNYCH DOKUMENTÓW.
avatar autora komentarza
Śmieszne uprawnienia bezterminowe a skończy się termin dokumentu i policja traktuje jak osobę prowadzącą bez uprawnień czyli taką która nigdy nie zdała ani nie posiadała prawa jazdy. Gdzie tu logika? To jest szczyt bezczelności i złodziejstwo!
avatar autora komentarza
Ja bym chciał wiedzieć, kto i na jakiej podstawie wyliczył te 100 zł ?
Chodzi o 100,50 zł za wydania prawa jazdy? Informacje o takich kosztach można znaleźć na stronach Urzędu Miasta, np. UM we Wrocławiu: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9050/prawo-jazdy-wymiana.
avatar autora komentarza
Mam prawo jazdy BCE, zrobione w 2009 roku a teraz chcę zrobić A. Co będę miał wbite w prawo jazdy przy CE skoro badanie mi wygasło?
avatar autora komentarza
Raz piszecie, że po zmianie nazwiska nie trzeba iść na badanie lekarskie aby wymienic prawo jazdy, a poniżej że trzeba bo dotyczy to tylko bezterminowych. To trzeba czy nie trzeba?
Przy wymianie prawa jazdy po zmianie nazwiska nie trzeba przechodzić badań lekarskich, o ile są one wciąż ważne. Jeżeli więc zmiana nazwiska zbiegnie się w czasie z utratą ważności prawa jazdy (wydanego np. na krócej ze względów medycznych), trzeba dodatkowo wykonać nowe badania. Jeżeli nie, nie ma takiej potrzeby. Nowego badania nie trzeba wykonywać w przypadku wymiany bezterminowych dokumentów prawa jazdy.
avatar autora komentarza
mam pytanie cze jak dostałem najpierw dostałem na 5 lat czy lekarz będzie mógł przedłużyć badania na 15 lat
Jeżeli dostał Pan terminowe prawo jazdy, to po określonym czasie musi się Pan zgłosić na powtórne badanie. Lekarz wyda decyzję, na jaki okres będzie Pan mógł przedłużyć swoje uprawnienia.
avatar autora komentarza
Czy jak zona nie zmienila na nowe prawa jazdy po 8 latach od slubu (zmienila nazwisko) to moze jeszcze to zrobic? Czy musi na nowo zdawac egzamin? Jak traktowane jest jej prawko? Jako niewazne?
Prawo jazdy z nieaktualnym nazwiskiem z pewnością jest nieważne. Myślę, że ponowne przystąpienie do egzaminu nie będzie konieczne, ale o procedury wymiany dokumentu w opisanym przypadku proszę zapytać w urzędzie.
avatar autora komentarza
Co jeśli prawo jazdy się zagubiło , jest jeszcze ważne i będę wnioskował o wtórnik ? Potrzebuje badania ? Jak wygląda sprawa z papierkami z wordu musze miec te kwitki ?
Myślę, że potwierdzenie o zdaniu egzaminu i badanie nie będą potrzebne, bo dane dotyczące uprawnień urzędnik z pewnością sprawdzi w systemie. Listę dokumentów potrzebnych do wyrobienia wtórnika i opis procedury można znaleźć na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-prawa-jazdy. Warto rozważyć też zgłoszenie utraconego prawa jazdy do bazy dokumentów zastrzeżonych, żeby nikt inny nie mógł się nim posługiwać.
avatar autora komentarza
Serio mubi KosztA ? Piszę sie kosztY
Obie formy są poprawne. Jednak ma Pan rację, że zdecydowanie częściej spotyka się formę "koszty".
avatar autora komentarza
Ale przecież na mocy ustawyCovidowej zaświadczenia o uprawnieniach do prowadzenia pojazdu są ważne do iluś tam dni po zakończeniu stanu epidemii.
avatar autora komentarza
To jest nie fer bo jak ktoś ma kategorie c ale nie jeździ ciężarowym samochodem tylko osobowym na kat. B jest starszą osobą to po co mu badania jak jest emerytem i już nie będzie prowadził ciężarówki zgadzam się z badaniem na kat. C ale tylko ci co pracują zawodowo jako kierowcy. I znów wyciąganie kasy od obywateli
avatar autora komentarza
Czyli rozumiem, że jeśli prawo jazdy kat C miałem wydane przed 2013 rokiem, to przed obowiązkową wymianą prawa jazdy będę musiał zrobić badania i dostanę kat C na max 5 lat?
Tak.
avatar autora komentarza
Jeśli otrzymałem badania bezterminowe w 2011 roku i po niezdanym egzaminie zaprzestałem próby zdania egzaminu a w marcu 2013 roku zdałem egzamin i uzyskałem uprawnienia i dokument ważny do 2028 to czy w takiej sytuacji przy wymianie w 2028 również będę musiał poddać się badaniom? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie. Ponieważ terminowe prawo jazdy zostało wydane na najdłuższy możliwy okres bez zastrzeżenia problemach zdrowotnych, to przy jego wymianie nie ma obowiązku powtarzania badań.
avatar autora komentarza
Prawo jazdy wydane bezterminowo jest bezterminowe. Nie ma prawnej możliwości zmiany prawa nabytego, a poza tym prawo nie dziala wstecz. Koniec kropka. Nie wypłaciliby się z odszkodowaniami, nawet ci faszyści, którzy są u władzy. I żaden Sąd nie skarze kogoś za nie posiadanie ważnego orawa jazdy, jeśli ma je wydane bezterminowo.
avatar autora komentarza
jeśli mamy ważne prawo jazdy, ale zostawiliśmy je w domu – nie zostaniemy ukarani, ponieważ od 5 grudnia 2020 roku nie ma już obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy (UWAGA: choć posiadanie w samochodzie dokumentu nie jest konieczne, na wypadek kontroli lepiej nadal mieć go przy sobie lub używać aplikacji mObywatel, gdzie widoczne są nasze uprawnienia – wszystko dlatego, że w bazie CEK, z której korzysta policja, mogą przydarzyć się błędy);
avatar autora komentarza
Bezterminowe pozostaje bezterminowe, wyrok sądu z 2018 roku.
avatar autora komentarza
w dokumencie mam adnotację o jeździe tylko w okularach lub soczewkach- rok temu zrobiłam laserową korektę wzroku i widzę idealnie- czy wystarczą dokumenty poświadczające zabieg i jej wynik czy i tak muszę zrobić dodatkowe badania lekarskie i wymienić prawko?
avatar autora komentarza
Wymiana prawa jazdy to kolejna udręka dyktatu pseudo demokratycznego państwa w stosunku do jego żywiciela ,jakim jest poniewierany OBYWATEL.
avatar autora komentarza
Co w przypadku kiedy traci sie ważność prawa jazdy i dodatkowo zgubiono ten dokument? Czy muszę najpierw wyrabiać wtórnik i potem wymienić specjalnie na nowy opłacając dokument podwójnie? Oczywiście nie licząc badań które i tak wiem, że muszę zrobić.
avatar autora komentarza
Czy mogę bez problemu wymienić prawo jazdy po 6 latach ślubu?
Radzę zrobić to jak najszybciej. W razie kontroli drogowej otrzyma Pani mandat.
avatar autora komentarza
Witam. Mam pytanie, być może ono tu już padło, ale co grozi za jazdę kiedy nie wymieniłam prawa jazdy po ślubie czyli że w dowodzie są dwa nazwiska a w prawku jedno? Czy przy wymianie czeka mnie kara administracyjna?
avatar autora komentarza
Dlaczego w Polsce wprowadzacie ludzi w błąd i źle interpretujecie prawo. Jeśli ktoś ma bezterminowo przyznaną kategorię b to ma co 15 lat zaktualizować tylko dokument. W każdym innym kraju tak się robi. W Holandii np co 10 lat jest obowiązek aktualizacji każdego dokumentu. Każdy z nas co jakiś czas się zmienia, zmieniamy też miejsca zamieszkania. Kategoria b na czas nieokreślony obowiązuje do końca życia. Dokument musi być wymieniony po 15 latach tylko na nowszy model spełniający nowe standardy.
avatar autora komentarza
Przy wymianie bezterminowych praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. - czy tylko ja widzę tu jakiś absurd?
avatar autora komentarza
To zdzierstwo i,złodziekstwo!!!!! Jak władza wprowadza takie zmiwmy to powinna za to zapłacić każdemu obywatelowi!!!!
avatar autora komentarza
Dzień dobry, mam pytanie, czy mogę wymienić bez problemu prawo jazdy po upływie terminu 3 miesięcy?
Jeśli ważność prawa jazdy minęło 3 miesiące temu, to powinna Pani jak najszybciej je wymienić, ponieważ nie może Pani prowadzić pojazdów w takiej sytuacji.
avatar autora komentarza
Mam do państwa pytanie. Miałem prawo jazdy bezterminowe, następnie wymieniałem prawo jazdy z powodu dodatnia kategorii C+E co zbiegło się w czasie z tym, że prawa jazdy będą wydawane na 15 lat. Ja nie będąc świadomy dostałem również kategorie B na 15 lat. Byłem u lekarza i dostałem znowu bezterminowe natomiast wydano mi z terminem 15 lat. Mam rozumieć, że już nie mogę mieć prawa jazdy bezterminowego? Chodzi mi o punkt 11.
Po 2013 roku wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami (prawo jazdy) są wydawana na 15 lat. Termin ten dotyczy samego dokumentu, który po 15 latach trzeba będzie wymienić, natomiast ważność nie dotyczy badań lekarskich. Jeśli lekarz nie zastrzegł, że z jakichś względów powinien Pan powtórzyć badania po pewnym czasie, po 15 latach nie będzie Pan musiał ich wykonywać, a jedynie wymienić prawo jazdy.
avatar autora komentarza
Mam prawo jazdy bezterminowe wydane w 2002 roku. Czy też mam czas na jego wymianę od 2028 do 2033 roku? Czy jest jakiś przedział czasowy od daty wydania?
Prawo jazdy trzeba będzie wymienić w latach 2028-2033.
avatar autora komentarza
Podobno na mocy ustawy covidowej prawo jazdy które utraciło ważność w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego pozostaje ważne
Pozostaje ważne tylko przez pewien czas po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Wspomina o tym artykuł: Terminowe prawo jazdy — jakie są jego zalety? na naszej stronie. Warto też zapoznać się z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, szczególnie z art. 15zzzw.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, mam bezterminowo uprawnienia kat. A i B. Przy wymianie blankietu Prawa Jazdy rozszerzono mi uprawnienia o kat. AM i A2 (bez mojego wniosku), ale już z terminem ważności uprawnień (kolumna 11). Czy przy kolejnej wymianie blankietu Prawa Jazdy muszę dostarczyć badania lekarskie na te dodane kategorie (a może na wszystkie kat. łącznie z tymi bezterminowymi) czy mogę też mogę zrezygnować z tych rozszerzonych kat. AM i A2 i pozostać przy A i B? Czy też urząd może mi odmówić wymiany Prawa Jazdy łącznie z tymi bezterminowymi kat. A i B, kiedy nie będę chciał dostarczyć badań?
avatar autora komentarza
To jest ciekawe pytanie....czy zna ktoś odpowiedź? Wymiana prawa jazdy z bezterminowymi uprawnieniami, nagle urzędnik dodaje nowe kategorie już z terminem ważności uprawnień. May więc część uprawnień bezterminowych a część z datą ważności. Co przy kolejnej wymianie uprawnień, czy te nowe z datą ważności będą wymagały przedstawienia badań lekarskich?
avatar autora komentarza
Dzień dobry, Posiadałem kategorię A i B bezterminowo (uprawnienia), przy wymianie Prawa Jazdy ze względu na zmianę adresu zamieszkania rozszerzono Prawo Jazdy o kat. AM i A2, ale już wpisano datą ważności przy tych nowych rozszerzonych kategoriach, stare nadal pozostałe bezterminowe. Czy urząd postąpił prawidłowo wpisując datę ważności uprawnień kategorii, które mi dopisał bez mojego wniosku? Jakie to będzie rodzić konsekwencje w przyszłości? Czy kat. AM i A2 nie wynikają z kat. A i nie powinny być bezterminowe jak kat. A?
avatar autora komentarza
Witam czy będę miała jakąś karę , jeśli zmieniam po 8 latach prawo jazdy. Po prostu nie korzystałam i zapomniałam.
Nie grozi Pani żadna kara. Trzeba będzie tylko wnieść opłatę za prawo jazdy i ewentualne badania lekarskie.
avatar autora komentarza
Witam, Mam prawo jazdy bezterminowe, wydane w 2011 roku. Wyszłam za mąż 7 lat temu i do tego czasu nie wymianilam prawo jazdy bo nie miałam samochodu, nie jeździłam. Czy teraz nie będę miała z tym problemu? Czy urzędnik, u którego będę składać wniosek o zmianę prawa jazdy może to gdzieś zgłosić, nałożyć na mnie karę? Czy będę musiała od nowa zdawać egzamin?
avatar autora komentarza
Czy jest uzasadnione ograniczenia mojego zdobytego uprawnienia do kierowania pojazdami? Dlaczego teraz mam bezterminowe uprawnienia a po wymianie "kartonika" będę miał ograniczone czasowo?
Uprawnienia do kierowania pojazdami nadal będą bezterminowe. Nie będzie Pan musiał zdawać ponownie egzaminów. Obowiązkowa będzie jedynie wymiana prawa jazdy co 15 lat, a więc terminem będzie ograniczona tylko ważność dokumentu.
avatar autora komentarza
Czy składając wniosek online o nowe prawo jazdy (utrata terminu poprzedniego) muszę złożyć też dokumenty w urzędzie? Jeżeli tak, to czy może być to dowolny urząd obsługujący tego typu wnioski czy konkretny?
W takim przypadku nie trzeba składać fizycznie dokumentów w urzędzie. Należy wysłać wniosek do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania.
avatar autora komentarza
Jeżeli zgubię bezterminowe prawo jazdy i zgłoszę o wydanie nowego to znaczy że już nie otrzymam bezterminowo tylko na 15 lat?
Tak, ale ważność będzie dotyczyła tylko dokumentu, nie uprawnień. Po 15 latach konieczna będzie wymiana prawa jazdy, bez ponownego zdawania egzaminu.
avatar autora komentarza
Bezterminowe czas na wymianę od 2028 do 2023 tak piszą gdzie indziej?
avatar autora komentarza
Może się mylę, ale do 2023 upadnie UE, a nawet 3RP, więc mam nadzieję przepisy o wymianie stracą ważność.
avatar autora komentarza
Dziękuję za artykuł.
avatar autora komentarza
Czy w Polsce prawo działa wstecz co na to Trybunał Konstytucyjny.
Termin ważności dokumentu nie jest równoznaczny z ważnością posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. W związku z tym, posiadacze bezterminowego prawa jazdy muszą wymienić dokument na nowy (terminowy, ważny 15 lat), ale nie muszą robić badań lekarskich, gdyż ich uprawnienia nie mają terminu ważności.
avatar autora komentarza
Witam.kiedy musze zlozyc wniosek jezeli prawko mam wazne do 11.09 zeby moc spokojnie prowadzic....i druga sprawa.jezeli mam b be c ce d de a jezdze po terenie zamknietym to musze miec tez lekarza.w sasiednim powiecie kolega robil przedluzenie na tych samych kategoriach i jazda po terenie pracy zamknietym i robil tylko psychotesty
Na stronie internetowej Urzędu Miasta we Wrocławiu widnieje informacja, że na nowy dokument prawa jazdy czeka się do 30 dni w standardowych sytuacjach. Najbezpieczniej zatem złożyć wniosek przynajmniej na początku sierpnia.
avatar autora komentarza
glupota nad glupotami czy dotyczy to pilotow samolotow koparek i i9nnych uprawnien ludzie opszytomniejcie sami sobie robicie pod gore
avatar autora komentarza
witam, po rozwodzie nie wymieniłam prawa jazdy, czyli nie wrociłam do swojego Panieńskiego nazwiska, czy jeśli złożę zniosek o wydanie nowego dokumentu, to muszę sie liczyć z karą finansową?
Nie. Samo wystąpienie o nowe prawo jazdy po zmianie nazwiska (w tym przypadku: po powrocie do nazwiska panieńskiego) po upływie 30 dni nie wiąże się z żadną karą finansową. Zatrzymanie do kontroli np. przed drogówkę może skończyć się mandatem w wysokości 1,5–5 tys. zł. Organ kontrolny może skierować również wniosek o ukaranie do sądu.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, jaki jest sens wymiany bezterminowych praw jazdy, w sensie dokumentów, jeżeli same uprawnienia są bezterminowe, a dokumentów nie trzeba mieć przy sobie podczas prowadzenia pojazdu? Czy podczas kontroli sprawdzane są dokumenty czy uprawnienia? Jeśli uprawnienia, to po co wymiana dokumentów?
W celu aktualizacji zdjęcia i danych. Prawa jazdy nie trzeba mieć przy sobie, ale informacje znajdują się w elektronicznej bazie danych.
avatar autora komentarza
Mam pytanie w czerwcu odebrałem prawo jazdy w Polsce ważne na rok że względu przebytej choroby. Czy muszę zdawać psychotesty i badania lekarskie jęczę raz czy muszę podejść do badań w Kraju w którym zostało wydane. Wymiana na Brytyjskie coś zmieni czy też mnie to czeka mam rezydenta. Proszę o pomoc. Dziękuję.
avatar autora komentarza
artykul wiele wyjasnia lecz moja historia jest z poprzedniego wieku wiec chce miec pewnosc.
avatar autora komentarza
posiadam prawko od 1969 r 2 zawodowe bezterminowe.Nie uzywane od 1988/ mieszkam za granica.Chce wrocic zamieszkac w Polsce.Podczas wizyt uzywalem canadyjskie prawko.Czy wystarczy wymiana na polskie?
Jeżeli posiada Pan bezterminowe polskie prawo jazdy, to zachowuje ono ważność. Nie ma potrzeby jego wymiany przed 2028 rokiem.
avatar autora komentarza
Ile czasu dni czekaliscie na prawo jazdy ?
avatar autora komentarza
Prawo nie działa wstecz więc jakim prawem trzeba wymienić bezterminowe na terminowe prawo jazdy? Jakbym wiedział że to tylko kwitek terminowy to bym nie zdawał egzaminów na prawo jazdy. No i jak wymienię w 2033r. na terminowe to za 15 lat znowu będę musiał wymieniać i przecież badań nie będę musiał przechodzić bo prawo nie działa wstecz? Kolejne wyciąganie pieniędzy to prawo jazdy kat. c lub d ważne tylko 5 lat paranoja a do tego odnowienie kwalifikacji na przewóz rzeczy kosz samej kwalifikacji to ok. 900zł + badania + nowe prawo jazdy to z 1300zł co 5 lat haracz a za brak ważności mandat 5000zł taki sam jak dla osoby prowadzącej bez uprawnień która w ogóle nigdy ich nie wyrobiła ani nie posiadała . To jest sprawiedliwość.
avatar autora komentarza
A ja nic nie muszę wymieniać ,mam BEZTERMINOWO ,jeśli ktoś nie rozumie znaczenia tego wyrazu to odsyłam do słownika PWN ,dopóki jest w dobrym stanie nie wymienię i basta.
avatar autora komentarza
Jeszcze 100 dni nie minęło a 'kręcenie lodów' już działa w tle - chodzi o badania psychologiczne dla kierowców (65+)
avatar autora komentarza
Co jeśli prawko straciło ważność a badania mam zrobione a prawo jazdy jeszcze nie przyszło co z jazda
Trzeba poczekać na odbiór nowego dokumentu. Lekarz wykonuje wyłącznie badania. Procedurą potwierdzającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów zajmuje się wydział komunikacji.
avatar autora komentarza
BC Najwyższy czas zmienić prawo jazdy

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC