Samochód na raty a szkoda całkowita – czy otrzymasz odszkodowanie?

Nie wszystkich stać na kupno nowego samochodu z salonu. Dlatego popularnością cieszą się kredyty samochodowe, leasing czy wynajem długoterminowy. Co się jednak stanie, gdy pojazd ulegnie zniszczeniu, zanim zapłacimy ostatnią ratę? Czy otrzymamy odszkodowanie?

W jaki sposób skorzystać z samochodu na raty?

Rzadko kto może sobie pozwolić na zakup nowego samochodu z salonu poprzez dokonanie jednorazowej płatności. Stąd też popularność pojazdów używanych. Są jednak rozwiązania, które pozwalają na kupno nowego samochodu na raty. Oprócz kredytu samochodowego i leasingu, istnieje również możliwość skorzystania z wynajmu długoterminowego.

W przypadku kredytu samochodowego stajemy się właścicielem auta. Bank widnieje w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel pojazdu aż do momentu spłaty zobowiązania. Pojazd stanowi natomiast zabezpieczenie spłaty kredytu. Samochód leasingowany pozostaje własnością leasingodawcy. Dopiero po zakończeniu umowy leasingowej można wykupić pojazd bądź go oddać. 

Z kolei samochód wynajmowany długoterminowo nie jest i nie będzie własnością osoby, która nim jeździ. Po zakończeniu umowy pojazd można oddać dealerowi lub wykupić, spłacając pozostałą wartość auta. Płatność ratalna za wynajem długoterminowy nie ma jednak na celu spłacenia całej wartości samochodu, lecz pokrycie utraty wartości pojazdu w czasie, opłatą manipulacyjną i ubezpieczenia.

W jaki sposób ubezpieczony jest samochód na raty?

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest ubezpieczenie pojazdu. W przypadku kupna samochodu na kredyt bank wymaga, aby auto został objęte nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC, ale również AC. Kredytobiorca musi zatem nabyć ubezpieczenie autocasco. Ponadto, zakres AC jest określony przez instytucję finansową, która udziela kredytu. Niektóre banki posiadają w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne, które proponują w chwili zaciągania kredytu.

cesja ubezpieczenia samochodu
Cesja ubezpieczenia samochodu 2023 – kto ma obowiązek przeniesienia praw z polisy?

Jak bank zabezpiecza swój interes, udzielając kredytu na samochód? Czym jest cesja ubezpieczenia samochodu? Przeczytaj i sprawdź!

Czytaj dalej

Również w przypadku leasingu, firma, która go udziela, może wymagać zawarcia pełnego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych: OC wraz z AC, a często też NNW. Leasingodawcy zazwyczaj wymagają określonych warunków autocasco:

Kolejnym ubezpieczeniem, z którego często korzystają kredytobiorcy i leasingobiorcy, jest tak zwany GAP. Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości pojazdu. Stanowi zabezpieczenie dla kredytobiorcy i leasingobiorcy przed stratą finansową w wyniku całkowitego zniszczenia lub kradzieży kredytowanego lub leasingowanego samochodu.

Przy wynajmie długoterminowym ubezpieczenie jest wliczone w cenę wynajęcia pojazdu. Najemca nie ma obowiązku dodatkowego ubezpieczenia auta. To właściciel wynajmowanego pojazdu zawiera umowę ubezpieczenia. Wybór pakietu ubezpieczeniowego wpływa natomiast na koszt wynajmu. Wyróżnia się trzy warianty ubezpieczenia samochodu wynajmowanego długoterminowo:

  • Economy – ekonomiczny;
  • Optimum – pakiet optymalny;
  • Premium – najwyższy pakiet ubezpieczeniowy.

Warto zaznaczyć, że w skład każdego pakietu wchodzą zarówno ubezpieczenia obowiązkowe (OC), jak i dobrowolne (autocasco, NNW).

Przeczytaj też: Wynajem długoterminowy samochodów. Ubezpieczenie, warunki, ceny. 10 najczęstszych haczyków w umowie – uważaj!

Czym jest szkoda całkowita z AC?

W przypadku ubezpieczenia autocasco, wyróżniamy dwie podstawowe kategorie szkód:

  • szkodę częściową – koszt naprawy uszkodzeń nie przewyższa pewnego procentowego udziału wartości pojazdu (przeważnie jest to 70%);
  • szkodę całkowitą – samochodu nie można naprawić z powodu jego całkowitego zniszczenia lub koszt naprawy uszkodzeń przewyższa pewien procentowy udziału wartości pojazdu (zazwyczaj jest to 70%).

Odszkodowanie za szkodę całkowitą w przypadku samochodu na raty

Co stanie się w sytuacji, gdy dojdzie do szkody całkowitej, a samochód był na raty? Czy otrzymamy odszkodowanie? W przypadku wynajmu terminowego, właścicielem pojazdu pozostaje wynajmujący. To on również zawarł umowę ubezpieczenia i jemu należy się odszkodowanie w razie szkody całkowitej. Jeśli natomiast szkoda zaistniała w okolicznościach, co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, najemca zostanie obciążony pełną odpowiedzialnością materialną za wynajmowany pojazd.

Jak już wspomniano, pojazd stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego. W pewnym sensie bank jest jednym z właścicieli samochodu. Kredyt samochodowy często wiąże się z cesją ubezpieczenia, a więc przeniesieniem praw wynikających z umowy ubezpieczenia na inną osobę lub instytucję. 

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego kredytowanego samochodu cesja uprawnia bank do otrzymania odszkodowania w momencie szkody. Dlatego też poszkodowany powinien poinformować o szkodzie zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i bank. 

Cesja zabezpiecza finansowo zarówno instytucję udzielającą kredytu, jak i kredytobiorcę. Jeśli dojdzie do szkody całkowitej, odszkodowanie z tytułu AC otrzyma bank. Natomiast środki ze świadczenia zostaną przeznaczone na spłatę pozostałych rat kredytu. Gdyby okazało się, że po spłaceniu zobowiązania została jakaś część odszkodowania, pozostałą kwotę otrzyma właściciel zniszczonego pojazdu. 

Przykład

Mateusz wziął kredyt na używany samochód za 20 tys. złotych. Sumiennie spłacał swoje zobowiązania i zostało mu jeszcze 3 tys. złotych kredytu. Jednak przydarzył mu się wypadek. Inny kierowca nie zachował należytej ostrożności i wjechał w tył samochodu, gdy ten stał na światłach. Uderzenie było na tyle silne, że auto Mateusza uderzyło jeszcze przodem w tył stojącego przed nim Fiata. Ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą i wypłacił Mateuszowi 5 tys. złotych. Ten spłacił resztę kredytu i zachował 2 tys. zł dla siebie.

Cesja ubezpieczenia jest rozwiązaniem stosowanym również w leasingu. Wówczas instytucją uprawnioną do otrzymania odszkodowania staje się firma leasingowa.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania na podstawie wartości rynkowej pojazdu sprzed jego zniszczenia. Tymczasem wartość samochodu w momencie zawarcia umowy i w chwili zdarzenia ubezpieczeniowego może znacznie się różnić. Wartość pojazdu maleje z biegiem czasu, a wypłacone odszkodowanie z tytułu AC nie uwzględnia kwoty, która pozostała do spłaty samochodu.

Może się zdarzyć, że odszkodowanie z autocasco nie wystarczy do pokryć rat, które pozostały do spłaty. W takiej sytuacji kredytobiorca lub leasingobiorca musi spłacić samochód, z którego już nie korzysta. Zabezpieczeniem przed tego rodzaju stratą finansową jest wspomniane ubezpieczenie GAP, które pokryje różnicę między kwotą odszkodowania a niespłaconymi ratami.

PODSUMOWANIE
  • Osoby, których nie stać na kupno nowego samochodu za pomocą jednorazowej transakcji, mogą skorzystać z kredytu samochodowego, leasingu czy wynajmu długoterminowego.
  • Instytucje udzielające kredytu bądź leasingodawcy zazwyczaj wymagają od klientów zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco. Często wymagana jest cesja ubezpieczenia.
  • W przypadku wynajmu długoterminowego, ubezpieczenie jest wliczone w cenę wynajęcia samochodu. Wariant pakietu ubezpieczeniowego wpływa na koszt wynajmu. Najemca nie musi dodatkowo ubezpieczyć pojazdu.
  • Jeśli dojdzie do szkody całkowitej, odszkodowanie otrzyma bank, firma leasingowa lub wynajmujący. W przypadku kredytu samochodowego lub leasingu, świadczenie zostanie przeznaczone na spłatę pozostałych rat.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zniszczenie niespłaconego samochodu

Jak kupić samochód na raty?

Finansowanie samochodu w ratach może się odbywać na różnych zasadach. Banki udzielają w tym celu specjalnych kredytów, stając się współwłaścicielami pojazdów do czasu spłaty zobowiązań. Auta w leasingu pozostają własnością leasingodawców, ale kierowcy mogą je wykupić po zakończeniu umowy. Jeszcze inną opcją jest wynajem długoterminowy, którego raty nie pokrywają całej wartości samochodu.

Jakiego rodzaju ubezpieczenia musi kupić właściciel samochodu na raty?

Tak jak w przypadku każdego pojazdu, samochód na kredyt lub znajdujący się w leasingu musi posiadać ubezpieczenie OC. Ponadto jednak bank lub leasingodawca może wymagać od kierowcy także wykupienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci autocasco o określonych warunkach. Koszt ubezpieczenia jest już wliczony w cenę samochodu na wynajem.

Kto otrzyma odszkodowanie w razie zniszczenia samochodu na raty?

To zależy od rodzaju wybranego finansowania. W przypadku kredytów i leasingu dochodzi do cesji ubezpieczenia – część środków od ubezpieczyciela trafia do banku lub firmy leasingowej, które wykorzystują je do spłaty zobowiązania, a resztę odszkodowania otrzymuje kierowca. W razie szkody całkowitej na wynajętym samochodzie, odszkodowanie należy się wyłącznie firmie wynajmującej.

Co robić, jeśli odszkodowanie nie wystarcza na spłatę kredytu?

Zabezpieczeniem na wypadek, gdyby wartość uzyskanego odszkodowania okazała się niewystarczająca do spłaty zaciągniętego zobowiązania, jest GAP, czyli ubezpieczenie straty finansowej. Pokrywa ono różnicę między kwotą otrzymanej rekompensaty a wysokością pozostałych do spłacenia rat, dzięki czemu kierowca nie musi ponosić kosztów z własnej kieszeni.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
25,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!