Homologacja motocykla – co to jest? Jak uzyskać dopuszczenie motocykla do ruchu?

Homologacja to pozwolenie, dzięki któremu pojazd nowego rodzaju zostaje dopuszczony do ruchu. Motocykle mogą uzyskać również tak zwane dopuszczenie jednostkowe. Jak ubiegać się o dopuszczenie motocykla do ruchu?

homologacja motocykla

Czym jest homologacja?

Homologacja jest procesem, który ma na celu dopuszczenie do ruchu nowego rodzaju pojazdu. Świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu jest wydawane na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną do tego jednostkę techniczną. Takie świadectwo jest potrzebne do zarejestrowania pojazdu. 

Każdy nowy rodzaj motocykla lub innego pojazdu musi uzyskać homologację, zanim będzie dostępny w sprzedaży. O homologację mogą ubiegać się jedynie producenci lub przedstawiciele producenta nowego typu pojazdów

Procedury homologacji dzielą się na:

 • procedury homologacji typu WE pojazdu (obowiązującej na terenie całej Unii Europejskiej),
 • procedury homologacji typu pojazdu (obowiązującej tylko w Polsce).

W Europie homologacja jest wymagana od 2007 roku dla pojazdów kategorii homologacyjnych: M (samochodów osobowych), N (samochodów ciężarowych) i O (przyczep). Motocykle (należące do kategorii L), a także pojazdy kategorii C, R, S i T (pojazdy rolnicze) muszą uzyskać europejską homologację od 1 stycznia 2018 roku.

Świadectwo homologacji motocykla zapewnia, że wszystkie układy znajdujące się w pojeździe (np. układ hamulcowy czy kierowniczy, a także umieszczenie świateł, poziom emisji spalin i inne cechy danego modelu) odpowiadają zasadom bezpieczeństwa wymienionym w odpowiednich przepisach. 

Homologacja motocykla

Motocykle należą do kategorii L pojazdów poddawanych homologacji. W tej kategorii znajdują się pojazdy samochodowe mające dwa lub trzy koła, niektóre pojazdy mające cztery koła, a także motorowery.

Kategorię L można podzielić na:

 • kategorię L1e – dotyczącą motorowerów dwukołowych,
 • kategorię L2e – dotyczącą motorowerów trójkołowych,
 • kategorię L3e – dotyczącą motocykli dwukołowych bez bocznego wózka,
 • kategorię L4e – dotyczącą motocykli dwukołowych z bocznym wózkiem,
 • kategorię L5e – dotyczącą motocykli trójkołowych,
 • kategorię L6e – dotyczącą czterokołowców lekkich,
 • kategorię L7e – dotyczącą czterokołowców.

Do tej kategorii nie zalicza się:

 • ciągników,
 • maszyn rolniczych,
 • rowerów,
 • wózków rowerowych,
 • pojazdów, których konstrukcja nie zezwala na przekroczenie prędkości 6 km/h,
 • pojazdów przeznaczonych do kierowania przez osoby piesze.

Dopuszczenie jednostkowe – czym różni się od homologacji motocykla?

Dopuszczenie jednostkowe to badanie konkretnego pojazdu pod kątem tego, czy spełnia normy określone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w rozporządzeniu w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Dopuszczenie jednostkowe różni się więc od homologacji tym, że dotyczy tylko jednego pojazdu, a nie całej grupy pojazdów.

Takiemu dopuszczeniu podlegają pojazdy, które:

 • jeszcze nigdy nie otrzymały świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa homologacji typu,
 • otrzymały takie świadectwo, ale dokonano w nich istotnych zmian technicznych jeszcze przed ich zarejestrowaniem.

Kolejną cechą dopuszczenia jednostkowego odróżniającą je od homologacji jest to, że o takie dopuszczenie może ubiegać się również właściciel pojazdu, a nie tylko jego producent albo jego przedstawiciel, jak to jest w wypadku homologacji. Wniosek o wydanie dopuszczenia jednostkowego może złożyć też importer pojazdu. 

Kto może wydać homologację lub dopuszczenie jednostkowe?

Instytucją uprawnioną do wydawania homologacji i dopuszczenia jednostkowego jest Instytut Transportu Samochodowego. Instytut ten od 2013 roku może wydawać świadectwo homologacji i dopuszczenia jednostkowego, czyli osądzać, czy pojazd jest zbudowany zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Homologacja motocykla – jakie warunki musi spełnić pojazd?

Motocykle muszą spełnić wiele wymagań związanych z poszczególnymi układami tych pojazdów. Między innymi motocykle o pojemności silnika większej niż 125 cm3 muszą być wyposażone w układ przeciwblokujący oraz układ automatycznie włączający oświetlenie

Co jest potrzebne do uzyskania dopuszczenia jednostkowego?

Chcesz uzyskać dopuszczenie jednostkowe dla swojego motocykla, w którym jeszcze przed rejestracją dokonano znacznych zmian technicznych? Oto co musisz zrobić, aby otrzymać dopuszczenie tego pojazdu do ruchu.

Proces uzyskiwania dopuszczenia jednostkowego składa się z dwóch etapów:

 • przeprowadzenia badań stanu technicznego pojazdu,
 • uzyskania decyzji Transportowego Dozoru Technicznego.

Gdzie się zgłosić, aby otrzymać dopuszczenie jednostkowe motocykla?

Żeby otrzymać dopuszczenie jednostkowe, należy zgłosić się do jednej z jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań. Ich wykaz można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Do uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu z kategorii L – czyli na przykład motocykla – wymagane są określone dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (można znaleźć go na stronie www.its.waw.pl),
 • dokument informacyjny, dotyczący całego pojazdu, jego wyposażenia lub części, sporządzony według wzoru określonego w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE (ten dokument można złożyć w oryginale lub w formie uwierzytelnionej kopii),
 • kopia świadectwa homologacji typu pojazdu albo inne dokumenty będące potwierdzeniem spełnienia określonych norm europejskich lub uwzględnionych w regulaminach EKG ONZ. Normy te są określone w załączniku nr 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przy składaniu tych dokumentów wymagana będzie opłata w wysokości ustalonej przez dany ośrodek.

Badania w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 

Przed złożeniem dokumentów do Transportowego Dozoru Technicznego należy zgłosić się na badanie pojazdu. Pozytywny wynik badania wydaje się w trzech kopiach, z czego dwie otrzymuje osoba ubiegająca się o pozwolenie.

Opłata za dopuszczenie jednostkowe motocykla – ile wynosi?

Za dopuszczenie jednostkowe pojazdu należy wnieść opłatę w wysokości 800 zł.

Jak złożyć wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu?

Wniosek powinieneś złożyć do Transportowego Dozoru Technicznego. Dokumenty, które musisz wtedy przedstawić, to:

 • sam wniosek o udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
 • dokument informacyjny kategorii danego pojazdu (w oryginale lub w formie uwierzytelnionej kopii),
 • sprawozdanie z badań pojazdu (oryginał lub uwierzytelnioną kopię),
 • wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów (wzór dokumentu można pobrać z tej strony),
 • kopia dowodu własności pojazdu (na przykład faktury),
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, jeśli nie możesz sam dopełnić formalności. Za ustanowienie pełnomocnika zapłacisz dodatkowo 17 zł,
 • dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo, jeśli się na nie zdecydowałeś.

Ile czasu będziesz czekał na decyzję w sprawie dopuszczenia jednostkowego motocykla?

Po kilku dniach urząd może wezwać cię do poprawienia błędów w dokumentach, które złożyłeś. Będziesz mógł to zrobić w ciągu 7 dni.

Zwykle świadectwo dopuszczenia jednostkowego jest wydawane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, ale czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Zostaniesz poinformowany, jeśli do wydania wniosku miałoby dojść później niż zazwyczaj.

Czy można odwołać się od decyzji o braku dopuszczenia jednostkowego motocykla?

Masz prawo odwołać się od decyzji Transportowego Dozoru Technicznego w ciągu 14 dni od jej wydania. W tym celu powinieneś zgłosić się do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego.

Jak uzyskać homologację motocykla?

O homologację typu może ubiegać się tylko producent albo przedstawiciel producenta motocykla. Procedura wygląda bardzo podobnie do procesu ubiegania się o dopuszczenie jednostkowe. 

Zamiast wniosku o dopuszczenie trzeba złożyć do TDT wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu. Opłata za homologację wynosi 1600 zł

Do wymienionych wcześniej dokumentów producent motocykli musi dołączyć jeszcze:

Na decyzję czeka się mniej więcej miesiąc. Producentowi motocykla również przysługuje możliwość odwołania się od decyzji. Powinien wtedy złożyć stosowny dokument do Dyrektora Dozoru Transportu Technicznego.

PODSUMOWANIE
 • Homologacja to pozwolenie na używanie pojazdu lub jego części na terenie danego kraju lub wielu krajów. Uzyskuje się ją dzięki spełnieniu przez pojazd określonych warunków technicznych.
 • O homologację motocykla mogą ubiegać się: producent i przedstawiciel producenta danego modelu pojazdu.
 • Dopuszczenie jednostkowe motocykla różni się od homologacji tym, że dotyczy tylko jednego pojazdu, a nie wszystkich egzemplarzy danego modelu. O dopuszczenie jednostkowe może ubiegać się producent, przedstawiciel producenta, importer lub właściciel pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o homologację motocykla

Jak uzyskać homologację motocykla?
Ile kosztuje homologacja motocykla?
Gdzie można uzyskać homologację motocykla?
Źródła:
 • https://www.its.waw.pl/8238,pl,Dopuszczenie-jednostkowe-pojazdy-pozostalych-kategorii-L-R.html,
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000148/O/D20150148.pdf,
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf,
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprzedaz-i-marketing/chce-wprowadzic-produkt-usluge-na-rynek/proc_360-dopuszczenie-jednostkowe
Zuzanna Sośnicka
Autor artykułu: Zuzanna Sośnicka

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i redaktorka. Nie ustaje w nauce, wciąż poznając branżę ubezpieczeniową i udostępniając swoją wiedzę czytelnikom poradników porównywarki Mubi. Wierzy, że nawet najtrudniejsze zagadnienia ze świata ubezpieczeń można wyjaśnić w przystępny sposób. Prywatnie uwielbia piec ciasta, czytać książki oraz opiekować się dziećmi i zwierzętami.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC