Kiedy nastąpi automatyczne wyrejestrowanie pojazdu w 2024?

Amnestia dla właścicieli pojazdów, którzy przed laty przestali dopełniać swoich obowiązków? Tak można odebrać nadchodzące zmiany w polskim prawie. Automatyczne wyrejestrowanie odbędzie się w połowie roku po upływie co najmniej dekady. Co stanie się z autem po wykreśleniu go z bazy CEPiK?

automatyczne wyrejestrowanie samochodu

Automatyczne wyrejestrowanie pojazdu – skąd pomysł?

Ustawodawca postanowił znaleźć sposób na pozbycie się tzw. “martwych dusz” z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Ma to uporządkować rejestr, w którym ciągle widnieją nieużytkowane pojazdy, które swoje lata świetności mają dawno za sobą.

Prawo to wynika z autopoprawki o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości (druk nr 3251). Jeden z zapisów (artykuł 8f) dotyczy wprost tej sprawy:

1. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego i w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

Druk nr 3251-A

Wynika z tego, iż od momentu wejścia w życie ww. przepisu, samochód, który od ponad 10 lat nie posiada badań technicznych oraz ważnego ubezpieczenia OC, zostanie automatycznie wyrejestrowany. Oznacza to również zdjęcie kar za brak OC, a także dalszych roszczeń z tego tytułu od jego dotychczasowego posiadacza. To z kolei pozwala pozbyć się auta z uniknięciem karnych konsekwencji niewłaściwych działań.

Czy będzie obowiązywać kara za brak OC?

Nieposiadanie polisy obowiązkowej przez dekadę to przewinienie i bardzo niemądre postępowanie ze strony kierowcy. Ustawodawca nie zamierza jednak karać w tym wypadku właścicieli “martwych dusz”. Widmo niemałej kary finansowej nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wisiało nad wieloma z nich w podobnej sytuacji. 

Jaka jest wysokość kar w 2024? Po waloryzacji kara za brak OC powyżej 2 tygodni jeszcze wzrosła i wynosi obecnie odpowiednio:

 • dla posiadacza samochodu osobowego – 8480 zł (8600 zł od 01.07.2024),
 • dla posiadacza samochodu ciężarowego – 12 730 zł (12 900 zł od 01.07.2024),
 • dla posiadaczy innych pojazdów – 1410 zł (1430 zł od 01.07.2024).

Zmiana prawa oznacza więc zdjęcie jarzma, którego wartość w zależności od rodzaju zalegającego pojazdu sięga od blisko 1,5 do niemal 13 tysięcy zł.

Ekspert Mubi radzi:

Poruszanie się pojazdem bez ważnego OC i badania technicznego, oprócz grzywny z UFG, naraża Cię na mandat karny w wysokości 1,5–5 tysięcy zł. Funkcjonariusze mogą zatrzymać dowód rejestracyjny i odholować pojazd na policyjny parking, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami. Poza tym, jeśli dojdzie do wypadku, musisz pokryć wszystkie wyrządzone szkody z własnej kieszeni, a te w przypadku poważnych zdarzeń liczy się w dziesiątkach lub nawet setkach tysięcy.

Automatyczne wyrejestrowanie pojazdu – kiedy będzie miało miejsce?

Wielu posiadaczy niesprawnych aut zastanawia się, kiedy nastąpi ich samoczynne wyrejestrowanie? Otóż, do wykasowania samochodu z rejestrów dojdzie w połowie 2024 – dokładnie 10 czerwca 2024. Oznacza to, że po tym czasie Twój pojazd, który nie przechodził regularnie badań oraz nie był ubezpieczany, tylko stał gdzieś porzucony, nie będzie dłużej widniał jako zarejestrowany. Zmiana jego statusu bez konsekwencji otwiera pole do dalszych działań związanych z takim pojazdem.

Jakie możliwości daje automatyczne wyrejestrowanie auta?

Rozwiązanie może okazać się zbawieniem, dla właścicieli lub zarządców terenu, na którym zalegają stare wraki. Pojazdy porzucone przez swoich właścicieli na prywatnych posesjach również będzie można pozbyć się bez dodatkowych formalności.

Ponowna rejestracja po automatycznym wyrejestrowaniu

Po wykasowaniu auta z rejestru pojazdów możesz przywrócić je do użytku. Będzie to wymagać pewnych kroków, jak np.:

 • złożenia stosownego wniosku o ponowną rejestrację,
 • opłacenia OC,
 • uzyskania czerwonych tablic,
 • udania się na Stację Kontroli Pojazdów (SKP) w celu uzyskania pozytywnego wyniku badania stanu technicznego.

Jeśli wszystko się powiedzie, będziesz mógł zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (pod warunkiem, że spełniają obowiązujące obecnie wymogi).

Sprzedaż lub kasacja pojazdu po samoczynnym wyrejestrowaniu

Wyrejestrowanie pojazdu umożliwia jego dotychczasowemu posiadaczowi na sprzedaż samochodu kolejnej osobie. Takie auto może mieć pewną wartość sentymentalną, więc może znaleźć się na nie jakiś chętny kolekcjoner, który je odbuduje. Jeśli jednak nie będzie amatora na zalegający i wrastający złom, możesz go pozbyć się, oddając go do kasacji.

Automatyczne wyrejestrowanie – czy właściciel samochodu zostanie powiadomiony?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Możliwe, że będą kierowane pisma lub powiadomienia w systemie elektronicznym do ich właścicieli. To posiadacze powinni natomiast w pierwszej kolejności zainteresować się statusem ich pojazdu po 10 latach bez badań i OC. Po 10 czerwca 2024 roku będzie po prostu widniał jako “wyrejestrowany automatycznie”.

Jak ubezpieczyć wyrejestrowane auto?

Przepisy wskazują, że najpóźniej w dniu rejestracji, należy nabyć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy (OC). Jeśli więc 10.06.2024 lub po tym dniu zdecydujesz się ponownie zarejestrować swój zaniedbywany pojazd, musisz zapewnić mu ważne OC. Do uzupełnienia będzie też badanie techniczne.

Ile kosztuje polisa na auto po automatycznym wyrejestrowaniu?

Sprawdźmy to na przykładzie 25-letniego Opla Astry z silnikiem benzynowym o pojemności 1,2 l, który od ponad 10 lat stoi przy domu bez ważnego OC i przeglądu, jednak ma być ponownie zarejestrowany, wyremontowany i użytkowany. Jego właścicielem jest 44-letni Marian, mieszkaniec Opatowca.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ofertyCena
UNIQAOC, Assistance349,00 zł
mtu24.pl OC350,00 zł
TrastiOC383,00 zł
BeesafeOC428,22 zł
LINK4OC, Assistance433,96 zł
BenefiaOC472,00 zł
WienerOC, Assistance496,00 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych mubi.pl [luty 2024].

*zestawienie zawiera najtańsze oferty wybranych ubezpieczycieli w podobnej cenie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o automatyczne wyrejestrowanie pojazdów

Czemu ma służyć usunięcie z bazy CEPiK nieużywanych pojazdów?
Czy to dobre rozwiązanie dla posiadaczy nieużytkowanych aut?
Jakie jest termin ważności samochodu wg. CEPiK?
PODSUMOWANIE
 • Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów, które od ponad 10 lat nie mają uzupełnianych badań technicznych ani ważnej polisy OC nastąpi w połowie bieżącego roku – 10 czerwca 2024.
 • Takie działanie ma wyeliminować z bazy danych systemu CEPiK tzw. “martwe dusze”, które zaciemniają wyniki badań statystycznych nt. rynku motoryzacyjnego w Polsce. Znajdują się przeważnie na przydomowych posesjach lub stoją zapomniane w budynkach gospodarczych.
 • Usunięcie pojazdów, w przypadku których od ponad dekady nie były podejmowane żadne akcje, zdejmie z ich posiadaczy ryzyko ukarania przez UFG za brak ważnego OC. Może to skłonić do podjęcia pewnych dalszych działań.
 • Samochód po automatycznym wyrejestrowaniu będzie można ponownie zarejestrować, poddać badaniu technicznemu i ubezpieczyć. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniem, pojazd może legalnie wrócić do ruchu.
 • Jak wyliczyliśmy, polisa na takie auto do ponownej rejestracji kosztuje już od 349 zł za rok ochrony. Więcej podobnych ofert w świetnej cenie znajdziesz w naszym kalkulatorze!
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Wydaje się to dobrym rozwiązaniem. A jak będzie ten proces wyglądał w odniesieniu do aut które spełnią 10letni okres dopiero po czerwcu 2024?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC